ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 0.5 Mb.
бет1/2
Дата09.06.2016
өлшемі0.5 Mb.
  1   2

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих және құқық факультеті

Қылмыстық құқық және қылмыснама кафедрасы

«Құқықтану» 050301 мамандық (тарының) студенттеріне арналған
Криминалистика

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық факультетінің деканы

___________ А.А.Ақышев

20__ж. «___»__________Құрастырушы аға оқытушы: _______________


Қылмыстық құқық және қылмыснама кафедрасы

«Құқықтану» 050301 мамандығының (тарының)

сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған

Криминалистика

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.

200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Ахмеджанова Г.Б. 20__ж. «____» ________
Тарих және құқық факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_
20_ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Батталов Қ.Қ 20 ж. «_____»__________
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Жамулдинов Виктор Николаевич

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі аға оқытушы

Құқықтану кафедрасы ПМУ Ломов көшесі 64  1-корпусында 417-аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-23 ішкі нөмір 01-1682 Пән туралы мәліметтер

Ұсынылған бағдарлама заң ғылымының негіздерін заң мамандықтарында оқымайтын студенттерге оқыту үшін бағытталған. «Криминалистика» пәні бірінші және екінші семестірлерде 3 кредит бойынша 6 сағат дәріс, 6 сағат тәжрибелік сабақ, 6 сағат зертханалық және 117 сағат студенттің өздік жұмыс сабағына арналған. Сонымен қатар бұл пән бойынша студенттер межелік бақылау тапсырады, бақылау кезінде студенттер реферат жазып тапсырады, бақылау нысаны ауызша және тесттер арқылы қабылданыды емтихан.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

І сем

3

135

6

6

6117

9

естихан


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Болжам бағдарламасы криминалистиканың жалпы теориясын оқуға саналған,криминалистиканың техникасын,жеке тергеу әрекеттерін істеу тактикасын және топты қылмыстар мен жеке тұрлерін тергеу әдістері.

Криминалистиканы оқыту мақсаты, жоғары квалификацияландырылған мамандарды криминалистикалық техника аумағында дайындау,ішкі істер бөлімінің кұндегі жұмыстарында қылмысты ашу тактикасы мен әдістемелерін, қылмысты ескерту және алдын алу,қылмыс жасаған ұшін жазалау,қылмыстық жауапкершіліктін болу принципін өмірге дамыту.
5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар


 1. Жалпы криминалистиканың теориясын ,криминалистикалық идентификациясының теориясын криминалистиканың методологиялық негізі ретінде дамыту;
 1. криминалистиканың әдістерін оқу жен тәжирбие алу,әдістерімен,қылмыстық топтарды және,жеке түрлерін әдістері мен тәсілдерін тергеу;

 1. криминалистикалық техниканың дамытылып жатқан және жана салаларымен танысу,отандық және шетел криминалистикалық ғылымының ақырғы жетістіктерімен танысу.

Пәнді оқу нәтижесінде студент негізгі түсініктерді білу керек,криминалисткаың жалпы теориясына жататын,криминалистикалық идентификацияның жалпы теориясының ережелерін

Криминалистикалық методологияны, криминалистикалық техниканың жалпы ережесің,фотосуреттің және бейне жазудың соттық негіздерің, трасологияны,соттық баллистиканы және суық қаруды криминалистикалық зерттеуді, технико-криминалистикалық құжаттарды зерттеуді,адамды сыртқы белгілерінең идентификациалау және габитоскопиялау негіздері

Криминалистикалық техника аумағында теоретикалық алынған білімдерді практикада біле қолдану керек, фотоаппаратураны қолдануға және қылмыстық ізді белгілеу мудені дайындау, құрадарды қолдану, іздерді зертеу, алу, табу әдестерін,және тәсілдерін, зертеу жоспарын құру, криминалистикалық оиларды шығару және оларды тексеру, жеке тергеу істерінде тактикалық әдістерді қолдану және іс әрекерерін, бір істі жүргізген кезде жеке бір тергеу қылмыстардың тұрлерінің әдістерінің ережелерін қолдану.


6 Пререквизиттер

«Криминалистика» курсын оқу үшін мінандау пәндерді білу керек : қылмыстық құқық,қылмыстық іс жұргізі, криминология, соттық медицина, соттық экспертология, соттық химия, соттық фотосурет және бейнежазу.7 Тақырыптық жоспар

Оқу нысаны – сырттай (3 кредит)

р/с


Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәр

прак (сем)

зерт

студ

жеке

СӨЖ

1

Криминалистиканың жүйесі мен мақсаты, пәні.

0,5

6

2

Қылмыстың криминалистикалық сипатамасы.

0,5
14

3

Криминалистикадағы криминалистикалық идентификация мен диагностика, топтық жататын-дығын анықтау.

0,5

6

4

Криминалистикалық әдістемелер.

0,5
14

5

Тергеу ойлары мен жаспарлауды тергеу.

0,5

6

6

.Криминалистикалық техниканың жалпы ережелері.

0,5
14

7

Криминалистикалық фотосурет пен бейнежазу.

0,5

6

8

Трасология.

0,5
14

9

.Қару жарақтарды жене олардың іздерін криминалистикалық тек-серу (соттық баллистика).

0,5

6

10

Құжаттырды криминалистикалық тергеу.

0,5

4

11

Адамды сырткы белгілері бойынша идентификациялау

0,5

6

12

Криминалистикалық тактиканың жалпы ережелері.

0,5

4

13

Қараудың тактикасы.16

14

Орнында көрсеткенді тексеру тактикасы.14

15

Тінітудің және алудің тактикасы.
0,5


6

16

Сұрақ алудың тактикасы.
0,5


4

17

Бетпе-беттің тактикасы.
0,5


6

18

Тану жасау тактикасы.
0,5


4

19

Эспертизаны жасау және тағайындау.
0,5


6

20

Қылмысты тергеудің жалпы ережелерінің әдістірі.
0,5


4

21

.Адам өлтірудің тергеу әдісі.
0,5


3

22

Зорлауды тергеу.
0,5


3

23

Ұрлықты,тонауды және қарақшылықты тергеу.
0,5


3

24

Алаяқтықты тергеу.
0,5


4

25

Қорқытып алушылықты тергеу.
0,5


4

26

Компьютерлік хабарларының салаларындағы қылмыстардың ерекшеліктері
0,5


3
Барлығы

12

6


117


8 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігін алғаннан кейін құқық базасын қайта құру қажеттігі туындады, онда мемлекеттің өмірі және оның азаматтарының өмірі құрылады. Қайта құрумен қатар құқықтық-демократиялық мемлекетте азаматтардың құқықтық санасының тәрбиесін, өздерінің қоғам және мемлекет алдындағы міндеттері мен құқықтарын түсінбегенше, заңды тиісінше білмегенше, қоғамдық өмірдің реттелуі, адамдардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау мүмкін емес. Сондықтан заң білім және құқықтық тәрбие жөнінде бірінші санаттық сұрақ туындайды.

Құқықты жеткілікті білмеу елдегі құқықтық тәртіп жағдайына және құқықтық мемлекеттің құрылуына әсерін тигізеді, оның негізін құрайтын мемлекетпен индивидум арасындағы қатынастары және оның білімдері тек қана құқық негізінде жүзеге асырылады. Сондықтан «Құқық негіздері» курсын оқу процесінде Қазақтан Республикасының заңдарына және нормативтік актілеріне басты назар аудару қажет.

9 Курс компоненттері

1 тақырып Криминалистика пәнің жүйесі, міндеті мен әдістері

Криминалистика пәні. Криминалистика курсының жүйесі. Оның құраушы бөліктері. Қылмыстық техника. Қылмыстық әдіс. Қылмыстық амал (жеке қылмыс түрлерін тергеудің әдістері).

Криминалистиканың құраушы бөліктерінің байланысы. Қылмыстанудың заң және басқа ғылымдармен байланысы. Заң қорғау органдары және Қазақстан Респуликасының Ішкі Істер Министрлігінің нормативті растау құжаты мен Қазақстан Республикасының нормативті актілері, Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген жағдайлардан пайда болатын қылмыстанудың міндеті. Қылмыс жасаушыларды іздеудегі, қылмысты тергеудегі қылмыстанудың міндеті.

Қылмыстанудың әдісі және оларға қойылатын талаптар. Танудың жалпы әдісі. Қылмыстанудың жеке және жалпы әдістері.

Қылмыстанудың пайда болуы, оның даму тарихы. Отандық, шетелдік, ТМД елдеріндегі қылмыстанудың қазіргі жағдайы.

2 Тақырып Қылмыстанудың идентификациясы және диагностикасы, олардың үстеме мағынасы

Қылмыстық идентификациясының түсінігі және келбеті. Қылмыстық идентификациясының теориясы. Қылмыстық идентификациясының ғылыми негізі, міндеті, объекті мен субъектісі. Идентификацияланатын және идентификациялайтын объектілер. Заттай дәлелдемелер мен үлгілер. Идентификациялық белгілер олардың топтары. Қылмыстық идентификациясының түрлері мен формалары. Топтарға қараудың анықтау, оның мағынасы мен келбеті.

Қылмыстық диагностика, ее понятие, қылмысты тергеудегі оның мағынасы, келбеті, мәні.
3 Тақырып Қылмыстық техниканың жалпы жағдайы

Қылмыстық техниканың жүйесі мен түсінігі. Қылмыстық технниканы қолданудын құқықтық негізі. Ғылыми –техникалық құралдар, оларды қолдану түрлерінің формалары мен әдісі, амалдары.

Іздерді, заттай дәлелдемелерді зерттеудегі, алдын-ала тергеу, тексеруге қолданылатын техникалық құралдар мен әдістер. Қылмыстық- техникалық құрамы.
4 Тақырып Қылмыстық фотосурет пен видеотүсірілім

Қылмыстық фотосуреттің мағынасы, амалы.

Жалпы фотосуреттің негізі. Фотосурет құрылғыларынң жұмыс істеу мінездемесі. Фотообъект түрлері, фотоэкспонометр, свет фильтры және фото материал. Фото суретке түсіру үрдісі мазмұны мен сатылары.

Фототүсірілім. Фото түсірілімге дайындық. Фототүсірілім техникасы. Кезектік оптиканың және свет фильтрінің қолданылуы. Жасанды жарықты қолданып тісірілген түсірілім. Зиянды үрдіс. Пайдалы үрдіс. Пайдалы басудың амалы. Фото үлкейткіш және көшіргіш заттардың құрылысы. Фотоқағаз мінездемесі. Зияндыға баға және оған фотоқағаз лайықтау. Теру кезіндегі кейбір қателерді түзету.

Зерттеулік фотосуреттерді түсірудің амалдары. Кең бұрышты телеобъектілерді қолданып, түсірілім жүргізу. Көріністік фототүсірілім. Өлшеуіштік фототүсірілім. Стереотүсірілім. Репродукциялық және рефлекстік фототүсірілім. Қарама-қарсы түсірілім. Үлкенді-кішілі түсірілім. Түс ажыратушылық амал.

Оқиға орнындағы фотосурет. Фотосурет әдістері; бағыттаушы, шолулық, түйіндік, бөлшектік.

Түрлі тергеулік жұмыстарда қолданылатын фотосурет (тінту, тартып алу, танытуға ұсыну, тергеулік жұмыстар, т.б)

Мәйіттермен тірі адамдарды танығыш түсірілім. Құжаттарды, іздерді, жеке заттарды түсіру.

Фотосуретті қолдану нәтижесін тіркеуге керекті процессуалдық, техника-қылмыстық сұраныстары.

Қылмыстық кинотүсірілім және видео түсірілім. Оларды жүзеге асырудың амалдары, қолдану аясы. Қылмыс жағдайларын тергеу, қылмыскерді іздестірудегі қылмыс кинотүсірілім және видеотүсірілімді қолданудың нәтижесінің мәні. Кинотүсірілім мен видеотүсірілімді қолданудың нәтижесін процессуалдық тіркеудегі ерекшелігі.5 Тақырып Іздер жайлы қылмыстық оқу (трасология)

Қылмыстың іздерінің түрлерінің ұғымы. Материалдық және нақты іздер. Қылмыстық тергеудің пәні мен мақсаттары. Материалдық іздердің түрлері. Іздерді зерттеудегі табу , тінту, тіркеу,алудың жалпы ережелері. Бейне-іздер. Бейніздердің топтастырылуы мен қалыптасу механизмі.

Қол іздері,олардың қылмыстық мағынасы. Қол үсті және алақанның рельефінің құрылысы. Папилярлық сызықтың құрамы. Папилярлық өрнек, олардың типі, түрлері және құрылыс детальдары. Қол іздерінң түрлері . Қол іздерін алу мен тіркеу және оларды табудың амалдары және қылмыстық құрылысы . Қол іздері табылған объектілермен жұмыс істеудің ережесі. Қол іздерін қылмыстық зерттеумен шешілетін сұрақтар. Материалдарды экспертизаға жіберудің таңдауы мен сілтемесі.

Адам аяғының ізі және оның қылмыстық мағынасы. Аяқ іздерінің түрлері.. Аяқ іздерінің жолы және элементтері.. Аяқ іздерін алу мен тіркеу және оларды табудын амалдары, қылмыстық құрылысы. Оқиға орнындағы жеке іздер мен аяқ іздерінің тобын зерттеу шешілетін сұрақтар.. Аяқ іздерінің трасалогиялық экспертизасы негізінде шешілетін сұрақтар. Экспертизаға арналған құжаттарды тандау.

Адам тістерінің ізі, олардың түрлері мен мағынасы. Бұл іздерді алудың, тіркеудің амалдары. Тіс іздерінің экспертизасы.

Жануарлар аяқ іздерін көру, алу және тіркеу. Қылмысты тергеу және ашуда жануарлардың аяқ іздерін пайдалану.

Транспорттық іздер, олардың түрлері, қалыптасу механизмі және қылмыстық мағынасы. Транспотртық іздерді алу, тіркеу, көруде қолданылатын техникалық- қылмыстық құралдар және амалдар. Транспорттың бағытын көрсететін белгілер. Іздерде бейнеленген белгілері бойынша транспорттың моделін, типін анықтау.Апат нәтижесінде транспортта пайда болған іздер. Транспорттын іздеріннің қылмыстық экспертизасы кезінде шешілетін сұрақтар. Экспертизаға арналған құжаттарды тандау.

Бұзып кіру қарулары мен құралдардың іздері, олардың қылмыстық мағынасы.Бұзып кіру қарулары мен құралдардың іздер түрлері мен олардың классификациясы, пайда болу механизмі Бұзып кіру қарулары мен құралдардың іздерін тінту, көру, тіркеудің амалы және техникалық-қылмыстық әдісі.Осы іздердің экспертизасы нәтижесінде шешілетін сұрақтар. Экспертизаға арналған құжаттарды тандау.

Заттар қылмыс іздері ретінде. Құлыптардың қылмыстық зерттелуі. Құлыптардың топтары және түрлері.. Құлыпты ашу, бұзу әдістері Құлыптардың ашылуын, бұзылуын көрсететін белгі. Құлыптарды алу, көру, тінту.Құлыптардың қылмыстық зерттелуі нәтижесінде шешілетін сұрақтар. Плобмбалардың қылмыстық зерттелуі. Плобмбалардың құрылысы. Плобмбаларды бұзудың кең тараған түрі. Пломбаларды зерттеу нәтижесінде шешілетін сұрақтар. Экспертизаға арналған құжаттарды тандау.

Заттар қылмыстың ізі ретінде: олардың түрлері мен қылмыстық мағынасы. Микрообъекттер. Микрообъекттер түсінігі және топтары. Микрообъекттерді зерттеу, алу, табу амалдары мен әдістері. Микротрасологиялық зерттеулердің қылмыстық мағынасы. Микрообъекттерді зерттеу нәтижесінде шешілетін сұрақтар. Қылмыскерді іздеп, табудағы микрообъекттерді пайдалану. Одорологияның қылмыстық негізі. Есірткі заттарын тәркілеудегі одорология әдісін қолдану.


Тақырып 6 Қарулардың, жарылғыш заттардың, жарылғыш құрылғылардың қылмыстық зерттелуі және олардың іздерінің қолданылуы

Қару іздерін қолданудың қылмыстық зерттеуінің түсінігі, объектісі, мағынасы.

Отты қаруды қолданудын іздері, пайда болу механизмі, мағынасы, топтары. Атылған гильза мен оқтын, қару бөлшектеріндегі іздер. Отты қарудың зияны және олардың түрлері.

Атудың негізгі және қосымша іздері..

Қаруды қолдану іздерін көру, қолдану, тінту, тәркілеу (гильзалар, пуллялар, дробтар, пыжейлар). Қаруларды көрудегі сақтық ережесі. Баллистикалық- соттық зерттеулер нәтижесінде шешілетін сұраулартоптық қатынасқа байланысты идентификациялық және диагностикалық белгілері.

Зерттеуге жіберілген құжаттар.

Суық қарудың топтары, тінту, тіркеу түсінігі. Суық қаруды қылмыстық зерттегенде шешілетін сұрақтар.
7 Тақырып Құжаттардың техникалық-қылмыстық зерттелуі

Құжаттардың қылмыстық-техникалық зерттелуі мен түсінігі, негізгі мағынасы. Құжаттарды толық немесе бөлшектей өзгерту. Мөрлер, құжаттарды, қолдарды, бланктрды өзгертудің негізгі түрлерінің мінездемесі. Өзгеріске сілтейтін белгілер. Құжаттарға өзгерістер енгізетін әдіс түрлері.Өшіру, тазарту, өзгерту. Фотосуреттерді және парақтарды ауыстыру. Жеке фрагменттерді енгізу. Өзгеріске сілтейтін белгілер, оларды жоятын амалдар.

Жыртылған, күйдірілген, жанған, түссізденген, нашар көрінетін фотосуреттерді зерттеудің мүмкіндігі; Қағаздар, бояғыштар, қарандаштар, желімдер және т.б. Құжаттың мерзімін анықтау мүмкіндігі. Зерттеуге құжаттарды дайындау. Құжаттардың техникалық-қылмыстықзерттеулердің жүргізілуі және амалдары жайлы қысқаша мәліметтер.

Жазба мәшенкесіндегі мәтіндерді зерттеу.Жазу мәшенкесінің жалпы және жеке белгілері. Жазба мәшенкесіндегі мәтіндерді зерттеумен шешілетін сұрақтар. Құжаттарды экспертизаға дайындау.

Жазутанулық экспертизаның идентификациялық және диагностикалық мәселелері.Жазуды қылмыстық зерттеудің кезеңдері.
8 Тақырып Адамның сыртқы келбетінің қылмыстық зерттелуі . (Қылмыстық габитоскопия)

Адамның сыртқы келбеті туралы қылмыстық оқытудың ғылыми негіздері мағынасы мен ұғымы.Адамның сыртқы келбетінің белгілерінің топтастырылуы..

«Сөздік портрет» ұғымы,оның зерттеулерде, шұғыл- іздестіру шараларында және экспертизалық тәжірибеде қолданылуы. «Сөздік портрет» бойынша адамның сыртқы келбетін суреттеу ережесі. Анатомиялық, функцияналдық және ерекше көзге түсетін белгілерді суреттеу.Адамның сыртқы келбетін сипаттайтын белгілер және киімін суреттеу(сақина, таяқша,көзілдірік және т.б.).

Таныс және беймәлім тұлғалардың сыртқы келбеті жайлы ақпарат алудың қайнар көздері. Субьективті портреттерді құрастыру: суреттелген, фотокомпозициялық (фотороботтар), суреттемелі-композициялық.субьективті портреттерді құрастырудың қазіргі техникалық құралдары..

Қылмыстық суреттемелік экспертизаның негіздері. Суреттемелік экспертиза арқылы шешілетін сұрақтар.Экспертизаға құжаттарды дайындау. Ақпараттық-іздемелік жұмыстарда адамның сыртқы келбеті туралы мәліметтерді қолдану.
9 Тақырып Қылмыстық тактика мен технологияның концептуалды жағдайы

Қылмыстық тактиканың құрылымы , мағынасы, ұғымы. Қылмыстық тактика ғылыми жүйе ретінде. Қылмыстық тактиканың қылмыстық құқықпен, іздестіру жұмыстарының теориясымен, құқықты-процессуалдық құқықпен, соттық психологиялысымен, басқару саласымен байланысы.Тактикалық әдістер (тактикалық-қылмыстық). Қолдану шарттары: заңдылығы, дұрыстылығы,мақсаты. Тактикалық комбинациясының әдісі мен түрлері. Тактикалық комбинациясының болуының жалпы шарттары. Процессуалдық істің тактикасы. Процессуалдық істердің дайындығы, тіркелуі, өткізілуі және нәтижесі.


10 Тақырып Қылмыстық болжам тергеуді жоспарлау

Қылмыстық болжамның түрлері мен түсінігі. Болжамдардың топтастырылу негізі. Ортақ жеке, тергеулік, зерттеулік, шұғыл-іздестірулік, соттық, бастапқы, арғы болжамдар.

Болжамның құрылысы мен тексерілуі. Тергеулік болжамдарға сұраныс.Болжамның құрылысы. Болжамның қайнар көзі мен логикалық байланысы.Болжамды тексеру әдісінің негізі.

Тергеуді жоспарлаудың негізгі түсінігі мен прициптері. Түрлі сатыдағы тергелерді жоспарлау. Бастапқы,негізгі, қорытынды тергеуді жоспарлау. Шұғыл-іздестіру жұмыстарының нәтижесінде алынған материалдар бойыншатергеуді жоспарлау. Тергеушілер тобымен жүргізілетін тергеуді жоспарлау.Тергеудің жазба түрі мен қосымша құжаттар формасы. Болжам жасаудағы, тексерудегі, тергеуді жоспарлаудағы компьютер мен техникалық құрылғылардың пайдаланылуы.


11 Тақырып Тергеулік тінту мен куәландырудың тактикасы

Тергеулік тінтудің түсінігі мен міндеті.Тергеулік тінтудің түрлері мен топтастырылуы.Тергелік жұмыс негізінде оқиға орнын тінту. Оқиға орны туралы түсінік және оны тінту.Оқиға орнын тінтуді ұйымдастыру. Оқиға орнына тергеушінің келмей қалған жағдайда ішкі істер органдарының бөлімшелерінің істері, тергеулік-шұғыл топтын ұйымдастырылып, оқиға орнын тінтуі. Қылмыстық және техникалық құрылғылардың оқиға орнын тінтудегі дайындығы.Оқиға орнын тінтудің сатылары, бастапқы; жұмыстық(операциялық), қорытынды.Оқиға орнын тінтудің әдісі.Оқиға орнында табылған іздер мен заттай дәлелдемелерді алдын-ала зерттеу мүмкіндігі. Қолайсызжағдайлар. Қылмыстың жасандылығының белгісі. Шұғыл-іздестіру шараларымен оқиға орнын тінтудің үйлесілімділігі. Мәйіттің табылған жердегі бастапқы зерттелуі. Мәйіттің кезекті зерттелуі.

Тергеулік тінтудің қосымша түрлері.Құжаттар мен заттарды тінту. Транспортты тінтудің ерекшелігі. Оқиға орнына жатпайтын аймақтарда тінту. Жануарларды тінту.

Тергеулік куәландыру. Қылмстың іздерін анықтап, табу ұшін қылмыскер мен жәбірленушіні және күдіктіні тінтудің ерекшелігі.


12 Тақырып Тінтіп тартып алу тактикасы

Тінтіп тартып алудың түсінігі. Тінту сатыларының түрлері. Тінтуді өткізу жөніндегі шешім.Тінтуге дайындық.. Тінтілетін адам, оның байлныстары, тінтілетін орын жайлы мәліметтің жиналуы мен зерттелуі.Тінтуді жоспарлау. Шұғыл-іздестіру тобын дайындау.Тінту кезінде маманның қатысуы.. Ғылыми-техникалық және қосымша құралдарды дайындау.Транспортпен байланыс құрылғыларымен қамтамасыз ету. Үйлер мен өндіріс орындарын тінтудің тактикасы. Транспорттың және аула-аймақтың тнтілуі.Құпия орындарды табу амалдары. Қосымша-қайталама тінту.Тінтудің табудан айырмашылығы. Табудың тактикасы. Тінту мен табудың тіркелуі мен әдістері.


13 Тақырып Тергеу мен көзбе- көз кездесу к тактикасы

Тергеу мен көзбе –көз кездесу тактикасының түсінігі.Тергеу мен көзбе-көз кездесуд тактикасының жағдайы.Тергеу мен көзбе-көз кездесуд тактикасының түрлері.Тергеудің принциптері.Тергеуге дайындық.Тергеу мен көзбе-көз кездесугке материал жинау.Тергедің тактикалық қамтылуы. Тергеуді техникалық және ұйымдастырулық қамтамасыз ету. Қорғаушы, маман, аударушы, эксперт қатысатын тергеудің ерекшелігі.Тергеді тіркеудің амалы мен тәсілі. Жәбірленуші мен кәугерлерді тергеу тактикасының жалпы жағдайы. Күдіктінің еркін жауабы және оған қойылатын сұрақтардың тактикасы.Күдіктінің есін «тірілту» тактикасының ерекшелігі.Жәбірленушіні тергеудің ерекшелігі.. Күдікті мен айыпталушыны тергеудің тактикасы. Күдіктіні тергеу кезінде жалғандықты анықтау тактикасының ерекшелігі. Эмоциялық, логикалық әсер ету амалы.Қылмыстық-тактикалық комбинация.Бірнеше куәгері бер тергеу.. Кәмелеттік жасқа толмағандарды тергеудің тактикасы.Көзбе-көз кездесу.Кездесуге дайындық.. Көзбе-көз кездесуде тергеудің келесі сатысына көшудің шешімі.Көзбе-көз кездесудегі тактикалар. Көзбе-көз кездесу кезінде заттай дәлелдемелерді қолдану.Тергеудің барсы мен нәтижесін тіркеу..Тіркеудің негізгі амалы.Тіркеудің қосымша амалы..14 Тақырып Тергеулік эксперемент тактикасы

Тергеулік эксперемент ұғымы,оның түрлері, міндеті мен мақсаты. Тергеулік эксперементке қатысушылар.Тергеулік эксперементтің психологиялық және этикалық негізі.. Тергеулік эксперементтің басқа тергеулік жұмыстардан айырмашылығы. Тергеулік эксперементке дайындық, оның сатылары мен міндеті. Тергеулік эксперементті өткізудің шарттары, оған жасалатын жағдайлар.Тергеулік эксперемент кезінде ғылыми-техникалық құралдар мен жасанжы заттарды пайдалану.

Тергеулік эксперемент өткізу кезіндегі әдістер мен тактикалық шарттар. Тергеулік эксперементтің нәтижесін тіркеу. Тергеулік эксперементтің бағасы және келесі тергеу үшін мәні.
15 Тақырып Қылмыстық мінездеме- жеке топтағы қылмысты тергеудің әдістемесінің құрылу негізі

Қылмысты тергеудегі қылмыстық әдістеме ұғымы.Әдістеме пәні. Заңдылықтар тобы. Қылмысты тергеудің қылмыстық әдістемесінің жүйесі. Қылмысты тергеудегі қылмыстық әдістеменің принциптері мен міндеті.

Қылмыстық мінездеменің түсінігі. Қылмыстың жеке түріндегі қылмыстық мінездеменің мазмұны мен көлемі. Қылмыстық мінездеме- жеке топтағы қылмысты тергеудің негізі.

Қылмыс жайындағы мәліметтің қылмыстық мінездемесі. Қылмыс жасау әдістерінің қылмыстық мінездемесі: күдіктіні(айыпталушыны);жәбірленуші; "қылмыстың құралдары; қылмыс жасау жағдайы (уақыт, орын, шарт) және т.б.


16 Тақырып Өлімді тергеу

Қылмыстық іс қозғау. Оқиға орнын, мәйітті, заттай дәлелдемелерді тінту.Бұл нәтижелерді тергеу барысында қолдану.Өлім жайлы болжамдар. Тергедің бастапқы сатысын жоспарлау. Қылмысты ашу кезінде тергеуші мен басқа жұмысшылардың қарым-қатынасы.

Ішкі істер органдарының айыпталушыны ұстаудағы мүмкіндігі. Айыпталушыны ұстау.Жеке тінту. Күдіктіні куәландыру.Жұмыс орнымен, тұратын мекенін тінту. Күдіктіні тергеу.

Куәларды тергеу мен анықтау. Субъекті сурет жасау және оларды қолдану әдісі. Соттық-медициналық экспертиза.Тануға берілген мәйіт және оның бөлшектері.. Өлім жайында түрлі ээқспертизалар.

Тергелік эксперемент. Мәліметті орныда тексеру. Тергеу жұмыстарының жалғасы және оның шұғыл- іздестіру шараларымен байланысы. Мәйіттерді бөлшектеумен байланысты өлімдерді тергеудің ерекшелігі. Келеңсіз жағдайларға байланысты қаза болу немесе өзіне өзі қол жұмсауға ұқсас өлімдерді тергеудің ерекшелігі. Жалданған өлтіру ісін тергедің ерекшелігі.(жалданған қаза).

Беймәлім мейітті табудағы тергеу жымыстарының ерекшелігі.

Өзіне өзі қол жұмсау істерін тергеу ерекшелігі.

Адам жоғалуына байланысты ашылған істерді тергеудің ерекшелігі.17 Тақырып Жыныстық қылмыстарды тергеу

Жыныстық қылмыстың қылмыстық мінездемесі. Іс қозғаудың ерекшелігі. Зорлауды тергедегі жағдайлық дәлелдемелер.

Бастапқы тергеулік жұмыс пен шұғыл-іздестіру тобының жұмысы, олардың байланысы.Тергеуді жоспарлу және болжамдаодың мінездемесі. .

Жәбірленушіні тергеудің тактикасы. Жәбірленушінің тұлғасын анықтау.Оқиға орнын тінту. Жәбірленушіні куәландыру, киімін, басқа заттарын тінту.Жәбірленушінің соттық-медициналық экспепртизасы.. Куәларды анықтап, тергеу. Күдіктіні ұстап, куәландыру, тергеу. (күдікті). Тінту жүргізу (табу).

Тергеу жұмысының барысы. . Сөздік портрет жасау. Зорлау талаптарын, мүмкіндігін көру.Тануға ұсыну.моттық экспертиза тағайындау..

Кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдерге қатысты жыныстық істерді тергеу ерекшеліктері. Әйелдерді жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүрлейтін істерді тергеу ерекшеліктері Жыныстық жасқа толмаған тұлғаға байланысты қылмысты тергеу.


18 Тақырып Ұрлық пен тонаушылықты тергеу

Ұрлықтың қылмыстық мінездемесі.. Дәлелдемеге жататын жағдай.. Қылмыстық іс қозғау. Ұрлыққа байланысты шұғыл тергеулік жұмыстар мен шұғыл-іздестіру жұмыстары. Оқиға орнын тінту. Материалдық, бағалы заттары жоғалған жәбірленушіні тергеу. Ұрлықты әшкерлеу. Қылмыстық болждамдардың ұсынылуы мен тексерілуі. Келесі тергеулік жұмыстардың тактикалық ерекшелігі.Мемлекеттік және жекеменшік мүлікті ұрлау ісін тергеу ерекшелігі.. Қалталы ұрлықты тергеудің ерекшелігі.

Тонаушылық пен ұрлықтың қылмытстық мінездемесі.Тонаушылық пен ұрлықты дәлелдейтін жағдайлар. Мәліметтің анализі, оны қабылдаудың жүйесі.. Қылмыстық іс қозғаудың ерекшелігі. Тергеулік және шұғыл- іздестіру шараларының комплексін анықтатйын жағжай. Тергеулік жұмыстың басы және оның шұғыл- іздестіру жұмыстарымен байланысы.

Жәбірленуші мен күдіктіні тергеу.оқиға орнын тінту. Күдіктілерді ұстау және тергеу. Тергедің жалғасы. Келесі тергеу жұмыстарының тактикасы.

Ұрлық пен тонаушылықты тергеген кезде ғылыми- техникалық құралдардың қолдану ерекшелігі.

19 Тақырып Алаяқтықты тергеу

Алаяқтықтың қылмыстық мінездемесі. Дәлелдемеге жататын жағдайлар. Қылмыстық іс қозғау. Дәлелдеме затты анықтау, тергеулік жұмыстарын жоспарлау үшін алаяқтықтың түрлерімен танысу.

Бастапқы тергеулік жұмыстар және олардың шұғыл-іздестіру жұмыстарымен байланысы.

Жосппарлаудың ерекшелігі.Типтік болжамдар.Жәбірленуші тұлғасын анықтап, тергеу жүргізу.Күдіктінің портретін жасау. Заттай дәлелдемелерді анықтау. Оқиға орнын тінті, куәгерлерді тергеу. Тергеу жұмыстарының барысы. Күдіктіні ұстау, анықтау, жеке тінту мен тергеу жүргізу. Тінту, зиянды өтеудің шарасын анықтау.Тануға ұсыну.экспертиза тағайындау.Айыпталушыны тергеу.

Алаяқтықтпен мемлекеттік, қоғамдық мүлікті ұрлауды тергеудің ерекшелігі.

Қылмысты іс материалдары бойынша алаяқтықты жасаудың себебін, жағдайын анықтау, оны болдырмауға жасалған шаралар.


20 Тақырып Экономикалық саладағы қылмысты тергеу

Қылмыстық мінездеме.Дәлелдемеге жататын жағдайлар. Қылмыстық іс қозғау. Бұл қылмысты жасаудың типтік амалы мен жасыруы. Бастапқы тергеулік жұмыс пен ұйымдастырушылық жұмыс.

Тергеуді жоспарлаудың ең жеңіл түрі. Ұрлықты тергеудегі шұғыл тергеулік жұмыстар мен шұғыл-іздестіру жұмыстарымен байланысы. Бағалы, материалды заттарды сақтау және тіркеу жүйесімен танысу. Инвентризация мен тексеру.Соттық-есептік экспертиза.Құжаттарды алу мен тінту.Ұстау. Тінту мен зиянды өтеудің шаралары. Күдіктілерді тергеу. Экономикалық саладығы қылмыстарды тергеудегі тергеуші мен Ішкі Істер Министрлігінің органдары арасындағы байланыс.

Келесі қылмыстық жұмыстардың тактикасыэкспертизаның түрлері мен тағайындалуы. Қылмысткерлермен жасалған қылмыстығң зиянын анықтау.Жекеменшік және экономикалық саладағы қылмыстарды тергеудің ерекшелігі. Қылмысты жасауға негіз болатын жағдайларды анықтап, жою.


21 Тақырып Салықтық қылмысты тергеу

Келесі тергеудің тактикасы..Салықтық қылмысты тергеудегі экспертиза..Тергеу кезінде тергеушінің салық полициясы, ІІД қызметкерлерімен байланысы..

Салықтық қылмыс жасаудың жағдайлары және оларды жою.

Қызметтік ұқыпсыздық.

Мемлекеттік қызметке қарсы іске қылмыстық іс қозғау сатылары мен оны ұйымдастырудың принциптеріТиптік тергеулік жағдайлар. Бұндай істерді тергеудегі шұғыл-техникалық комбинациялар мен олардың топтастырылуы. Тергеушінің заң қорғаушы органдармен байланысы және істердің тактикасы. Бұл қылмыстық істерді тергеудегі арнайы техникалық-қылмыстық құрылғыларды пайдалану ерекшелігі. Мемлекеттік қызметке қарсы қылмыстар жайлы қылмыстық құралдармен ескертудің мәселелері.
23 Тақырып Заңсыз есірткі мен психикалық заттардың айналымын тергеу

Қылмыстық мінездеме. Дәлелдемеге жататын жағдай.Бастапқы тергеулік жұмысКүдіктіні ұстау және тергеу. Жеке тінту. Оқиға орнын және заттай дәлелдемелерді тергеу және тінту.Есірткі заттарына экспертиза тағайындау. Тінту. Куәгерлерді тінту.

Келесі тергеулік жұмыс. Есірткі алынаты, өндірілетін жерлерді және оны айналымға енгізетін адамдарды табу барысында тергеушінің заң қорғаушы органдармен байланысы.
24 Тақырып Пара алуды тергеу

Пара алудың қылмыстық мінездемесі. Дәлелдемеге жататын жағдай. Қылмыстық іс қозғау. Жеке тергеулік және жоспарлау, заттай дәлелдеме, пара алудың түрлерін оқудын мәні.

Тергеуді жоспарлау.Типтік болжамдар.Тергеулік жағдай. Пара алушышыларды ұстаудағы бастапқы тергеулік жұмыстардың шұғыл-іздестіру шараларымен байланысы. Тергеу. Тінту.

Пара алушы мен пара берушінің қызметін, құжатын, мінездемесімен танысу. Келесі тергеулік жұмыстар.

Пара алушылық жөнінде экспертиза.Бетпе- бет кездесу. Пара алудың себебі мен жағдайан анықтау және қылмыстың болмауын алдын- алу.
25 Тақырып Ұйымдастырылған топтық қылмысты тергеудің ерекшелігі

Қылмыстық топтармен жасалатын қылмыстарды тергедің қылмыстық мінездемесі. Ұйымдасқан қылмыстық топпен жасалатын қылмыстарды бағалау және олардың жағдайы, қылмысты ашуда оларды пайдалану, ұйымдасқан қылмыстық топтың белгілері мен ерекшеліктері. Қылмыстық іс қозғауға негіз болған, қылмыстың мінездемесінен, ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінен тергеудің негізгі әдісі байланысты болады. Ұйымдасқан топтық қылмысты тергеу кезіндегі ұйымдасқан, тергеулік істердің ерекшелігі. Қылмыстық топтың әрбір мүшесінің қызметін анықтау.

Тактикалық ерекшеліктер:Оқиға орнын тінту; Айыпталушыларды тергеу(айыпталушы);Бетпе-бет кездесу; Берілген жауаптарды орнында тексеру.Өткізілген тергеулік жұмыстардың бағасы мен нәтижесі. Ұйымдасқан қылмыстық топтормен жасалған қылмысты тергеудегңі тергеушінің заң қорғаушы органдарымен байланысы. Ұйымдасқан топтар жасаған қылмыс жайлы мәліметтерде заң қорғаушы органдардың есепке алуы.

Ұйымдасқан топтар жасаған қылмыстың жасалу себебі, оны жою түрлері.


26 Тақырып Компьютерлік ақпараттың таратылу қылмысын тергеу

Компьютерлік ақпараттың таратылу қылмысын тергеудегі ерекшелік.Компьютерлік ақпараттың түсінігі. Компьютерлік қылмыс жасау ерекшеліктері.Дәлелдемеге жататын жағдайлар . Қылмыстық іс қозғау.Болжам жасау, тергеді жоспарлау. Бұл топтағы қылмысқа жататын қылмыстарды анықтайтын факторлар. Шетелдіктер қатысатын тергеулердің ерекшеліктері.

Компьютерлік қылмыстарды тергеудегі тергеушінің шұғыл-іздестіру құралдарымен байланысы..

Компьютерлік ақпараттың таралу қылмысын тергедегі техникалық-қылмыстық құралдардың мүмкіндігі.


Тәжірибелік жұмыстың мазмұны
Тақырып 12. Тінтіп тартып алу тактикаса

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

 1. Тінтіп тартып алудың түсінігі.Тінту сатыларының түрлері.

 2. Үйлер мен өндіріс орындарын тінтудің тактикасы. Транспорттың және аула-аймақтың тнтілуі

 3. Тінтудің табудан айырмашылығы.

 4. Тінту мен табудың тіркелуі мен әдісі..

 5. Жеке тінту, оныңтүрлері..

Әдебиет[2,4,10,11,23,28,47,55,20,33,22,31]

Тақырып 13. Тергеу мен көзбе- көз кездесу к тактикасы

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

 1. Тергеу мен көзбе –көз кездесу тактикасының түсінігі

 2. Тергеудің түрлері мен көзбе-көз кездесу. Олардың прициптері .

 3. Тергеудің жалпы жағдайы.

 4. Күдікті мен айыпталушыны тергеудің ерекшелігі.

 5. Жәбірленуші мен куәгерді тергеу тактикасы.

 6. Жалған мәлімет берудің негізі.

 7. Көзбе-көз кездесудегі тактикалық амалдар.

Әдебиет[2,4,10,11,23,28,47,55,20,33,22,31]
Тақырып 14 Тергеулік эксперемент тактикасы

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

 1. Тергеулік эксперементтің түрлері,оның мақсаты.

 2. Тергеулік экперементтің түрлері.

 3. Тергеулік эксперемент кезінде ғылыми-техникалық құралдар мен жасанжы заттарды

4 Тергеулік эксперемент өткізу кезіндегі әдістер мен тактикалық шарттар.

Әдебиет[2,4,10,11,23,36,47,55,20,33,22,31,43,51]

Тақырып 15 Қылмыстық мінездеме- жеке топтағы қылмысты тергеудің әдістемесінің құрылу негізі

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

 1. Қылмыстық мінездеменің ерекшелігі.

 2. Жеке топтаға қылмыстардың қылмыстықмінездемесі.Олардың байланысы.

 3. Мәліметтің қылмыстық мінездемесі.Қылмыс жасау әдісінің қылмыстық мінездемесі..

 4. Қылмыс жасау механизімінің қылмыстық мінездемесі.Жәбірленуші мен күдіктінің қылмыстық мінездемесі.

5Қылмыс жасау жағдайының қылмыстық мінездемесі

Әдебиет[1,2,3,4,10,29,33,36,37,41,42,44,46]

Тақырып 16 Өлімді тергеу

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

 1. Өлімді тергеудің сатылары.

 2. Оқиға орнын, мәйітті, заттай дәлелдемелерді тінту.

 3. Мәйіттің бөлшектенуі бар істерді тергеудің ерекшелігі.

 4. Келеңсіз жағдайларға байланысты қаза болу немесе өзіне өзі қол жұмсауға ұқсас өлімдерді тергеудің ерекшелігі.

 5. Жалданған өлімді тергеу. (жалданған өлім).

Әдебиет[1,2,3,4,10,11,24,31,34,40,42,53]
Тақырып 17 Жыныстық қылмыстарды тергеу

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

 1. Мәліметтің анализі мен іс қозғаудың шешімі.Жәдірленуші мен зорлаушы арасындағы байланысты анықтау.

 2. Типтік болжамдар мен тергеу жұмысын жоспарлаудағы мінездеме.

 3. Қылмыстық мәліметті бекіту үшін тергеулік жұмыс.

 4. Зорлауды анықтау амалы..

Әдебиет[1,2,3,4,10,11,20,24,29,33,35]

Тақырып 18 Ұрлық пен тонаушылықты тергеу

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

 1. Ұрлықтың қылмыстық мінездемесі.

 2. Ұрлық жасаудың негізгі әдісі..

 3. Тергелік жұмыстарынң тактикалық ерекшелігі.

 4. Ұрлықтың алдын-алу және тергеудің реекшелігі.

 5. Ұрлық пен тонашылықтың қылмыстық ререкшелігі.

 6. Ұрлық пен тонаушылықты дәлелдейтін жағдайлар.

7Ұрлық пен тонаушылықты тергедің реекшелігі.

Әдебиет[1,2,3,4,10,11,20,24,29,33,35,38]
Тақырып 19 Алаяқтықты тергеу

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

 1. Алаяқтықтың қылмыстық мінездемесі. Алаяқтық пәні.

 2. Алаяқтықты жасау түрлері.

 3. Алаяқтық істер субъктісінің түрлері.

 4. Алаяқтықты тергеу мен жоспарлаудың ерекшелігі..

 5. Ұрлықты тергеудің ерекшелігі.

 6. Алаяқтық жасаудың себебі мен шарттары.

Әдебиет[1,2,3,4,10,11,24,31,38,45]
Тақырып 20 Экономикалық саладағы қылмысты тергеу

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

 1. Экономика саласындағы қылмысты тергеудегі рекшелік.

 2. Бұл қылмысты жасаудың, жасырудың түрлері.

 3. Ұйымдастыру жұмыстары тергеулік жұмыстар.

 4. Тергеуді жоспарлу мен түрі.

5. Экономикалық саладығы қылмыстарды тергеудегі тергеуші мен Ішкі Істер Министрлігінің органдары арасындағы байланыс.

6 Қылмысты жасауға негіз болатын жағдайларды анықтап, жою.Әдебиет[1,2,3,4,10,11,24,31,38,45]
Тақырып 21 Салықтық қылмысты тергеу

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

 1. Салықтық қылмыстың мінездемесі.

 2. Тергелетін естегі мәлімет бойынша тұлғаның қылмысқа қатыстылығын анықтау.

 3. Салық қылмысының тергеудегі ерекшеліетер.

 4. Басты күдіктінің тергелуі.

5 Салықтық қылмысты жасаудағы жағдай және оны жою.

Әдебиет[1,2,3,4,8,9,14,25,36,55]
Тақырып 22 Мемлекеттік қызметке қарсы жұмыстарды тергеу

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

 1. Мемлекеттік қызметке қарсы қылмыстардың түрлері мен олардың қылмыстық мінездемесі..

 2. Мемлекеттік қызметке қарсы бағытталған істерді тергеудегі шаралар.

 3. Тергедің типтік жағдайлары..

4Арнайы техникалық-қылмыстық құралдарды қолдану ерекшеліетері.

Әдебиет[1,2,3,4,10,11,24,33,31,41,42,43]
Зертханалық жұмыстың мазмұны
12 Тақырып Қылмыстық идентификация

Мақсаты: Қылмыстық идентификация мен методологиясы жайлы білімдерді нығайту.Идентификация объектісін анықтау, қылмыстын идентификациялық белгісінне талдау жасау машығын нығайтуДәлелдемелер жиналған жүйдегі эксперттық идентификациялық зерттеуге баға беру
.Сабақ жоспары:

 1. Бақылау сұрақтарына жауап.

 2. Қылмыстық идентификацияның деңгейімен, сатысымен, кезеңдерімен танысу.

 3. Қылмыстық идентификациясының сатыларын, деңгейін, кезеңін анықтау.

4 Іздестірмелі идентификациялық істе іздестірмелі объекті анықтау.

2 Тақырып Қылмыстық фото,видео түсірілім

Мақсаты: Жалпы фотосурет пен видеотехника жайлы, фото ыидео аппаратурасын қолданудын практикалық білімін нығайту.

Сабақ жоспары:

 1. Фотоаппаратты қолданудың ережесімен танысу.

 2. Бөлмеде, далада фотосуретке түсіруді үйрету.

 3. Іртүрлі жағдайлардың фотосуреті.

 4. Мәйіттің фотосуреті.

 5. Масштабтық, үлкен масштабтық, танытқыш фотосуреттер.

Видеокамераны тану, видеофильмдердің көрсетілімі
13 Тақырып Іздердің трасологиялық зерттелуі

Мақсты: Іздердің топтастырылуы, олардың идентификациялық және диагностикалық мәндері, трасологиялық экспертизаның нәтижесінде шешілетін сұрақтар жайлы білімді нығайту.Әртүрлі іздермен жұмыс істеуді үйрету.

1 Сабақ жоспары: 1. Бақылау сұрақтарына жауап.

 2. Қол іздерін зерттеу, алу, тіркеу, табу.

 3. Химиялық әдістерді қолдана лтырып қол іздерін алу.

 4. Аяқ іздерін алу, тіркеу, зерттеу

2 сабақ жоспары: 1. Бақылау сұрақтарына жауап.

 2. Бұзу қаруларынның іздері зерттеу.

3 Көліктің іздерін алу, тіркеу, зерттеу
14 Тақырып Қарудың зерттелуі мен қылмыстық баллистикасы

Мақсаты: Тергеу кезіндегі немесе ізді тіркеу кезінде отты қарумен жұмыс істеу ережесімен танысу. Қылмыстық баллистикалық зерттеулерді өткізу шарттарымен танысу, тағайындау.
Сабақ жоспары:

 1. Кафедрада бар қарудың үлгілерімен танысу, оларға тергеу өткізу.

 2. Атылған оқтар мен гильзаларды қарау және суреттеу.

 3. Атылған оқ пен гильза бойынша қарумен идентификациялық и тәжірибе жүргізу.

 4. Атылған оқ, гильза, пыжкалары бойынша қарудың тобын анықтау.

Қжәне қылмысқа қару ретінде пайдйланылатын заттарды көріп, танысу.
15 Тақырып Құжаттардың қылмыстық зерттелуі

Мақсаты мис: Жазудың қылмыстық экспертизасын өткізу, дайындығы, бағасы, әдісі. Соттың жазу тану теориясынан мағлұмат алу.

Жазудың қылмыстық экспертизасын тағайындау, жазу үлгілерін келтіру, экспертизаны жасаудың шешімін қабылдау, эксперттің дәлелдемесіне баға беру.
1 сабақтың жоспары:

 1. Жазу және оның идентификациялық белгілері жайлы білімді бекіту.

 2. Жазулардың салыстырмалы зерттелуі.

 3. Жазудың зерттелуін тағайындау, өткізу оны бағалау.

Жазудың қасиеті және оның идентификациялық белгілері.
2 сабақтың жоспары:

 1. Құжаттардың тергеулік тінтілуі.

 2. Құжаттардың тінтілуі мен зерттелуі.

 3. Өзгертілген тексті бар құжаттарды тінту және зерттеу; ластанған текст, нашар көрінетін текст.


16 Тақырып Адамның сыртқы келбетінің қылмыстық зерттелуі(габитоскопия)

Мақсаты:Тергеулік, шұғыл- іздестіру жұмыстарында адам туралы ақпарат беретін габитоскопиялық мүмкіндіктерді қолдану. Салыстыру талдаулары үшін бір өлшемді сурет жасауды үйрену. Композиторлар көмегімен субъектік портрет жасау машығы..
Сабақ жоспары:

 1. Бақылау сұрақтарына жауап.

 2. Фотосуреттен ,тірідей сөздік портрет жасау

3 Фотосурет арқылы адамның сыртқы келбетін суреттеу.
17 Тақырып Қылмыстық тіркеу

Мақсаты: Тіркелінетін құжаттармен жұмыс жасауды үйрену, кейбір тіркеулерді қолдану және ондағы талдауды қолдану.
Сабақтың жоспары:

 1. Тіркелетін құжаттарды толтыру және оқу.

 2. Дактилоскопиялық техниканы меңгеру.

 3. Негізгі, қосымша, дактилоскопиялық формаларды толтыру үшін папилярлық өрнектің түрлерін меңгеру.


18 Тақырып Оқиға орнын тінту тактикасы

Мақсаты: Оқиға орнын тінтуді, ұйымдастыруды, өткізуді, протокол, жоба,сызбалар дайындау машығы; объекті тану, үлгілерді алу Оқиға орнындағы уақиғаларды тергеу, зерттеу.
Сабақ жоспары:

 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

 2. Оқиға орнының масштабтық жоспарын жасау.

 3. Оқиға орнына ұқсас жерді тінту(өзіне өзі қол жұмсау).

4 Оқиға орнын тінту, протокол жасау.
19 Тақырып Тінтудің тактикасы

Мақсаты: Тінту тактикасы жайлы білімді практикамен нығайту.Әртүрлі тінтулерді ұйымдастыру, өткізу, жоспарлау, протокол құру, баға беру машығы..
Сабақтың жоспары:

 1. Бақылау сұрақтарына жуап.

 2. Тінту өткізуге қаулы құру және жобасын жасау.

 3. Оқулық тінтудің өткізілуі және оның нәтижесі.


20 Тақырып Тергеудің тактикасы мен бетпе-бет кездесу

Мақсаты:Жауапты талдап үйрену. Тергеу кезіндегі қателеді талдау.Кейбір жағымсыз жағдайлардағы тергеудің тактикасын анықтап, қолдану. Тергеу жүргізудің машығы.
Сабақтың жоспары:

 1. Бақылау сұрақтарына жауап.

 2. Студенттердің қатысуымен оқулық тергеу жүргізу:

  • Күдікті мен айыптыны тергеудің тактикасының әдісі.

өзіне-өзі жала жабудын алдын-алу тактикасы.
21 Тақырып Тергеулік тәжірибе мен жауапты орнында тексеру тактикасы

Мақсаты: Тергеулік іс дайындығының, жоспарлануының, өткізілуінің, нәтижелерінің, тіркелуін, дәлелдеме бағаларының тактикалық әдісін меңгеру.
Сабақ жоспары:

 1. Бақылау сұрақтарына жауап.

 2. Тергеулік тәжірибе өткізудің жоспары.

 3. Жауапты орнында тексерудің жоспары.


22 Тақырып Өлімді тергеу

Мақсаты:Өлімнің қылмыстық мінездемесі негізінде өлімді тергеу және тергеулік жағдайға байланысты талдау жасау, заңсыз әрекеттерді әшкерелеу машығыын арттыру.
Сабақ жоспары:

 1. Бақылау сұрақтарына жауап.

 2. Өлімді тергеу кезіндегі типтік есепті шығарудың тактикасын талдау.23 Тақырып Зорлауды тергеу

Мақсаты: Зорлау ісіне қылмыстық іс ашу сұорағын шешу үшін бастапқы мәліметке талдау жасау машығы. Зорлау ісіне байланысты тергеулік жұмыс пен қосымша жұмысты бастау шешімін қабылдау, болжамды тізбектеу, саралай білу, жоспарлаудың машығын арттыру.
Сабақ жоспары:

 1. Қылмыстық іс ашу шешімі, бастапқы мәліметті саралау.

 2. Айыптыны табуға әртүрлі іздестіру шараларын ұйымдастыру.

3 Зорлауды тергеу кезіндегі типтік есептерді шешу әдісі.
24 Тақырып Ұрлық пен тонаушылықты тергеу

Мақсаты: Бастапқы мәліметтерді талдау, қабылдау жүйесі, тергелетін істің болжамын құру. Тонаушылықпен жасалған ұрлықтың логикалық тізбегін құрастыру, келесі зерттелетін жағдайларды анықтау.
Сабақ жоспары:

 1. Бақылау сұрақтарына жауап.

 2. Тонаушылықпен жасалған ұрлықты тергеу кезінде типтік есептерді шығару әдісінің жіктелуі..

3 Алғашқы зерттеу жұмыстарын жүргізу жоспарын құру.
25 Тақырып Салықтық қылмысты тергеу.

Мақсаты:Салық салу саласындағы жасалған қылмыстардың негізгі белгілерін анықтай білу машығын қалыптастыруАталмыштоптағы қылмыстық істерді тергеуде қажет тергеу істерінің кешенін таңдай білу машығын қалыптастыру.
Сабақ жоспары:

 1. Бақылау сұрақтарына жауап және есептерді шешу..

 2. Болжамдарды ұсыну , тергеуді жоспарлау және бағалау.


26 Тақырып Компьютерлік ақпараттың таралу саласындағы қылмыстық тергеулер.

Мақсаты:. Компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстар жайлы мінездеме беру білімін нығайту және жүйелеу, олардың қалыптасу негідерін зерттей білу.

Сабақтың жоспары:

 1. Тергеудің бірінші сатысында пайда болатын типтік ессптерді шығару(ұсынылған жағдай бойынша).

2 . Қылмыс жасаудың ерекшелігі. Компьютерлік техниканы тінту мен тексеру.

СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Жасалу формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Тәжірибелік сабаққа дайындық, үй жұмысын орындау

Жұмыс дәптері

Жеке есептерді шығару

32

2

Бақылау жұмысын орындау

Жұмыс дәптері

Жағдайлық есептерді шығару, жұмысты қорғау

20

3

Зертханадық сабақтарға дайындық

есеп

қорғау

12

4

Бақылау жұмысын орындау
Жұмысты қорғау, есептерді шешу

15

5

Аудиториялық сағатқа енбеген сабақтарда меңгеру

конспект

коллоквиум

25

6

Бақылауға дайындалу шаралары
РК1, РК2, емтихан

10

Барлығы

117


Студентке өздігінен меңгеруге берілген тақырыптар
1 Тақырып Қылмыстық фотосурет пен видео түсірілім

Қозғалмалы қылмыстық лобараториялар. Қылмыстық лабороториялық зерттеулерде қолданылатын техникалық-қылмыстық құралдар мен әдістер.

Техникалық құралдары пайдаланудың техникалық және прцессуалдық тіркелуі. Қылмыстық кинотүсірілім мен ыидео түсірілім.Оларды жүзеге асыру амалдары мен әдістері. Қолдану шекарасы. . Қылмысты тергеуде, ашуда, қылмыскерді анықтау, іздестіруде қылмыстық-техникалық құралдардың қолданылу нәтижесінің мәні.. Кинотүсірілім мен видео түсірілімді қолданудың нәтижесіннің ерекшелігі.
2 Тақырып Қылмыстық есептеу

Қылмыстық тіркеудің түсінігі мен тағайындалуы, олардың ғылми құқықтық негізі.Қылмыстық тіркеудің жүйесі мен объектісі.. Қылмыстық тіркеудің жүргізілуі мен рәсімделуі.Ішкі істер органдарынң қылмыстық тіркеуі. . Тіркеу реті, тіркеу мүмкіндігі және тіркеу жайлы ақпарат алу. Автоматтық ақпараттық іздеу жүйесі.

Қылмыстың алдын-алу, тергеу мен ашуына байланысты қылмыстық тіркеуді жетілдіру.
3 Тақырып Тергеулік тінту мен куәландыру тактикасы

Мәйіттің табылған жердегі бастапқы тінту. Мәйітті қайталама тінту.Қылмыстық тергеудің басқа түрлері. .Құжаттар мен заттарды тінту.Транспортты тінтудің ерекшелігі. Қылмыс орнына жатпайтын орындарды тінту.Жануарларды тінту. Тергеулік куәландыру. Ерекше көзге түсетін белгілерді және қылмысқа қатыстылығын анықтау үшін жәбірленуші және күдікті мен айыпталушыны тінту.


4 Тақырып Жауапты орнында тексеру тактикасы

Жаупты орнында тексерудің қылмыстық міндеті мен тактикасы. Бұл қылмыстық тергеудің басқалардан айырмашылығы. Жауапты орнында тесеруді шешу. Жауапты орнында тексеруге дайындық. Қылмыс орнына барып күдікті тергеу қажеттілігі.Шұғыл-қылмыстық топ құру. Бұл тергеуді жүргізуде ғылыми- техникалық құралдардың қолданылуы. Күзетпен,транспортпен, байланыспен қамтамасыз ету. Жауаптарды салыстырып, тексерілетін орынды алдын-ала тергеушінің бақылауы.5 Тақырып Тануға ұсыну

Тануға ұсынудың түрлері мен түсінігі. Тану- қылмыстық идентификация ретінде.Тануға ұсынуды өткізудің шешімі. Тануға ұсынудың дайындығы.Танушыны алдын-ала тергеу. Тануға ұсынудың шарттарын тандау.Адамдарды тануға ұсынылатын объекттер. Дауысынан немесе сөзінен тану ерекшелігі.Мәйітті тануға ұсынудың ерекшеліктері. Үнтаспалар мен видеожазулар, кинотүсірілімдерді, жануарларды, орындарды, адамдарды тануға ұсыну тактикасы. Қате танудағы тергеушінің ісі. Тануға ұсыну нәтижесінің тіркелуі.


6 Тақырып Телефонмен байланыстарын тінту, ақпаратты алу тактикасы

Телефонмен байланыстарды тінту және ақпаратты алу тактикасының ерекшелігі.Бұл тергеудің жүзеге асу мүмкіндігі. Тергеку жұмысына дайындық.Байланыс тінтуі жүргізілетін ададдарды анықтау. Байланысты тінтуді тергеушінің шешуі. ІІД органдарына байланысты тінту жөнінді бұйрық.Байланыстың тінтілуі тергеушінің өзімен жүргізілуі. Алынған мәліметтермен басқа органдармен жұмыс істеуі.Органдардан алынған мәліметтерді тергеушіге өткізу. Фонограманы көру, оны қылмыстық іске қосу.Тергеу кезіндегі тактикалық істер.Фоноскопиялық экспертиза.


7 Тақырып Қылмыстық тергеудің тиімділігін арттыру үшін тактиалық операцияларды қолдану

Тактикалық операция түсінігі. Тактикалық операцияеың тергеулік жұмыс пен шұғыл-іздестіру шараларына қатынасы.Тактикалық операция қылмысты ашудың тиімді жүйесі ретінде. Тактикалық операциялардың бастапқы мәліметі.Шұғыл қылмыстық істер мен қылмыстық істерді қозғауда тактикалық операцияның міндеті. Тергеулік жұмыстығы тактикалық операцияның ролі.8 Тақырып Тергеуге қарсы қызметтер мен оны өтудің жолы

Тергеуге қарсы субъект жайлы түсінік. Қылмысқа қатысқан адамдарды жасыру үшін тергеуге қарсы қызмет ету. Қылмысты жасырудың түрлері.инценировка рақылы қылмысты жасыру. Жәбірленушінің қылмысты жасыруы.Тергеуге ішкі қарсылықтың түрлері мен әдістері. Қарсылыққа төтеп ету амалдары мен әдістері.9 Тақырып Денсаулыққа зиян жасауды тергеу

Денсаулыққа қасақана зиян жасауды тергеудің қылмыстық мінездемесі. Дәлелдемелерге жататын жағдайлар.Тергеудің бастапқы сатысы. Жәбірленуші мен күдіктіні тергеу.заттай дәлелдемелерді және оқиға орнын тінту.Күдіктіні анықтау және тергеу. Соттық- медициналық экспертиза тағайындау. Экспертизаның түрлері.Тергеудің жалғасы. . Ұрып-соғуды тергеудің ерекшелігі.


10 Тақырып Тартып алуды тергеу

Қылмыстық мінездемесі. Дәлеледемеге жататын жағдай. Қылмысты іс қозғау. Тартып алуды тергеудің тактикасы.Типтік болжам мен тергеуді жоспарлау. Күдіктіні ұстау. Тінту.Жәбірленушіні тергеу.күдіктіні тергеу. Тергеудің жалғасының тактикасы. Экспертиза тағайындау және оны жүргізу.Бетпе-бет кездесу. Тануға ұсыну.жауапты орында тексеру тактикасы. Тартып алуды тергеудегі тергеушінің заң қорғаушы органдармен байланысы. Тартып алуға негіз болатын жағдайды анықтау және оны жою.11 Тақырып Жалған ақша жасауды тергеу

Қылмыстық мінездеме. Дәлелдемеге жататын жағдайлар. Қылмыстық іс қозғау.Ақшаны тінту және оның экспертизасы. Басқа тергеулік істер, олардың шұғыл-іздестіру шараларымен байланысы. Тергеуді жоспарлау.Типтік болжам. Тергеудің жалғасы.экспертиза тағайындау. Тануға ұсыну. Жауапты орнында тексеру. Тергелік эксперемент. Жалған ақша жасауды тергеудегі тергеушінің заң қорғаушы органдарымен байланысы. Бағалы қағаздарды жасау және сату қылмысын тергейтін істің ерекшелігі. Бағалы қағаздар мен ақшаны жасауға оны сатуға негіз болған жағдайды анықтар, оны жою.12 Тақырып Экономикалық контробандыны тергеу

Экономикалық контробандының қылмыстық мінездемесі. Дәлелдемеге жататын жағдай.алғашқы мәлімет және қылмыстық іс қозғаудың ерекшеліктері. Бастапқы тергеу.Айыптыны тергеу. Контробандыны және оның орнын тінту.Контробандының иесін анытадағы шұғыл-іздестіру органдарының қызметі. Тергеудің жалғасы. Тергеушінің басқа органдармен және шетелдік органдармен байланысы. Интерполдың шұғыл, қылмыстық тіркеулерін және мәліметтерін қолдану.


13 Тақырып Кәмелеттік жасқа толмағандармен жасалатын қылмыстардың тергелу ерекшеліктері

Дәлелдемелерге жататын жағдай. Қылмыстық іс қозғаудың ерекшелігі.Тергеушінің шұғыл топтардың қызметкерлерімен жасөспірімдер инспекторымен, поллиция инспекторымен байланысы..Болжамның мінездемесі, тергеудің жоспары.Типтік тергеулік жағдайлар. Қылмыстың жасөспірімдермен жасалғандығына сілтейтін белгілерді анықьау үшін қылмыстық машықты пайдалану.Жасөспірімдердің қылмысын анықтайтын психологиялық немесе басқа факторлар.

Оқиға орнын тінту. Күдікті жасөспірімді ұстау, тінту, тергеу(күдіктіні).Экспертиза тағайындау..

Жасөспірімдердің топтасып не жеке жасаған қылмыстарын тергеудің ерекшеліктері.Қылмысты жасауға негіз болған себепті анықтап, оны жою. Жасөспірім қылмыстарын азайтудаға атқарылған істер.


Сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесінің үлгілері
СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және « Криминалистика» пәні бойынша 050301 мамандығы бойынша сырттай оқу нысанындағы студенттерге арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы тапсыру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау нысаны

1 сабақта

барлығы

Дәріске қатысу және дайындалу

2

12

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Практикалық сабақтараға қатысу

4

12

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Практикалық жұмыстарға дайындалу

4

12

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Практикалық жұмысты ресімдеу және қорғау

 4

25
кесте бойынша

қатысу

СӨЖ тапсырмасы орындау

 7

15
кесте бойынша

қатысу

Зертханалық жұмысты орындау

2

12
кесте бойынша

қатысу

Зертханалық жұмысты қорғау

2

12
кесте бойынша

қатысу

 

 

100

 

 

 


20__ж. «___»_______№___хаттамамен кафедра отырысында ұсынылды.
Кафедра меңгерушісі __________ Ахмеджанова Г.Б. 20__ж. «___» ____
  1   2


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет