Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)Дата07.07.2016
өлшемі259.5 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы


Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.3/37Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті
Биология және экология кафедрасы


Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы пәні бойынша
5В010700 Бейнелеу өнері және сызу және 5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті мамандытарының студенттеріне арналған


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағыНысан

Ф СО ПГУ 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ХТжЖФ деканы

___________ К.К.Ахметов

2010 ж. «___»___________

Құрастырған: аға оқытушы Шарипова А.К. _________

Жалпы биология кафедрасы5В010700 Бейнелеу өнері және сызу және 5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті мамандытарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама “19 ” 05 2011 ж. бекітілген жұмыс бағдарламасы негізінде әзірленді.


2011 ж. «__» ____ кафедра отырысында ұсынылған № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________ б.ғ.д. Исимбеков Ж.М

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2011 ж. “__” ______ №__ хаттама
ОӘК төрағасы ____________ У.Д.Буркитбаева

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Шарипова Айнагуль Каировна

Аға оқытушы

Биология және экология кафедрасы, Ломов к.64, А-корпус, А-356 аудитория

телефон 8(7182) 67-36-68
2 Пән туралы мәліметтер

Пән 3,4 семестрлар аралығында оқылады. Жалпы сағат көлемі – 45, оның ішінде 3 дәріс, 3 тәжірибелік, 39 СӨЖ сағаттары қарастырылады. Бақылау түрі – емтихан.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

3

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

4

1

45

-

3

-

-

-

39

6

емтихан

Бар-лығы

45


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы
Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы пәнінің мақсаты болашақ педагогтарға балалар мен жасөспірімдер ағзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық ерекшеліктерді білуге үйрету жіне салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары туралы мағлұмат беру.
5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәннің міндеттері:

 • диалектико-материалистік көзқарасты қалыптастыру;

 • балалар мен жасөспірімдер ағзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық ерекшеліктерді білу;

 • ағза дамуының негізгі биологиялық заңдылықтары туралы дұрыс түсінік қалыптастыру;

 • өз басының және отбасы денсаулығын сақтау жолдарымен таныстру

 • сезім, қабылдау, түйсік, ойлау, сана-сезім, сөйлеу, көңіл-күй іспетті функциялардың физиологиялық негіздерін түсіндіру6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет: анатомия, валелогия, биологияның мектеп курстары7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:


8 Тақырыптық жоспар№.

Пән тақырыптарының аты

Дәріс

Тәж. сабақ

СӨЖ

1.

Кіріспе. Балалардың және жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары3

2.

Жүйке жүйесінің анатомиясы

1
6

3.

Жоғары жүйке әрекеті
1

6

4.

Талдағыштардың физиологиясы(сенсорлық жүйлер)

1
3

5.

Эндокриндық жүйе3

6.

Тірек-қимыл жүйесі, оның ерекшеліктері
1

3

7.

Қанның жас ерекшеліктері. Қан айнау мүшелері

1
6

8.

Тыныс алу мүшелерінің жасқа сай ерекшелігі3

9.

Ас қорту мүшелері, олардың жас ерекшеліктері, зат және энергия алмасуы
1

3

10.

Сыртқа шығару мүшелерінің жасқа сай ерекшелігі3
Барлығы:

3

3

39


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы болашақта мамандардың алдына қойылатын тапсырмалар негізінде оқылады.10 Курс компоненттері

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1 Жоғары жүйке әрекеті

Шартты рефлекторлық әрекеттің жасқа сай ерекшеліктері. Қалыптасу жылдамдығы, деңгейі және шартты рефлекстердің тұрақтылығы. Еліктеру рефлексі. Бірінші және екінші сигналдар жүйесі, олардың өзара әрекеттесуінің жас ерекшеліктері.Тақырып 2 Тірек-қимыл жүйесі, оның ерекшеліктері

Дене бітімі қалыптасуы. Көкірек клеткасының деформациясы. Жалпақтабандылық. Тұру, отыру, жүру кезінде дененің дұрыс қалпын сақтау. Жиһаздарға, шеберханаларға қойылатын гигиеналық талаптар.Тақырып 3 Ас қорыту органдардың жас ерекшеліктері, зат және энергия алмасуы

Сілекей ферменттерінің көмегімен крахмалдың ыдырауына тәжірибе жүргізу. Асқазан сөлінің даму деңгейін бағалау жолдары. Тамақтану нормасы. Тамақтанудың тәртібі мен реті.
СӨЖ түрлерінің тізімі


№ р/с

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі


Бақылау түрі мен формасы

Сағат көлемі

1

Дәрістік сабақтарға дайындық
Сабақтарға қатысу

3

2

Тәжірибиелік сабақтарға дайындық

Жұмыс тәптері

Конспект

3

3

Бақылау іс-шараларына дайындық

Бақылау жұмысы

АБ1, АБ2

2

4

Рефератқа дайындық

Реферат

Рефераты қорғау

12

5

Аудиторлық сабақтардың мазмұнына енбеген материалдарды оқу

Конспект

Сабақтарға қатысу

19

БАРЛЫҒЫ

39

Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі


 1. Постнатальды дамудың бастапқы кезеңінде шартсыз немесе сыртқы тежелудің ерекшеліктері.

 2. Есту анализаторы және оның балада дамуы.

 3. Балалар мен жасөспірімдерде тірек- қимыл аппаратының бұзылуы және оны алдын алу.

 4. Валеология – денсаулық туралы ғылым.

 5. Экология және адам денсаулығы.

 6. Тиімді тамақтану - денсаулықтың маңызды факторы.

 7. Өрбіту денсаулығы және жанұя.Бақылау түрлеріне сәйкес мөлшер үлесі
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрлері

Үлестері

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Ағымдағы үлгерімінің бақылау

0,6

Әдебиет тізімі

Негізгі:

 1. Дүйсембин Қ.Д., Алиакбарова З.М. Жасқа сай физиология және мектеп гигиенасы. А.: Дәуір, 2003

 2. Набидоллина Ш.С. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы:оқулық. -Астана:Фолиант, 2007.-275 б.

 3. Нұрышев, М. Адам анатомиясы:оқулық. -Алматы:Карасай, 2005.- 348 б.

 4. Дүйсембин Қ. Орталық жүйке жүйесі және жоғары жүйке әрекетінің физиологиясы. – Алматы: Казмем ҒАҒЗИ, 2001.

Қосымша:

 1. Жұмабаев С. Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы. А.: Республикалық баспа кабинеті, 1996

 2. Петришина О.А., Попова Е.П. Бастауыш мектеп жасындағы балалар анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы. А.: Мектеп, 1984

 3. Брехман И.И. Проблемы обучения человека здоровью. Валеология. Владивосток, 1995

 4. Камалиев М.А. Проблемы здоровья населения Казахстана и пути их решения. Алматы, 1994

 5. Сатпаева Х. Валеология. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы, “Ғылым”, 1998

 6. Хрипкова А.Г. и другие. Возрастная физиология и гигиена. – М.: Просвещение, 1990


СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы пәні бойынша

5В010700 Бейнелеу өнері және сызу және 5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті


мамандықтарының нысанындағы студенттерге арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесіАпталар

1 сабақ үшін макс. балл
барлығы

Максималды балл

1

2

3

100

Дәрістерге дайындалу және қатысу

СРС түрі/ есеп түрі
ДСТ 1

ДСТ 2

ДСТ 3

18

Бақылау түрі
У

У

У

Макс. балл

3

6

6

6

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу және қатысу

СРС түрі/ есеп түрі
ТСТ 1

ТСТ 2

ТСТ 3

15

Бақылау түрі
қ

қ

қ

Макс. балл

5

5

5

5

Материалды өзіндік меңгеру

СРС түрі/ есеп түрі
ӨМТ

ӨМТ

ӨМТ

45

Бақылау түрі
АС

АС

АС

Макс. балл

15

15

15

15

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СРС түрі/ есеп түрі


АҮБ

22

Бақылау түрі


Т

Макс. балл

2222

Шартты белгілер: ДСТ – дәріс сабақтарына арналған тапсырмалар, қ – қатысу, ТСТ – тәжірибелік сабақтарға тапсырмалар, ӨМТ - өздік меңгеруге арналған тапсырмалар, АС – ауызша сұрау, АҮБ – ағымдағы үлгерімді бақылау, Т- тест.Кафедра меңгерушісі Ж.М.Исимбеков

11 Курс саясаты

Студенттер сабақты босатпай, мұқият әрбір сабаққа дайындалып, бағдарлама бойынша барлық тәжірибелік тапсырмалар мен өзіндік жұмыс жоспарын дер кезінде орындап, мұғалімнің берген тапсырмаларын тиянақты, сапалы жасап, оқу бағдарламасына сәйкес көрсетілген барлық бақылау түрлерін толық тапсыру қажет.

Сабақ босатқан, үлгерімі нашар студенттер өз тәртібіне жауапты болулары қажет. Себебсіз сабақ босатқандары үшін, студент қатаң тәртіпке шақырылады да, олардың бағалау рейтингтеріне зардабы тиеді. Олардың оқу көрсеткіштерінің балдары қысқартылады:

- дәріс, тәжрибелік сабақттарын босатқаны үшін – 1 балл (1 сабаққа) кесіледі;

- әрбір тәжрибелік сабаққа дайындалмау - 2 балл кесіледі;

- кез келген ереже бұзушылық аудиториядан шығару мен баллды төмендетуге әкеледі – 1 балл кесіледі;

Семестрде 1 аралық бақылау қарастырылған. Тест әдісімен максималды 22 балл алуға мүмкіндігіңіз бар.

Қорытынды бақылау – емтихан, тест арқылы жүреді.

Көрсетілген талаптар тек қана студенттердің алған білімінің сапасын жоғарлатуға бағытталған.Курстың саясатына сәйкес студенттердің оқуға деген ынтасы мен қатнасы университет тәртібімен саясатына сәйкес болу керек.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:

 1. сабаққа қатысу және дәріс конспектісін тексеру.

 2. дәріс, тәжрибелік, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

 3. білімді тесттік бақылау бойынша тексеру.

 4. емтиханда алынған балл

Білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіңе керекті балл жинау үшін тәжрибелік сабақтарға белсенді қатысу. Егер осы айтылған жағдайлар жасалмаса студен өткен тақырыптардың барлығын айтуғы тиіс, сонда ғана барып емтиханға жіберіледі.

Семестр бойы білімді бағалау жүргізіледі. Жұмыстарды тапсыру күнтізбелік шаралар бойынша уақытында тапсырылуы тиіс.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет