Опис на регистрите на населението на община алфатар



жүктеу 124.06 Kb.
Дата20.06.2016
өлшемі124.06 Kb.
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА АЛФАТАР


  1. Опис на регистрите на населението на град АЛФАТАР




От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958-1979

1-196

Регистър на населението том I

Азбучник

гр. Алфатар

Средно запазен

Ползва се активно

2.

1958-1979

1-198

Регистър на населението том II

Азбучник

гр. Алфатар

Средно запазен

Ползва се активно

3.

1958-1979

1-199

Регистър на населението том III

Азбучник

гр. Алфатар

Средно запазен

Ползва се активно

4.

1958-1979

1-199

Регистър на населението том IV

Азбучник

гр. Алфатар

Средно запазен

Ползва се активно

5.

1958-1979

1-199

Регистър на населението том V

Азбучник

гр. Алфатар

Средно запазен

Ползва се активно

6.

1958-1979

1-199

Регистър на населението том VI

Азбучник

гр. Алфатар

Средно запазен

Ползва се активно

7.

1958-1979

1-99

Регистър на населението том VII

Азбучник

гр. Алфатар

В добро състояние

Ползва се активно



  1. Опис на регистрите на населението на с. АЛЕКОВО





От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958-1965

1-200

Регистър на населението том I

Няма азбучник

с. Алеково

В лошо състояние

Използва се рядко

2.

1958-1965

202-404

Регистър на населението том II

Няма азбучник

с. Алеково

В лошо състояние

Използва се рядко

3.

1958-1965

405-440

Регистър на населението том III

Няма азбучник

с. Алеково

В лошо състояние

Използва се рядко

4.

1966-1979

1-198

Регистър на населението том I

Азбучник

с. Алеково

Средно запазен

Ползва се активно

5.

1966-1979

199-369

Регистър на населението том II

Азбучник

с. Алеково

Средно запазен

Ползва се активно

6.

1966-1979

397-446

Регистър на населението том III

Азбучник

с. Алеково

Средно запазен

Ползва се активно


  1. Опис на регистрите на населението на с. БИСТРА




От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1942-1957

1-190

Регистър на населението том I

Азбучник

с. Бистра

Средно запазен

Ползва се активно

2.

1958-1966

1-219

Регистър на населението том II

Азбучник

с. Бистра

Средно запазен

Ползва се активно

3.

1967-1979

1-130

Регистър на населението том III

Азбучник

с. Бистра

Средно запазен

Ползва се активно



  1. Опис на регистрите на населението на с. ВАСИЛ ЛЕВСКИ




От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958-1979

1-237

Регистър на населението

Няма азбучник

с. Васил Левски

Средно запазен

Ползва се активно



  1. Опис на регистрите на населението на с. КУТЛОВИЦА





От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958-1966

193

Регистър на населението том I

Азбучник

с. Кутловица

Средно запазен

Ползва се активно

2.

1967-1979

196

Регистър на населението том II

Азбучник

с. Кутловица

Средно запазен

Ползва се активно




  1. Опис на регистрите на населението на с. ЦАР АСЕН




От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1968-1979

134

Регистър на населението том I

Азбучник

с. Цар Асен

Средно запазен

Ползва се активно




  1. Опис на регистрите на населението на с. ЧУКОВЕЦ





От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1968-1979

164

Регистър на населението

Азбучник

с. Чуковец

Средно запазен

Ползва се активно


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет