Өтініш үлгісі және оны рәсімдеуге қойылатын талаптар «менің педагогикалық мамандығЫМ»Дата26.06.2016
өлшемі87.25 Kb.
түріДиплом
Өтініш үлгісі және оны рәсімдеуге қойылатын талаптар

«МЕНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАМАНДЫҒЫМ» КОНКУРСЫНА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШАвтордың (бірлескен автордың) аты-жөні
Жұмыс орнының толық атауы (қысқартусыз)//(толық заңды атауы көрсетілуі керек)
Лауазымы
Материалдарды жіберу үшін пошта мекен-жайы (индекспен)

(өзіңіз тұратын мекен-жай немесе жұмыс орнының мекен-жайы көрсетілуі керек)
Ұялы телефон
Үй немесе жұмыс телефоны кодымен
E-mail
Өтініш жеке файлда рәсімделеді!

Диплом өтініште көрсетілген мәліметтер бойынша толтырылады

«ZIAT» Ғылыми –әдістемелік орталығы


Педагогикалық шеберлік

КОНКУРСЫ

«Менің педагогикалық мамандығым»:
Эссе «Менің педагогикалық мамандығым»


Кимашева Гульбаршын Елеусизовна

Астана қаласы, №00 орта мектеп

«ZIAT» орталығының конкурстық комиссиясына Астана қаласының №00 орта мектептің математика мұғалімі Г. Е. Кимашевадан

Тіркеу нөмері


2015 жыл


Сараптамалық анықтама келесіні қамтуы тиіс:


  • оқушылардың соңғы үш жылдағы оң динамикасы кезінде олардың оқу жетістіктерінің нәтижелері;

  • оқу пәні бойынша оқушылардың сабақтан тыс қызметінің нәтижелері;

  • оқушылардың оң әлеуметтік тәжірибе алуы үшін жағдайлардың оқытушымен туғызылуы;

  • заманауи білім беру технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологияларды тиімді қолдану негізінде білім беру процесін ұйымдастырудың жоғары сапасын қамтамасыз ету;

  • оқытушының кәсіби қауымдастықта мақұлданған жеке әдістемелік жүйесінің болуы;

  • оқытушының кәсіби дамуының үздіксіздігі.

Әр критерий бойынша оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде, жеке педагогикалық жүйені құру мен таратуда және кәсіби дамудың үздіксіздігін қамтамасыз етуде оқытушының жетістіктерінің көрсеткіштері анықталған.

Көрсеткіштер критерийлік сипаттамалардың мазмұнын ашады және олардың іске асу дәрежесін баллдық көрсеткішпен бағалауға мүмкіндік береді. Іріктеудің әр критериі бойынша максималды балл – 5.

Сараптамалық бағалар сараптамалық қорытындыда барлық критерийлер бойынша жүйеленеді. Іріктеу критериі бойынша алынған жиынтық баллдың негізінде оқытушының рейтингі анықталады және қатысушылардың жалпы тізімінде олардың тізілімі жүзеге асырылады.


ескерту:

  • кестенің оң жағы мәліметтерге сәйкес толтырылуы керек, міндетті түрді алынған нәтиженің алған күні көрсетілуі керек.

  • сараптамалық анықтаманың әрбір бетін жетекшінің аты-жөні, жетекшінің қолы мен ұйымның мөрімен куәләндіру қажет. (кестенің соңына жетекшінің аты-жөні, жетекшінің қолы мен ұйымның мөрін енгізу үшін кестені бөле керек)


«Менің педагогикалық мамандығым» сайысы

Сараптамалық анықтама
Аты-жөні (қатысушының) __________________________________________

Аймақ _____________________________________________________________

жұмыс орны _______________________________________________________

дәрежесі, санаты __________________________________________________


№ р\с

Көрсеткіштер


Негізгі мәліметтер

1.

Оқушылардың соңғы үш жылдағы оң динамикасы кезінде олардың оқу жетістіктерінің нәтижелері
1.1.

Сыныптардың нақты тобы мен мектеп үшін оқушылармен оқу бағдарламаларының игерілу, ББМС талаптарына сәйкес маңызды құзыреттілікті қалыптастыру деңгейі мен сапасының нәтижесі
1.2.

Әр түрлі деңгейдегі тәуелді диагностикалық зерттеулердің, соның ішінде ТКТ, ҰБТ, білімді қоғамдық тексерудің СТБ және т.б. барысында мектеп оқушыларының жоғары оқу нәтижелерін растау
1.3.

Мектеп оқушыларының Республикалық олимпиадаға қатысуы және жүлдегерлердің болуы:

- республикалық деңгейде;

- аймақтық деңгейде;

1.4.

Мектеп оқушыларының халықаралық пәндік олимпиадаларында, жоғарғы оқу орындарындағы олимпиадаларға және жоғарғы оқу орындарының республикалық сырттай мектептерінде және т.б. қатысу және жүлдегерлердің болуы.

- қатысудың оң динамикасы;

- жүлдегерлердің болуы

1.5.

Оқытудың жоғары оқу жетістіктерін жергілікті қауымдастықпен қоғамдық тануды растайтын куәліктер
2.

Оқу пәні бойынша оқушылардың сыныптан тыс қызметінің нәтижелері
2.1.

Оқушылардың пән бойынша сыныптан тыс қызметтің әр түрлі нысандарына қатысуының оң динамикасы мен тиімділігі
2.2.

Оқытушының балаларға қосымша білім беру мекемелерімен өзара әрекеттесуінің сипаттамасы мен нәтижелілігі
2.3.

Оқушылардың пән бойынша жексенбілік мектептердің, жазғы мектептердің, жоғары оқу орындарының сырттай мектептердің жұмысына, жоғары оқу орнына дейінгі дайындық нысандарында қатысуын ұйымдастыруда оқытушының жеке үлесі және осы жұмыстың нәтижелілігі (сипаттама және құжаттық растау)
2.4.

Оқушылардың сайыстардағы, жобалардағы, спорттық жарыстардағы жоғары жетістіктері (бірінші және жүлделі орындар):

-қалалық (аудандық), облыстық және республикалық деңгейде


2.5.

Оқушылардың халықаралық сайыстарға және жобаларға қатысуы
2.6.

Әлеуметтік-педагогикалық қолдауды мұқтаж ететін балалармен, сондай-ақ ерекше білім қажеттіліктері бар балалармен жұмыста оқытушының сыныптан тыс қызметінің сәттілігі және қоғамдық танылуы
2.7.

Оқытушының сыныптан тыс қызметінің жоғары нәтижелерін қоғамдық бағалау
3.

Оқушылардың оң әлеуметтік тәжірибе алуы үшін оқытушымен жағдайлардың туғызылуы
3.1.

Рухани-адамгершілік тәрбиелеудің және мектеп оқушыларының тұлғасын әлеуметтендірудің мақсаттық бағдарламаларын әзірлеуде және іске асыруда оқытушының жеке қатысуы
3.2.

Қоғамда қажетті әлеуметтік м

аңызды жобаларды іске асыруға мектеп оқушыларын кіргізу бойынша оқытуышының қызметінің тиімділігі:

- қоғамдық-саяси жобалар;

- экологиялық жобалар;

- волонтерлік жобалар;

- денсаулық сақтау жобалары;

- өзге ____________

3.3.

Соғыс ардагерлерінің, ұлтаралық жауынгерлердің, сарбаз аналарының, мүгедектердің және т.б. қоғамдық қорларымен және ұйымдарымен ортақ қызметті ұйымдастыру жағдайларында оқушылардың оң әлеуметтік тәжірибесін қалыптастыру
3.4.

Оқушылардың әлеуметтік жобалардағы маңыздылығы мен белсенділігін қоғамдық бағалау (БАҚ-та, соның ішінде электронды баспаларда, сайттарда және мекемелердің, қоғамдық ұйымдардың форумдарында)
4.

Заманауи білім беру технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологияларды тиімді қолдану негізінде білім беру процесін ұйымдастырудың жоғары сапасын қамтамасыз ету
4.1.

Жұмыс оқу бағдарламасын әзірлеудің оқытушымен қолданылатын педагогикалық құралдарының сипаттамасы және оның іске асырылу тиімділігі
4.2.

Эксперименттік, инновациялық жұмыс құралдарымен білім беру процесін жетілдіруде оқытушының:

- жергілікті деңгейде;

- облыстық және республикалық деңгейде құжатпен расталған қатысуы

4.3.

Білім беру процесінің сапасын ақпараттық технологиялар, соның ішінде қашықтықтан білім беру, сандық білім беру ресурстары құралдарымен арттыру
5.

Оқытушының кәсіби дамуының үздіксіздігі
5.1.

Біліктілікті арттырудың, соның ішінде ақпараттық құралдармен арттырудың уақытылығы, нысандарының сан алуандығы және тиімділігі (мәселені, курстық дайындықтың көлемін көрсету)
5.2.

Ғылыми-тәжірибелік семинарларда, тренингтерде, конференцияларда, сондай-ақ ЖОО және авторлық ғылыми-әдістемелік мектептердің негізінде тәжірибе барысында құжатпен расталған қатысу арқылы кәсіби шеберлікті жетілдіру
5.3.

Ғылыми-әдістемелік жұмыс жүйесінде зерттеушілік әлеуеттің іске асырылуы (ғылыми дәреже, ғылыми атақ, магистрлік зерттеу)
5.4.

Кәсіби конкурстық қозғалыс жағдайларында педагогикалық мәдениеттің дамуы:

- «Ең жақсы оқытушы» конкурсының жеңімпазы;- әр түрлі деңгейдегі өзге кәсіби конкурстарға қатысудың нәтижелігіБаллдардың максималды саны
Каталог: files -> 014
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
files -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Спорттық разрядтар мен санаттар беру: спорт шеберлігіне үміткер, бірінші спорттық разряд, біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі бірінші санатты жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты нұсқаушы-спортшы
014 -> Методические рекомендации по назначению административного государственного служащего в порядке перевода
014 -> Ақтоғай ауданы бойынша тұрғын үй қорынан тұрғын үй алу кезектілігі Ақтоғай селосы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет