Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титул парағыбет1/3
Дата14.07.2016
өлшемі298.5 Kb.
  1   2   3

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титул парағы
Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих және құқық факультеті

(факультет атауы)Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

(кафедра атауы)


ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг негіздері

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)050608 «Экология» мамандығының студенттеріне арналған

(мамандықтың атауы мен шифры)

Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық факультетінің деканы

(факультет атауы)

___________ Акишев А.А.

(қолы) (А.Ж.Т.)

«___»_____________20__ж.

Құрастырушы: _________ аға оқытушы Жұмағажинов Д.Ж.

(қолы) (қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, А.Ж.Т.)
Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

(кафедра атауы)Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг негіздері

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)

_______________050608 «Экология»_________________

(толық мамандық атауы мен шифрі)

мамандығының __сырттай________ оқу нысандарының студенттері үшін

(оқу нысаны)

Бағдарлама 200_ж. «____» _________бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған.

Хаттама №_____.

Кафедра меңгерушісі ________________ Ахмеджанова Г.Б. «____» ________20__ж.

(қолы) (А.Ж.Т.)


Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған

(факультет атауы)

200_ж. «_____»______________хаттама №____.

ОӘК төрағасы ________________ Монша Н.И.._ «____» ________20__ж.

(қолы) (А.Ж.Т.)

КЕЛІСІЛГЕН

Биология және экология кафедрасының меңгерушісі___ _ Исимбеков Ж.М. «__»

(қолы) (А.Ж.Т.)

______20__ж.Оқытушылар туралы мәліметтер:

Жұмағажинов Дәулет Жұндыбайұлы – Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасының аға оқытушысы (дәрістер).

Жұмағажинов Дәулет Жұндыбайұлы – Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасының аға оқытушысы (зертханалық сабақтар).

Кафедрада қабылдау уақыты (А-417) топтар бойынша құрастырылған кестелер негізінде.


Пән бойынша ақпарат:

Пән 7 семестрде 3 апталық мерзімде оқытылады.

Пәннің жалпы жүктемесі 135 сағат: оның 18 аудиториялық сабақтарға (12 сағат дәріс және 6 сағат зертханалық сабақтар) және 117 сағат студенттердің өзіндік жұмысына (СӨЖ) бөлінген. 7 семестрдің аяғында білім емтихан түрінде тексеріледі.

Аудиториялық уақыттар күнтізбелік жоспар бойынша белгіленген сабақ түрлерімен өтеді.


Пәннің жүктемесі

Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сабақтар түрлері бойынша контакттық сағаттар саны

Количество часов самостоятельной работы студента

Бақылау формалары

барлығы

Дәріс

Тәжірибе

зертханалық

студиялық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

9
6

6


10

3

129

6
6108

18

Емт

112


2

3

1356117

18

Емт

Барлығы
Пәннің мақсаттары.

Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг негіздерін оқыту мақсаты экологиялық зандарды және оларды іс жүзінде қолдануды және адамзаттық мұддесі үшін қоршаған табиғи ортаны ұтымды пайдалану саясатын жүргізуғе кабілеті құқық қоргау органның, өкілдІ атқарушы орғанның және өзге де мемлекеттік және мемлекеттік емес органның болашақ жүмыскерлері болатын құқықтанушыларды дайындау.Пәннің міндеттері:

  • Қазақстан Республикасындағы экологиялық құкық институттарында студенттердің жүйелік білімІн калыптастыру;

  • Студенттерді жаңартылған экологиялық құқық ғылымының көзқарасымен, теория мен, студенттің меңгеріп жатқан білімін калыптастыру және олардың көзқарасын, теориясын, концепцияларын семинар жүргізу барысында, кұрстық және дипломдық жұмыстарын бағалау.

  • - Студенттердің семинар сабақтарында шығарған есептерін және өзіндіқ жұмыстарын орындау қезінде эколого-құқықтық нормаларды практикада қолдана білуді жетілдіру.

Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг пәнін оқу нәтижесіиде студенттің қабылдайтын кем дегенде төменгі білімі, ептілігі мен дағдысы:

"Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг негіздері" пәнінен студент Қазақстан Республикасының экологиялық зандарының жұйесін, ауылшаруашылық ұйымдарының құқықтық жағдайының ерекшеліктерін, олардың жерге — неғізгі еңбек құралына байланысты, кұқықтарын білуі қажет; ауылшаруашылық қызметімен байланысты есептер мен дауларды шешу барысында аграрлық қүдығының ережелерін дүрыс қолдана білуі тиіс, табиги ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны тиімді пайдаланып, қорғауға тиіс.Пререквизиттер:

Осы пәнді оқу келесі пәндерді оқу кезінде алынған білімге негізделеді:  • ҚР азаматтық құқығы,

  • Геоэкология,

  • Қоршаған орта туралы ілімдер,

  • Табиғатты пайдалану экономикасы.

Постреквизиттер

Пәнді оқу кезінде алынған білімдер, икемдер мен дағдылар келесі пәндерді оқу үшін қажет:  • Жер құқығы,

  • Экология, нормалау және экспертиза негіздері,

  • Қоршаған орта мониторингы.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Қазақстан Республикасының Экологиялық құқығы коғам мен қоршаған ортаның өзара карым-қатынасымен байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін жаңа қалыптасқан құқық саласы. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, сонымен бірге, адамзат қызметі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортамен қамтамасыз етуді мақсат етіп қояды. Табиғат пен коғамның өзара карым-қатынасы саласындағы қоғамдық қатынастар кешенді кұқықтық салаларымен реттеледі. Олардын арасында негізгі маңыздылары құқықтың Экологиялық салалары: жер қойнауы, су, орман, фауналық және өзге де табиги объектілер мен табиғи ресурстарды қорғау мен ұтымды пайдалануды талап ететІн салалар.

050608 «Экология» сыртқы

жалпы орта білім негізіндеПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/с

Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

Зертх.

ОӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Экологиялық құқықтың түсінігі мен пәні.

18

2

Экологиялық құкықтың тарихы және қайнар көздері.

1
1

8

3

Табиғат объектілеріне меншік құқығы.

18

4

Табиғатты пайдалану құқығы.

1
1

8

5

Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттік басқарудың ұйымдық-құкыктық нысандары.

17

6

Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары.

17

7

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы дауларды шешудегі қоғамдық бірлестіктердің құқықтары мен міндеттері.

17

8

Қоршаған ортаны қорғау туралы зандарды бұзғаны үшін жауаптылық

1
1

8

9

Жерді құқықтық қорғау.

18

10

Жер қойнауынын құқықтық режимі және оны қорғау.

18

11

Судың құқықтық режимі және оны қорғау.

18

12

Атмосфералық ауаны құқықтық қорғау.

18

13

Ормандардың құқықтық режимі және оларды қорғау.1

8

14

Жануарлар дүниесін пайдалану мен қорғаудың құқықтық режимі1

8

15

Ерекше қорғалатын табиги объектілердің құқықтық режимі.1

8

БАРЛЫҒЫ:

12
6

117

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет