Қорытындысы туралы хаттама Алматы қаласы 2015 жылғы «18» 05 16 cағат 00 минутДата17.07.2016
өлшемі48.63 Kb.
Санитарлық-техникалық бұйымдарды

бір дереккөзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

қорытындысы туралы хаттама
Алматы қаласы 2015 жылғы «18» 05

16 cағат_00_минут
1.Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметін қамтамасыз ету орталығы» акционерлік қоғамы (Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98) (бұдан әрі – «ҚРҰБ ҚҚО» АҚ) мемлекеттік сатып алу басқармасы арқылы Санитарлық-техникалық бұйымдарды (бұдан әрі – Тауар) бір дереккөзден алу тәсілімен өткізді.

2. Тауарды сатып алуға бөлінген сома ҚҚС есептемегенде 33 027,00 (отыз үш мың жиырма жеті) теңгені құрайды, оның ішінде:

Лот№1 - Иілмелі келтіргіш құрал – ҚҚС есептемегенде 2 200,00 (екі мың екі жүз двести);

Лот№2 - Жуғыш күбішенің иілмелі келтіргіш құралы – ҚҚС есептемегенде 1 100,00 (бір мың бір жүз);

Лот№3 - Бұрғыш құрыш– ҚҚС есептемегенде 525,00 (бес жүз жиырма бес);

Лот№4 - Қысқа бұранда – ҚҚС есептемегенде 280,00 (екі жүз сексен);

Лот№5 - Қысқа бұранда – ҚҚС есептемегенде 100,00 (жүз);

Лот№6 - Қысқа бұранда – ҚҚС есептемегенде 120,00 (жүз жиырма);

Лот№7 - Қысқа бұранда – ҚҚС есептемегенде 130,00 (жүз отыз);

Лот№8 - Писсуар сифоны – ҚҚС есептемегенде 3 572,00 (үш мың бес жүз жетпіс екі);

Лот№9 - ГВС Пластик құбыр тығындамасы– ҚҚС есептемегенде 1 040,00 (бір мың қырық);

Лот№10 - Балаларға арналған санфаянс қолжуғыш – ҚҚС есептемегенде 12 600,00 (он екі мың алты жүз);

Лот№11 - Унитаз қақпағы – ҚҚС есептемегенде 9 600,00 (тоғыз мың алты жүз);

Лот№12 - Шарлы шүмек – ҚҚС есептемегенде 1 760,00 (бір мың жеті жүз алпыс).


3.Осы тәсілді қолдануға негіздеме: сатып алу тәсілі Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-ІІІ«Мемлекеттік сатып алулар туралы» (бұдан әрі – Заң) Заңының 32-бабы 4)-тармақшасына сәйкес және «ҚРҰБ ҚҚО» АҚ Бас директорының 2015 жылғы 12 мамырдағы №72-Ө «Санитарлық-техникалық бұйымдарды бір дереккөзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу туралы» бұйрығы негізінде белгіленді.

4.Заңның 33-бабы 2-тармағы 2)-тармақшасына сәйкес, Жеке кәсіпкер «Евтушенко А.В.» -дан құжаттарының біліктілік талаптарына сәйкесуі талап етілмейді.

5.Шарт жасасатын жеткізушінің атауы мен орналасқан орны және осы шарттың бағасы: Жеке кәсіпкер «Евтушенко А.В.», Қазақстан Республикасы, Алматы обл., Іле ауданы, Өтеген Батыр кенті, Әуезов көш., 3-үй, 20-п., шарт бағасы: ҚҚС сомасын есептемегенде 33027,00 (отыз үш мың жиырма жеті) теңге.

6. Сарапшылар тартылған жоқ.

7.«ҚРҰБ ҚҚО» АҚ бір көзден сатып алу тәсілімен осы сатып алудың қорытындылары бойынша шешім шығарды:

1) Санитарлық-техникалық бұйымдар Жеке кәсіпкер «Евтушенко А.В.»-дан, Қазақстан Республикасы, Алматы обл., Іле ауданы, Өтеген Батыр кенті, Әуезов көш., 3-үй, 20-п., сатып алынсын.

2) «ҚРҰБ ҚҚО» АҚ 2015 жылғы «22» мамырға дейінгі мерзімде Жеке кәсіпкер «Евтушенко А.В.»-мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалсын.

3) «ҚРҰБ ҚҚО» АҚ мемлекеттік сатып алу басқармасы «ҚРҰБ ҚҚО» АҚ www.cma-nbrk.kz. Интернет-ресурсына осы хаттаманың мәтінін жіберсін.
Бас директор А. Кашкинов

Протокол об итогах государственных закупок санитарно-технических изделий способом из одного источника
г. Алматы     «18» 05 2015 года

16 часов 00 минут
1.Организатор государственных закупок, в лице управления государственных закупок Акционерного общества «Центр обеспечения деятельности Национального Банка Республики Казахстан» (г. Алматы, ул. Панфилова, 98) (далее – АО «ЦОД НБРК») провел государственные закупки санитарно-технических изделий (далее – Товар) способом из одного источника.

2.Общая сумма, выделенная для приобретения Товара, составляет – 33 027,00 (Тридцать три тысячи двадцать семь) тенге без учета НДС, в том числе:

Лот№1 - Гибкая подводка – 2 200,00 (две тысячи двести) тенге без учета НДС;

Лот№2 - Гибкая подводка к смывному бачку – 1 100,00 (одна тысяча сто) тенге без учета НДС;

Лот№3 - Отвод сталь – 525,00 (пятьсот двадцать пять) тенге без учета НДС;

Лот№4 - Резьба короткая – 280,00 (двести восемьдесят) тенге без учета НДС;

Лот№5 - Резьба короткая – 100,00 (сто) тенге без учета НДС;

Лот№6 - Резьба короткая – 120,00 (сто двадцать) тенге без учета НДС;

Лот№7 - Резьба короткая – 130,00 (сто тридцать) тенге без учета НДС;

Лот№8 - Сифон для писсуара – 3 572,00 (три тысячи пятьсот семьдесят два) тенге без учета НДС;

Лот№9 - Заглушка для пластиковых труб ГВС – 1 040,00 (одна тысяча сорок) тенге без учета НДС;

Лот№10 - Умывальник санфаянсовый детский – 12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) тенге без учета НДС;

Лот№11 - Крышка на унитаз – 9 600,00 (девять тысяч шестьсот) тенге без учета НДС;

Лот№12 - Кран шаровый – 1 760,00 (одна тысяча семьсот шестьдесят) тенге без учета НДС.


3.Обоснование применения данного способа: способ закупки определен в соответствии с подпунктом 4) статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-III (далее – Закон) и на основании приказа Генерального директора АО «ЦОД НБРК» от «12» мая 2015 года № 72–П «Об организации и проведении государственных закупок санитарно-технических изделий способом из одного источника».

4.Предоставление индивидуальному предпринимателю «Евтушенко А.В.», документов на соответствие квалификационным требованиям, не требуется в соответствии подпунктом 2 пункта 2 статьи 33 Закона.

5.Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и цена такого договора – Индивидуальный предприниматель «Евтушенко А.В.», Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, пос. Отеген Батыра, ул. Ауэзова, д.3, кв.20, цена договора – 33 027,00 (Тридцать три тысячи двадцать семь) тенге 00 тиын без учета суммы НДС.

6.Эксперт не привлекался.

7.АО «ЦОД НБРК» по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1)закупить санитарно-технические изделия у индивидуального предпринимателя «Евтушенко А.В.», Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, пос. Отеген Батыра, ул. Ауэзова, д.3, кв.20;

2)АО «ЦОД НБРК» в срок до «22» мая 2015 года заключить договор о государственных закупках с индивидуальным предпринимателем «Евтушенко А.В.»;

3)управлению государственных закупок АО «ЦОД НБРК» направить текст настоящего протокола на Интернет-ресурсе АО «ЦОД НБРК» www.cma-nbrk.kz.
Генеральный директор Кашкинов А.Р.


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет