Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағыДата25.02.2016
өлшемі209.5 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Гуманитарлық педагогикалық факультет
Шетел филология кафедрасы

050119 – «Шет тілі: екі шет тілі» мамандық студенттеріне арналған

«Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті»
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ГПФ факультетінің деканы

___________ Сарбалаев Ж.Т.

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: _________ аға оқытушы, филология магистрі Ю.О. Гафиатулина

Шетел филология кафедрасы
050119 – «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығы сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған

«Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті»


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ____________ Каирбаева А.К. 20__ж. «____» ________

ГПФ факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы _________ Жуманкулова Е.Н. 20__ж. «_____»___________


1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Гафиатулина Юлия Олеговна

Филология магистрі, шетел филология кафедрасының аға оқытушысы

Julia_g777@mail.ru

Шетел филология кафедрасы Ломов көш. 64 орналасқан оқу ғимаратында А-422 аудиториясында орналасқан. Байланыс телефоны 673631, ішкі тел. 11-33.

2 Пән туралы мәліметтер

Бұл пән 4 және 5 семестрде оқытылады, пәнге 90 сағат берілген, оның ішінде аудиториялық – 12 сағат (дәріс - 6 сағат, тәжірибелік 6 сағат), СӨЖ – 78 сағат. Төртінші семестрде дәрістер және СӨЖ өтеді, бесінші семестрде – тәжрибелік сабақтар және СӨЖ бар. Қорытынды бақылау – 5 семестрде емтихан өтеді.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлығы

дәріс

практикалық

барлығы

ОСӨЖ

4

2

6

6
38

12
5
6
6

40

12

Емт.

Барлығы
12

6

6

78

24

4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы
4.1 Пәннің мақсаты – ең маңызды процесстер және оқылатын тiл елдерiнiң мәдениетiне ғана емес, дүниежүзілік мәдениетке де маңызды үлес өзiмен ұсынатын оқылатын тiлдердiң елдерiнiң ең iрi жазушыларының өнерi тарихи-әдебиет туралы студенттердiң бiлiмдерiнiң жүйелеуi.
4.2 Пәннің міндеттер

1 оқылатын тiлдерінің әдебиетiмен студенттерді таныстыру, әсіресе Англияның әдебиетiнiң ұлттық өзiндiк ерекшелiгiне маңызды көңiл бөле отырып;

2 әртүрлi тарихи кезеңдердегі әдебиеттiң дамуына тән ерекшелiктерiмен студенттерді таныстыру;

3 студенттерді бағыттар және әдебиет әдiстер мәселелерімен, оның пайда болуынан бүгінгі күнге дейінгі кезеңімен таныстыру;

4 студенттерге идеялы мазмұн және оқылытын тiлдiң елдерiнiң әдебиетiнiң ең iрi жазушыларының өнерiнiң жеке ерекшелiктерi туралы қажеттi мәлiметтер беру;

5 студенттерді түрi және мазмұнының бiрлiгiндегi шығарманы өз алдына талдауға үйрету; жалпы адамдық құндылықтарды түсiндiрiп берiп, шығармалардың эстетикалық, болмыстық, тәрбиелiк потенциалын анықтау;

6 оқылатын тiл елдерiнiң ұлттық-мәдени ерекшелiгiнiң есепке ала отырып мәдениаралық коммуникациясын жүзеге асыру.
5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
5.1 Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер келесіні білуі керек:

- түрi және мазмұнының бiрлiгiндегi шығарманы өз алдына талдау;

- анықтама әдебиетiмен жұмыс iстеу;

- критикалық әдебиетпен жұмыс iстеу;

-жалпы адамдық рухани игіліктерді тауып, он түсіндіру;

-шығармалардың эстетикалық, болмыстық, тәрбиелiк потенциалын анықтау.


5.2 Білуге тиіс:

- Англия әдебиетiнің дамуынын негізгі кезеңдері туралы, оқылытын тiл елiнiң эволюциясы және әдебиетiнiң қазiргi күйi туралы;

- оқылытын тiл елiнің әдеби бағыттары, ағымдар және мектептерi туралы;

- оқылытын тiл елiнiң көркем әдебиеттер ерекшелiгі туралы;

- идеялы мазмұн туралы және жеке ерекшелiктердiң оқылытын тiлдiң елiнiң әдебиетiнiң ең iрi жазушыларының өнерлерi.
5.3 Жаттығу дағдыларын алу:

- бейiмделмелген әдебиет оқу


6 Пререквизиттер

Философия, Қазақстан тарихы, Мамандыққа кiрiспе.


7 Постреквизиттер

Арнайы шет тiлi.


8 Тақырыптық жоспар
4 семестр (сырттай, ЖКБ, 2010)

р/с

Тақырыптың атауы

Сағат саны


дәріс

тәжір.

СӨЖ

1

Кіріспе

0,5
5

2

Орта ғасырлардағы әдебиет

1
5

3

Қайта өрлеу дәуірінің әдебиеті

1
5

4

17 ғасыр әдебиеті

0,5
5

5

Ағарту дәуірі әдебиеті

1
5

6

19 ғасырдағы әдебиет

1
5

7

20 ғасырдағы әдебиет

1
8
барлығы 4 семестр бойынша

6
38

5 семестр (сырттай, ЖКБ, 2009)р/с

Тақырыптың атауы

Сағат саны


дәріс

тәжір.

СӨЖ

1

Кіріспе
0,5

5

2

Орта ғасырлардағы әдебиет
1

5

3

Қайта өрлеу дәуірінің әдебиеті
1

5

4

17 ғасыр әдебиеті
0,5

5

5

Ағарту дәуірі әдебиеті
1

5

6

19 ғасырдағы әдебиет
1

5

7

20 ғасырдағы әдебиет
1

10
барлығы 4 семестр бойынша
6

40


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Бұл курс әртүрлi тарихи кезеңдердегі оқылатын тiлдерінің әдебиетiнiң дамуына тән ерекшелiктерiмен студенттерді таныстырады, әсіресе Англияның әдебиетiнiң ұлттық өзiндiк ерекшелiгiне маңызды көңiл бөле отырады; студенттерге идеялы мазмұн және оқылытын тiлдiң елдерiнiң әдебиетiнiң ең iрi жазушыларының өнерiнiң жеке ерекшелiктерi туралы қажеттi мәлiметтер береді. «Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті» ағылшын тілінде оқылады.
10 Курс компоненттері

10.1 Дәрістер сабақтардың мазмұны және тізімі1 тақырып Кіріспе. The Beginning of English literature. Early English literature. Celtic myths. Celtic sagas.

2 тақырып Орта ғасырлардағы әдебиет. Medieval British Literature. The ideas of the Middle Ages and their reflection in English literature. The peculiarities of English medieval literature. English epic poem Beowulf.

3 тақырып Қайта өрлеу дәуірінің әдебиеті. The Renaissance British Literature. The peculiarities of the English Renaissance and its influence on English literature of the period. Humanism as the peculiarity of the period. Thomas More – the greatest representative of the English Renaissance. Thomas More’s Utopia – the first utopia novel. Sir Philip Sidney, Edmund Spenser, and Christopher Marlowe. The creation of the English sonnet and the ‘Spenserian stanza’.

4 тақырып 17 ғасыр әдебиеті. British Literature of the 17th c. Civil War and its influence on English literature of the period. Puritans and their attitude to literature. B. Jonson, Jh. Donne, Jh. Bunyan, and A. Marvell. The Restoration drama: Theatres and actors during and before the Restoration.

5 тақырып. Ағарту дәуірі әдебиеті. The Enlightenment British Literature. The ideas of the Enlightenment. Sentimentalism and Realism. The ideas of Henry Fielding, Samuel Richardson, Richard Sheridan, Laurence Sterne, Alexander Pope and Thomas Gray.

6 тақырып 19 ғасырдағы әдебиет. British Literature of the 19th c. The ideas of Romanticism. William Blake as the first British romantic poet. The role of the “Lake School” in British Romanticism. The revolutionary romantic Percy Bysshe Shelley and his poetry. John Keats and his poetry. The revolutionary romantic George Gordon Noel, Lord Byron. Sir Walter Scott and the creation of the historical novel genre in British literature.

Realism in English Literature. Charles Dickens, his humour and optimism. William Makepeace Thackeray’s satire. Snobs and snobbery. Lewis Carroll’s “realism”. Robert Louis Stevenson and his books. The poetry of Robert Browning and Christina Rossetti.

W.W. Jacobs, Hector Hugh Munro (Saki), and Jerome K. Jerome. The peculiarities of Rudyard Kipling’s books. John Galsworthy and his idea of “Forsytism”. The development of the detective genre in Arthur Conan Doyle’s Sherlock Holmes stories. Arthur Conan Doyle’s historical books. Bernard Shaw and his social drama.

7 тақырып 20 ғасырдағы әдебиет. British Literature of the 20th c. The influence of science and technology development on the 20th century British literature. Herbert Wells and his role in the creation of English science-fiction genre. Adeline Virginia Woolf and her unique input in the 20th century British literature. William Somerset Maugham and his books. The poetry of Thomas Sterns Eliot, Dylan Marlais Thomas, and Wystan Hugh Auden. Alan Alexander Milne and his books for children. George Orwell’s antiutopia.

The evolution of Archibald Joseph Cronin’s novel. Graham Greene and his “Greenland”. The philosophy of existentialism and its reflection in Iris Murdoch’s books. The group of “angry young men” (Kingsley Amis, John Wain, John Osborne, and Allan Sillitoe) and their role in British literature. Roald Dahl’s “sting-in-the-tail” short stories.10.2 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі1 тақырып Кіріспе. The Beginning of English literature. British tales “Cap of Rushes” “Catskin”, “Jack and the Beenstalk”, “Tom Tit Tot”, “Lazy Jack”, “The Fish and the Ring”, “Little Red Riding Hood”, “Cinderella”, “The Adventures of Jack the Giant Killer”, “Sleeping Beauty”, their linguistic and cultural peculiarities.

2 тақырып Орта ғасырлардағы әдебиет. Medieval British Literature. Medieval knights novels. King Arthur novels. English and Scottish ballads. Robin Hood ballads and their optimism. Geoffrey Chaucer. Canterbury Tales as the medieval masterpiece.

3 тақырып Қайта өрлеу дәуірінің әдебиеті. The Renaissance British Literature. William Shakespeare: His biography, secrets of his life and art, Romeo and Juliet; Hamlet, Prince of Denmark; The Winter’s Tale; The Taming of the Shrew and sonnets.

4 тақырып. 17 ғасыр әдебиеті. British Literature of the 17th c. John Milton: His sonnets, Paradise Lost and Paradise Regained.

5 тақырып. Ағарту дәуірі әдебиеті. The Enlightenment British Literature. Daniel Defoe as the father of the realistic novel of the period. His novel Robinson Crusoe. Jonathan Swift – the greatest satirist of the 18th century. His novel Gulliver’s Travels. Robert Burns – the national bard of Scotland.

6 тақырып. 19 ғасырдағы әдебиет. British Literature of the 19th c. Ann, Emily and Charlotte Bronte and their literary works. Jane Austen – the hottest Hollywood writer. The social and the fatal in the novel Tess of the d’Urbervilles by Thomas Hardy. Oscar Wilde and his novel The Picture of Dorian Gray.

7 тақырып 20 ғасырдағы әдебиет. British Literature of the 20th c. Agatha Cristie – the queen of the detective genre. David Herbert Lawrence and his books. Bernard Shaw: Mrs. Warren’s Profession, Pygmalion. John Galsworthy: The Forsyte Saga. John Tolkien and his novel The Lord of the Rings. William Golding and his novel Lord of the Flies. Graham Greene: The Quiet American.“Angry young men” and their literary works. Contemporary British literature: Free seminar.
10.3 СӨЖ тақырыптары

 1. «Утопия» және оның әлемдік әдебиеттегі мәні.

 2. Король Артур туралы Кельт аңыздары және кейінгі шығармалардағы тақырыптың өрбуі.

 3. Робин Гуд туралы балладалар.

 4. У.Шекспир сонеттері ағылшын Қайта өрлеу поэзиясының асқар шыңы.

 5. Әлемдік әдебиеттегі робинзонадалар.

 6. Сентиментализм ерекшеліктері.

 7. 19 ғасырдың соңы 20 ғасырдың басындағы ағылшын әдебиетіндегі реализм мен декаденс арақатынасы.

 8. Детективтік романдардың дамуы.

 9. 20 ғасырдағы драматургияның ерекшеліктері.

 10. 20 ғасыр поэзиясындағы соғыс тақырыбы.

 11. «Ашулы жастар» және олардың әдебиетінің ерекшеліктері.


10.4 Реферат тақырыптары

  1. Life and career of Geoffrey Chaucer

  2. Life and career of William Shakespeare

  3. Life and career of John Milton

  4. Life and career of D. Defoe

  5. Life and career of J. Swift

  6. Life and career of Robert Burns

  7. Life and career of George Gordon Byron.

  8. Life and career of W. Scott

  9. Life and career of Charles Dickens

  10. Life and career of William Makepeace Thackeray

  11. Life and career of Herbert Wells

  12. Life and career of Arthur Conan Doyle


10.5 СӨЖ түрінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау-дың түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық

конспект

Сабақ сұрау

30

2

Тәжірибелік сабақтарына дайындық

конспект

Сабаққа қатысу

30

3

Реферат жазу

реферат

қорғау

10

4

Программалық шығармаларды оқу

конспект

қорғау

8
Барлығы:

78


11 Курс саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету. Топ жұмысына қатысудың санына сапасы маңыздырақ. Сабаққа кешікпей келу қажет.

Студент әр сабаққа дайындалып келуге міндетті. Сабаққа дайындық конспекттермен, тест тапсырмаларымен, ауызша жауаптармен тексеріледі. Барлық тапсырмалар белгіленген мерзімде даяр болу қажет.

«Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті» пәні бойынша бесінші семестрде тест мен ауызша түрінде емтихан өткізіледі.

Сәттәлік тілейміз!
12 Әдебиеттер тізімі
12.1 Негізгі


 1. Методическое пособие по истории британской литературы для учителей и учащихся/ Сост. Н. Н. Чесова. – М.: Айрис-пресс, 2002.

 2. Тумбина О. В. Лекции по английской литературе V – XX веков. – СПб.: КАРО, 2003.

 3. Brodey, Kenneth, Fabio Malgaretti. Focus on English and American Literature. – М.: Айрис-пресс, 2003.


12.2 Қосымша

 1. Английская литература. Лучшие страницы/Сост. Н.Н. Чесова. – М.: Менеджер, 2002.

 2. Аникин Г. В., Михальская Н. П. История английской литературы. М.: Высшая школа, 2005.

 3. Волшебные сказки Британии/Сост. В.А. Верхогляд. – М.: Рольф, 2001.

 4. Гафиатулина Ю.О., Даирбаева М. National Features of British Fairytales// Материалы республиканской научной конференции молодых учёных, студентов и школьников «IV Сатпаевские чтения». – Павлодар: НИЦ ПГУ им. С. Торайгырова, 2004. – т. 9. с. 66 – 71.

 5. Карасев Л.В. Ромео и Джульетта (История болезни)// Вопросы философии. – 2002. - № 10. – с.86 –91.

 6. Карр, Джон Диксон. Жизнь сэра Артура Конан Дойла. Человек, который был Шерлоком Холмсом. – М.: ЗАО Изд. Центрполиграф, 2001.

 7. Предания кельтов Шотландии. – М.: Менеджер, 2001.

 8. Черноземова Е. Н. History Of English Literature. – М.: Флинта, Наука, 2001.

 9. Guide to English and American Literature /Сост. Зубанова О.В. – М.: Менеджер, 2008.

 10. Ireland. Literature// English. – 2003. - № 11. – с. 10.

 11. Ireland. Myths and Legends// English. – 2003. - № 11. – с. 6.

 12. Shakespeare, William// English. – 2003. - № 16.

 13. Shakespeare: Students Speak// English. – 2002. - № 16. – с. 13.

 14. Shakespeare’s Theatre// English. – 2002. - № 16. – с. 5.

 15. Suggestions on Reading Shakespeare// English. – 2002. - № 16. – с. 15 – 16.

 16. The Millennium Series. London, 2005.

 17. The World Book Encyclopedia. – Chicago: World Book Inc., 2004. – 22 volumes.

Сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған «Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті» пәнінің бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

2 курс 4 семестррейтинг

Сабақтар

1

2

3

4

5

6

ҚБ


Барлық ұпай

Бақылау түрі бойынша жоғарғы ұпай

15

15

15

15

25

15
100

Сабаққа қатысу, дайындық және топтағы жұмыс

Дәрістер

Д

10


Д

10


Д

10


Д

10


Д

10


Д

10

60

СӨЖ бақылау

С5

С5

С5

С5

С5

С5
30

Аралық бақылау/ Реферат

Р 1010

Қорытынды бақылау100

100

3 курс 5 семестррейтинг

Сабақтар

1

2

3

4

5

6

ҚБ


Барлық ұпай

Бақылау түрі бойынша жоғарғы ұпай

15

15

15

15

25

15
100

Сабаққа қатысу, дайындық және топтағы жұмыс

Тәжіребелік

Т

10


Т

10


Т

10


Т

10


Т

10


Т 10
60

СӨЖ бақылау

С5

С5

С5

С5

С5

С5
30

Аралық бақылау/ Реферат

Р 1010

Қорытынды бақылау100

100

Шартты белгілер: Д – дәріске қатысу, Т – тәжірибелік сабаққа қатысу, С – СӨЖ дайындау, Р – реферат жазу.


Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж. «___»________№_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________ Каирбаева А.К. 20__ж. «___» ____________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет