Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдықДата23.02.2016
өлшемі245.5 Kb.
+

Практиканы өту жөніндегі бағдарлама

және әдістемелік нұсқаудың титулдықНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/23
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Шетел филологиясы кафедрасы

БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ Әдістемелік нұсқау

5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының студенттеріне арналған өндірістік практиканы өту жөніндегі


Павлодар


Практиканы өту жөніндегі бағдарламалар мен әдістемелік нұсқауларды, практикалардың сабақтас бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/22

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

________ Пфейфер Н.Э.

20__ж. "___" __________
5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының студенттеріне арналған гимназияларда, лицейлерде, жалпы орта мектептерде, колледждерде өндірістік практика өту жөніндегіБағдарлама ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Бағдарлама Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты мамандықтың ҚР МЖМБС 3.08.269-2006 және «Қазақстан Республикасындағы Білім беру жүйесі. Өндірістік практика. Негізгі ережелер» атты ҚР МЖМБС 5.03.005 – 2009 негізінде әзірленді.


Құрастырушы: _______ аға оқытушы Манапбаева А.Т.
Шет тілдер филологиясы кафедрасы
Кафедра отырысында ұсынылған 20__ ж «___ » _______ № ___ Хаттама

Кафедра меңгерушісі _________ Каирбаева А.К. 20__ ж «___ » _______


Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің ОӘК мақұлданды

20__ ж «___ » _______ № ___ Хаттама

ОӘК төрайымы____________Жуманкулова Е.Н. 20__ ж «___ » _______

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ________________ Сарбалаев Ж.Т. “__”________20__ж


МАҚҰЛДАНДЫ

КПжЖОБ бастығы _______________ Акимбекова Н.Ж. «___»________ 20__ж.

ОҮЖжӘҚБ бастығы ______________ Варакута А.А.«___»________ 20__ж
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ ж «___ » _______
1 Өндірістік практика мақсаты мен міндеттері
Кіріспе

Өндiрiстiк практика келешек мұғалiмнiң кәсiби әзiрлiгiнiң жүйесiнде маңызды рөлдi ойнайды, практикалық жұмысының дағдыларын құрастыруға - ұйымдастыру, әдiстемелiк, ғылыми зерттеу, шығармашылығы бағытталған.

Өндiрiстiк практика бойынша өндiрiстiк тәжiрибе ескерiлген арнайы пәндердiң циклдың зерттеудi аяқтауынан кейiн немесе теориялық үйрену негiзiнен ұйымдасады.

Өндірістік практиканың мақсаты: жаттығу дағдылары және кәсiби қызметтiң тәжiрибесiнiң алуы болып табылады.
Педагогикалық практиканың міндеті:

- студенттердің кәсіби біліктілігін қалыптастырып дамыту;

- студенттің педагогикалық ұйымдастырушылық, коммуникативтік қабілетін қалыптастырып дамыту;

- жоспарлау, болждамдау, оқыту мен тәрбие процесінің негізгі компоненттерін талдау;

- қолданылатын әдістеменің деңгейін және оқытудың дидактикалық мақсаты мен міндетін анықтау;

- оқушыларды тәрбиелеу кезеңінде оқу-таныстық, еңбектік, қоғамдық, табиғатты қорғау мен ден-саулықты жетілдіруге бейімделген және т.б. әртүрлі формалары мен әдістерінің қолданылуы;

- оқу-тәрбие барысында оқушының жеке басының дамуын ескере отырып қалыптастыру;

- педагогикалық диагностиканы педагогикалық процесске қалыптастырып дамыту;

- оқушылардың, педагогтардың және өз жетістіктерін бағалау;

- толық педагогикалық процесті басқаруға студенттердің дайындығын қалыптастыру;2 Пререквизиттер: «Жалпы психология», «Шетел тілін оқытудың әдістемесі», «Педагогика»

3 Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс.

4 Өндірістік практика кестесіМамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді

Мамандық: 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі»Оқу формасы – Орташа жалпы білім негізіндегі күндізгі оқу
кредит

семестр

апта

сағат

Практика

Өндірістік практика

7

8

8

2254.1 Өндірістік практика бойынша бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
Мазмұны

Ұйымдастыру формасы мен әдістері

Бақылау түрі

1

Практиканың мақсаты мен міндеттері, мазмұнымен танысу, мектептерге, лицейлерге, гимназияларға және колледждерге бөлу.

Бағыт беру конференциясы

Бұйрық, хаттама

2

Оқу бөлімінің әкімшілігі- мен және педұжымымен танысу

Мектеп директорымен әңгіме-сұхбат

Құрылымдық-мағаналық кесте

3

Оқу бөлімінің негізгі бағытындағы жұмыстармен танысу

Мектеп әкімшілігінің студенттермен әңгіме-сұхбаты

Құрылымдық-мағаналық кесте

4

Мұғалімдермен және сынып ұжымымен танысу

Сынып жетекшісімен әңгімелесу. Мектеп құжаттамасымен танысу

Құрылымдық-мағаналық кесте

5

Оқу бағдарламасымен, пән бойынша күнтізбелік жоспармен, тәрбие жұмысының жоспарымен танысу

Өндірістік практика күнделігіне күнтізбелік жоспар мазмұнын мен тәрбие жұмысының жоспарын жазу

Күнтізбелік жоспар, тәрбие жұмыс жоспары

6

Өндірістік практиканын бүкіл кезеңдегі студент қызметінің жеке жоспарламасы.

Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру

Жеке жұмыс жоспары

7

Сыныпта оқу-тәрбие жұмысын өткізуге дайындық

Дайындыққа қажетті дидактикалық материалдар, көрнекі құралдар, ТҚЖ, оқыту бағдарламасы

Дидактикалық материал

8

Шетел тілі бойынша сыныптан тыс іс-шаралармен жеке оқушылармен тәрбие жұмсын өткізу

Тәрбие жұмысының жоспарын құрастыру, сыныптан тыс іс-шара өткізу, шетел тілі бойынша сынақ ретінде бір тіл бойынша және бір тәрбие жұмысы бойынша іс-шара өткізу

Сыныптан тыс өткізілетін шаралардың күнделігі, оларды сараптан өткізу

9

Оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастыру.

Шетел тілі бойынша жеке және топ кеңестері. Шетел тілінен сынақ және конспект жұмыстарын өңдеу.

Сабақ конспектілері

және сынақ сабақтары10

Оқушылардың ата-аналарымен жұмыс

Ата-аналармен жеке әңгімелесу. Ата-аналар жиналысына қатысу.

практика бойынша есеп беру

11

Шетел тілі мұғаліміне кәсіптік бағдарлау бойынша сыныптағы бітіруші түлектердің жұмысын іске асыру

Кәсіптік бағдарлама өткізу

практика бойынша есеп беру

12

Шетел тілі апаталығын жоспарлау

«Шетел тілі аптасы» шарасын өткізу

Өткізілген шаралар бойынша есеп беру, қолданылған


13

Жеке оқушымен істелінетін жұмыс жоспары

Үлгерімі төмен оқушылармен қосымша сабақ өткізу.Дарынды оқушылармен жеке сабақ

Қосымша сабақ конспектісі

14

Сынақ сабақты және сыныптан тыс өткізілетін шараларды талдау

Сынақ сабақты және сыныптан тыс өткізілетін шараларға қатысу. Сабақтарды талқылау.

Сынақ сабақтарды талдау

15

Педколлективтің оқу-әдістемелік жетістіктерін жетілдіру жұмысына қатысу

Студенттердің педкеңес отырысына қатнасы

Педұжымындағы жұмыстың есебі

16

Коллективте психолого-педагогикалық зерттеулер өткізу.

Социометрия өткізу. Сынып оқушыларын қадағалау. Сыныпқа психолого-педагогикалық мінездеме құру.

Мінездеме

17

Дербес әдістеме, дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу

Ғылыми жетекші кеңесі

Әдістемелік экспериментӘдістемелік эксперименттің

есебі


18

Студенттің практикалық бағдарламаны орындауын бақылау

Студеттерлі аралық атттестациялау. Сынып жетекшісімен және пән мұғалімімен сұхбат.

Сынып жетекшісі мінездемесі

19

Педпрактика қорытындысын талдау: студенттің оқу-әдістемелік, тәриелік, ұйымдастыру, ғылыми зерттеу жұмыстары

Әкімшілік, мектеп мұғалімдері, топ жетекшілерінің қатысуымен жүргізілетін отырыс қорытындысы. Жетекшіге есеп беру құжатын табыс ету

Есеп беру құжаты

20

Өндірістік практика нәтижесін қорғау

Өндірістік практика бойынша шығармашылық есеп

Есеп беру құжаты

21

Өндірістік практика қорытындысын жүргізу

Университет қорытынды конференциясы

Практика бойынша есеп беру құжаттары


5 Практика мазмұны

 • Сабаққа дайындық (мақсаттар анықтау және сабақтың мазмұныды, тақырыптық және сабақ сайынғы жоспар, көрнектi құралдардың әзiрлеуi тиiмдi әдiстер және сабақтардың өткiзуiнiң қабылдауларын таңдап алу, құрастыру, материалдар, компьютер бағдарламалары аудио және видео) .

 • Сабақ өткізу (оқушылардың үйрену процессiндегi тәрбие дамыту кiрiспе және тiл материалының бекiтуiн әдiстемемен иелiк, және дағды бiлiмдердiң оқушылардың өзiндiк жұмысын ұйым, бақылауы жеке ерекшелiктер және оқушының тiл әзiрлеуiн деңгейдiң есепке алуы).

 • сабақтың өткiзуi (оқушылардың үйрену процессiндегi тәрбие және дамыту кiрiспе, тiл материалының бекiтуiн әдiстемемен иелiк, және дағды бiлiмдердiң оқушылардың өзiндiк жұмысын ұйым, бақылауы жеке ерекшелiктер және оқушының тiл әзiрлеуiн деңгейдiң есепке алуы)

 • шет тiлдерiне әр түрлi типті сабақтарының дәстүрлi және дәстүрлi емес формалары бар тiркесiндегi өткiзу және үйрену.


Сыныптан тыс жұмыс

 • күнделік, дәптерлер тексеру;

 • үлгерімі төмен және жақсы оқитын оқушылармен қосымша;

 • сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру;

 • көрнекті құралдар, кесте, схем, плакат дайындау;

 • әртүрлі тақырыпта әңгіме-сұхбат, дебат, пікірталас өткізу.


6 Өндірстік практика өту барысында студенттердің міндеті

  1. Студент- практикант міндеті:

 • мектепте күнде болуға (сабақ кестесіне байланысты);

 • практика өту барысында әдістемелік материалдары бар кабинеттермен, компьютерлік сыныппен, кітапхананы пайдалануға;

 • ұжымның қоғамдық жұмыстарын ұйымдастыруға;

 • мәжілістерге қатысуға;

 • оқу-тәрбие жұмысын жетілдіруге байланысты ұсыныстарға;

 • оқу орны әкімшілігіне, оқытушыларына, басшыларына сауалдармен баруға;

 • тәрбиенің бағдарламасында қарастырылған барлық жұмыстарды орындауға, әр сабаққа, сыныптан тыс іс шараға тиянақты дайындалуға;

 • мектептің ішкі күн тәртібінің ережелеріне бағынуға;

 • тәрбие басшысы мен әкімшіліктің нұсқауларын орындауға;

 • сынып жетекшісі міндетін атқарушы, сынып жетекшісінің көмекшісі ретінде жүйелі жұмыс жасауға;

 • оқу мен тәрбиенің ең тиімді әдістерін іздеу кезінде дағдыларды игеру мақсатымен ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге;

 • шетел тілін беруге және өз жұмысының қорытындысына жауапты;

 • уақытында топ жетекшісіне қажетті құжаттарды, мектеп басшысының қолы қойылған тәжрибе қорытындысының есебін ұсынуға;

 • практика қорытындысы бойынша мектепте және факультете конференцияға қатысуға.

Сонымен бiрге өндiрiстiк практиканын өтуi барысында барлық сұрақтар бойынша студент оның практика жетекшiлерiнен көмек сураға болады, әкiмшiлiк және оқу орындардың оқытушыларына,оқу-тәрбиелiк процесс, тәжiрибенiң әбден жетiлдiруi бойынша ұсыныс енгiзiп, осы ұжымның қоғамдық ұйымдарының жұмысы, конференциялар, Мәжiлiстердегiге қатысып, кiтапханамен, компьютер сыныбы, кабинеттермен пайдалануға құқығы болады.
6.2. Есеп беру құжаты

Өндірістік практика қорытындысы бойынша келесі құжаттар ұсынылады: • студенттің өндірістік практика жөнінде есебі;

 • бір сабақтың жоспар-конспектісі көрнекілік, аудио және видеомәтіндері мен жазбалары бар;

 • шетел тілі бойынша сабақтан тыс өткізілген бір іс-шараның толық үлгісін;

 • сабақтың және сабасқтан тыс өткізілген жұмыстың психолого-педагогикалық талдауы;

 • сынып ұжымының психолого-педагогикалық мінездемесі;

 • мұғалімдер мен сынып жетекшісінің студентке берген мінездемесі

Студент есебінде қысқаша өз мақсатымен таныстырып, білім мекемесіне мінездеме-баға беруге тиіс

Қорытынды конференцияда студент өндірістік практика кезінде өз істеген жұмыстары және көзқарасы бойынша бес минуттық баяндама дайындауға тиіс. Алға қойған мақсаты, алған білімі мен біліктілігін жетілдірудегі практика көмегін және қоғамдық меке жұмысын жетілдіру үшін қажетті жұмыстар жөнінде өз пікірімен бөлісу қажет


7 Практика нәтижесін бағалау

Студент есебі практика жетекшісімен тексеріліп, кафедра меңгерушісінің бұйрығымен құрылған комиссия алдында қорғалады. Қорғау қорытындысы дифференциалды сынақ ретінде балды-рейтингтік әріп жүйесімен бағаланады.

Өндірістік практика қорытынды бағасын қойғанда практика жетекшісінің бағасы ескріледі, салмақтық бірлігі қорытынды бағаның 40%, және студенттің есебі бойынша кафедра практика жетекшісінің бағасы, салмақтық бірлігі қорытынды бағаның 40% . Баға 100 баллдық меже.

Көңіл бөлінеді: • жетешілердің ой-пікіріне;

 • күнделік мазмұнына;

 • күнделік пен құжаттарды толтыру ұқыптылығына;

 • есепке;

 • студенттің қорытынды конференция баяндамасына.

Өндірістік практиканы белгілі себептермен өтпеген студенттерге ректордың бұйрығымен бекітілген жеке уақыт тағайындалады

Өндірістік практиканы себепсіз өтпеген немесе қанағаттаналықсыз баға алған студенттер ақылы түрде кафедра белгілеген мерзімде, ректордың бұйрығымен бекітілген уақытта өтеді.


7.1 Қорытынды баға:
95-100б. А «Өте жақсы» күнделік мазмұны практиканың барлық қойған мақсатына сәйкес келсе, практика есебінде барлық қажет материалдар ұсынылса (оқушылар сараптамасы, сыныптан тыс орындалған тәрбие жұмысының үлгісі, сабақ конспект-жоспары, оның сараптамасы, тәрбие жұмысының жоспары және т.т.), практиканы сынып жетекшісі, пән мұғалімі мен мектеп психологы жоғары бағаласа, студенттің есебінде мақсат, міндеттері нақты көрсетілсе;
90-94б. А – «Өте жақсы» күнделік мазмұны практиканың барлық қойған мақсатына сәйкес келсе, практика есебінде барлық қажет материалдар ұсынылса (оқушылар сараптамасы, сыныптан тыс орындалған тәрбие жұмысының үлгісі, сабақ конспект-жоспары, оның сараптамасы, тәрбие жұмысының жоспары және т.т.), студенттің есебінде мақсат, міндеттері нақты көрсетілсе;
85-89б. В+ «Жақсы» күнделік мазмұны практиканың негізінен қойған мақсатына сәйкес келсе, практика есебінде барлық қажет материалдар ұсынылса (оқушылар сараптамасы, сыныптан тыс орындалған тәрбие жұмысының үлгісі, сабақ конспект-жоспары, оның сараптамасы, тәрбие жұмысының жоспары және т.т.), студенттің есебінде мақсат, міндеттері нақты көрсетілсе;
80-84б. В «Жақсы» күнделік мазмұны практиканың негізгі бөліктері ғана қойған мақсатына сәйкес келсе, практика есебінде барлық қажет материалдар ұсынылса (оқушылар сараптамасы, сыныптан тыс орындалған тәрбие жұмысының үлгісі, сабақ конспект-жоспары, оның сараптамасы, тәрбие жұмысының жоспары және т.т.), студенттің есебінде мақсат, міндеттері көрсетілсе;
75-79б. В- «Жақсы» күнделік мазмұны практиканың негізгі бөліктері ғана қойған мақсатына сәйкес келсе, практика есебінде барлық қажет материалдар ұсынылса (оқушылар сараптамасы, сыныптан тыс орындалған тәрбие жұмысының үлгісі, сабақ конспект-жоспары, оның сараптамасы, тәрбие жұмысының жоспары және т.т.) практиканы сынып жетекшісі, пән мұғалімі мен мектеп психологы жақсы деген бағамен бағаласа
70-74б. С+ «Қанағаттанарлық» күнделік мазмұны практиканың қойған мақсатына ойдағыдай дәрежеде болса, практика есебінде барлық қажет материалдар ұсынылса (оқушылар сараптамасы, сыныптан тыс орындалған тәрбие жұмысының үлгісі, сабақ конспект-жоспары, оның сараптамасы, тәрбие жұмысының жоспары және т.т.) практиканы сынып жетекшісі, пән мұғалімі мен мектеп психологы қанағаттанарлық деген бағамен бағаласа;
65-69б. С «Қанағаттанарлық» күнделік мазмұны практиканың қойған мақсатына ойдағыдай дәрежеде болса, практика есебінде барлық қажет материалдар ұсынылса (оқушылар сараптамасы, сыныптан тыс орындалған тәрбие жұмысының үлгісі, сабақ конспект-жоспары, оның сараптамасы, тәрбие жұмысының жоспары және т.т.) практиканы сынып жетекшісі, пән мұғалімі мен мектеп психологы қанағаттанарлық деген бағамен бағаланып ескертулер кездессе;
60-64б. С- «Қанағаттанарлық» күнделік мазмұны практиканың қойған мақсатына ойдағыдай дәрежеде болса, практика есебінде қажет материалдардардың біразы ғана ұсынылса (оқушылар сараптамасы, сыныптан тыс орындалған тәрбие жұмысының үлгісі, сабақ конспект-жоспары, оның сараптамасы, тәрбие жұмысының жоспары және т.т.) практиканы сынып жетекшісі, пән мұғалімі мен мектеп психологы қанағаттанарлық деген бағамен бағаласа, студенттің есебі толық болмаса;
55-59б. D+ «Қанағаттанарлық» күнделік мазмұны практиканың қойған мақсатына фрагменттік дәрежеде болса, практика есебінде қажет материалдардардың біразы ғана ұсынылса (оқушылар сараптамасы, сыныптан тыс орындалған тәрбие жұмысының үлгісі, сабақ конспект-жоспары, оның сараптамасы, тәрбие жұмысының жоспары және т.т.) практиканы сынып жетекшісі, пән мұғалімі мен мектеп психологы қанағаттанарлық деген бағамен бағаласа, студенттің есебі қысқа болса;

50-54б. D «Қанағаттанарлық» күнделік мазмұны практиканың қойған мақсатына фрагменттік дәрежеде болса, практика есебінде қажет материалдардардың кейбірі ғана ұсынылса (оқушылар сараптамасы, сыныптан тыс орындалған тәрбие жұмысының үлгісі, сабақ конспект-жоспары, оның сараптамасы, тәрбие жұмысының жоспары және т.т.) практиканы сынып жетекшісі, пән мұғалімі мен мектеп психологы қанағаттанарлық деген бағамен бағаласа, студенттің есебі тым қысқа болса;
0-49б. F «Қанағаттанарлықсыз» күнделік мазмұны практиканың қойған мақсат-талабына сәйкес келмесе, практика есебінде қажет материалдардар мен практика есебі болмаса

8 Студент-прктиканттың қауіпсіздігі және еңбегін қорғау (ҚжЕҚ) ережесі
8.1.1 ҚжЕҚ жалпы ережесі

Практикант практика өтіп жүрген мекеменің ішкі күн тәртібінің ережелеріне бағынып, әкімшіліктің нұсқауларын орындауға тиіс • Практикант қауіпсіздік және еңбекті қорғау (ҚжЕҚ) ережесін біліп, ережені жұмыс орнында орындауға міндетті.

8.1.2 Жұмыс кезіндегі ҚжЕҚ талабы

 • Жұмыс орнан таза ұстау

 • санитарлық нормаларды, жұмыс күн тәртібін және демалыс уақытын дұрыс пайдалану

 • Практикант өрт сөндіру құралдарының сақталатын жерін, су құбырының орналасу ретін білуге тиіс

 • Практикант қауіпті жағдайларда қажет оперативтік көшіп-қону жоспар-схемасын білуге тиіс (көшіп-қону жоспар-схемасы оқу бөлімінің әр қабатында ілінген)

 • Аудиторияларда:

- жарылғыш, жанатын заттарды әкелуге болмайды;

- электржарықтарын және электрқұралдарын қараусыз қалдыруғаболмайды;

- әртүрлі электржылтқыштарын қолдануға болмайды;

- зақымдалған розеткаларды, жарық беретін заттарды және қосалғыш коробтарды қолдануға болмайды. • Өрт кезіндегі әрекет:

(практикант өрт белгілерін сезсе (түтіндеу, иіс, жоғары температура және т.т.):

- тез арада 01 өрт сөндіру мекемесінің нөміріне телефон шалуға тиіс (мекеменің мекн-жайын, өрт орнын, өзінің аты-жөнін айтуға тиіс);

-оқушыларды алып шығу амалын ойластыру қажет;

-қолда бар құралмен өртті сөндіру (ішкі өрт краны, өртсөндіргіш);

- мекеме әкімшілігіне хабарлау.


 • Авария (апат) кезінде:

- жұмысты тоқтатып, мекеме әкімшілігіне хабарлау;

- тез арада 01 өрт сөндіру мекемесінің және 03 жедел жәрдем нөміріне телефон шалып шақырту қажет;- электр тогынан өрт кетсе рубильникты өшіру қажет, балтамен немесе күрекпен сымды үзу қажет.

8.1.3 Жұмыс соңында:

 • Жұмыс орнан жөндеп, барлық электр құралдарын өшіру қажет, жарықты өшіріліп, аудитория жабылып, кілт вахтаға тапсырылуы қажет

 • Барлық кемшіліктер (электрқұралдарының істен шығуы, аудиториялардағы жарықтың жеткіліксіздігі, жиһаздың сынуы және т.т.) бойынша әкімшілікке хабарлау қажет

Әдебиеттер

Негізгі:


 1. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания - М., 1990.

 2. Классному руководителю. Учебно-методическое пособие - Под ред. М.И. Рожкова-М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999-280с.

 3. Конаржевский Ю.А.. Анализ урока / М.: Центр «Педагогический поиск », 2000. -336с.

 4. Методика воспитательной работы: Учебное пособие для студентов высш. пед.учеб.заведений / Л.А.Байкова, Л.К.Гребенкина, О.В.Еремкина и др.; Под ред. В.А.Сластенина - М.: Издат. центр «Академия», 2002.-144с.

 5. Педагогика. Курс лекции.- Алматы: «Н- рлы „лем», 2005.

 6. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП - М.: Серия: Энциклопедия образовательных технологий, 2005.

 7. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя - М: Центр «Педагогический поиск», 2001.-176с.

 8. Щуркова Н.Е. Классное руководство: игровые методики.-М.: Педагогическое общество России, 2001.-224с.

 9. Хмель Н.Д. Теория технология реализации целостного педагогического процесса: Учебное пособие (В помощь преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам) - Алматы: АГУ им.Абая, 2002-90с.


Қосымша:


 1. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образования// Педагогика, 1997, №4. С. 11-17;

 2. Бондаревская Е.В. Смыслы и стратегии личностно-ориентированного воспитания// Педагогика, 1997, №.1 С. 17-24;

 3. Кукушкин В.С. Теория и методика воспитательной работы в школе: Учебное пособие.-Ростов н/Дону: Издательский центр «МарТ», 2002.-320 с. (Серия «Педагогическое образование»).

 4. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1995;

 5. Фридман Л.М., Пушкина Т.А. Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученический коллектив.-М., 1987;

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет