Қосымша 2 Адамдар легі қозғалысының жеңілдетілген аналитикалық моделіжүктеу 409.61 Kb.
Дата17.07.2016
өлшемі409.61 Kb.
Қосымша 2

Адамдар легі қозғалысының жеңілдетілген аналитикалық моделі (Адамдар ең алыс орналасқан орындардан эвакуациялық шығу жолдары арқылы адамдардың бір немесе бірнеше легінің есептік жүріп өту уақыты бойынша адамдарды жайлар мен ғимараттардан эвакуациялаудың есептік уақытын анықтау)

Жайлар мен ғимараттардан адамдарды эвакуациялаудың есептік уақыты tр адамдар ең алыс орналасқан орындардан эвакуациялық шығу жолдары арқылы адамдардың бір немесе бірнеше легінің есептік жүріп өту уақыты бойынша белгіленеді.

Есептеу кезінде адамдар легінің жүріп өтетін жолы ұзындығы li және ені δi учаскелерге (жүріп өтетін жер, коридор, есік ойығы, баспалдақ маршы, тамбур) бөлінеді. Жұмыс орындарының, жабдықтардың, кресло қатарларының және т.б.арасындағы жүріп өтетін жерлер бастапқы учаскелер болып табылады.

Есептік уақытты анықтау кезінде жобаланатын ғимараттар мен құрылғылар үшін эвакуация жолдарының әрбір учаскесінің ұзындығы мен ені жоба бойынша, ал салынған ғимараттар үшін факт бойынша қабылданады. Баспалдақ марштары, сондай-ақ пандустар бойынша жол ұзындығы марштың ұзындығымен өлшенеді. Есік ойығындағы жол ұзындығы нөлге тең қабылданады. Қалыңдығы 0,7 м артық қабырғадағы ойық, сондай-ақ тамбур жазық жолдың жеке учаскелері деп саналады, олардың түпкілікті ұзындығы li.

Адамдарды эвакуациялаудың есептік уақытын tр жолдың жекелеген учаскелері бойынша жылжитын адамдар легінің қозғалыс уақытының жиынтығы ti ретінде, мына формула бойынша анықтау керек:

tp = t1 + t2 + t3 +,...- + ti, (П1.1)

мұндағы t1 —адамдар легінің бірінші (бастапқы) учаскедегі жүру уақыты, мин;

t1, t2, t3 ,..., ti — адамдар легінің бірінші жол учаскесінен кейінгі учаскелердің әрқайсындағы жүру уақыты, мин.

Адамдар легінің бірінші жол учаскесіндегі жүру уақыты ti, мин мынаформула бойынша есептеледі:

(П1.2)

мұндағы l1 — бірінші жол учаскесінің ұзындығы, м;

v1— адамдар легінің бірінші жол учаскесін жазық жол бойынша жүру жылдамдығы, м/мин (П1.1 кесте бойынша, D тығыздығына қарай анықталады).

Бірінші жол учаскесіндегі адамдардың біркелкі легінің тығыздығы D1 мына формула бойынша есептеледі:(П1.3)

мұндағы N1 – бірінші учаскедегі адамдар саны, чел;f – 1Қосымшаның 6-тармағына сәйкес қабылданатын адамның көлденең проекциясының орташа алаңы, м2/адам;

δ1 – бірінші жол учаскесінің ені, м.

Біріншіден кейінгі жол учаскелеріндегі адамдар легінің жүріс жылдамдығы v1 П1.1 кестесі бойынша, жолдың осы учаскелерінің әрқасысы жүріп өтетін адамдар легінің жүріс қарқындылығына қарай қабылданады, ол жолдың барлық учаскелері үшін, соның ішінде есік ойықтары үшін де, мына формула бойынша есептеледі:

(П1.4)

мұндағы δi, δi-1— қарастырылып отырған i және одан бұрынғы жол учаскелерінің ені, м;

qi, qi-1— қарастырылып отырған i және одан бұрынғы жол учаскелерімен жүріп өтетін адамдар легінің жүріс қарқындылығы, м/мин [бірінші жол учаскесіндегі адамдар легінің жүріс қарқындылығы q =qi-1 П1.1 кесте бойынша, (П1.3)] формуласымен белгіленген D1. мәнімен анықталады.

Егер (П1.4) анықталатын qi мәні кем qmax немесе тең болса, онда жол учаскесімен жүру уақыты ti, мин, мынаған тең:(П1.5)

бұл ретте мән qmax, м/мин, мыналарға тең қабылданады:

16,5 — жазық жолдар үшін;

19,6 — есік ойықтары үшін;

16,0 — төмен түсетін баспалдақтар үшін;

11,0— жоғары көтерілетін баспалдақтар үшін.

(П1.4) формуласы бойынша анықталған qi мәні, qmax артық болса, онда берілген жол учаскесінің енін δi төмендегі шарт сақталатындай мәнге арттыру қажет:

qi ≤ qmax (П1.6)

(П1.6) шартын орындау мүмкін болмаған жағдайда, i учаскесі бойынша жүріп өтетін адамдар легінің жүріс қарқындылығы мен жылдамдығы D = 0,9 және одан артық мәнде П1.1 кесте бойынша анықталады. Бұл ретте 1Қосымшаның 7-тармағына сәйкес шоғырлану қалыптасуынан адамдар жүрісінің кідіріс уақыты ескерілуі тиіс.

Кесте П1.1

Әртүрлі жол учаскелерінде тығыздыққа байланысты әртүрлі эвакуация жағдайында адамдар легінің жүріс қарқындылығы мен жылдамдығы


Лектің тығыз-дығы 

Қаладағы жол

 


Есік ойығы

Төмен түсетін баспалдақтар

Жоғары шығатын баспалдақтар

Ғимараттан тыс қаладағы жол

D, м2/м2

V, м/мин

q,м2/м мин

V, м/мин

q,м2/м мин

V, м/мин

q,м2/м мин

V, м/мин

q,м2/м мин

V, м/мин

q,м2/м мин

0,01

100,00

1,00

100,00

1,00

100,00

1,00

60,00

0,60

100,00

1,00

0,02

100,00

2,00

100,00

2,00

100,00

2,00

60,00

1,20

100,00

2,00

0,03

100,00

3,00

100,00

3,00

100,00

3,00

60,00

1,80

100,00

3,00

0,04

100,00

4,00

100,00

4,00

100,00

4,00

60,00

2,40

100,00

4,00

0,05

100,00

5,00

100,00

5,00

100,00

5,00

60,00

3,00

100,00

5,00

0,06

95,21

5,71

100,00

6,00

100,00

6,00

60,00

3,60

100,00

6,00

0,07

90,66

6,35

97,86

6,85

100,00

7,00

59,20

4,14

100,00

7,00

0,08

86,72

6,94

93,88

7,51

100,00

8,00

56,75

4,54

100,00

8,00

0,09

83,24

7,49

90,44

8,14

99,56

8,96

54,60

4,91

100,00

9,00

0,10

80,14

8,01

87,30

8,73

95,30

9,53

52,67

5,27

100,00

10,14

0,11

77,32

8,51

84,45

9,29

91,55

10,07

50,93

5,60

97,55

10,73

0,12

74,76

8,97

81,92

9,83

88,08

10,57

49,33

5,92

94,00

11,28

0,13

72,40

9,41

79,54

10,34

84,85

11,03

47,87

6,22

90,69

11,79

0,14

70,21

9,83

77,36

10,83

81,86

11,46

46,51

6,51

87,71

12,28

0,15

68,18

10,23

75,33

11,30

79,13

11,87

45,25

6,79

84,87

12,73

0,16

66,27

10,60

73,44

11,75

76,56

12,25

44,07

7,05

82,25

13,16

0,17

64,48

10,96

71,65

12,18

74,12

12,60

42,96

7,30

79,82

13,57

0,18

62,80

11,30

69,94

12,59

71,83

12,93

41,91

7,54

77,50

13,95

0,19

61,20

11,63

68,37

12,99

69,68

13,24

40,93

7,78

75,26

14,30

0,20

59,69

11,94

66,85

13,37

67,60

13,52

39,99

8,00

73,20

14,64

0,21

58,25

12,23

65,38

13,73

65,67

13,79

39,09

8,21

71,19

14,95

0,22

56,88

12,51

64,05

14,09

63,82

14,04

38,24

8,41

69,32

15,25

0,23

55,57

12,78

62,74

14,43

62,04

14,27

37,43

8,61

67,52

15,53

0,24

54,31

13,03

61,46

14,75

60,33

14,48

36,65

8,80

65,75

15,78

0,25

53,11

13,28

60,28

15,07

58,68

14,67

35,90

8,98

64,12

16,03

0,26

51,95

13,51

59,12

15,37

57,12

14,85

35,19

9,15

62,50

16,25

0,27

50,84

13,73

58,00

15,66

55,59

15,01

34,49

9,31

60,96

16,46

0,28

49,76

13,93

56,93

15,94

54,14

15,16

33,83

9,47

59,50

16,66

0,29

48,73

14,13

55,90

16,21

52,76

15,30

33,19

9,62

58,07

16,84

0,30

47,73

14,32

54,87

16,46

51,40

15,42

32,57

9,77

56,70

17,01

0,31

46,76

14,50

53,90

16,71

50,10

15,53

31,97

9,91

55,35

17,16

0,32

45,82

14,66

52,97

16,95

48,81

15,62

31,39

10,04

54,06

17,30

0,33

44,92

14,82

52,06

17,18

47,58

15,70

30,82

10,17

52,82

17,43

0,34

44,03

14,97

51,18

17,40

46,38

15,77

30,28

10,29

51,59

17,54

0,35

43,18

15,11

50,34

17,62

45,23

15,83

29,75

10,41

50,40

17,64

0,36

42,35

15,25

49,50

17,82

44,11

15,88

29,23

10,52

49,28

17,74

0,37

41,54

15,37

48,70

18,02

43,00

15,91

28,73

10,63

48,16

17,82

0,38

40,75

15,49

47,92

18,21

41,95

15,94

28,24

10,73

47,05

17,88

0,39

39,99

15,60

47,15

18,39

40,90

15,95

27,77

10,83

46,00

17,94

0,40

39,24

15,70

46,40

18,56

39,88

15,95

27,30

10,92

44,98

17,99

0,41

38,51

15,79

45,66

18,72

38,90

15,95

26,85

11,01

43,98

18,03

0,42

37,80

15,88

44,95

18,88

37,93

15,93

26,41

11,09

43,00

18,06

0,43

37,11

15,96

44,26

19,03

37,00

15,91

25,98

11,17

42,02

18,07

0,44

36,43

16,03

43,59

19,18

36,07

15,87

25,56

11,25

41,09

18,08

0,45

35,77

16,09

42,91

19,31

35,18

15,83

25,15

11,32

40,18

18,08

0,46

35,12

16,15

42,28

19,45

34,30

15,78

24,74

11,38

39,28

18,07

0,47

34,48

16,21

41,64

19,57

33,43

15,71

24,35

11,44

38,40

18,05

0,48

33,86

16,25

41,02

19,69

32,60

15,65

23,97

11,50

37,56

18,03

0,49

33,25

16,29

40,41

19,80

31,78

15,57

23,59

11,56

36,71

17,99

0,50

32,66

16,33

39,82

19,91

30,96

15,48

23,22

11,61

35,90

17,95

0,51

32,07

16,36

38,25

19,51

30,18

15,39

22,86

11,66

35,10

17,90

0,52

31,50

16,38

37,50

19,50

29,38

15,28

22,50

11,70

34,31

17,84

0,53

30,94

16,40

36,75

19,48

28,62

15,17

22,15

11,74

33,53

17,77

0,54

30,39

16,41

36,04

19,46

27,89

15,06

21,81

11,78

32,76

17,69

0,55

29,85

16,42

35,35

19,44

27,15

14,93

21,47

11,81

32,02

17,61

0,56

29,31

16,42

34,64

19,40

26,43

14,80

21,14

11,84

31,29

17,52

0,57

28,79

16,41

33,96

19,36

25,72

14,66

20,82

11,87

30,56

17,42

0,58

28,28

16,40

33,31

19,32

25,02

14,51

20,50

11,89

29,86

17,32

0,59

27,78

16,39

32,66

19,27

24,34

14,36

20,19

11,91

29,15

17,20

0,60

27,28

16,37

32,02

19,21

23,67

14,20

19,88

11,93

28,48

17,09

0,61

26,79

16,34

31,39

19,15

23,00

14,03

19,58

11,94

27,80

16,96

0,62

26,31

16,31

30,79

19,09

22,35

13,86

19,28

11,95

27,15

16,83

0,63

25,84

16,28

30,19

19,02

21,71

13,68

18,99

11,96

26,49

16,69

0,64

25,38

16,24

29,61

18,95

21,09

13,50

18,70

11,97

25,84

16,54

0,65

24,92

16,20

29,03

18,87

20,46

13,30

18,42

11,97

25,22

16,39

0,66

24,47

16,15

28,45

18,78

19,85

13,10

18,14

11,97

24,59

16,23

0,67

24,02

16,10

27,91

18,70

19,25

12,90

17,86

11,97

23,99

16,07

0,68

23,59

16,04

27,37

18,61

18,66

12,69

17,59

11,96

23,38

15,90

0,69

23,16

15,98

26,83

18,51

18,07

12,47

17,32

11,95

22,78

15,72

0,70

22,73

15,91

26,30

18,41

17,50

12,25

17,06

11,94

22,20

15,54

0,71

22,31

15,84

25,79

18,31

16,93

12,02

16,80

11,93

21,62

15,35

0,72

21,90

15,77

25,28

18,20

16,38

11,79

16,55

11,91

21,06

15,16

0,73

21,49

15,69

24,78

18,09

15,82

11,55

16,29

11,89

20,49

14,96

0,74

21,09

15,61

24,30

17,98

15,28

11,31

16,04

11,87

19,95

14,76

0,75

20,70

15,52

23,81

17,86

14,75

11,06

15,80

11,85

19,40

14,55

0,76

20,31

15,43

23,34

17,74

14,21

10,80

15,56

11,82

18,86

14,33

0,77

19,92

15,34

22,88

17,62

13,69

10,54

15,32

11,79

18,32

14,11

0,78

19,54

15,24

22,42

17,49

13,18

10,28

15,08

11,76

17,79

13,88

0,79

19,16

15,14

21,97

17,36

12,66

10,00

14,85

11,73

17,28

13,65

0,80

18,79

15,03

21,54

17,23

12,16

9,73

14,62

11,69

16,76

13,41

0,81

18,43

14,93

21,11

17,10

11,67

9,45

14,39

11,66

16,26

13,17

0,82

18,06

14,81

20,68

16,96

11,17

9,16

14,17

11,62

15,76

12,92

0,83

17,71

14,70

20,27

16,82

10,69

8,87

13,94

11,57

15,27

12,67

0,84

17,35

14,58

19,86

16,68

10,21

8,58

13,72

11,53

14,79

12,42

0,85

17,00

14,45

19,45

16,53

9,74

8,28

13,51

11,48

14,29

12,15

0,86

16,66

14,33

19,05

16,38

9,27

7,97

13,29

11,43

13,83

11,89

0,87

16,32

14,20

18,67

16,24

8,80

7,66

13,08

11,38

13,36

11,62

0,88

15,98

14,06

18,27

16,08

8,35

7,35

12,87

11,33

12,89

11,34

0,89

15,65

13,93

17,90

15,93

7,90

7,03

12,67

11,27

12,43

11,06

0,90

15,32

13,79

9,44

8,50

7,44

6,70

12,46

11,22

11,98

10,78

0,91

14,99

13,64

9,34

8,50

7,01

6,38

12,26

11,16

11,53

10,49

0,92

14,67

13,50

4,57

4,20

6,57

6,04

12,06

11,10

11,08

10,191 — учаскенің басы i

Сур. П1.1— Адамдар легінің араласуы

Учаске i басында екі немесе одан ардық адамдар легінің араласуы кезінде (рис. П1.1), жүріс қарқындылығы qi, м/мин, мына формула бойынша есептеледі:, (П1.7)

мұндағы qi-1 учаске басында араласқан адамдар легінің жүріс қарқындылығы i, м/мин;

δi-1араласқан жол учаскесінің ені, м;

δi —қарастырылып отырған жол учаскесінің ені, м.

Егер (П1.7) формуласы бойынша анықталған qi мәні qmax артық болса, онда аталған жол учаскесінің енін δi, (П1.6) шарт сақталатындай мәнге арттыру қажет.

Бұл жағдайда i учаскесі бойынша жүру уақыты (П1.5) формуласы бойынша анықталады.©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет