Пәннің мақсаты: Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы курсы сжүктеу 3.78 Mb.
бет21/22
Дата17.06.2016
өлшемі3.78 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Тест тапсырмасы 2-курс1. Көк – жасыл балдырларды басқа өсімдіктермен жалпы бірлестігі

 1. Яросының болмауы

 2. Хромотофорасының болмауы

 3. Вакуолясының, клетка шырындысының болмауы

 4. Оксиген фотосинтезіне қабілеттілігі +

 5. Клетка қабырғасының ультраструктурасы

2. Циандар талломының формалары

 1. Пластинкалы

 2. Бір клеткалы, колониалды, көп клеткалы +

 3. Сифональды, сифонокладальды

 4. Бір клеткалы, коккоидты (қозғалмайтын)

 5. Ризоподикальды

3. Көк – жасыл балдырларда қандай пигменттер болады?

 1. Хлорофилл а және в, каротиноидтар, ксантофиллдер

 2. Хлорофилл а, каротиноидты, билихромопротейдтер+

 3. Хлорофилл а,с, каротин, ксантофилл, диаболейн

 4. Хлорофилл а, д, фикобилиндер, карабинолды, ксантофилдер

 5. Хлорофилл а,с, каротиндер, ксантофиллдер, фикобилиндер

4. Циандердің қандай көбею формалары белгілі?

 1. Вегетативті көбею+

 2. Вегетативті, жыныссыз және жынысты көбеюлер

 3. Жыныссыз, жынысты
Вегетативті, жынысты

 1. Вегетативті, жыныссыз формалар, жынысты көбею жоқ

5. Аталған таксондардағы кәтелік

 1. Түр – Oscillatoriaceal+

 2. Бөлім – Cyanophyta

 3. Туыс – Oscillatoria

 4. Тәртіп - Oscillatoriales

 5. Класс – Chroococcophyceal

6. Циандерде атмосфера азоттары қайсы органдарда фиксация болады?

 1. Гетероцисте+

 2. Акинеттерде

 3. Экзоспорада

 4. Эндосперада

 5. Зооспорада

7. Циандер классификациясына қандай критериялар қабылданған?

 1. Талломдарының дифференциясы +

 2. Тіршілік жасау мекен – жайлары, клетка құрылыстары

 3. Көбею ерекшеліктері, панцарь морфологиясы

 4. Өмірлік циклі типтері

 5. Талломдар құрылысы және көбеюі

8. Циандер клеткасында қандай қор заттары жиналады?

 1. Парамилон

 2. Крахмал

 3. Гликоген, валютин, цианофитті дән+

 4. Хризоламинарин, майлар

 5. Багрянкалы крахмал, филородозид

9. Циандер бөліміне қандай кластар кіреді?

 1. Chlorococcophyceal, hormoqoniophyceal+

 2. Chlorococcophyceal, volvocophyceal

 3. Xanthotrichophyceal, Xantosiphonophyceal

 4. Baqinophyceal, floridephyceal

 5. Chrysomonadophyceal, chrysosphaerophyceal

10. Балдырлардың қолайсыз жағдайларда вегетативті көбеюдегі маманданған формалары

 1. Гетероцисталар+

 2. Гормогониндер

 3. Эндоспоралар

 4. Экзоспоралар

 5. Акинеттер

11. Циандердің клетка қабықтарының ерекшеліктері

 1. Сулы, трубкалы түзілімдер+

 2. Крезнеземді панцирь

 3. Перипласт, кокколиттер

 4. Целлюлозды үйшелер

 5. Пеликула

12. Цианобактериялар протопластарының бөлінуі анықтығы

 1. Ядро эквиваленттері, тилакоидтардың, қор заттарының жайласуы+

 2. Хлоропластардың симметриялы жайласуы

 3. Орталық вакуоляларының клетка шырынымен болуы

 4. Клеткада ядроның жайласуы

 5. ЭПР-дің жоғары дамуымен

13. Цианофиттердің клетка қабырғасы

 1. Пектинді, мурейн қабатты+

 2. Целлюлозалы, целлюлоза – пектинді

 3. Ішкі – целлюлозалы, сыртқы каллозды

 4. Хитинді

 5. Целлюлозалы қабығы жоқ пелликула

14. Көк – жасыл балдырлар қандай споралар арқылы көбейеді?

 1. Зооспора, автоспора

 2. Гонидия, коккамен және планококкамен

 3. Моно -, тетра -, полиспоралармен+

 4. Зооспоралармен және конидиялармен

 5. Аско және базидиоспоралармен

15. Жіпшелі циандердің маманданған клеткалары

 1. Изогаметалар жыныстық көбеюде

 2. Вегетативті көбеюде және азот фикцация процессіндегі гетероцистер+

 3. Жыныссыз көбеюде зооспоралар

 4. Гетерогамды жыныстық процессте гетерогаметалар

 5. Оогамды жынысты процессте жұмыртқа клеткалары және сперматозоидтар

 1. Көк – жасыл балдырларда вегетативті көбею қалай өтеді?

А. Зооспоралар және аплоноспоралармен

В. Клеткаларды бөлінуі, гармогониялармен +

С. Бүршіктермен

D. Қосымша өркендерменЕ. Түйнектермен

17. Барлық цианофиттердің дамуындағы характерлі ерекшеліктері

 1. Жынысты процесстердің болмауы әрекеттегі формалар және даму стадиялары+

 2. Жынысты және жыныссыз процесстердің алмасуы

 3. Дамудың үш фазалы циклі (гаметофит, карпоспорофит, тетраспорофит)

 4. Нәсілдердің алмасуларының болмауы

 5. Гаплодиплобионтты

18. Клетка формалары және атқарылатын функцияларына қарай жіпше тәрізді көк – жасыл балдырлар қалай аталады?

 1. Гетеротрихома

 2. Гомоцитті трихома

 3. Гетероцитті трихома

 4. Бір қатарлы трихома

 5. Гормогония+

19. Балдырлардың қайсы топтары жіпше формалы циандерге жатады?

 1. Микроцистис, глеокапса

 2. Анабена, оссиллатория+

 3. Улотрикс, эдогониум

 4. Трибонема, спирулина

 5. Мерисмопедия, вольвокс

20. Қоректену характеріне байланысты көк – жасыл балдырлар

 1. Хемеавтотрофтар

 2. Сапротрофтар

 3. Гетеротрофтар

 4. Миксотрофтар

 5. Фотоавтотрофтар +

21. Көк – жасыл балдырлардың қай туысының өкілдері улы?

 1. Микроцистис +

 2. Носток

 3. Глеокапса

 4. Осцилатория

 5. Анабена

22. Цианобактериялардың прокариоттық клеткаларының ерекшеліктері

 1. Ядросының болуы

 2. Ауалы вакуоля, мезосом және еркін тилакоилтардың болуы+

 3. Хлоропластардың болуы

 4. Клетка шырындысымен орталық вакуолясының болуы

 5. Органеллаларының толық болуы

23. Қазіргі заман альгологтары қандай классификациялық системаны қолданады?

 1. Н. Кондратьева

 2. А. Патер

 3. К. Линней

 4. Д. Зерова

 5. М. Голлербах, В. Полянской+

24. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің жоғарғы сатыдағы өсімдіктерден негізгі айырмашылығы

 1. Оксигенді фотосинтезге қабілеттілігі

 2. Вегетативті жағдайда тұрақтылығы

 3. Өлшеусіз өсуі +

 4. Вегетативті органдарының болу немесе болмауы

 5. Спорамен көбеюі

25. Балдырлардың қандай құрылысында барлық уақытта тұрақты клетка формалары болмайды?

 1. Монодалы

 2. Коккоидты

 3. Ризоподальды +

 4. Трихальды

 5. Капсальды

26. Қайсы балдырларды амебоидты құрылысты таллом сақталған ?

 1. Жылтырауық, сары- жасыл+

 2. Пирофитті, жасыл

 3. Диатомды, жасыл

 4. Қара, қоңыр

 5. Қоңыр және қызыл

27. Балдырлардың барлық типтері үшін бастапқы талломдардың құрылысы

 1. Амебоидты

 2. Монодалы

 3. Коккоидты

 4. Трихальды

 5. Гетеротрихальды

28. Монодалы құрылымның әртүрлілігіне нелер қатысты?

 1. Акинеты

 2. Апланоспоры, автоспоры

 3. Қозғалыстағы колония және ценобим

 4. Қозғалмайтын ценобим

 5. Цисталар

29. Балдырлардың дамуында монадалы стадияларға нелер енеді?

 1. Акинеты,цистаъ

 2. Аплоно, автоспора

 3. Зооспоралар және гаметалар

 4. Коккоидты ценабим

 5. Монодалы колония және ценабим+

30. Қандай балдырлар ең тереңдікте тіршілік ете алады?

 1. Қоңыр

 2. Жасыл

 3. Қызыл +

 4. Көк – жасыл

 5. Диатомды

31. Қандай пигменттердің арқасында қызыл және қоңыр балдырлар теңіздің терең қабатында өсе алады?

 1. Ксантофиллдер мен каратиноидтар

 2. Каратиноидтар

 3. Хлорофилдер

 4. Фикобилиндер

 5. Ксантофиллдер

32. Балдырлар үшін қоректенудің қай түрі тән

 1. Автотрофты +

 2. Хемотрофты

 3. Гетеротрофты

 4. Фототрофты

 5. Сапрофитті

33. Бір жасушалы балдырларға қайсысы жатады?

 1. Улотрикс

 2. Хлорелла+

 3. Спирогира

 4. Кладофора

 5. Порфира

34. Екі талшықты бір жасушалы балдырлар қайсысы?

 1. Хломидомонада+

 2. Хлорококк

 3. Цистококк

 4. Хлорелла

 5. Фукус

35. Бір жасушалы балдырлардың көбеюі қалай жүреді?

 1. Жынысты және жыныссыз+

 2. Жынысты

 3. Жыныссыз

 4. Бүршіктену

 5. Спора арқылы

36. Теңіздерде көп жасушалы балдырлардың қайсысы кездеседі?

 1. Қоңыр, қызыл+

 2. Жасыл, қоңыр, қызыл

 3. Жасыл, қоңыр

 4. Жасыл, қызыл

 5. Тек қоңыр

37. Дайын органикалық затпен қоректенеді?

 1. Саңырауқұлақтар +

 2. Жасыл өсімдіктер

 3. Ағаштар

 4. Қыналар

 5. Балдырлар

38. Хромотофор бұл

 1. Бір үлкен хлоропласт және бірнеше кішкентайлары+

 2. Балдырлар органоиды

 3. Көптеген дөңгелек хлоропластар

 4. Әрқашан бұралған лента

 5. Өсімдіктердің жасыл пигменттері

 1. Көп жасушалы балдырлардың денесінде

  1. Тамыры, сабағы, жапырағы болмайды+

  2. Кішігірім тамыры мен жапырағы болады

  3. Жапырағы болады

  4. Тамыры, қабаттары болады

  5. Тек ризоидтары болады

40. „Тірі кедергілер” деп қайсы балдырларды атайды?

 1. Қоңыр+

 2. Қызыл

 3. Жасыл

 4. Улотрикс

 5. Хара

41. «Теңіз» капустасы – бұл

 1. Ламинария+

 2. Пиннулярия

 3. Грацилярия

 4. Хломидомонада

 5. Хлорелла

42. Агар – агар алынатын балдырлар

 1. Қызыл +

 2. Жасыл

 3. Қоңыр

 4. Сары

 5. Көк – жасыл

43. Жасыл балдырлар неше класқа бөлінеді?

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 7

44. Грек тілінен аударғанда «сыртқы қабықшамен қапталған қарапайым» деген ұғымды білдіретін балдыр

 1. Хлорелла +

 2. Лессония

 3. Хломидомонада

 4. Макроцистис

 5. Ламинария

45. Ең ірі балдырлар

 1. Қызыл +

 2. Жасыл

 3. Сары

 4. Көк – жасыл

 5. Қоңыр

46. Жасыл балдырлардың түрлер саны

 1. 15000+

 2. 5000

 3. 7,500

 4. 10,000

 5. 12,500

 1. Хлрорелла балдырының көбеюі

  1. Автоспоралар арқылы+

  2. Споралар арқылы

  3. Жынысты

  4. Зооспоралар арқылы

  5. Вегетативті

 2. Сифонды балдырлардың түрлерінің саны

 1. 100

 2. 200

 3. 300

 4. 350

 5. 400-500

 1. Тіркеспелі немесе коньюгациялы балдырлардың көбеюі

 1. Жынысты – тіркеспелі +

 2. Вегетативті

 3. Споралы

 4. Жыныссыз

 5. Зооспоралы

 1. Диатомды балдырлардың кездесетін жерлері

 1. Барлық жерлерде+

 2. Ащы және тұщы суларда

 3. Ылғалды топырақтарда

 4. Жар тастарда

 5. Ағаш діндері, қабықтарында

 1. Диатомды балдырлар неше қатардан құралған ?

 1. 5

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 1

 1. Қоңыр балдырлардың көбеюі

 1. Вегетативті, тетраспоралар, зооспоралар арқылы +
  Вегетативті

 2. Жыныссыз

 3. Тетраспоралар арқылы

 4. Зооспоралар арқылы

 1. Қоңыр балдырлар неше кластан тұрады?

 1. 3

 2. 2

 3. 69

 4. 4

 5. 5

 1. Ламинария балдырының көбеюі

 1. Жыныссыз, жынысты

 2. Жыныссыз

 3. Жынысты

 4. Вегетативті

 5. Споралар арқылы

 1. Қызыл балдырлардың пигменттері

 1. Хлорофилл

 2. Каротин

 3. Ксантофил

 4. Фикоэритирин, фикоциан

 5. Барлығы

56. Хара балдырлары неше туысқа бөлінеді?

 1. 6

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 1

57. Қыналар құрылысындағы компоненттер

 1. Балдырлар саңырауқұлақтар

 2. Балдырлар

 3. Саңырауқұлақтар

 4. Зоопланктондар

 5. Микроорганизмдер (бактериялар)

58. Қыналар неше класқа бөлінеді?

 1. 5

 2. 1

 3. 2

 4. 3

 5. 4

59. Кілегейлілердің түрлер саны

 1. 100

 2. 200

 3. 300

 4. 400

 5. 500+

60. Кілегейлілер бөлімінің кластары

 1. Барлығы

 2. Протостелділер

 3. Микогастралар

 4. Плазмодиафоралар

 5. Акразиалар

61. Саңырауқұлақтар бөлімінің түрлер саны

 1. 100000

 2. 10,000

 3. 20,000

 4. 30,000

 5. 50,000

62. Саңырауқұлақтар талломасының атауы

 1. Мицелий +

 2. Дене

 3. Өркен

 4. Бүршік

 5. Өзгерген өркен

63. Саңырауқұлақтардың қоректенуі

 1. Гетеротрофты

 2. Автотрофты

 3. Фотоавтотрофты

 4. Барлық денесімен

 5. Хемотрофты

64. Саңырауқұлақтардың неше түрі өсімдіктерде паразит өмір сүреді?

 1. 10000 нан астам

 2. 2000

 3. 4000

 4. 6000

 5. 8000

65. Саңырауқұлақтардың көбеюі (негізінен)

 1. Жыныссыз, вегетативті жынысты

 2. жынысты

 3. Жыныссыз

 4. Вегетативті

 5. Спора арқылы

66. Саңырауқұлақтар бөлімі неше класқа бөлінеді?

 1. 7

 2. 1

 3. 2

 4. 3

 5. 5

67. Саңырауқұлақтардың мицелиясы неден құралған?

 1. Клеткалардан

 2. Бүртікшелерден

 3. Ұлпалардан

 4. Гипалардан (жіпшелерден)

 5. Органдардан

68. Қына біртұтас ағза екенін қалай түсіндіруге болады?

 1. Селбесіп өсетін саңырауқұлақ пен балдырлардан құралған

 2. Көп жасушалы көк – жасыл балдырлардан тұрады

 3. Тек бір – бірімен ұйысқан жіпшелерден құралған

 4. Тек біржасушалы жасыл балдырлардан тұрады

 5. Қынаның қабаттамасы саңырауқұлақтың жемісті денесінен тұрады

69. Қына қабаттамасында жасыл балдырлар қандай роль атқарады?

 1. Фотосинтез нәтижесінде органикалық зат түзеді

 2. Қынаның көбеюіне қатысады

 3. Топырақтан суды сіңіреді

 4. Қынаның өсуіне әсер етеді

 5. Құнарсыз жерлерде өсуіне әсер етеді

70. Қыналардың практикалық маңызы қандай?

 1. Бұғыларға азық, бояу алынады

 2. Тыңайтқыш алынады

 3. Басқа өсімдіктердің өсуі үшін топырақ түзеді

 4. Қыста құстарға азық

 5. Шөлді жердің топырағын бекітуде маңызды

71. Қынаны ауаның тазалығын көрсететін индикатор деуге себеп

 1. Таза ауалы жерде өседі

 2. Ауаны тазартады

 3. Ауаны тазалайды

 4. Ластанған ауалы жерде өседі

 5. Ауаны дымқылдайды

72. Саңырауқұлақ денесі қалай аталады?

 1. Мицелий

 2. Саңырауқұлақ жіпшесі

 3. Таллом

 4. Жапырақ

 5. Сабақ

73. Фитофтора өсімдіктің қай түрінде өмір сүреді ?

 1. Картоптың жапырағында

 2. Капустаның жапырағында

 3. Алманың жапырағында

 4. Сәбіздің жапырағында

 5. Құлпынайдың жапырағында

74. Қаспақ қына қандай жерде өседі?

 1. Тастың үстінде

 2. Ағаш қабығында

 3. Ағаш бұтағында

 4. Топырақта

 5. Қарағайлы орманда

75. Капустада өмір сүретін паразит қалай аталады?

 1. Ольпидиум

 2. Синхитриум

 3. Мукор

 4. Фитофтора

 5. Қаракүйе

76. Төменгі сатыдағы саңырауқұлақтардың гифаларында не болмайды?

 1. Көлденең перделер

 2. Клетка қабықшасы

 3. Зооспоралары

 4. Ұлпасы

 5. Хлорофилл

77. Саңырауқұлақ денесі қандай компоненттерден тұрады?

 1. Тарамдалған жіпшелерден (гифа)

 2. Жіп тәрізді балдырлардан

 3. Қаттамалардан

 4. Өлі жасушалардан

 5. Талшықтардан

78. Саңырауқұлақтардың тіршілік циклінде көбеюдің қай түрі басым ?

 1. Жыныссыз, жынысты вегетативті

 2. Жыныссыз

 3. Жынысты

 4. Вегетативті

 5. Гаметалар арқылы

79. Қандай саңырауқұлақтар ағаштардың тамырларымен симбиотік тіршілік етеді?

 1. Ағаш құлақ+

 2. Қайыңқұлақ

 3. Қыстауыш

 4. Ашытқы

 5. Ақ зең

80. Синкитриум қайсы өсімдіктің паразиті

 1. Картоптың

 2. Алманың

 3. Өріктің

 4. Қызанақтың

 5. Сәбіздің

81. Фитофтора қайсы өсімдіктің жапырағында паразит өмір сүреді?

 1. Картоптың

 2. Сәбіздің

 3. Жуаның

 4. Қызанақтың

 5. Қауынның

82. Оомицеттердің негізінен өмірлік циклі қайсы ортад а өтеді?

 1. Сулы ортада

 2. Топырақта

 3. Ауада

 4. Батпақты ортада

 5. Құрғақ ортада

83. Мукор саңырауқұлағы қайсы субстраттарда өседі?

 1. Нанда

 2. Көкеністерде

 3. Жылқы тезегінде

 4. Көңде

 5. Барлығында

84. Зогомицеттердің қолайсыз жағдайда гифалар бөліктер не деп атайды?

 1. Опдим +

 2. Мицелий

 3. Гифа

 4. Спора

 5. Зооспора

85. Қалталы саңырауқұлақтарды (аскомицеттер) жыныссыз көбеюі

 1. Конидиялар арқылы +

 2. Споралар арқылы

 3. Зооспоралар арқылы

 4. Мицелиялар арқылы

 5. Гифалар арқылы

86. Қалталы саңырауқұлақтар класс тармағы

 1. Барлығы +

 2. Гемиаскомицеттер

 3. Эдаскомицеттер

 4. Локулоаскомицеттер

 5. Вегетативті

 1. Эдаскомицеттер класс тармағы жемістерінің неше түрі бар?

  1. 3

  2. 2

  3. 8

  4. 4

  5. 5

88. Қастауыш саңырауқұлағы қайсы өсімдіктер тұқымдастарының паразиті

 1. Астық тұқымдастардың+

 2. Тілшегүлділер тұқымдастарының

 3. Лалагүлдер тұқымдасының

 4. Асфоделалар тұқымдасының

 5. Жуалар тұқымдасының

89. Базидиомицетті саңырауқұлақтар түрлерінің жалпы саны қанша?

 1. 30000

 2. 10000

 3. 15000

 4. 20000

 5. 25000

90. Базидиялы саңырауқұлақтар неше класс тармаққа бөлінеді?

 1. 3

 2. 2

 3. 6

 4. 4

 5. 5

91. Шампиньонның жеміс денесі қайсы органында пайда болады?

 1. Мицелийде +

 2. Тамырында

 3. Гипасында

 4. Бүршіктерінде

 5. Спораларында

92. Шампиньон қандай ортада өседі?

 1. Ылғалды топырақта+

 2. Ауада

 3. Құры топырақта

 4. Су ортасында

 5. Ағаштарда

93. Қалпақты саңырауқұлақтардың қалпақтары неден тұрады?

 1. Түбір, мицелийден

 2. Түбірден

 3. Мицелийден

 4. Гипалардан

 5. Споралардан

94. Бидайдың қатты күйесі қайсы өсімдіктерде өмір сүреді?

 1. Астық тұқымдастарда+

 2. Күрделігүлділерде

 3. Крестгүлділерде

 4. Лалагүлділерде

 5. Алабұталарда
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет