Пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 118.64 Kb.
Дата12.06.2016
өлшемі118.64 Kb.

Әдістемелік нұсқаулық

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/05
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайгырова атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Автоматтандыру және басқару кафедрасы

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Типтік технологиялық үрдісті және өндірісті автоматтандыру пәнінің курстық жобаны орындау бойынша
050207 – Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар


Әдістемелік нұсқаулықты

бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/05

БЕКІТЕМІН

Энергетика факультетінің деканы

____________ Кислов А.П.

2009 ж. «__» қыркүйек.

Құрастырушы: аға-оқытушы _____________Жалмагамбетова У.К.


Автоматтандыру және басқару кафедрасы

Әдістемелік нұсқаулар
«Типтік технологиялық үрдісті және өндірісті автоматтаныдру» пәнінің курстық жобаны орындау бойынша
050702 «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттеріне арналған

Кафедра отырысында ұсынылған


2009ж. «28»08, №1 хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________ Хацевский В.Ф.

Энергетика факультетінің ӘК құпталған


2009ж. «28»08, №1 хаттама
ӘК төрағасы_________________ Кабдуалиева М.М.

1 Жобаның мақсаты
«Типтік технологиялық үрдістерді автоматтадыру» курсы бойынша студенттер білімін тереңдету және бекіту, оларды жаңа әдістерге және инженерлік есептеулердің процедураларына, технологиялық кешендер мен өндірістерін автоматтандыру жүйелерін жобалау меңгеруіне курстық жоба үйретеді.

Осы курстық жоба ТҮ БЖА толық өңдеулерін қарастырады. Оның соңғы мақсаты ТҮ БЖА құру үні қажетті мәліметтер базасын жинау, яғни барлық жоба алдындағы сатыларды және мақсаттың қысқаша мазмұны, БЖА жобалау үшін кртерилер мен шектеулерді жүргізу.


2 Жобаның мазмұны
Курстық жобаны көрсетілген ретте орындағынын ұсынылады:

 1. Курстық жобаға тапсырма.

 1. Автоматтаныру және қолданылатын технолокалық құралдардың сипаттамасы бойынша бар шешімдердің таңдалған басқару объектісінде көрсетілген негізгі мәліметтер Кіріспесі.

3 Автоматтандырылған басқару объктісі ретінде технологиялық үрдісті аеңгеру.

4 Технологиялық үрдістің аппаратурасы.

5 Автоматтандыру жүйесін құруына техникалық тапсырма.

6 Технологиялық үрдістің принципиалды және функционалды схемалардың өңдеуі.

7 Қондырғының немес үрдістің статикалық және динамикалық режимдердің параметрлерін есептеу.

8 Басқарушы есептеуіш кешенді және поле автоматика құралдардың типтерін таңдау.

Автоматтандыру жүйесінің жобасына кіреді:


  1. Автоматтандырудың функционалдық схемасын өңдеу.

  2. Поле автоматика және басқарушы есептеуіш кешеннің аспаптарын таңдау.

Графикалық бөлім:

 1. автоматтандырудың функционалдық схемасы;

 2. электрлі принципиалдық схемасы.

Нәтижені келесі түрде рәсімдеу:

 1. түсіндіруші хат (баспа текстінің 30-40 бет);

 2. графикалық бөлім (А-3 форматының 2 беті);3 Жұмысты орындау бойынша ұсынулар
1. Автоматтандыру объектісін таңдау.

Автоматтандыру объектісін таңдау жүзеге асуы мүмкін: • технологиялық үрдістің немесе қондырғысының сипаттамасынан түсінуге болтаны қажетті параметрлер автоматты режимде және қандай алгоритм бойынша шыдай алатын әдебиет қайнарынан;

 • автоматтандырылғаг объектінің ұсынылған тізімнен.

Дипломдық жобаны орындау үшін курстық жобаға автоматтандыру объектісін таңдау дұрыс болады.

Әрбір жағдайда таңдалған автоматтандырылған объектілерге әдебиеттер қайнарынан немесе өндірістік тәжірибе материалынан көрсету керек: • технологиялық үрдістің, (алғашқы және соңғы өнім, аппаратты-технологиялық схема, ретті технологиялық тізбектің әр сатысындағы технологиялық үрдістің сипаттамасы), автоматтадыратын технологиялық қондырғының принципі мен реттік жұмысының сипаттамасы;

 • технологиялық параметрлердің контур өлшемдерінің, бақылаудың нүкте санының және жабдықтар құрамының сиигналдар тізімі, дистанционды басқару және автоматты ретеудің схемасы;

 • бақылау схемалары және автоматты реттеулер жүзег асрылған техникалық құралдар мен алгоритмдердің сипаттамасы.

2. Автоматтандыруға арналған техникалық тапсырма.

Автоматты жүйенің бақылауы және реттеудің функционалдық схемасы өлшеуі түрлендіргітердің синалдарын тіркейді, кіру сигналдрын жүйелейді және өңдеу қондырғысына синагларды беріп, ақпаратты көрсетеді және тіркейді.

Автоматты басқылаудың жалпы жүйесі келесі түрде көрсетіледі. Датчиктен ақпарат коммутатор каналына түседі. Датчиктен түскен сигналдар бір формада болуы керек. Коммутатор шығуындағы қажетті сигналдар нормалы түрлендіргішке түсіп, аналогты-сандық түрлендіргішке сандық форма түрленеді және басқару пультіне шығарылады.

Басқару қондырғысы әр параметр бойынша кіріспе тапсырмасын, датчикті тексеруді ұйымдастыруын, дспетчер пультіне параметрдің шығуын және технологиялық үрдіс барысындағы сигнализацияның өшін қамтамасыздандырды.

Автоматтандыру арналған техникалық тапсырмалар автоматтандыру объектісін таңдау бойынша талдау негізінде жүргізу:


 • технологиялық параметрлердің өлшеуіш контур санын, бақылау санын және жабдықтар жағдайын сигнализациясының санын, дистационады бақылау және автоматты реттеу схемасын нақтылау;

 • автоматтандырылатын технологиялық қондырғының технологиялық үрдісті бақылау үшін ақпарат қай түрде көрсетілуін көрсету;

 • автоматтандырылатын технологиялық қондырғының технологиялық үрдісі қандай құралдар мен қай орында жүзеге асуын анықтау.

3. Технологиялық үрдістің принципиалды және функционалды схемалады өңдеу.

Автоматтандыру арналған тапсырмада көрсетілген автоматиканың техникалық құралдарын таңдауына дәлел беру қажет.

Таңдалған автоматтандырыған объектіде ең жаңа автоматика құралдары қолданылса, (енгізу немесе автоматтадыру объектісін модельдеу соңғы 2-3 жылды жүзеге асрылды), одна автоматика құралдарына соңғы модельдеуіне дейін салыстырмалы талдау беру.

Негізгі реттеу контуры үшін өткізгіш маркировкасының көрсетілуімен басқарудың принцпиалды электр схемасын құру. Негізгі реттеу контурының құрамына датчиктер, түрлендіргіштер, реттеуші микропроцессорлы контроллерлер (регулятор, задатчик), айырып-қосқыш блоктары мен қол басқарушылары, күшейткіш қуат, атқарушы механизм, атқарушы механизм орнының сигнализация датчигі кіреді.

4. Технологиялық үрдістің принцпиалды және функционалды схемаларды өңдеу.

Реттеу контурының бірі үшін регуляторды таңдау бойынша есепті орындау үшін алғашқы мәлметтерд оқытушымен келістіру керек.

5. Автоматтандыру құралдарына мамаундану.

Техника құралдарының бақылауына және реттеуі кешенінің құрамына кіреді: • Басқару технологиялық объектісініңжағдайы туралы алынған ақпаратты қамтамасыздандыратын қондырғылар.

Бұл датчиктер, нормалаушықондырғылар, формалайтын унифицирленген сигналдар; нақты бір өлшенетін параметрлердің мәні мен дискретті сигналдар беретін әсер ететін анализаторлар; байланыс каналы бойынша алфавитті-сандық ақпараттыберетін және формалау қондырғылары.

 • Басқару объектісіне байланысты қондырғылар.

Бұл басқару объектісі туралы түрлендіргіш ақпаратты қамтамасыздандыратын сигнлардар және кодтар түрлендіргіштер.

 • Локальды автоматика қондырғылары.

Басқарушы әселерді формалайтын ақпаратты сақтауын және өңдеуін жүзеге асыратын аспаптар; функционалды және операционды түрлендіргіштер, задатчиктер, регуляторлар, микропроцессорлы есептеуіш техника құралдары, сонымен қатар электрлік, пневматикалық, гидравликалық және аралас атқарушы механизм командаларын орындайтын ақпаратты басқаруды беретін қондырғылар.

 • Оперативті құраммен байланыс қондырғысы – индикаторлар, сигнализаторлар, басқару щиттер мен пульттері.

Ақпаратты ұсыну әдісі бойынша аспаптар аналогы және дискретті болып бөлінеді. Аналогы формадағы аспаптар үздікіз өзгеретін уақыт аралығындағы электрлік және пневматикалық сигналдар өңделеді. Дискретті сигналрдар импульсті сигнал ретінде ұсынылады.

Әр өлшеу және реттеу контуры бойынша таңдалған автоматика техникалық құралдар бойынша жабдықтарға мамандануды құру.

8. Бақылау жұмысты рәсімдеу

Графикалық бөлім құрайды:

- автоматтандырудың функционалдық схемасы;

- басқарудың принципиалды электрлік схемасы.4 Курстық жобаның тақараптар тізімі

 1. Бокситті сындыру үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

 2. Шламның қойылыту үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

 3. Алюмини оксидін сілтісіздендіру үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

 4. Алюминий ерітінсдісін вакуумдық суыты үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

 5. Алюминий гидратын кальцилендіру үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

 6. Автоматизация системы регулирования температуры сырья на выходе трубчатой печи

 7. Қазан қондырғысының жұмысын үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

 8. Барабанды қазан қоректендіру автоматтандырылған реттеу жүйесі

 9. Бу ысу температурасының автоматтандырылған реттеу жүйесі

 10. Ыстық сумен қамтамасыздандырумен автоматтандырылған реттеу жүйесі

 11. Қазан қондырығысының жұмыс үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

 12. Өндірістік мұнай сепараторының үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

 13. Безол-толуол қоспа ректификациясының үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

 14. Күкірт қышқылын өндіру барысында күкірт колденчатын жандыру үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

 15. Компрессорлы қондырғы басқарудың автоматтандыру жүйесі

 16. Су сорап қондығысы басқарудың автоматтандыру жүйесі

 17. Щикізатты бөліктендіру басқарудың автоматтандыру жүйесі

 18. Құрғату қосымшасын басқарудың автоматтандыру жүйесі

 19. Шихтаны дайындау үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

 20. Помол үрдісін басқарудың автоматтандыру жүйесі

5 Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет

 1. Волков Н.И., Миловзоров В.П. Электромашинные устройства автоматики. М: Высш.шк., 2001 г.

 2. Основы теории электрических аппаратов. Под ред. И.С.Таева. М.: 1997г.

 3. Буль Б.К., Буль О.Б., Азанов Б. А., Шоффа В.Н. Электромеханические аппараты автоматики. М: Высш. шк., 1998 г.

Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования", Под редакцией А.С.Клюева: М. Энергоатомиздат, 1999.
Қосымша әдебиет

 1. Справочник по автоматизированному электроприводу. Под ред. Елисеева, В.А. Шинянского А.В. М.: 1998 г.

 2. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых: систем в MATLAB 6.0.: учебное пособие.- СПБ.: Корона принт, 2001. 320 с, ил.

 3. Исембергенов Н.Т. Электромашинные преобразователи на базе асинхронизированных машин для нетрадиционных источников энергии. Алматы, 2000. 202 с.,ил.

 4. Башарин А.В., Постников Ю.В. Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ. Учебное пособие для вузов. -- 3-е изд. Л.: Энергоатомиздат, 1998. -512 с, ил.

А Қосымша

Автоматтандыру техникалық тапсырма


Технологиялық агрегеттықтың атауы

Міндеті

Өлшеу параметрінің шкаласы

Аспаптың типі

Датчиктің, атқарушы механизмнің орнату орны

Екінші ретті аспаптар блогының орнату орны

Ескерту

(ақпарат, басқарудың ұсыну трі)

Ескерту:


 1. «Автоматты реттеу өлшеу контурының атауы» бағасында реттеу контурының атауы, төменде реттеу контурына қатысты барлық өлшеу схемалары жазылады.

 2. «Аспаптар түрі» бағасында автоматты реттеу контурына қатысты барлық аспаптар жазылады. Әр аспап бөлек жолда жазылауы керек, өйткені келесі бағаналарда аспаптардың орнатылған орны көрсетілген болуы керек: технологиялық агрегат, оперативті панель, қосу панелінде немесе қорек щитінде.

Б Қосымша

Жабдықтарың мамандануы


Пози­ция

,Жабдықтың атауы мен техникалық сипаттамасы завод- изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Жабдықтың типі, маркасы

Өлшм бірлігі

Өлшем бағасы, мың. теңге

Саны

Жиынтық құны, мың. теңге
Ескерту:


1. Автоматтандыру аспартаы мен құралдары топтар бойынша жазылады: температураны, қысымды және қуатты, шығын, сан, деңгей, басқа да аспаптар, реттеулер мен комплекті қондырғыларды өлшеу және рртеу үшін.

2. Әр топтағы аспаптар автоматты ерттеудің бақылау каналы мен контуры бойынша келесі ретпен жазылады: жергілікті аспаптар (алғашқысы – көрсететін, содан – тіркейтін); сигнализацияланатын қондырғылармен жергілікті аспаптар, автоматты реттеу жүйесінің комплекті.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет