ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 0.5 Mb.
бет2/2
Дата09.06.2016
өлшемі0.5 Mb.
1   2

11 Курстың саясаты


Әр студент сабақтың барлық түріне қатысуы қажет, сабақтың әр пікір таласында белсенді қатысуы қажет. Сабаққа кешікпеуіңізді сұраймын, әр кешіккенге сабақта жазаланады, сабақтан шығаруына дейін.

Сабаққа белгілі бір себепсіз келмегені үшін, мынандай санкцияларды қоямын: • лекцияда болмағаны үшін – минус 1 балл

 • тәжіребелік сабақ үшін – минус 2 балл

 • дер кезінде СРСП жұмыстарын орындалмағаны үшін – минус 3 балл;

Семестрде 2 межлік бақылау қарастырылған. Олар тест немесе ауызша болуы мүмкін. Межлік бақылау өткен тақырыптарға сәйкес өткізіледі.

Әр сабаққа дайындық, өткен тақырыптың қарастыруына сәйкес. Сіздің дайындықтарыңыз сұрақтар мен тест арқылы тексеріледі. Егер қандай да тақырыпты қалтырсаңыз, сіз оны келесі сабақта толтыра аласыз. Егер ол орындалмаса сізге «0» балл қоюлуы құқықтымын.

Өткен тақырыптарды одан әрі тығыз қалау үшін, оларға ранайы рефераттар мен курстық жұмыстар беріледі, оның қорғауы – 15 балллмен қаралады.

Дисциплинаны толық бітіргеннен кейін семестр аяғында ауызша формада экзамен өткізіледі.


Межелдік рейтингтін есеп-санау методикасы

Пәннің қорытынды бағасы жұмыс жоспарына сәйкес экзамен және бағамен құрылады. Университеттің ғылым орталығымен келесі кестедегі қорытынды баға анықталады.
Бақылау формасы

Бақылаудың түрлері

Салмақтық үлестер

Экзамен

экзамен

0,4

Үлгерімді бақылау

0,6


қайда, Р1,Р2 және Э – бірінші және екінші рейтингтегі алған баллдар

ВДту, ВДэ –

Егер студент экзаменде қандай да бір жауапсыз болса, онда Э 100 баллмен есептеледі.

Егер студент экзаменде F деген баға алса, сонда оның қорытынды рейтинг бағасы анықталмайды, ал ведомастке «қанағаттандырылады» деп жазылады.

.


Стүденттердің пән бойынша білімдерін бағалау


Қорытынды баға, баллдармен (И)

Баллдардың сандық шамасы

Әріптік жүйедегі баға

Дәстүрлі баға

95-100

4

А

Өте жақсы

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағатты

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағатты емес

Әр рейтингтің бағасы, студенттін сол уақытқа дейінгі жұмыс істегеніне байланысты қойылады.


12 Әдебиеттер тізімі

1.Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия М., БЕК, 1997. 1. Криминалистика под ред. Белкина Р.С. Академия МВД РФ, 1995.

 2. Криминалистика под ред. Смагоринского Б.П. Волгоград ВСШ МВД РФ, 1994.

 3. Криминалистика. Учебник для ВУЗов МВД СССР под ред. Р.С. Белкина.-М., Академия МВД СССР, 1978.

 4. Криминалистика под ред. Волынского А.Ф., Филиппова А.Г.-М., 1995.

 5. Криминалистика под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я.-М., Высшая школа, 1994.

 6. Криминалистика под ред. Н.П. Яблокова-М., БЕК, 1995.


Қосымша әдебиет:

 1. Дулов А.В. Судебная фотография. Минск, 1978.

 2. Кустанович С.Д. Судебная баллистика. М., 1956.

 3. Грановский Г.Л. Основы трасологии. М., 1974.

 4. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1974.

 5. Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997.

 6. Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М., 1997.

 7. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х томах. М., 1997.

Яковлев Я.М. Расследование убийств. Душанбе, 1960.

Нормативтік


1. Конституция РК от 30 августа 1995 г. С изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 7 октября 1998 года.-Алматы: Юрист, 1995.

2. Конституционный закон РК «О выборах в РК» от 28 сентября 1995 г. С изменениями и дополнениями от 6.11.1998 г, 6.05.1999 г.

3. Указ Президента РК, имеющий силу конституционного закона «О судах и статусе судей в РК» от 20 декабря 1995 г.

4. Закон РК «О местных представительных и исполнительных органах РК» от 23 января 2001 г.

5. Закон «О борьбе с коррупцией», от 2 июля 1998 г.

6. Закон РК «О нормативно-правовых актах» от 24 марта 1998г.

7. Закон РК «Об охране окружающей среды» от 15 июля 1997 г

8. Закон РК «О государственной службе» от 23 июля 1999 г.

9. Закон РК «О браке и семье» от 17 декабря 1998 г.

10. Закон РК «О труде в РК» от 10 декабря 1999 г.

11. Закон РК «О гражданстве РК» от 12 декабря 1991 г.

12. Закон РК «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» от 15 января 1992 г.

13.Закон РК « О противодействии экстремизму» от 18 февраля 2005г.

14.Закон РК« О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму» от23февраля2005г.

15. Гражданский Кодекс РК, от 27 декабря 1994г. (общая часть), от 1 июля 1999г. Особенная часть.

16. Уголовный Кодекс РК от 16 июля 1997 г.17. Уголовно-процессуальный кодекс РК, от 13 декабря 1997 г.
1   2


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет