ПОӘК 042 14 03-064 2008 №1 басылымбет1/11
Дата17.07.2016
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ПОӘК 042 – 14.3.03-064 - 2008

№1 басылым ____________

беттің -сі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМК құжат

3 деңгейліПОӘК

ПОӘК 042 – 042-14.3.03.038/03– 2011

«Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау» дисциплинасынан оқу-әдістемелік кешен

№ 4 басылым

29.06.2012г.
6М051000 «МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ»

МАМАНДЫҒЫНЫҢ ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН

«ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ»ПӘҢІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Семей 2012

АЛҒЫ СӨЗ

Жоғарғы оқу орындарының оқу жоспарына жаңа әлеуметтік-экономикалық ортада жұмыс істей алатын, жоғарғы білікті менеджерлерді қалыптастыратын жаңа дисциплиналар енді. Магистранттарды осылай дайындауда «Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау» маңызды орын алады.

Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлаудың мақсаты болып, керек жерде, керек бағытта, керек мезетте керекті шешімдердің қабылдануы.

Берілген курсты оқу жаңашыл талаптарға, ұйымдастырудың жаңа тәсілдеріне, экономика және халық шаруашылығын басқару бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлауға және өткізуге бейімделген.

Алынған білімдер магистрантты тек қана экономика және басқару сферасы қызметінен басқа өндірістік, инновациялық, экологиялық, стратегиялық менеджмент облысында маман болуға мүмкіндік береді.

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған

Кушуков Г.С., «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының доцент м.а. Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті

«_29__»___06______2012_ж.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында, Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті
Хаттама №_1__ «29___»_06________2012__ж.
«Менеджмент және маркетинг» кафедраның меңгерушісі _________ Орынбекова Г.А.
2.2. ҚЭФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында
Хаттама №_1__ «_05__»___09______2012 ж.
Төраға _________ Тойкин С.Х.

3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қолдап және басылымға ұсынылды
Хаттама №_1__ «___»___09______2012__ж.
ОӘК төрағасы_________Рскелдиев Б.А.


Мазмұны


 1. Пайдалану саласы

 2. Нормативті сілтемелер

 3. Жалпы жағдай

4. Оқытушыларға арналған дисциплинаның жұмыс бағдарламасының мазмұны

 1. Магистранттардың өзіндік жұмысына тақырыптар тізімі

 2. Дисциплина бойынша оқу-әдістемелік карта

 3. Оқу-әдістемелік әдебиеттің қамтамасыз ету картасы

 4. Әдебиеттер


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН ОӘК 042 – 14.3.03.064 - 2008

Дисциплинаның оқу-әдістемелік кешені

«ҒЗЖ ұйымдастыру мен жоспарлау»
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен бекітілді және оқу процесінде қолдануға рұқсат берілді.

№ ________ "____" _______________ 2008 ж.

 1. Пайдалану саласы

" Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау " пәнінің оқу-әдістемелік кешені 6М051000 – Мемлекттік және жергілікті басқару мамандық бойынша оқитын магистранттарға арналған. Сондай-ақ экономикалық қатынастар танымының әдісі ретінде сапалық және сандық талдаудың бірлігі белгіленеді. Экономика ғылымы экономикалық процестердің сапалық жақтарын ғана емес, сонымен қатар, сапалық өзара байланыстарын да зерттейді. Сөйтіп, танылған экономикалық процесстер өлшемдер түрінде немесе сапалы нақты сан түрінде көрсетіледі. Мысалы, экономикалық қарқындары және пропорциясы, процесстердің өлшемі дамуының көрсткіштері болып саналады.

Сонымен, бұл тарауда экономикадағы зерттеулердің ғылыми әдістерінің мәнін аша түсу әрекеті жасалады. Экономикалық зерттеулерге қарай ғылыми танымның тәсілдері және әр түрлі формалары қарастырылады. Нақты мысалдарда, сол немесе басқа әдістердің кономикалық құбылыстарды зерттеулеріндегі қолданылуы мен әсері және олардың арасындағы байланыстар көрсетіледі.


 1. Нормативті сілтемелер


Бұл " Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау " пәнінің оқу-әдістемелік кешені келесідей құжат талаптары мен ұсыныстарына сәйкес осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді.

6М051000 - «Мемлекттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпы білім беру стандарты, ҚР МЖБС 3.08.0__ - 2004, № 671 7 тамыз 2004 жылдан ҚР Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және пайдалануға берілген


 1. Жалпы жағдай

Оқытушының аты-жөні, тегі –Кушуков Г.С.доцент м.а.

Кафедра - «Менеджмент және маркетинг»;

Байланыс ақпараты – тел: 53-02-29, оқу корпусі № 8, кабинет № 305;

Сабақ өтетін орын – аудитория № 305;

Дисциплина атауы «ҒЗЖ ұйымдастыру және жоспарлау»;

Кредиттер саны – 3;

Оқу жоспарына көшірме

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Семинар (практ. сабақтар)

МОӨЖ

МӨЖ

Барлығы

Бақылау формасы

1

1

3

30

15

45

45

135

емтихан

3.1. Курстың қысқаша сипаттамасы

"Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау " курсы 6N0506 – Экономика мамандықтары бойынша оқитын магистранттарға арналған. Берілген курс ғылыми зерттеулердің теориялық концепцияларын, ақпараттық жүйесін, ұйымдасырушылық жүйесін және қызметін ашады.

"Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау " курсының объектісі болып мемлекеттік кәсіпорындар және өндірісті, құрылысты, ауыл шаруашылығын, үй-коммунальдық шаруашылығын, тұрмыстық қызмет көрсетуді, сауданы және қоғамдық тамақтануды ұйымдастыратын кәсіпорындар, массалық кәсіпті мамандарды дайындайтын оқу орындары, денсаулық сақтау, ағарту, транспорт мекемелері, өндірістік және әлеуметтік инфраструктураның объектісі, халықты, аймақты, қалаға қызмет көрсететін мекемелер табылады.Курстың пәні болып ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырудың, жоспарлаудың, басқарудың теориялық және әдістемелік негізі табылады, аумақтық республикалық білім беру мекемелерінде ғылыми-техникалық саясатты жүзеге асыру мақсатымен, әдістемелік қамтамасыз етуімен, әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін шешеді.
3.2 Курстың мақсаты болып магистранттардың экономикалық мамандықтар бойынша терең білім игеру: ғылыми-зерттеу жұмыстың ұйымдастыру, жоспарлау және басқару қағидаларын, тәсілдерін және механизмдерін, ғылыми зерттеулердің теориясын және практикасын оқу табылады.
3.3 Дисциплинаны оқудың негізгі міндеті болып магистранттардың экономика және халық шаруашылығын басқару саласында ғылыми-зерттеу жұмыстың ұйымдастыру, жоспарлау және басқаруда теория мен практиканы арнайы білімдер алу табылады.

  1. Дисциплинаны оқу нәтижесінде магистрант міндетті:

 • Білу керек: экономика және халық шаруашылығын басқару саласында ғылыми-зерттеу жұмыстың ұйымдастыру, жоспарлау және басқаруда теориялық концепцияны;

 • Иемдену керек: экономика және басқару саласында ғылыми жұмысты ұйымдастыру, жоспарлау және басқаруда білім мен дағды;

 • Игеру керек: ғылыми жұмысты ұйымдастыру, жоспарлау және басқару мәселесін шешудегі білімдерді;

 • Істей алу: ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласының, сонымен қатар ғылыми зерттеулердің тиімділігін бағалау бойынша, болашақ маман ретінде өз ойын айта алу;

 • Түсіну керек: логикалық тұрғыда және ғылыми-зерттеу ұйымының ғылыми қызметкері ретінде экономикалық жағдайды, заңдарды, ғылыми жұмыстың ұйымдастыру, жоспарлау және басқарудың даму қағидаларын бағалау мәселелерін.

 • Болуы керек: ауыл, аймақ, қала, облыс, республика деңгейінде ғылыми зерттеу саласында ұйымдастырудың, жоспарлаудың, басқарудың жүйелі тәсіл дағдысы;

 • Алуы керек: Қазақстан Республикасының нормативті-құқықтық және заңнамалық базасы саласында білімді.

  1. Курстың пререквизиты:

 • Менеджмент;

 • Муниципальды менеджмент;

 • Өндірістік менеджмент;

 • Маркетинг;

 • Моделдеу және жоспарлау;

 • Қаржы;

  1. Курстың постреквизиты:

 • Инновациялық менеджмент;

 • Экологиялық менеджмент;

 • Қаржылық есеп;


Кесте 1. – Оқу жоспарынан көшірме

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Семинар (практ. сабақтар)

МОӨЖ

МӨЖ

Барлығы

Бақылау формасы

1

1

3

30

15

45

45

135

емтихан


4. Оқытушыларға арналған дисциплинаның жұмыс бағдарламасы


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет