Община: беловоДата25.06.2016
өлшемі227.9 Kb.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за прoвеждане на избори за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

ОБЩИНА: БЕЛОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.БЕЛОВО КМЕТСТВО: ................... СЕКЦИЯ № 003

адрес на избирателната секция: ........................................
----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДРИЯНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА

АЛБЕНА ИВАНОВА ЦОКЛИНОВА

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ КОЦЕВ

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ГАБЕРОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АКШАРОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВЪЛКОВ

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТРЕНЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЦОКЛИНОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ПАВЛОВ

АЛИШ РЕФАТОВ ЦРЪНГАЛОВ

АНАСТАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

АНАСТАСИЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

АНАСТАСИЯ МЕТОДИЕВА ДАНЬОВА

АНАСТАСИЯ ТОМОВА ВЪЛКОВА

АНАСТАСИЯ ТОМОВА КОЦЕВА

АНГЕЛ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

АНГЕЛ БОРИСОВ ЦОКЛИНОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БЕНКОВСКИ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МЪРЦЕНКОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПЕТРУНОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПЕШОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ

АНГЕЛ КИРОВ БОЖИНОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ МИТОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ БОЖУРИН

АНГЕЛ ТОМОВ МАНОИЛОВ

АНГЕЛ ТОМОВ МЪРЦЕНКОВ

АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА АРАБАДЖИЙСКА

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРАКИЕВА

АНГЕЛИНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРИЕВА

АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА ХАРАЛАНОВА

АНГЕЛИНА ТРАЙКОВА МАНОИЛОВА

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ КЮРКЧИЙСКИ

АНДРЕЙ ИЛИЕВ КОЧЕВ

АНЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ХАРАЛАНОВА

АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ПЕТРАКИЕВА

АНЕТА ПЕТРОВА ЯНАЧКОВА

АНИ ДОНЧЕВА ТАСЕВА

АНКА ГЕОРГИЕВА ЦЕЛЕВА

АНКА ДИМИТРОВА КОКАЛАНОВА

АНКА ПАВЛОВА ЧОРОЛЕЕВА

АНКА СТОИЛОВА ИВАНОВА

АНКА ТОДОРОВА КЪРЦЕВА

АНКА ХРИСТОВА КЕЛЕШЕВА

АННА ГЕОРГИЕВА МАНОИЛОВА

АННА ГЕОРГИЕВА ШУМАНОВА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА БОШНАКОВА

АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ПАНДОВА

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА МИЗОВА

АНТОАНЕТА ФИЛИПОВА ВОЩАНСКА

АНТОН БОЙКОВ МЛАДЕНОВ

АНТОН ЗДРАВКОВ МИНДАЧКИН

АНТОН ИВАНОВ ИВАНОВ

АНТОН СЕРАФИМОВ ЯНЕВ

АНТОНИО НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНСКИ

АНТОНИЯ ЕМИЛОВА МИЗОВА

АСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

АСЕН ГРОЗДАНОВ НИКОЛОВ

АСЕН ИВАНОВ РОДЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДРЕНКОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ИСКРОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

АТАНАС РАДКОВ ТОДОРОВ

АТАНАС СТЕФАНОВ ШОПСКИ

АТАНАС СТОЯНОВ ЦОКЛИНОВ

АТАНАС ХРИСТОВ ТАСЕВ

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ЗАШЕВА

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА-ПЕТРЕВА

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ЯНАЧКОВА

АТАНАСКА ДИМОВА КИНЧЕВА

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА

АТАНАСКА СЛАВЕЕВА ДИМИТРОВА

АТАНАСКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

БИСЕР КОСТАДИНОВ КОЦЕВ

БЛАГОВЕСТА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА-БЛИЗНАКОВА

БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ КОТЕВ

БЛАГОЙ МАЛИКОВ ЙОРДАНОВ

БОГАЛИНА СТОЯНОВА ЗАХАРИЕВА

БОГОМИЛ ВЛАДИМИРОВ ВУЧЕВ

БОЖИДАР АСЕНОВ ЦЪРЦОРКОВ

БОЖИЛ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ

БОЖУРА СПАСОВА ТОШЕВА

БОЙКА ВАСИЛЕВА БОЖУРИНА

БОЙКО ИВАНОВ ЛАЧКОВ

БОЙКО ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ

БОНЧО ПЕТРУНОВ ТОМАНОВ

БОРИС АНГЕЛОВ МЪРЦЕНКОВ

БОРИС ВЛАДИМИРОВ БОРИСОВ

БОРИС ДИМИТРОВ КАЛИНКОВ

БОРИС ДИМИТРОВ КОКАЛАНОВ

БОРИС ИВАНОВ ЛАСКОВ

БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ КОЦЕВ

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ЦОКЛИНОВ

БОРИСЛАВ БОРИСОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ

БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ЗАШЕВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПАНИЧАРОВ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМАНИН

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ УГРИНОВ

БОРИСЛАВ СПАСОВ МАРИНКОВ

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ИЛКОВ

БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА ТАСЕВА

БОЯН ПЕТРУНКОВ ТОМАНОВ

ВАЛЕНТИН БОЖИДАРОВ ТАШКОВ

ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ВАСИЛЕВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ СТОИЦОВ

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРУНОВА

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА КУЗМАНОВА

ВАЛЕНТИНА ПЕНОВА СЕФЕРИНКИНА

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЗАШЕВ

ВАЛЕРИ СПАСОВ СПАСОВ

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ КАМБУРОВ

ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА

ВАНГЕЛИЯ МЕТОДИЕВА МЪРЦЕНКОВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА МЪРЦЕНКОВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА МИЛКОВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙНОВА

ВАНЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ВАСИЛ АНГЕЛОВ БЛАЖЕВ

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ГАБЕРОВ

ВАСИЛ ВЕЛИСЛАВОВ ХРИСЧЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ БОНЧЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ КОЛЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

ВАСИЛ СТОИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ СТОЙЧЕВ ВОЩАНСКИ

ВАСИЛ СТОЙЧЕВ ГАБЕРОВ

ВАСИЛ ХРИСТОВ ДРЕНКОВ

ВАСИЛКА ПЕТРУНКОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛКА СПАСОВА ДИМОВА

ВАСКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ВАСКА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА

ВАСКО ИВАНОВ ЦОКЛИНОВ

ВЕЛИЗАР ЗДРАВКОВ ИЛОВ

ВЕЛИКА СПАСОВА МЪРЦЕВА

ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ ХРИСЧЕВ

ВЕЛИЧКА БОРИСОВА МАЛИНОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ГАБЕРОВА

ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕНЕТА КОЦЕВА ЦВЕТАНСКА

ВЕНЕТА НИКОЛОВА ВАНДЕВА

ВЕНЕТА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕНКО НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРИЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ДИНЧОВ СИМОНСКИ

ВЕНЦИСЛАВ СТАНЧЕВ СТОЙКОВ

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ПЕТКОВ

ВЕРА МИЛАНОВА ПАНИЧАРОВА

ВЕРКА ГЕНЧОВА ГЕНОВА

ВЕРКА ДИМИТРОВА КОЕВА

ВЕРКА КУЗМАНОВА ДОБРЕВА

ВЕРКА НИКОЛОВА ПАШОВА

ВЕРОНИКА СТЕФАНОВА АКШАРОВА

ВЕСЕЛА ТОМОВА БОЖУРИНА

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ГЕНОВ

ВЕСЕЛИН БОЙКОВ ЛАЧКОВ

ВЕСЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ВУЧЕВА

ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА ИЛКОВА

ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА МИТЕВА

ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ГРОЗДАНОВА

ВЕСКА КОЦЕВА ПЕТКОВА

ВЕСКА НИКОЛОВА НОНЕВА

ВЕСКА ТОМОВА ИЛКОВА

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ МИЗОВ

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА МИНДАЧКИНА

ВИЛМА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СИМОНСКА

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ТОТУХОВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА БАЛДЕВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ЦОКЛИНОВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ВИОЛЕТА МАРКОВА ЛАЗАРОВА

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЛАЗАРОВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЯНАКИЕВ

ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ ХРАНОВ

ВЛАДИМИР САШОВ ЯНАКИЕВ

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ГОЛЕМИНОВ

ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ МАНОИЛОВ

ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ КИРКОВ

ГАБРИЕЛА СПАСОВА ВАСИЛЕВА

ГАВРАИЛ НИКОЛОВ АЛЕКСИЕВ

ГАЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙНОВА

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА БОШНАКОВА

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА

ГАЛЯ ИЛИЕВА ТАСЕВА

ГАЛЯ МЕТОДИЕВА ИСКРОВА

ГЕНКА БОРИСОВА ЗАШЕВА

ГЕНКА БОРИСОВА ТАСЕВА

ГЕНКА КРЪСТЕВА КИРКОВА

ГЕНКА ХРИСТОВА СМЪРДИЛОВА

ГЕОРГЕНА АНГЕЛОВА ЦОКЛИНОВА

ГЕОРГЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ИЛЧЕВ

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРЕВ

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПЕТРУНОВ

ГЕОРГИ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ МИТРЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТАНКОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КУТРЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АСЕНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КУТРЕВ

ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ИЛОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛЮТАКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНОИЛОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОТУХОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦИНЦАРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЯКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЯНАЧКОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ МИЛОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ АСЕНОВ

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ДОБРЕВ

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ КОКАЛАНОВ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ТОШЕВ

ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ КЛИСАРОВ

ГЕОРГИ МИРЧОВ ЦИКАЛОВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ВУЧЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЛЮТАКОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПАНДОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЦЕЛЕВ

ГЕОРГИ СПАСОВ ПЕЙЧЕВ

ГЕОРГИ СТОИЛОВ ВУЧЕВ

ГЕОРГИ СТОИЛОВ ХАРАЛАНОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГОЛЕМИНОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИЛКОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ КОЦЕВ

ГЕОРГИ ТОМОВ КОКАЛАНОВ

ГЕОРГИ ТОМОВ СТАНЧЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЗАШЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНСКИ

ГЕРГАНА ВЕЛИКОВА СИМОНСКА

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ДЖАМОВА

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЙНОВА

ГЕРГАНА ИВАНОВА ДОЧЕВСКА

ГЕРГАНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА

ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ПЕНИНА

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ЦЕЛЕВА

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ВУЧКОВА

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА

ГЕРГАНА ЦВЕТКОВА ШАРКОВА

ГРОЗДЕНКА ГЕОРГИЕВА ДОЧЕВСКА

ГЮРГЕНА СТОЯНОВА ГЕНОВА

ДАНАИЛ БОЙКОВ МЛАДЕНОВ

ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ МИТОВ

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЗАХАРИЕВА

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА МЪРЦЕНКОВА

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ШОПСКА

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ТОМЕВА

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА КУЗМАНОВА

ДАНИЕЛА СЛАВЕЙКОВА МАНДЖУКОВА

ДАФИНА ВЛАДИМИРОВА КАЛИНКОВА

ДАФИНКА БЛАГОЕВА КАЙТАЗОВА

ДЕЛКА СЛАВЕЕВА БОЖИНОВА

ДЕСИСЛАВ ВАСИЛЕВ ГЕНОВ

ДЕСИСЛАВ ЯСЕНОВ ТРАМПОВ

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ХРИСЧЕВА

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЦОКЛИНОВА

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

ДИАНА ДИМИТРОВА СТОЙНОВА

ДИАНА ИЛИЕВА ПОПОВА

ДИАНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИЛЯНА СТЕФАНОВА ПЕТРАКИЕВА

ДИМИТРИЙКА ВАСИЛЕВА КОЕВА

ДИМИТРИН РАДОСЛАВОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТРИНКА ЗДРАВКОВА АЛЕКСАНДРОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРУНОВ

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПЕШОВ

ДИМИТЪР БОНЧЕВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР БОРИСОВ КОКАЛАНОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДУДОЛОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПАУНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИЛКОВ

ДИМИТЪР ЕВСТАТИЕВ ШОПСКИ

ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ СТОЙНОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАВЛОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ТРЕНЧЕВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ХАДЖИКОЦЕВ

ДИМИТЪР КУЗОВ ТАСЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМАНИН

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ИСКРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ШУМАНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ АКШАРОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДОДОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТАСЕВ

ДИМИТЪР СТОИЛОВ СТОЙНОВ

ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ

ДИМЧО ПЕНЕВ ЛЕЩАКОВ

ДИНКА ГЕОРГИЕВА МИЛЬОВА

ДИНЧО СТОЯНОВ СИМОНСКИ

ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ГОЛЕМИНОВА

ДОННА ВАЛЕРИЕВА СПАСОВА

ДОНЧО НИКОЛОВ СТОЕВ

ДОРА АНГЕЛОВА ЦЕНИНА

ДРАГАН НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ

ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА КУЗОВА

ЕВГЕНИЯ ДИНЧЕВА СИМОНСКА

ЕВДОКИЯ АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛОВА

ЕВДОКИЯ НИКОЛОВА ЦИНЦАРОВА

ЕВДОКИЯ СТЕФАНОВА ТЕРЗИЙСКА

ЕВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЯНКОВА

ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ЕДУАРД ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЦЕЛЕВА

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ТОТУХОВА

ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА АКШАРОВА

ЕКАТЕРИНА ЛАЗАРОВА ПАНЧЕВА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ИСКРОВА

ЕКАТЕРИНА СПАСОВА ИЛКОВА

ЕКАТЕРИНА ТОМОВА ПАВЛОВА

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТАНОВА ГЕНОВА

ЕЛЕНА БОРИСОВА КАЛИНКОВА

ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВА КИРКОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛЮТАКОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛКОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИЛУШЕВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕШОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ИСКРОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ЕЛЕНА КАМЕНОВА МАРЧЕВА

ЕЛЕНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

ЕЛЕНА КУЗОВА КОТЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВЕЛИНА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА КИРКОВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА АКШАРОВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ФИЛИПОВА

ЕЛЕНА ХАРАЛАМПИЕВА ДОБРЕВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА-ДИМИТРОВА

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА КОЦЕВА

ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА ЗАХАРИЕВА

ЕЛИНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА ВУЧКОВА

ЕЛИЦА ДИМИТРОВА СТОЙНОВА

ЕЛИЦА ЗДРАВКОВА МИНДАЧКИНА

ЕЛИЦА ХРИСТОВА ЗАШЕВА

ЕЛКА ДРАГОМИРОВА ИЛИЕВА

ЕЛКА СТЕФАНОВА ЖЕЛЕВА

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

ЕМИЛ ВИКТОРОВ МИЗОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ШОПСКИ

ЖАНЕТА ВЕСЕЛИНОВА КОЕНДЖИЙСКА

ЖЕЛЯЗКА СТОЯНОВА МИТОВА

ЖИВКА БЛАГОЕВА КОТЕВА

ЖИВКА ВЕНЦИСЛАВОВА АНДРОВА

ЗДРАВКА АТАНАСОВА ПЕТРАКИЕВА

ЗДРАВКА БОРИСОВА ИВАНЧЕВА

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА КИТОВА

ЗДРАВКА ИВАНОВА КОКАЛАНОВА

ЗДРАВКА ИВАНОВА КОЛЬОВА

ЗДРАВКА КРУМОВА КОНДЕВА

ЗДРАВКА СТОЯНОВА КУТРЕВА

ЗДРАВКА ХРИСТОВА КАМБУРОВА

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ СТОЙНОВ

ЗДРАВКО ИВАНОВ ИЛКОВ

ЗЛАТКА АТАНАСОВА КИНЧЕВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА АДАМСКА

ЗОРКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ТРЕНЧЕВ

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

ИВАЙЛО ДИМОВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ ВАНЧЕВ

ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ СТАНЧЕВ

ИВАН АНГЕЛОВ КОЕНДЖИЙСКИ

ИВАН АНГЕЛОВ МЪРЦЕНКОВ

ИВАН АСЕНОВ РОДЕВ

ИВАН АСЕНОВ РОДЕВ

ИВАН АТАНАСОВ СПАСОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ЦОКЛИНОВ

ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГУШЛЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОТУХОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦИНЦАРОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЯНАЧКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ КОКАЛАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРУНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ШАРКОВ

ИВАН ЕМИЛОВ КУЗМАНОВ

ИВАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ИВАН ИВАНОВ КЪРЦЕВ

ИВАН КОЛЕВ МИТЕВ

ИВАН КУЗОВ СТОЕВ

ИВАН ЛАМБОВ ИВАНОВ

ИВАН ЛЮБОМИРОВ ПАНЧЕВ

ИВАН ЛЮБОМИРОВ ПАНЧЕВ

ИВАН МИНКОВ МИТЕВ

ИВАН НИКОЛАЕВ МАНОИЛОВ

ИВАН НИКОЛОВ ВАНЧЕВ

ИВАН НИКОЛОВ КУТРЕВ

ИВАН ПЕТРОВ ДОДОВ

ИВАН ПЕТРОВ ЧОРОЛЕЕВ

ИВАН СВЕТОМИРОВ ТАШКОВ

ИВАН СИМЕОНОВ ПЕТКОВ

ИВАН СЛАВЕЙКОВ ЦЕНИН

ИВАН СПАСОВ НОНЕВ

ИВАН СТАНКОВ ДОБРЕВ

ИВАН СТОЯНОВ БЛИЗНАКОВ

ИВАН СТОЯНОВ ЗАХАРИЕВ

ИВАН СТОЯНОВ ИЛКОВ

ИВАН СТОЯНОВ ЛАЧКОВ

ИВАН ТОМОВ МАНОИЛОВ

ИВАН ХРИСТОВ ПЕТКОВ

ИВАН ХРИСТОВ ТОТУХОВ

ИВАНА ВЛАДОВА КОЦЕВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПЕШОВА

ИВАНКА БОРИСОВА ТРАМПОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАЧКОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ИВАНКА КУЗОВА ЗАШЕВА

ИВАНКА КУНЧОВА ДРЕНКОВА

ИВАНКА ЛАЗАРОВА ИЛОВА

ИВАНКА МЕТОДИЕВА ИЛЧЕВА

ИВАНКА МИХАЙЛОВА КАНДЬОВА

ИВАНКА СТАМЕНОВА ДЖАМОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ДИНЧИЙСКА

ИВАНКА ТОМОВА ГЕНОВА

ИВАНКА ТОМОВА МАНОИЛОВА

ИВАНКА ТРИФОНОВА ИЛКОВА

ИВЕЛИН САШОВ ИВАНОВ

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

ИВЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ДОДОВА

ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ШУМАНОВА

ИВЕТА МИТЬОВА ДИМОВА-КАЙПЕРС

ИВКО ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

ИВО НИКОЛАЕВ ВЕЛИЧКОВ

ИЛИАНА КИРИЛОВА МАГАРАНОВА

ИЛИАНА МИЛЧОВА ПЕТРАКИЕВА

ИЛИАНА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА

ИЛИАНА САШКОВА ЛЮТАКОВА

ИЛИЯ АНДРЕЕВ КОЧЕВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ МИЛОВ

ИЛИЯ НИКОЛОВ ЛАСКОВ

ИЛИЯ СЛАВЕЙКОВ ЧЕРВЕНКОВ

ИЛИЯ СТАНЧЕВ ЯНКОВ

ИЛКА ИЛИЕВА ПЕПЕЛЯНКОВА

ИРИНА АТАНАСОВА ИСКРОВА

ИРИНА ВЛАДИМИРОВА ВУЧЕВА

ЙОАНА ЮРИЕВА ВАСИЛЕВА

ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ БАЛДЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИЛКОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МАРЧЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРАКИЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СМЪРДИЛОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ХАРАЛАНОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПОПОВ

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ БУЧЕВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕТРАКИЕВ

ЙОРДАН СЛАВЧЕВ КУЗОВ

ЙОРДАН СТОЯНОВ ЦОКЛИНОВ

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА СТОЙНОВА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ДОДОВА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ИСКРОВА

ЙОРДАНКА ДРАГАНОВА ХАДЖИКОСТАРА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА МАГАРАНОВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА РОБЕВА

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

ЙОРДАНКА КОЦЕВА ЦВЕТАНСКА

ЙОРДАНКА КУЗОВА БИКОВА

ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ДИМАНИНА

ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ЯНАЧКОВА

ЙОРДАНКА ЛЮДМИЛОВА МИНКОВА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЗЕФИРОВА

ЙОРДАНКА ПЕТРУНОВА ТОМАНОВА

ЙОРДАНКА СТОЕВА МАГАРАНОВА

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА КЛИСАРОВА

ЙОРДАНКА СТРАХИЛОВА ЦОКЛИНОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА

КАЛИН СТЕФАНОВ БЛАГОЕВ

КАЛИН СТОЯНОВ КАМБУРОВ

КАЛИНКА НИКОЛОВА ТРАЙКОВА

КАЛОЯН МИХАЙЛОВ ИСКРОВ

КАМЕЛИЯ ДИКОВА ЦВЕТАНСКА

КАПКА ДИМОВА ДАНКОВА

КАПКА МИТКОВА БИКОВА

КАТЕРИНА СТОЙНОВА ВАНЧЕВА

КАТРИН АСЕНОВА БЪРЗЕВА

КАТЯ БОРИСОВА ДИМОВА

КАТЯ ИВАНОВА ПАУНОВА

КАТЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

КАТЯ МИЛАНОВА ИЛИЕВА

КАТЯ НИКОЛАЕВА ВЕЛИЧКОВА

КАТЯ НИКОЛОВА КАЙТАЗОВА

КАТЯ ПЕТРОВА ПАШОВА

КАТЯ ТОМОВА БОНЧЕВА

КИРИЛ РОДРИГЕШ СИЛВА ЯНАКИЕВ

КИРИЛ ИВАНОВ ЯНАКИЕВ

КИРИЛ КРАСИМИРОВ ПЕНЕВ

КИРИЛ НИКОЛОВ КУЗМАНОВ

КИРИЛ ТРАЙКОВ АТАНАСОВ

КИРИЛКА ДИМИТРОВА КЪРЦЕВА

КОСТАДИН БИСЕРОВ КОЦЕВ

КОСТАДИН ИВАНОВ БЛИЗНАКОВ

КОСТАДИН НИКОЛОВ КОЦЕВ

КОСТАДИН ХРИСТОВ ИЛЧЕВ

КОСТАДИНКА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА

КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЦОКЛИНОВ

КРАСИМИР АСПАРУХОВ ПЕНКИН

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КОНДЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОКАЛАНОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ШАРКОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТКОВ

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ ВУЧЕВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ ТОТУХОВ

КРАСИМИР ПЕТЬОВ АКШАРОВ

КРАСИМИРА ТОМЧОВА ПАНЧЕВА

КРУМ ИВАНОВ АДАМСКИ

КРУМ НИКОЛОВ СИРАКОВ

КРЪСТАНКА ГЕОРГИЕВА МЪРЦЕНКОВА

КРЪСТИНА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА

КРЪСТЮ АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

КУЗО ДИМИТРОВ ТАСЕВ

КУЗО МИТКОВ БИКОВ

КУНЧО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

ЛАЗАРИНА СТЕФАНОВА ДАМЯНОВА

ЛАЗАРИНКА СТОЯНОВА ИЛКОВА

ЛАТИНКА ЗИГФРИДОВА БОЖУРИНА

ЛИДИЯ НИКОЛОВА ЯНАКИЕВА

ЛИДИЯ СТАНКОВА ТАСЕВА

ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА ЩАИНБРЕХЕР

ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

ЛИЛИЯ КРАСИМИРОВА ПЕНЕВА

ЛИЛИЯ ПЛАМЕНОВА СУЛЕВА

ЛИЛКА СТОЯНОВА СЪРМЕНОВА

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КУЗМАНОВА

ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА БЛАЖЕВА

ЛИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА МИТРЕВА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА БЛАЖЕВА

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ИЛЧЕВА

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ТАСЕВА

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

ЛИЛЯНА ТОМОВА КОТЕВА

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ПАНЧЕВ

ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ТОМОВ

ЛЮБА СТОИЛОВА САЗДОВА

ЛЮБЕН АТАНАСОВ СЕКАЛОВ

ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ ГУШЛЕВ

ЛЮБЕН ПЕТРОВ ГРОЗДАНОВ

ЛЮБКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

ЛЮБКА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

ЛЮБКА СТОЯНОВА РАДУЛОВА-ЯНАЧКОВА

ЛЮБКА ХРИСТОВА СПАСОВА

ЛЮБОЗАРА ВЛАДИМИРОВА ИЛКОВА

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ПАНЧЕВ

ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ЯНАКИЕВ

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ВАНЧЕВ

ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА МИНДАЧКИНА

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ГЕНОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ДОДОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ТУАБИ

МАРГАРИТА ИЛИЕВА КОЦЕВА

МАРИАНА АНГЕЛОВА КОЦЕВА

МАРИАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА-НИКОЛОВА

МАРИАНА НИКОЛАЕВА ТОМЕВА

МАРИЙКА АНГЕЛОВА КЪРЦЕВА

МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

МАРИЙКА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

МАРИН СТОЯНОВ ТЕМЕЛКОВ

МАРИНА КРАСИМИРОВА ШАРКОВА

МАРИНА НИКОЛАЕВА ГЕНОВА

МАРИОЛКА ДИМИТРОВА ДОШЕВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА СПАСОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА РОДЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНИНА

МАРИЯ ВЛАДОВА ШАРКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БАРЕМОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БЛАЖЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛАСКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТАСЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА АРСОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА АСЕНОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ВАРЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ВУЧЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕРОВА-ЕГЕР

МАРИЯ ДИМИТРОВА ДАНЬОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ИЛКОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЯКОВА

МАРИЯ ДИМЧОВА ЛАЧКОВА

МАРИЯ ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЙОРДЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ТОМЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ТОТУХОВА

МАРИЯ ИЛИЕВА БОШНАКОВА

МАРИЯ ЙОРДАНОВА БУЧЕВА

МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОПАРАНОВА

МАРИЯ КИРИЛОВА СТАХОВИАК

МАРИЯ КОЙЧЕВА ИЛЧЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА БЛАГОЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА КАМБУРОВА

МАРИЯ КРУМОВА ЯНКОВА

МАРИЯ ЛАЗАРОВА ТОМЕВА

МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА КЕХАЙОВА

МАРИЯ МИТОВА ПЕТРЕВА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА КОЦЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ПИРИНДЕВА

МАРИЯ ПАВЛОВА ГУШЛЕВА

МАРИЯ ПЕТКОВА АСЕНОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ЯНАЧКОВА

МАРИЯ РАДОСЛАВОВА ПЛОЩАКОВА

МАРИЯ РАНГЕЛОВА ВАЛЬОВА

МАРИЯ СЛАВЕЙКОВА БОЖУРИНА

МАРИЯ СПАСОВА ПЕТРУНОВА

МАРИЯ СТОЙЧЕВА ПЕЙЧЕВА

МАРИЯ СТОЯНОВА НАНЕВА-КОЕВА

МАРИЯ ТОМОВА КЕЛЕШЕВА

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА КОЧЕВА

МАРИЯН СТОЯНОВ БОЙЧЕВ

МАРИЯНА БОРИСОВА ТОДОРОВА

МАРТИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

МАРТИН ИВАНОВ ШАРКОВ

МАРТИНА НИКОЛАЕВА ГЕНОВА

МАЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНКИНА

МАЯ ДИМИТРОВА ЦОКЛИНОВА

МАЯ ХРИСТОВА ЗАХАРИЕВА

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ МЪРЦЕНКОВ

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ

МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА

МИЛАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЯКОВ

МИЛЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРАКИЕВ

МИЛЕН НИКОЛАЕВ ШУМАНОВ

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА

МИЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОДОРОВА

МИЛЧО КОСТАДИНОВ ВАЛЬОВ

МИНКО ДИМИТРОВ МИНКОВ

МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА ЦИКАЛОВА

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ДОДОВ

МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА БОШНАКОВА

МИТКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МИТКО ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

МИХАИЛ ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ

МОНИКА МЕТОДИЕВА КЛИСАРОВА

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВА

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ТЕКЕВА

НАДИЯ ВИШНЕВСКА

НАДКА СПАСОВА ДУДАЛОВА

НАДКА СТОЙЧЕВА СТОЕВА

НАДКА ХРИСТОВА КОНДЕВА

НАДЯ НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЕВА

НАТАША ЛЮБЕНОВА ВУЧЕВА

НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

НЕЗАБРАВКА ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

НЕНКА ТОДОРОВА СЕФЕРИНКИНА

НИКОЛ НИКОЛАЕВА МИКОВА

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА МЕТОДИЕВ ФИЛИПОВ

НИКОЛА ПЕТРОВ ИЛОВ

НИКОЛА ПЕТРОВ СТОЙНОВ

НИКОЛА ТОМОВ ВЕЛИН

НИКОЛАЙ АРГИРОВ ЦВЕТАНСКИ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ БАБАЧЕВ

НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ СТОИЦОВ

НИКОЛАЙ ВЕНКОВ АЛЕКСАНДРИЕВ

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ДИМОВ

НИКОЛАЙ ВЪЛКОВ ТЕЛБИЗОВ

НИКОЛАЙ ГАВРАИЛОВ АЛЕКСИЕВ

НИКОЛАЙ ГЕНЧОВ ГЕНОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЗАФИРОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛЮТАКОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТРЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БОЖУРИН

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КУТРЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОМЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЧОРОЛЕЕВ

НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ СТОЕВ

НИКОЛАЙ ДРАГАНОВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДОРМИШКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНОИЛОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ РОБОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШУМАНОВ

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ЛАСКОВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ШИКОВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ БОШНАКОВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ВУЧЕВ

НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ВАНЧЕВ

НИКОЛАЙ МАРТИНОВ БОШНАКОВ

НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ НИКОВ

НИКОЛАЙ САШОВ ЯНАКИЕВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БОЖУРИН

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ГЕНОВ

НИКОЛИНА ЗАПРЯНОВА МАЛИНОВА

НИКОЛИНА ЛЮБЕНОВА РОДЕВА

НИКОЛИНА МИЛЧЕВА ТЕМЕЛКОВА

НИНА АСЕНОВА РОДЕВА

НИНА БОРИСЛАВОВА МАРИНКОВА

НИНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА

НИНА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА

НИНА ЮРИЕВНА СТОИЦОВА

ОГНЯН ПЕТКОВ ЯНКОВ

ПАВЕЛ КОЦЕВ ИЛКОВ

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ВУЧЕВ

ПАВЛИНА ПЕТРОВА ШАХЪНОВА

ПАВЛИНКА СПАСОВА ГЕНОВА

ПАУЛИНА БОНЧОВА ПЕРЕС

ПЕНО ВЛАДОВ СЕФЕРИНКИН

ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА ВЪЛКОВА

ПЕТРАНКА ХРИСТОВА КЪРЦЕВА

ПЕТРУНА ИВАНОВА ТОМАНОВА

ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ КИРКОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДОДОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ДОДОВ

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДОЧЕВСКИ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ЦЕЛЕВ

ПЕТЬО ХРИСТОВ АКШАРОВ

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОКАЛАНОВА

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА АСЕНОВА

ПЛАМЕН АТАНАСОВ ИСКРОВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЧОРОЛЕЕВ

РАДКА АТАНАСОВА КИНЧЕВА

РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ГОЛЕМИНОВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДОБРЕВ

РАДОСТИНА ДОНЧЕВА СТОЕВА

РАЙНА ВАСИЛЕВА ЦОКЛИНОВА

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ФУРНАДЖИЕВА

РАЙЧО ЛЮБЕНОВ РАЙКОВ

РЕНЕТА КОСТАДИНОВА КОЦЕВА

РЕНИ БОРИСОВА ИВАНОВА

РЕНИ КОСТАДИНОВА БЛИЗНАКОВА

РЕНИ ТОМОВА ТЪРСТЪН

РОЗА ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА

РОСИЦА АНГЕЛОВА КОКАЛАНОВА

РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ИЛЧЕВА

РОСИЦА МЕТОДИЕВА ДОДОВА

РОСИЦА НИКОЛОВА СТАНЧЕВА

РОСИЦА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА

РУЖКА ВЛАДОВА ВЕЛИНА

РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА ГАБЕРОВА

РУМЯНА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЦИКАЛОВА

РУМЯНА ДИМИТРОВА КУТРЕВА

РУМЯНА ПЕТКОВА ШОПСКА

РУСКА ДЕЧЕВА ДРЕНКОВА

РУСКА ИВАНОВА ДОНЕНЧЕВА

САШКА СТОЯНОВА ГОЛЕМИНОВА

САШО ВЛАДИМИРОВ ЯНАКИЕВ

СВЕТЛА БОРИСОВА УГРИНОВА

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ВОЩАНСКА

СВЕТЛА ИВАНОВА СТОЕВА

СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ЗАШЕВА

СВЕТЛА КРЪСТЕВА ВАКАРЕЛСКА

СВЕТЛА МИЛКОВА МАРИНКОВА

СВЕТОЗАР ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ

СВЕТОСЛАВ АНТОНОВ ЯНЕВ

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИЛКОВ

СЕВДАЛИНА САБИНОВА ИЛКОВА

СИЙКА ХРИСТОВА ЦОКЛИНОВА

СИЛВИЯ БОРИСОВА ЛУКОВА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА-МИТОВА

СИЛВИЯ КИРИЛОВА УГРИНОВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА ЯНЕВА

СИМЕОН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

СИМОНА ИВАНОВА КУЗМАНОВА

СЛАВЕЙКА ИВАНОВА БУЧЕВА

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА МАНОИЛОВА

СЛАВКА ДИМИТРОВА КУЗОВА

СЛАВКА НИКОЛОВА ГОЛЕМИНОВА

СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ КУЗОВ

СМИЛЕН АСЕНОВ ГЕНОВ

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА

СНЕЖАНКА МИТОВА СТАНКОВА

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА МЪРЦЕНКОВА

СНЕЖАНКА ЮРИЕВА ЦЕЛЕВА

СОФИЯ БОРИСОВА РАЙНХОЛД

СПАС АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

СПАС ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ

СПАС ЛЮБОМИРОВ ПАШЕВ

СПАСА СТОЯНОВА КОЦЕВА

СПАСИМИР ИВАНОВ НОНЕВ

СПАСИМИР КОСТАДИНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

СПАСИМИРА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

СПАСКА АТАНАСОВА ВУЧЕВА

СПАСКА КРУМОВА МИЛОВА

СПАСКА ПЕТКОВА ЛАЧКОВА

СПАСКА СИМЕОНОВА КУЗМАНОВА

СПАСКА СТЕФАНОВА МАРКОВА

СПАСКА СТОЯНОВА ЛЮТАКОВА

СПАСКА СТОЯНОВА ЦОКЛИНОВА

СТАНИМИРА НИКОЛАЕВА ШИКОВА

СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ТАСЕВ

СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГОЛЕМИНОВА

СТАНОЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ ХАРАЛАНОВ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ВОЩАНСКИ

СТЕФАН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ

СТЕФАН ЕВСТАТИЕВ ШОПСКИ

СТЕФАН СТОЯНОВ БЛАГОЕВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ВУЧЕВ

СТЕФАН ХРИСТОВ ИЛЧЕВ

СТЕФКА ВЕЛИЧКОВА АКШАРОВА

СТЕФКА ИВАНОВА УГРИНОВА

СТЕФКА ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА

СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА ПАШЕВА

СТЕФКА МЕТОДИЕВА МАНЧЕВА

СТЕФКА МИЛЧОВА ЧОРОЛЕЕВА

СТЕФКА НИКОЛОВА ЦВЕТАНОВА

СТЕФКА СПАСОВА ШУМАНОВА

СТЕФКА СТОЯНОВА ЦИНЦАРОВА

СТИЛИАНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА

СТОИЛКА БОНЧОВА ПЕТРОВА

СТОЙКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА

СТОЙКО ДОБРЕВ СТОЙКОВ

СТОЙНА ГЕОРГИЕВА ТОТУХОВА

СТОЯН АНГЕЛОВ ЗАХАРИЕВ

СТОЯН АТАНАСОВ ЦОКЛИНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАМБУРОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ КЛИСАРОВ

СТОЯН ГОСПОДИНОВ МИЛУШЕВ

СТОЯН ИВАНОВ ЛАЧКОВ

СТОЯН ИВАНОВ ЛЮТАКОВ

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ИВАНОВ ЦИНЦАРОВ

СТОЯН ЛУКОВ НОРЧЕВ

СТОЯН МИНЧОВ МЛАДЕНОВ

СТОЯН СТЕФАНОВ БЛАГОЕВ

СТОЯН СТЕФАНОВ ИЛЧЕВ

СТОЯН ТЕМЕЛКОВ МАГАРАНОВ

СТОЯН ХРИСТОВ ЗАХАРИЕВ

СТОЯНКА АНГЕЛОВА ИЛОВА

СТОЯНКА АТАНАСОВА ДАМЯНОВА

СТОЯНКА АТАНАСОВА ПАЛИЙСКА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА АНДРОВА

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ИЛЧЕВА

СТОЯНКА КОСТАДИНОВА АКШАРОВА

СТОЯНКА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА

СТОЯНКА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА

СТОЯНКА ХРИСТОВА МАНОИЛОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ТАНЯ ХРИСТОВА МИТЕВА

ТАТЯНА НИКОЛОВА ЯНЕВА

ТАТЯНА ПЕТРОВА МЪРЦЕНКОВА

ТЕМЕНУЖКА КРЪСТЕВА ПЕНЕВА

ТИХА ИЛИЕВА ХАРАЛАНОВА

ТОДОР ИВАНОВ КЪРЦЕВ

ТОДОР СИМЕОНОВ ПЕТКОВ

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

ТОМА АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ

ТОМА БОРИСОВ ДЖАМОВ

ТОМА ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ

ТОМА ИВАНОВ ВЪЛКОВ

ТОМА ИВАНОВ МАЛИНОВ

ТОМА НИКОЛОВ КАРПУЗОВ

ТОМА ХРИСТОВ ИЛКОВ

ТОМЕ ГЕОРГИЕВ МАГАРАНОВ

ТОМИ БОРИСОВ КОКАЛАНОВ

ТОМО МЕТОДИЕВ ФИЛИПОВ

ТОНКА СТЕФАНОВА ЖЕЛЕВА

ТОШО ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ

ТРАЯН КРАСИМИРОВ АСПАРУХОВ

ТРЕНКА ТОДОРОВА КИТОВА

ФАНКА ДИМИТРОВА АРГИРОВА

ФАНКА ИЛИЕВА ПАНЧЕВА

ФАНЯ ЙОРДАНОВА ПОПОВА

ХРИСТЕНА СТОЯНОВА ЯНАКИЕВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА СТОЕВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ХРИСТИНА ПАВЛОВА КОКАЛАНОВА

ХРИСТИНА ПЕТКОВА ЯНКОВА

ХРИСТИНКА СТОИЛОВА ЛЮТАКОВА

ХРИСТИЯН ИВАНОВ БЛИЗНАКОВ

ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ИЛЧЕВ

ХРИСТО АТАНАСОВ ТАСЕВ

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДРЕНКОВ

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДУДАЛОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЗАШЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ БОЖУРИН

ХРИСТО ИВАНОВ МИТЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОДОРОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ

ХРИСТО МИХАЙЛОВ ЗАШЕВ

ХРИСТО НИКИФОРОВ ЗАХАРИЕВ

ХРИСТО НИКОЛОВ БОЖУРИН

ХРИСТО ПЕТРОВ АКШАРОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ПЕТКОВ

ХРИСТО ПЕТЬОВ АКШАРОВ

ХРИСТО ТОМОВ ИЛКОВ

ХРИСТО ТОМОВ МЪРЦЕНКОВ

ЦВЕТАН АРГИРОВ ЦВЕТАНСКИ

ЦВЕТАН ВАЛЕНТИНОВ СТОИЦОВ

ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ ГЕНОВ

ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ИЛКОВА

ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА КАЦАРОВА

ЦВЕТАНА КОСТАДИНОВА МИЗОВА

ЦВЕТАНА СТАМЕНОВА СТОИЦОВА

ЦВЕТАНА СТАНОЕВА ПЕТКОВА

ЦВЕТАНА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ТЕЛБИЗОВА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ХРАНОВА

ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА КОКАЛАНОВА

ЦВЕТАНКА МИТКОВА БИКОВА

ЦВЕТИНА ВАСИЛЕВА БОНЧЕВА

ЦВЕТОМИРА КРАСИМИРОВА КОКАЛАНОВА

ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ДИМИТРОВ

ЮЛИАНА ДИМИТРОВА ДОШЕВА

ЮЛИАНА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА-СТОИЛОВА

ЯНА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

ЯНА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНСКА

ЯНИЦА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЯНКА МЕТОДИЕВА ПЕНОВА

ЯНКА РУСКОВА ЯНАКИЕВА

ЯСЕН ТОМОВ СТОИЛОВ

ЯСЕН ЯСЕНОВ ТРАМПОВ


Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет