Қолданылған әдебиеттер тізіміжүктеу 62.96 Kb.
Дата25.02.2016
өлшемі62.96 Kb.


«...Қазақ тілі өзінің барша құдірет- қуатымен әлемдік тіл кеңістігінің құрамдас бөлігі болып табылады. Қазақ тілінің жетістігі-украин, өзбек және орыс тілдерінің жетістігі сияқты бүкіл адамзатқа ортақ мән-мазмұндық байлықтың бір бөлігі. Әлем халықтарының бірде-бірінің сөздігінде ұшыраспайтын, тек қана қазақ тілінің мүмкіндіктері арқылы нақтылы құбылысты танып-түсінуге болатын сөздер бар...».Н. Назарбаев
Қыркүйектің 27 жұлдызында «Тілдер апталығы» аясында «Қазақ тілі» кафедрасы күні өткізіліп, кітап көрмесі ұйымдастырылды.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:
Мемлекеттік тіл ғасырлар тоғысында: мәртебесі, дамуы мен болашағы


 1. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы.-А.: Қазақ энциклопедиясы, 2010.- 228 б.

 2. Қазақстан - 2030.- А.: Юрист, 2005.- 140 б.

 3. "Қазақстан-2050" стратегиясы-қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты : Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан. - 2012. - 15 желтоқсан.

 4. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жыл, 14 желтоқсан. «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемелекеттің жаңа саяси бағыты / Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана. 14 декабря 2012 года. Стратегия « Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства.- Петропавл, 2012.- 176 б.

 5. Қазақстан Республикасындағы тіл саясаты: құжаттар жинағы = Языковая политика в Республике Казахстан: Сборник документов.- Астана: Елорда, 1999. – 216 б.

 6. Көркемсуретті Қазақстан тарихы: Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін. 4 томдық..Т. 4: Қазақстан ХХ ғасырдың екінші жартысынан біздің уақытымызға дейін.-Алматы, 2007.- 312 б.

 7. Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы негізгі заң актілері.- Алматы: Юрист, 2003.- 40 б.

 8. Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихы. История становления независимости Казахстана: Сб. выступлений и статей / Ред. А.С.Сағынғали, Б.М.Қаипова.- Астана: Таймас, 2008. – 400 б..

 9. Рысбай К. Егемен қазақ елі.- Тараз: ЖШС Рысбаева и К., 2009.- 300 б.

 10. Тіл және руханият: өзекті мәселелер. Халықаралық конференция материалдары.-Астана: Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру - әдістемелік орталығы, 2010.- 560 б.

 11. Шүкірұлы С. Мемлекеттік тіл мұраттары: көмекші құрал.- Алматы: Ғылым, 2002.- 352 б.

 12. Махат Д. Тіл мен діл тағдыры: тарихи деректер, уақыт бедері және ақиқат (мақалалар мен зерттеулер).- Астана: Ана тілі, 2007.- 192 б.

 13. Туған тіл туралы толғаулар.- А.: Арыс, 2007.- 88 б.

 14. Айтбайұлы Ө. Ана тілім, ана сүтім, арым менің... ( мақалалар жинағы.).- Алматы::Арыс, 2007.-

304 б.

 1. Тіл туралы толғам. –Астана: Ер-Дәулет, 2007. - 160 б.

 2. Мақтым Шәбжантайқызы: Ана тілім-азығым, адастырмас қазығым..- Көкшетау, 2002.-

98 б.

 1. Қалиев Қ. Қазақстан: тәуелсіз және мемлекеттік тіл: монография.- Петропавл, 2005.-158 б.

 2. Ана тілім-ардағым.- Алматы: Қазақстан , 1990.- 168 б.

Қазақстан халықтарының тілдері
 1. «Қазақ тілі» қоғамы-20 жыл . Шежіре.ІІ том. – Алматы: Сөздік - Словарь, 2009.- 320 б.

 2. Менің елім. - Қазақстан.- Алматы: Балауса, 2003.- 160 б.

 3. Қуанышбаева Ж.. Тілдік құндылықтарына байланысты Қазақстан халқының өзін-өзі сәйкестендіруі // Қоғам және дәуір.- 2012.- № 1.- б.37.

 4. Кабульдинов З.Е. Народ Казахстана: история и современность. Учебное пособие для 11 класса общеобразовательных школ.- Астана, 2007.- 200 с.

 5. Сулейменова Э.Д. Языки народов Казахстана. Социолингвистический справочник.- Астана: Арман - ПВ, 2007.- 304 с.

 6. Народы Казахстана. Энциклопедический справочник.- Алматы: Арыс, 2003.- 352 с.

 7. Дымов О.Г. Тепло казахстанской земли.- Алматы: Арыс, 1999.- 272 с.

 8. Дымов О. Мы, народ Казахстана...We are the people of kazakhstan .- Астана, 2004.- 632 с.

 9. Тюрские народы: Энциклопедический справочник. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004.- 384 с.

 10. Полная энциклопедия быта русского народа, составленная Иваном Панкеевым.Т.1./ Сост. И.Панкеев.- Москва..: Олма – ПРЕСС, 1998.- 688 с.

 11. Русский язык: Энциклопедия.- Москва: Большая Российская энциклопедия, 2003.- 704 с.

 12. Гордон Крейг. Немцы.- Москва : Научно-издательский центр, 1999.- 379 с.

 13. Смирнова Т.Б. Немцы Сибири: этнические процессы и этнокультурное взаимодействие. -Новосибирск: Институт археологии и этнографии, 2003.- 88 с.

 14. Кан.Г.В. История корейцев Казахстана.- А.: Гылым, 1995.- 208 с.

 15. Виткин М.П.. Евреи Северо-Казахстанской области.(Фрагменты из историй).-Петропавловск, 2012.- 602 с.

 16. Ермекбаев Ж.А. Чеченцы и ингуши в Казахстане: История и судьбы.- Алматы: Дайк - Пресс, 2009.- 508 с.

 17. Муканова Г.К. Татары на Севере Казахстана (история и современность).-Петропавловск: Северный Казахстан, 2004.- 204 с.

Тілі бірдің – тілегі бір
 1. Омарова А.К., Сатыбалдина Х.Ж. Қазақша сөйлеу этикеті: Оқу құралы.- Астана: 1С-Сервис,, 2006.- 162 б.

 2. Қазақ тілі. Ресми қарым-қатынас, іс қағаздары тілі: Мемлкеттік қызметшілер мен студенттерге арналған оқу құралы./ А. Алдашева, З. Ахметжанова, Қ. Кадашева.- Алматы: Сөздік-Словарь, 2001.- 176 б.

 3. Руководство по изучению государственного языка: учебник/ А.Белботаев, Ж.Буланбаева.- Алматы: Глобус, 2005.- 216 б.

 4. Ресми іс қағаздары: мемлекеттік қызметшілерге арналған анықтамалық/ А.Алдашева, З.Ахметжанова, Қ.Қадашева, Э.Сүлейменова.- Алматы: Сөздік-Словарь, 2002.- 216 б.

5. Ой-қазына.- Алматы: ТОО 378, 2010.- 175 б.

 1. Әзімбаева Р.О. Қазақ тілін үйренейік. – Петропавл, 2008.- 190 б.

 2. Қамзебаев Р.Е. Атадан мирас: Оқу құралы.- Астана: Республикалық мемлекеттiк тiлдi жеделдетiп оқыту орталығы, 2002. - 170 б

 3. Ерназарова З.Ш., Мұхамадиева Н.Қ., Әшірова Б.С. Қазақ тілі: (елтану) орта және жалғастырушы топтар үшін: Оқу құралы.- Алматы: Ол-Жас, 2005.- 97 б.

 4. Мухамадиева Н.Қ., Үстемір Н.Ә. Қазақ тілі: Орыс бөліміне арналған.- Алматы: Sansam, 2006.-140 б.

 5. Мухамадиева Н. Кәсіби қазақ тілі: Орыс бөліміне арналған.- Алматы: Sansam, 2005.- 128 б.

 6. Мухамадиева Н. Қазақ тілі бойынша бақылау жұмыстары: Орыс бөліміне арналған.- Алматы: Sansam, 2005.- 60 б.

 7. Мухамадиева Н. Қазақ тілі бойынша тіл дамыту тақырыптары: Орыс бөліміне арналған.- Алматы: Sansam, 2005.- 72 б.

 8. Самоучитель казахского языка для учащихся и студентов.- Алматы: Аруна, 2010.- 224 б.

 9. Тілешов Е.Е., Тұрлыбекова Ж.А., Каюпова Ұ.К. Қазақша үйренейік. Ересектерге арналған оқу құралы.- Астана: Руханият,, 2010.- 200 б.

 10. Саутова Т., Жолдыбаева Р. Қазақ тілі. Ересектерге арналған оқулық..- Петропавл: Полиграфия, 2005.- 192 б.

 11. Саутова Т.А. Қазақ тілі. Бастауыш және жалғастырушы деңгейге арналған: Оқу әдістемелік құрал. - Петропавл: Полиграфия, 2011.- 248 б.

 12. Саутова Т. А. Қазақ тілі.- Петропавл: Полиграфия, 2002.- 174 с.

 13. Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі. 1 оқу кітабы (жоғары оқу орындары мен колледждердің бастауыш тобына арналған).- Алматы: Sansam, 2006.- 80 б.

 14. Әмірова Г. Қазақ тілі: мемлекеттік қызметшілерге арналған оқу құралы.- Алматы: Союз Слово, 2005.- 136 б.

 15. Бектұров Ш. Қазақ тілі: лексика, фонетика, морфология, синтаксис.- Алматы: Атамұра, 2006.- 336 б.

 16. Қажиева Ә. Тест-жинақ (орыс аудиториясына арналған).- Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2010.- 320 б.

 17. Демография Е.А. Оңалса тіліміз де оңалады.// Өмір.- 2005.- № 7.- б.4-5.

Мемлекеттік тілде іс жүргізу
 1. Атығаева К.М. Мемлекеттік тілде іс жүргізу: Оқу-әдістемелік құрал. - Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2008.- 83 б.

 2. Дүйсембекова Л. Іс қағаздарын қазақша жүргізу.- Алматы: Ана тілі, 2004.- 208 б.

 3. Іс қағаздарының үлгілері: Әділет министрлігі жүйесінде жиі қолданылатын мемлекеттік тілдегі іс қағаздарының үлгілері.- Алматы, 2006.- 240 б.

 4. Мемлекеттік тіл. Терминология, іс қағаздары мен бұқаралық ақпарат құралдарының тілі: жинақ..- Астана, 1999.- 464 б.

 5. Қошанова Ж.Т., Сансызбаева Д. Б. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу: Оқу-әдістемелік құрал.- Петропавл: М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2007.- 56 б.

 6. Есқожина М.С., Махметова А.С., Мұхамеджанова Г.Т. Мемлекеттік тілде іс жүргізу: Оқу-әдістемелік құрал. - Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2008.- 88 б.

 7. Мәселова К.М. ,Назбиев Ж.Д., Оқышева Г.К. Қазақ тілінде іс қағаздарын жүргізу: Оқу құралы. - Өскемен, 2001.- 126 б.

 8. Жахина Б.Б., Құрманова А.Қ., Қайырбекова И.С. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу курсынан практикалық тапсырмалар: Оқу құралы.- Көкшетау, 2006.- 158 б.

 9. Іс қағаздарының үлгілері: Әділет министрлігі жүйесінде жиі қолданылатын мемлекеттік тілдегі іс қағаздарының үлгілері.- Алматы: Глобус, 2006.- 240 б.

 10. Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Қазақ тілі (ана тілі деңгейінде үйрету құралы).- А.: Әділет, 1998.- 288 б.

 11. Жахина Б.Б., Құрманова А.Қ., Қайырбекова И.С. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу курсы: Оқу құралы. - Көкшетау, 2003.- 100 б.

 12. Хазимова Ә.Ж. Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу: Оқу құралы.- Алматы : Ол-жас, 2004.-120 б.

 13. Қазақ тілі. Ресми қарым-қатынас, іс қағаздары тілі. Мемлкеттік қызметшілер мен студенттерге арналған оқу құралы / А. Алдашева, З. Ахметжанова, Қ. Кадашева.- Алматы: Сөздік - Словарь,, 2001.- 176 б.

 14. Ресми іс қағаздары /А. Алдашева, З. Ахметжанова, Қ. Қадашева, Э. Сүлейменова.- Алматы: Сөздік - Словарь, 2001.- 216 б.

 15. Жалғасова А.А. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу: практикалық сабақтар:

Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 96 б.

 1. Хасенова М.Х.,Смағұлова М.К., Коржумбаева М.Б. Құжаттану және құжаттармен жұмыс жасауды ұйымдастыру: Оқу құралы.- Қарағанды: ҚарМУ, 2004.- 282 б.

 2. Дүйсембекова Л. Қазақ ресми-іс қағаздары.- Алматы: Ана тілі, 2005.- 208 б.

 3. Қазақстан Республикасының іс қағаздарын жүргізу (мемлекеттік және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізу үлгілері)/ Құраст.В.И. Скала , Б.В.Скала , Н.В.Скала.- А., 2007.- 336 б.

 4. Салагаев В., Шалабай Б. Іс қағаздарын жүргізу. Составление деловых бумаг: Учебное пособие.-А.: Раритет, 2002.- 208 б.


Кітап көрмесімен № 10, 302,110 дәрісханаларда таныса аласыздар


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет