ОҚУ-Әдістемелік материалдар семей 2012. мазмұныжүктеу 3.35 Mb.
бет6/16
Дата09.06.2016
өлшемі3.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

BitBtnжазуы бар, пиктограммалы командалық батырма.

SpeedButton – пиктограммалық батырма. Әдетте бас менюдің опцияларына жылдам кіру үшін пайдаланылады.

MaskEdit – арнайы мәтіндік редактор. Енгізілген мәтінді сүзгілеуге мүмкіндік береді, мысалы, датаны дұрыс енгізу үшін қажет.

StringGrid – жолдар кестесі. Бұл компонент мәтіндік ақпаратты кесте түрінде шығаруға мүмкіндік береді.

DrawGrid – еркін кесте. StringGrid компонентінен айырмашылығы бұл компоненттің ұяшықтарында кез келген ақпарат, оның ішінде сурет те сақталады.

Image – сурет. Бұл компонент суреттерді, оның ішінде пиктограммалар мен метафайлдарды бейнелеуге арналған.

Shape – фигура. Бұл комполненттің көмегімен терезеге дұрыс геометриялық фигураларды – тіктөртбұрыш, шеңбер, эллипс және т.б. қоюға болады.

Bevel – жиек. Терезенің жеке бөліктерін үш өлшемді қоршаумен немесе жолақпен ерекшелеуге арналған.

ScrollBox – орағыш жолақтар панелі. Panel компонентінен айырмашылығы – егер орналасқан компоненттер оның шекараларымен қиылыспаса, онда орағыш жолақтарды автоматты түрде қояды.

CheckListBox - жиынтық таңдаулар тізімі. Стандартты ListBox компонентінен айырмашылығы әрбәр опциясының қасында бірнеше опцияны бірден таңдауды жеңілдтетін CheckBox тәрізді тәуелсіз ауыстырып қосқышы бар.

Splitter – шекара. Бұл компонент формада көрінетін екі компоненттің арасында орналасады да, пайдаланушыға программаны жүргізу кезінде компоненттерді бір-бірінен бөліп тұрған шекараларын алмастыруға мүмкіндік береді.

StaticText – статикалық мәтін. Стандартты Label компонентінен айырмашылығы өзінің жеке Windows терезесінің болуымен сипатталады. Ол мәтінге қоршау жүргізуге мүмкіндік береді.

ControlBar – басқару жолағы. DRAG&DOG технологиясында «тақалып» тұратын компоненттерді орналастыратын контейнер қызметін атқарады.

ApplicationEvents – оқиғаны қабылдаушы. Егер бұл компонент формаға орналасқан болса, онда програмсмаға арналған барлық Windows хабарламаларын алып отырады.

ValueListEditor – атау = мән жұбынан тұратын жолдар редакторы. Мұндай жұптар Windows-де жиі пайдаланылады.

LabeledEdit- бір жолдық редактор мен белгінің комбинациясы.

ColorBox – жүйелі түстердің бірін таңдауға арналған арнайы ComboBox варианты.

Chart – диаграмма. Бұл компонент мәліметтерді графикалық жолмен беруге арналған арнайы панельдер құруды жеңілдетеді.

ActionManager - әрекеттер менеджері. Төмендегі үш компонентпен бірге қосымшалар, интерфейс құруды қамтамасыз етеді.

ActionMainMenuBar – меню жолағы, ол оның опциялары ActionManager көмегімен құрылады.

ActionToolBar – ActionManager компонентінің көмегімен құрылатын пиктографиялық батырмаларды орналастыруға арналған жолақ.

CustomizeDLG баптау сұхбаты. Бұл компоненттің көмегімен пайдаланушы жұмыс программасының интерфейсін қалауынша баптай алады.


  1. WIN 32 беті

WIN 32 беті 32 разрядты WINDOWS 95/98/NT/2000 операциялық жүйелерінің интерфейстік элементтерінен құралады. (бұл 2-нұсқада WIN 95 деп аталады).3.3 - сурет. WIN 32 беті.
TabControl – қойымталар жиынтығы. Әрбір қойымта жазуы немесе суреті бар тіктөртбұрышты өріс болып келеді. Қойымтаны таңдау программа арқылы жүргізіледі және терезедегі компоненттер жиынтығын басқару үшін пайдаланылады.

PageControl – қойымталары бар панельдер жиынтығы. Әрбір панельдің өзінің инерфейстік элементтер жиынтығы бар. Ол өзіне байланысты қойымтаны тышқанмен белгілеу арқылы жүзеге асырылады.

ImageList – суреттер жиынтығы. Өлшемдері бірдей бірнеше суретерді сақтауға мүмкіндік береді.

RichEdit – форматталған мәтінге арналған көп жолдық редактор. Memo компонентінен айырмашылығы RichEdit компонентіндегі мәтін Кеңейтілген Мәтіндік Формат ережесіне бағынады (RTF – RICH TEXT FORMAT) және шрифт, түс, туралау тәрізді сипаттамаларын өзгерте алады.

TrackBar - регулятор. Программадағы кейбір шамалардың мәндерін басқару үшін пайдаланылады. Мысалы, оның көмегімен мультимедиалық программалардағы дыбыстың дауысын оңай өзгертуге болады.

ProgressBar – процесс индикаторы. Бұл компоненттің көмегімен ұзақ уақыт орындалатын процестің атқарылуын бейнелеуге болады. Мысалы, мәліметтерді дискетке көшіру барысы.

UpDown – цифрлық регулятор. Бұл компоненттің екі батырмасы компонентке байланысты сандық мәнді үлкейтуге немесе кішірейтуге арналған.

Hotkey – басқару клавиші. Компонент басқару клавиштерін енгізу үшін пайдаланылады.

Animate – мультипликатор. Бірінен кейін бірі ауысып отыратын қозғалыстағы суреттерді (видеоклип) бейнелеуге арналған. Компонент дыбысы бар видеоклипті сүйемелдей алмайды.

DateTimePicker - күн, уақыт селекторы. Бұл компонент күнді немесе уақытты енгізіп, бейнелеуге арналған.

TreeView – таңдау тармағы. Пиктограммалардың тармақты құрылыммен байланысқан жиынтығын береді. Әдетте каталогтар құрылымын және басқа да иерархиялық қатынаспен байланысқан элементтерді көру үшін пайдаланылады.

ListView – пиктограммалар панелі. Бірнеше пиктограмаларды көруді және қажеттісін таңдауды ұйымдастырады. Бұл компонент пиктограммаларды тігінен немесе көлденеңінен орналастырып, оларды үлкейтіп немесе кішірейтіп көрсетеді.

HeaderControl – басқарушы тақырып. Жазуы бар секцияларға бөлінеген, тік немесе көлденең жолақ болып келеді. Секциялардың өлшемін програмам жұмысы кезеңінде тышқанмен өзгертуге болады. Әдетте әртүрлі кестелердегі жолдар мен бағандардың өлшемін өзгерту үшін пайдаланылады.

StatusBar – статус панелі. Жөндеу терезесінде әртүрлі нұсқау беретін ақпараттарды орналастыруға арналған.

ToolBar – саймандық панель. Бұл компонент Bitbtn командалық батырмалары үшін контейнер қызметін атқарады. Сондай-ақ, олардың өлшемдерін және батырмаларды өшіргендегі немесе жаңасын қосқандағы орнын автоматты түрде өзгерте алады.

CoolBar – саймандық панель. ToolBar компонентінен айырмашылығы WINDOWS-дің Edit, ListBox, ComboBox және т.б. тәрізді стандартты интерфейстік компоненттерін орналастыруға арналған контейнер ретінде пайдаланылады.

PageScroller – айналатын панель. Жіңішке саймандық панельдерді орналастыруға мүмкіндік береді. Қажеттілігіне қарай панельдің жиегіне орағыш стрелкаларды автоматты түрде орналастырады.

ComboBoxex - ComboBox компонентіне ұқсас, бірақ ашылатын тізімге шағын бейнелерді бейнелеуге мүмкіндік береді.
3.4. SYSTEM беті
Бұл бетте басқару қызметі бар компоненттер келтірілген, оның ішінде Windows үшін стандартты OLE (Object Linking and Embedding) және DDE (Dinamic Data Exchange) мәліметтерімен алмасуды сүйемелдейтін де компоненттері бар.

3.4-сурет. System беті
Timer – таймер. Бұл компонент шынайы уақыт аралығын есептеу қызметін атқарады.

PaintBox – сурет салуға арналған терезе. Графикалық бейнелерді салуға арналған тіктөртбұрышты бөлік құрады.

MediaPlayer – мультимедиалық ойнатқыш. Бұл компоненттің көмегімен әртүрлі мультимедиалық құрылғылар басқарылады.

OleContainer – OLE – контейнер. Байланыстырылатын немесе енгізілетін объектілерді қабылдау қызметін атқарады.


  1. DIALOGS беті

Dialogs бетінің компоненттері Windows үшін стандартты сұхбат терезелерін жүзеге асырады.3.5-сурет. Dialogs беті.
OpenDialog – ашу. Стандартты «файлды ашу» сұхбат терезесін шығарады.

SaveDialog – сақтау. Стандартты «файлды сақтау» терезесін шығарады.

OpenPictureDialog – суретті ашу. Суретті алдын ала көру мүмкіндігін сақтай отырып, графикалық файлды таңдайтын арнайы терезені шығарады.

SavePictureDialog – суретті сақтау. Суретті алдын ала көру мүмкіндігін сақтай отырып, графикалық файлды сақтайтын арнайы терезені шығарады.

FontDialog – шрифт. Шрифті таңдайтын стандартты сұхбат терезесін шығарады.

ColorDialog – түс. Түсті таңдайтын стандартты сұхбат терезесін шығарады.

PrintDialog – басып шығару. Құжатты басып шығаруға арналған параметрлерді таңдау сұхбат терезесін шығарады.

PrinterSetupDialog - принтерді баптау. Басу құрылғысын баптауға арналған стандартты сұхбат терезесін шығарады.

FindDialog – іздеу. Мәтін фрагментін іздеуге арналған стандартты сұхбат терезесін шығаруға мүмкіндік береді.

ReplaceDialog – Мәтін фрагментін іздеу мен алмастыруға арналған стандартты сұхбат терезесін шығаруға мүмкіндік береді.


  1. SAMPLES беті


Gauge – қалып күй индикаторы. Win32 бетіндегі ProgressBar компонентіне ұқсас, бірақ формалардың әртүрлілігімен ерекшеленеді.

3.6-сурет. Samples беті.
ColorGrid – түстер кестесі. Бұл компонент 16 түсті палитрадан негізгі және фондық түсті таңдауға арналған.

SpinButton – қос батырма. Қандай да бір сандық шамаларды басқарудың ыңғайлы құралы.

SpinEdit – сандар редакторы. Қос батырманың көмегімен бүтін сандарды өзгерту мүмкіндігімен бірге бейнелеу және жөндеуді қамтамасыз етеді.

DirectoryOutline – каталогтар тізімі. Дискідегі иерархиялық құрылыммен орналасқан каталогтарды бейнелейді.

Calendar - календарь. Айдағы күнді таңдап, көрсетуге арналған.
Тапсырма:
Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
Ұсынылатын әдебиеттер: [1-9]
Бекіту сұрақтары:

 1. Компоненттер деп нені түсінеміз?

 2. Delphi ортасындағы негізгі компоненттер орналасқан беттерді атаңыз?

 3. Пайдаланушымен қарапайым сұхбат ұйымдастыру үшін қандай беттен қандай компоненттерді пайдаланауға болады?

 4. Мәліметтерді енгізу үшін қандай беттен қандай компоненттер пайдаланылады?

 5. Терезеге түсіндірме жазу үшін қандай компонент пайдаланылады?

 6. Орындалған нәтижені экранға шығару үшін қандай компоненттер пайдаланылады?

 7. Нәтижені есептеу үшін қандай компоненттер пайдаланылады?

 8. Сурет, радиобатырмалар қою үшін қандай компоненттер пайдаланылады?

 9. Көп жолдық форматталған мәтін редакторы қандай қызмет атқарады және оның мемо редакторынан айырмашылығы неде?

 10. Мәліметтерді шығаруды ұйымдастыруға қандай компоненттерді пайдалануға болады?

 11. Анимация және дыбыс үшін қандай компоненттер пайдаланылады?

 12. SpinEdit компоненті не үшін пайдаланылады?

 13. Меню құру үшін қандай компоненттер пайдаланылады және ол қандай бетте орналасқан?

 14. OpenDialog, SaveDialog компоненттерінің қызметі қандай?

 15. Оқиғаға жауапты қалыптастыру үшін қандай компоненттер пайдалануға болады?

 16. StringGrid компоненті не үшін пайдаланылады?

 17. RadioButton компонентінің қызметі қандай?

Зертханалық жұмыс №4

Тақырыбы: Типтер
Мақсаты Delphi ортасының жұмысына жалпы сипаттама
Қолданылатын материалдар мен құрал- жабдықтар:

Компьютер, Delphi программалау ортасы
Теориялық түсініктеме:

Object Pascal тілінде типтер маңызды роль атқарады. Object Pascal тілінде типтердің мәні айтарлықтай өскен, яғни олрадың көмегімен программистің негізгі құралы – кластар анықталады.


4.3.1. Жолдық және символдық типтер

Біз танысуды STRING жолдық типінен бастайық. Бұл тип ұзындығы айнымалы болып келген жады бөлігін анықтайды, әрбір символ 1 байттан орын алады. Object Pascal тіліндегі символ үшін CHAR типі пайдаланылады, сөйтіп STRING дегеніміз – бұл бірінен соң бірі тізбектеле орналасқан CHAR типті смиволдар.STRING типі әрбір символ нөмірленген, бірінші символдың нөмірі 1-ге тең. Программист айнымалы атауынан кейін оның реттік нөмірін []–мен көрсете отырып, жолдың кез келген символын ала алады.

Var // Айнымалыларды сипаттау бөлімінің басы

S:STRING; // Жолдық типті айнымалыны хабарлау

Begin // Орындалатын операторлар бөлімінің басы

S:=’символдар жолы’ // S айнымалысына “символдар жолы” мәні меншіктелген

S[G]:=’и’

End; // Орындалатын операторлар бөлімінің соңы

S жолдық айнымалы деп хабарланғаннан кейін математикалық есептеулерге қатыса алмайды, мысалы 2*S-1, яғни S айнымалысы сандық емес, тек символдық мәндерді сақтауға арналған.

Бірінші операторда S айнымалысында ’символдар жолы’ деген жолдық тұрақты мән меншіктелген. Жолдық тұрақтылар апосторф ішіне алынған кез келген (еркін) символдардан құралады, ал апострофтардың өзі тұрақты мәнге кірмейді. Бірінші меншіктеу командасынан кейін S айнымалысы жадыдан ұзындығы 15 байт орын алады, әрбір символ 1 байт орын иеленеді. Символдар жолын орналастыруға бөлінген жады бөлігінің өлшемінің өзгертіп отыру тек STRING типке ғана тән.

Программадағы жолдық айнымалының ұзындығы айнымалыға әрбір жаңа мән меншіктелген сайын автоматты түрде өзереді, ол 0-ден 21 байтқа дейін (1 Гбайт (Gbyte)) констанға сәйкес келеді.

Жолдық типтер үшін жалғастыру операциясын анықталған.

S:=’ Object Pascal’; //S- “Object Pascal”;

Сондай-ақ, жолдарды салыстыру белгілері арқылы салыстыруға болады:

“=”-тең, “<>”-тең емес, “>”-үлкен, “<”-кіші, “>=”-үлкен немес тең, “<=”-кіші немесе тең.

Жолдарға қолданылған салыстыру операцияларының нәтижесі логикалық тип болады, ол екі мәнмен сипатталады: True және False. Жолдар байт бойынша солдан оңға қарай салыстырылады. Әрбір символдар жұбы олардың ішкі кодировкасына сәйкес салыстырылады.
4.3.2. Бүтін типтер

Бүтін типтер бүтін сандарды сақтау және түрлендіру үшін пайдаланылады. Object Pascal–да бүтін сандардың бірнеше типі қарастырылған. Бүтін сандарға қолданылатын төмендегідей операциялар анықталған:

+ қосу;

- алу;


* көбейту;

/ бөлу;


Div - бүтінді бүтінге бөлгендегі бүтін бөлінді;

Mod - бүтінді бүтінге бөлгендегі бүтін қалдық.


Бөлу амалының нәтижесі бөлшек сан болуы мүмкін. Бөлшек сандарды сақтау үшін Object Pascal-да нақты типтер пайдаланылады, бөлудің екі амалы пайдаланылады (div, mod):
Var x,y:integer;

Begin


X:=5 div2; Y:=5 mod2; End;
Бүтін сандар үшін де салыстыру операциялары анықталған.
ТАПСЫРМА:
Тапсырма №1. «КӨШІРУ» оқу программасы. Edinput eнгізу жолынан тұратын мәтін ешқандай өзгеріссіз Lboutput белгісі мен mmOutput редакторына көшірілетін программа құрайық.

Тапсырма №2. Берілген төрт орынды санның цифрларының көбейтіндісін табатын программа құру.

Тапсырма №3. Төмендегі программада пайдаланушы екі бүтін санды енгізеді, ал программа олардың көбейтіндісін және қосындысын есептеп көрсетеді.
ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАУҒА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР:
Тапсырма №1. Ол үшін Delphi–ді шақырып, File / New Application командаларын орындаймыз.

Формаға төмендегідей компоненттерді орналастырайық.
Компоненттер:

Объектілер инспектор терезесіне енгізілетін өзгертулер:

Panel1:Tpanel

Capion: Көшіру

Font: шрифті және түсті таңдау

BBRun:TbitBtn

Kind:BkOk

Name:BbRun

BBClose:TbitBtn

Kind:BkClose

Name:BbClose

Edinput:Tedit

Text: бос қалдыру

Name: Edinput

LbOutput:Tlabel

Caption: Мәтін енгізу

Font: шрифті және түсті таңдау

Name: LbOutput

MmOutput:

Tmemo

Font: шрифті және түсті таңдау

Компоненттерді орналастырып, сәйкес қасиеттері тағайындалғаннан кейін бөлігінде төмендегідей жазулардың бар екеніне көз жеткізу қажет:

Type

TfmExample=class(Tform)Panel1:Tpanel;

BBRun:TbitBtn;

BBClose:TbitBtn;

Edinput:Tedit;

LbOutput:Tlabel;

MmOutput:Tmemo;

Procedure TfmExample.BbrunClick(Sender:Toject);

Программаға Edinput енгізу жолында мәтін дайындалғанның хабарлау үшін пайдаланушы BBRun батырмасын басу қажет, сондықтан барлық қажетті әрекеттерді осы батырманың OnClick оқиға өндеушісінде орындаймыз. Формалар терезесіндегі BBRun батырмасын тышқанмен екі рет белгілеңіз, оқиғаны өндеушінің тақырыбын автоматты түрде дайндайды, оған төмендегідей өзгерістер енгізіңіз:Procedure TfmExample.BbrunClick(Sender:Toject);

Begin


LbOutput.Caption:=edinput.Text//Белгідегі және көп жолдық редактордағы мәтінді қайталаймыз;

MmOutput.Lines.Add (edinput.Text);

Edinput.Text:=’’//Енгізу жолын тазалаймыз

Edinput.SetFocus; //Оған енгізу фокусын береміз

End;

Нәтижесінде экранға төмендегідей форма терезесі алынады (4.4-сурет).Программаны орындау үшін Ғ9 клавишын басып, модульді *.pas, жобаны *.dpr деген атпен сақтаңыз.

Программаға түсініктеме

Енгізілетін мәтін Edinput компонентінің Text қасиетінде сақталады. Бірінші меншіктеу операторы орындалғаннан кейін LbOutput компонентінің Caption қасиетіне барып орналасып, экранда ол енгізу жолының үстінде пайда болады.

MmOutput көпжолдық редакторы экранда жолдар жиынын бейнелеуге және сақтауға қабілетті. Оның бәрі TSTringList класына қатысты Lines қасиетінде орналасқан.


4.4-сурет. «Көшіру» оқу программасының терезесі.
TSTringList класының Add методы бұрыннан бар Lines жолдар жинағына жаңа жол қосады. Екінші оператордың көмегімен қосылған жол бірден экранға пайда болады.

Edinput.Text:=’’;

оперторының көмегімен енгізу жолы тазаланып, жаңа мәтін енгізуге дайындалады. Оператордың оң жағындағы екі апостроф бос жолды көрсетеді.

Edinput.SetFocus;

оперторының көмегімен жолы енгізу фокусын алады. Енгізу фокусы дегеніміз – бұл Delphi–де клавиатураның белгіленуі. Прогаммалар терезесінде клавиатурадан енгізуді өңдеу мен қабылдауға қажетті бірнеше компонент болуы мүмкін (біздің программада мұндай 4 компонент бар: mmoutput редакторы, edinput жолы, Bbrun және Bbclose батырмалары). Бұл компоненттердің әрқайсысының SetFocus әдісі бар, оның көмегімен программа компонентке клавиатураны бақылау мүмкіндігін береді.
Тапсырма №2.

Ол үшін формаға төмендегідей компоненттерді орналастырайық.
Компоненттер

Объектілер инспекторы терезесіне енгізілетін өзгертулер:

Label1:Tlabel

Caption: Сан енгізу

Font: шрифті және түсті таңдау

Edit1:Tedit

Text: бос қалдыру

Memo1:Tmemo

Lines: босату

Button1:Tbutton

Caption: орында

Label2:Tlabel

Caption: жауабы

Font: шрифті және түсті таңдау

Мұндағы Edit1 компоненті аргументті енгізуге, Memo1 компоненті нәтижені шығаруға, ал Button1 компоненті оқиғаға жауапты қалыптастыруға, яғни негізгі есептеу операциясын орындауға арналған. Программа мәтіні төмендегідей:

...

Tyрe


TForm1=class(TForm)

Label1:Tlabel;

Edit1:Tedit;

Memo1:Tmemo;

Button1:Tbutton;

Label2:Tlabel;

Procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);

Procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);Var x,y,p:integer;

Begin


p:=1; edit1.setfocus; {курсорды Edit1 өрісіне келтіру}

x:=strtoint(edit1.Text); {edit1 өрісіне енгізілген мәтінді бүтін санға айналдырып, х айнымалысына меншіктеу}

y:=x div 1000; p:=p*y;

y:=(x div 100) mod 10; p:=p*y;

y:=(x mod 100) div 10; p:=p*y;

y:=x mod 10; p:=p*y;

memo1.Clear; {memo1 өрісін тазалау}

memo1.Lines.Add(inttostr(p)); end; end.

{нәтижені memo1 өрісіне шығару}


4.5-сурет. Цифрлар көбейтіндісін табуға арналған форма

терезесі.Тапсырма №3.

Алдымен, программаның орындалуына байланысты екі мәселені қарастырайық.

1. Программада әрбір операндаға енгізу қалай жүзеге асырылады;

2. Егер пайдаланушы жазудан қате жіберсе не болады?

Бірінші мәселе бойынша біздің программада edinput деп аталатын бір ғана енгізу жолы және Bbrun бір батырмасы бар ( Bbclose батырмасы программа жұмысын тоқтату үшін қолданылады). Есептеуді басқа жолмен де ұйымдастыруға болады. Ең оңай жолы формаға тағы бір батырма қосу қажет. Бірінші, батырманы тышқанмен белгілеу – енгізу жолында 1-операнданың дайын болғанын білдіреді, екінші рет басуда – 2-операнда дайын, нәтижені есептеуге болады.

Сонымен, Bitbtn деген жаңа батырма орналастырамыз, ол Bbrun батырмасын толық жабатындай болуы тиіс, жаңа батырманы Name→Bbresult деп атаймыз, оған Kind-bkok және ол уақытша көрінбейді, қасиетке Visible-False мәнін береміз. Осындай дайындықтан кейін жұмыс басында жаңа батырма көрінбейді, Bbrun батырмасының басылуына кедергі жасамайды.
4.6-сурет. EditMask қасиетінің сұхбат терезесі.
BbRunClick oқиға өңдеушісінде Bbrun батырмасын жасырып, пайдаланушы екінші операнданың енгізілуін мақұлдау үшін BbResult батырмасын көрсетуі қажет.

Екінші мәселенің негізгі мәні пайдаланушының жіберген қатесіне байланысты, мысалы, бүтін сан дұрыс енгізілмейді. Бүтін санның дұрыс енгізілмеуі программа жұмысының дұрыс аяқталмауына әкеледі. Бұл мәселені шешудің тәсілдері өте көп, оның ең қарапайымы – бір жолдық қарапайым редакторды пайдаланушының енгізген мәнін қадағалап (бақылап) отыратын арнайы редактормен алмастыру. Ол үшін формадан редакторын өшіріп, оның орнына Additional бетіндегі Maskedit компонентін орналастырамыз. Бұрынғыдай Name қасиетінде атын беріп, EditMask қасиетінің сұхбат терезесін ашыңыз (4.6-сурет).

Бұл қасиет комконенттің маскасын көрсетеді, яғни пайдаланушы енгізу терезесіне қандай символды қандай ретпен енгізетінін анықтайық.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет