Правила передачі українською мовою географічних назв І термінів нідерландів київ укргеодезкартографія 2009 передмоважүктеу 325.7 Kb.
Дата26.06.2016
өлшемі325.7 Kb.

КУП ______________________

Затверджено

наказ Державної служби геодезії,

картографії та кадастру

від ___________ 2009 року № ____КУП ______________________


КОДЕКС УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУСтандартизація у сфері топографо-геодезичної

та картографічної діяльності
ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ І ТЕРМІНІВ НІДЕРЛАНДІВ

Київ

УКРГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ

2009
ПЕРЕДМОВА


  1. РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

РОЗРОБНИКИ: І. Руденко (керівник розробки), Н. Сивак, О. Ходзінська


  1. ВНЕСЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”)  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від ____________ 2009 р. № ____
  1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей кодекс усталеної практики не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Укргеодезкартографія, 2009
ЗМІСТ

С.


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 2

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2

КОДЕКС УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ

ТА КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ І ТЕРМІНІВ НІДЕРЛАНДІВ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ

И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ И ТЕРМИНОВ НИДЕРЛАНДОВ
STANDARTIZATION IN TOPOGRAPHIC, GEODETIC AND MAPPING ACTIVITY

RULES OF TRANSFORMATION INTO UKRANIAN OF GEOGRAPHICAL NAMES AND TERMS OF THE NETHERLANDS


Чинний від 2009 – –

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей Кодекс усталеної практики Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів (далі – Кодекс усталеної практики) встановлює норми передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів, фламандських назв у Бельгії, а також голландських назв на території Індонезії, у західній частині Нової Ґвінеї, у Південній Африці та Нідерландській Ґвіані в українських виданнях.2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому Кодексі усталеної практики є посилання на такі нормативні документи:

Закон України “Про географічні назви”,

Український правопис.


Видання офіційне

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому Кодексі усталеної практики, та визначення позначених ними понять [1].


3.1 географічний термін

Слово, що позначає рід географічного об’єкта, його фізичну або іншу характеристику


3.2 передача географічних назв

Процес передачі фонологічних, морфологічних та лексичних елементів якоїсь мови засобами іншої мови


3.3 топонім

Власна назва географічного об’єкта, що застосовується для його розпізнавання та встановлення відмінності від інших об’єктів


3.4 традиційна назва

Назва, яка вживається у певній мові для позначення географічного об’єкта, розташованого за межами території, де ця мова має статус державної чи офіційної, і відрізняється від назви географічного об’єкта мовою, якою спілкуються на території, де розташований цей географічний об’єкт.4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ4.1 Цей Кодекс усталеної практики розроблено відповідно до положень Закону України “Про географічні назви” за нормами та правилами українського правопису [2].


4.2 За правилами цього Кодексу усталеної практики передаються українською мовою географічні назви регіонів, які перелічені у розділі 1.
4.3 За цим Кодексом усталеної практики передаються голландські географічні назви на території Індонезії, які не мають відповідника у місцевих мовах. Назви фізико-географічних об’єктів нідерландською мовою передаються українською відповідно до розділу 5 цього Кодексу усталеної практики.
4.4 Голландські назви на території Африки передаються за правилами цього Кодексу усталеної практики без урахування особливостей місцевої вимови.
4.5 Нідерландська абетка [3] складається з таких літер:

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Ww, Vv, Xx, Уy, Zz.

5 ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НІДЕРЛАНДСЬКИХ ЛІТЕР ТА БУКВОСПОЛУЧЕНЬ
5.1 Довгота голосних, що має у нідерландській мові змістове значення, не відображена в передачі, тобто, нідерландські довгі голосні, що позначаються диграфами аа, ее, іе, оо, uu, передаються українською мовою за допомогою однієї літери.

5.2 Передача українською мовою голосних нідерландської мови здійснюється за правилами, наведеними у таблиці 1.


Таблиця 1 – Передача голосних нідерландської мови


Ч.ч.


Нідерландська літера

чи букво-сполученняПередача українською

мовою


Позиція

в слові


Приклади

1

2

3

4

5

1

а, ааау всіх позиціяхAdorp – Адорп

Baarlo – Барло

Aalburg – Албурґ
я

у закінченні іа

Maria – Марія
ае

а

у всіх позиціях

Baesrode – Басроде

Baexem – Баксем
2

е, ее 1)


е


у всіх позиціях


Angeren – Анґерен

Egmond – Еґмонд

Epse – Епсе

Beegden – Беґден


еu


е

у всіх позиціях

Geul – Ґел

Teuge – Теґе

Eursinge – Ерсінґе


3

і, іе 2)

і

крім дифтонгів аі, еі, оі, uі

Ilp – Ілп

Giekerk – Ґікерк
4


о, оо

о


у всіх позиціях


Oostvolde – Остволде

Oploo – Опло

Overloon – Оверлон

ое

у

у всіх позиціях

Oeffelt – Уффелт

Oegstgeest – Уґстґест

Hoenderloo – Гундерло

Moergestel – Мурґестел
5

u, uu 3)

ю

після приголосних

Burum – Бюрюм

Lunteren – Люнтерен

Buurt – Бюрт

Buurserbeek – Бюрсербек

Aardenburg – Арденбурґ

але: Burgerbrug – Бюрґербрюґ

у

в решті випадків

Ureterp – Уретерп

Urmond – Урмонд

Ursum – Урсюм

Кінець таблиці 1
1

2

3

4

5

6

у

й

після голосної

Hey – Гейі


після приголосної

Amby – Амбі

Gybeland –Ґібеланд

ей

якщо замінює дифтонг ij


Dyserinck –Дейсерінк

1) Про е у сполученні ееu див. рядок 3 таблиці 2.

2) Про дифтонги аі,еі, оі, uі див. таблицю 2.

3) Слово burg наприкінці назви і назва Burg за традицією передаються через у.5.3 Передача українською мовою дифтонгів нідерландської мови здійснюється за правилами, наведеними у таблиці 2.
Таблиця 2 – Передача дифтонгів


Ч.ч.

Нідерландське

буквосполученняПередача

українською

мовою


Позиція

в слові


Приклади

1

2

3

4

5

1

аі, ааі, ау

ай

у всіх позиціях


Aaigem – Айґем


2

еі

ей

у всіх позиціях

Heide – Гейде

Keienburg – Кейенбурґ

Oosteinde – Остенде

Eikenstein –Ейкенстейн
3

eeu

еу

у всіх позиціях

Leeuwen – Леувен

Eeufeespos – Еуфеспос
4

ij

й

ей


у сполученні

з попереднімиа (aa), е

Eijsden – Ейсден

Heijhof – Гейгоф

Peij – Пейв решті випадків

IJlst – Ейлст

Baardvijk – Бардвейк


Кінець таблиці 2


1

2

3

4

5

5

оі, ооі

ой

у всіх позиціях

Goirle – Ґойрле

Bezooien –Безойен

Gooiland – Ґойланд


6


ou

ау

у всіх позиціях

Oudshoorn – Аудсгорн

Houten – Гаутен

Drоuwenermond – Драувенермонд


7

ui

ей

у всіх позиціях

Bakhuizen – Бакгейзен

Fluitenberg –Флейтенберґ

Uitbergen – Ейтберґен

Uithuizermeeden – Ейтгейзермеден


5.4 Передача українською мовою буквосполучень з літерою j здійснюється за правилами, наведеними у таблиці 3.
Таблиця 3 – Передача буквосполучень з літерою jЧ.ч.

Нідерландське

буквоспо-лученняПередача українською мовою

Позиція

в слові


Приклади

1

2

3

4

5

1

ja


я


на початку слова і після голосних

Janhagelhoek – Янгаґелгук’я


після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р


ья

після д, т, с, л, н

2

je


є


на початку слова і після голосних


’є

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, рКінець таблиці 3


1

2

3

4

5ьє

після д, т, с, л, н


Tjetjerk – Тьєтьєрк

3

ji


ї


на початку слова і після голосних

Jisp – Їсп’ї


після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р


ьї


після д, т, с, л, н
4

jo

йо

у всіх позиціях


Joppe – Йоппе

5

joe


ю

на початку слова і після голосних


’ю


після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р


ью


після д, т, с, л, н
6

jou

яу

на початку слова і після голосних

Joure – Яуре’яу

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р


ьяу


після д, т, с, л, н
7

ju


ю

на початку слова і після голосних

Junne – Юнне
’ю


після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р


ью


після д, т, с, л, н

Tjum – Тьюм

Anjum – Аньюм

5.5 Передача українською мовою приголосних нідерландської мови здійснюється за правилами, наведеними у таблиці 4.
Таблиця 4 – Передача приголосних


Ч.ч.

Нідерландська літера чи букво-сполучення

Передача українською

мовою


Позиція

в слові


Приклади

1

2

3

4

5

1

b

б

у всіх позиціях

Babberik – Бабберік


Продовження таблиці 4


1

2

3

4

5

2

с


к


перед а, о, u


America – Америка

Abcoude – Абкауде

с

перед і, е та у

Arcen – Арсен
ch


х


у всіх позиціях


Acht – Ахт

Drachten – Драхтен

Baarschot – Барсхот
не

передається 1)


Heesch – Гес

Brielsche Maas – Брілсе-Маас

Bergschenhoek –

Берґсенгук

Vischgat – Вісґат

ck

к


перед приголосним та в кінці слова


Brockzijder polder –

Брокзейдер-Полдер

Dysenrinck – Дейсенрінк
кк

між голосними

Jackijst – Яккейст


3

d

д

у всіх позиціях

Doezum – Дузюм


4

g

ґ

у всіх позиціях

Gast – Ґаст


5

h

г


на початку слова і після

голосних, на початку другого слова у складній назвіHank – Ганк

Ohe – Оге

Anholt – Анголт

Veenhuis – Венгейс

Arnhem – Арнем

Keithel – Кетел

не передається


після приголосних

Lhebroek – Лебрук

6

k


к


у всіх позиціях

Gorkum – Ґоркюм

Blokker – Блоккер
7

l

л

у всіх позиціях

Laar – Лар

Bellingvolde – БеллінґволдеКінець таблиці 4
1

2

3

4

5

8

m

м

у всіх позиціях

Meppel – Меппел

Limburg – Лімбурґ
9

n

н

у всіх позиціях

Notter – Ноттер

Onderdendam – Ондердендам
10

p

п

у всіх позиціях

Purmerend – Пюрмеренд

Elp – Елп
11

qu

кв

у всіх позиціях

Cruquius – Крюквіус


12

r

р

у всіх позиціях

Raalte – Ралте

Roermond – Рурмонд
13

s


с


у всіх позиціях

Sneek – Снек

Beesel – Бесел


sj 2)

ш14

t

т

у всіх позиціях

Tonsel – Тонсел

Terneuzen – Тернезен
15

v

в

у всіх позиціях

Veldhoven – Велдговен

Vecht – Вехт
16

w

не передається

в кінці слова


Hellouw – Геллау

Graauw – Ґрау

в

в інших випадках

Wouterswoude – Ваутерсвауде

Windeweer – Віндевер
17

х

кс

у всіх позиціях

Axel – Аксел

Hardinxveld – Гардінксвелд
18

z

з

у всіх позиціях

Zuidland – Зейдланд


1) Буквосполучення ch у сполученнях sch, sche, schen наприкінці слова як у простих, так і в складених назвах не вимовляється і не передається.

2) Зустрічається зрідка.


5.6 За дійсним нідерландським правописом буквосполучення ch у випадках, наведених у рядку 2 таблиці 4, не пишеться, проте в написанні географічних назв іноді зберігається написання за старим правописом.
5.7 Подвоєні приголосні передаються у транскрипції:

– двома відповідними українськими літерами у позиції між голосними;Приклади

Annen – Аннен,

Assel – Ассел.
– однією літерою, якщо стоять перед приголосною.

Приклад

Akkrum – Акрюм.


5.8 Слово nieuw (новий) передається відповідно до живої вимови – ньїв.

Приклади

Nieuwdorp – Ньївдорп,

Nieuwedijk – Ньїведейк.

6 НАГОЛОС
6.1 Наголос в нідерландських географічних назвах у більшості випадків падає на кореневий склад, який завжди стоїть на початку в голландських словах.

Приклади

Breda – Брéда,

Aalten – Áлтен,

Gendringen – Ґéндрінґен.


6.2 У складних географічних назвах, що складаються з двох і більше слів, кожне слово, яке входить до складу назви, зберігає наголос на кореневому складі. На картах за необхідністю виставляється один наголос, на першому складі.

Приклади

Leeuwarden – Лéуварден,

Vollenhove – Вóлленгове,

Oudetonge – Áудетонґе.


6.3 Тоді, коли друге слово у складеній назві – односкладове, наголос падає на кореневий склад першого.

Приклади

Willemstad – Вíллемстад,

Numansdorp – Ню́мансдорп,

Zandvoort – Зáндворт,

Amsterdam – Амстердам.

7 ГЕОГРАФІЧНІ ТЕРМІНИ І НАПИСАННЯ СКЛАДЕНИХ НАЗВ
7.1 Складені назви пишуться нідерландською мовою як разом, так і окремо. Написання разом чи окремо під час передачі українською мовою визначається за написанням оригіналу (див. Додаток А).

Окремо транскрибовані частини складених назв пишуться через дефіс з великої літери за винятком службових слів.Приклади

Groote Brekken – Ґроте-Бреккен,

Grooteketten – Ґротекетен,

Kleine Lindt – Клейне-Ліндт,

Kleinemeer – Клейнемер,

Kleinoosterwijk – Клейностервейк,

Het Gein – Гет-Ґейн,

Elburg – Елбурґ,

Waalen Burg – Вален-Бурґ.
7.2 Артиклі, прийменники та інші допоміжні слова пишуться на початку назв з великої літери, всередині – з малої.

Приклади

De Diemen – Де-Дімен,

Den Berg – Ден-Берґ,

Hius ten Bosch – Гейс-тен-Бос,

Huis ter Heide – Гейс-тер-Гейде,

Hius te Woude – Гейс-те-Вауде,

Sas van Gent – Сас-ван-Ґент,

Broek in Waterland – Брук-ін-Ватерланд,

Capelle aan den IJssel – Капелле-ан-ден-Ейссел.
7.3 Сполучення s, що є скороченою формою означеного артиклю de в родовому відмінку (повна форма родового відмінку – des), на початку назви не передається.

Приклади

’s Graveland – Ґравеланд,

’s Gravelduin-Capelle – Ґравелдейн-Капелле,

’s Hertogenbosch – Гертоґенбос.


7.4 Сполучення t, що є скороченою формою означеного артиклю середнього роду het, не передається, якщо стоїть на початку назви, і передається в формі т’ всередині назви.

Приклади

’t Hoogeheksel – Гоґегексел,

Hoek vant IJ – Гук-ван-т’Ей.
7.5 Географічні терміни передаються в транскрипції.

Приклади

Ameland-Flach – мілина Амеланд-Флах,

Dokkumer-Diep – канал Доккюмер-Діп,

Naardermeer – озеро Нардермер.


7.6 Географічний термін kanaal (канал) пишеться в українській передачі через дефіс з малої літери.
Приклади

Wornsche Kanaal – Ворнсе-канал,

Noordseekanaal – Нордсе-канал.
7.7 Під час передачі голландських назв фізико-географічних об’єктів на території Індонезії географічні терміни передаються в транскрипції, якщо вони пишуться разом із назвою, а також якщо власна назва є прикметником або числівником.

Приклади

Bobbelberg – гора Боббелберґ,

Gebroken Eilanden – острови Ґеброкен-Ейланден.

В інших випадках географічні терміни перекладаються.Приклади

Schildpad Eilanden – острови Схілдпад,

Zuidwachter Eiland – острів Зейдвахтер.
7.8 Якщо всі джерела наводять голландську назву на території Індонезії у перекладеній формі, допускається переклад такої назви.

Приклад

Zadel Berg, Saddle Hill – Сідлоподібна гора.


7.9 Дозволяється переклад прикметника vals (valsch) (несправжній), а також передача деяких слів і назв, запозичених з міфології, в традиційній українській формі.

Приклади

Valsche Doekono – Несправжній Дуконо,

Medusa Rif – риф Медуза,

Aurora Bank – банка Аврора.
8 ТРАДИЦІЙНІ НАЗВИ
Географічні назви, наведені у таблиці 1, вживаються у традиційно усталеному написанні, що не відповідає правилам передачі цього Кодексу усталеної практики.

Таблиця 1


Нідерландське написання

Передача за правилами

Традиційна назва

s’ Gravenhage


Ґравенгаґе


Гааґа


De Honte, Wester Schelde


Де-Гонте, Вестер-Схелде


Західна Шельда


Friesland


Фрісланд


Фрісландія


Maas


Мас


Маас*)


Noordholland


Нордголланд


Північна Голландія


Noord Brabant


Норд-Брабант


Північний Брабант


Ooster Schelde

Остер-Схелде


Східна Шельда


Vlaanderen


Вландерен


Фландрія


Vlissingen

Вліссінґен


Фліссінґен


Waal

Вал


Ваал

Westfriesische Eilanden

Вестфрісісе-Ейланден


Західно-Фрізькі острови


Zuidholland

Зейдголланд

Південна Голландія


*) Пишеться так у всіх похідних географічних назвах: Маасбрахт, Маасдам, Маасдейк

тощо.


Голова Державної служби геодезії,

картографії та кадастру В.П. Ткаліч


ДОДАТОК А

(обов’язковий)


Таблиця А.1 - Перелік географічних термінів та інших слів, що формують нідерландську топонімію [4]


Нідерландське написання

Транскрипція

Український переклад

1

2

3

ankerplaats

archipel


arm

baai


baak, baken

bank


bassin

beek


berg

binnen


blauw

bocht


bos

bron


brug

buiten


burg

dal


dam

diep
dijk

dok

dorp


droogte

duin


eiland

fabriek


fontein

gat


gebergte

geel


geul

golf


gracht

grens


grond

анкерплатс

архіпел


арм

бай


бак, бакен

банк


бассін

бек


берґ

біннен


блау

бохт


бос

брон


брюґ

бейтен


бурґ

дал


дам

діп
дейк

док

дорп


дроґте

дейн


ейланд

фабрік


фонтейн

ґат


ґеберґте

ґел


ґел

ґолф


ґрахт

ґренс


ґронд

якірна стоянка

архіпелаг

рукав

затока, бухтанавігаційний знак, бакен

банка


басейн

струмок


гора

внутрішній

синій

бухта, затокаліс

джерело


міст

зовнішній

фортеця

долина


гребля

1) глибокий, 2) глибина, 3) канал

дамба, гребля

док


село

банка, мілина

дюна

острів


фабрика

джерело


1) прохід, 2) затока

гірський хребет, гори

жовтий

прохід, канавазатока

канал


кордон

дно, банкаПродовження таблиці А.1


1

2

3

groot

ґрот

великий

haven

havenhoofd

heide

heuvel


hoek

hoofd


hoog

hut


гавен

гавенгофд

гейде

гевел


гук

гофд


гоґ

гют


гавань

мол


пустинь

пaгорб


1) кут, 2) мис, 3) коса

1) голова, 2) мис, 3) мол

високий

будинок, хижаkaai, kade

kaap


kanaal

kapel


kasteel

kerk


klein

klip


kreek

kust


laag

land


landing, landingsplaats

lichtschip

lichttoren

meer


middel, midden

moeras


mond, monding

neder


nieuw

Noord, Noorden

oever

ondiepte


oorlogs marine basis

Oost, Oosten

opper

oud


over

passage


plaat

poel


polder

poort


punt

rede


кай, каде

кап


канал

капел


кастел

керк


клейн

кліп


крек

кюст


лаґ

ланд


ландінґ, ландінґсплатс

ліхтсхіп


ліхтторен

мер


міддел, мідден

мурас


монд, мондінґ

недер


ньїв

норд, норден

увер

ондіпте


орлоґс-маріне-басіс

ост, остен

оппер

ауд


овер

пассаже


плат

пул


полдер

порт


пюнт

реде


набережна, пристань

мис


канал

1) каплиця, 2) церква

фортеця

церква


малий

скеля


1) вузька бухта, 1) струмок

берег


низький

земля, країна

пристань

плавучий маяк

маяк

озеро


середній

болото


гирло

нижній


новий

північ


берег річки

банка


військово-морська база

схід


верхній

старий


1) верхній, 2) головний

прохід


банка

болото


полдер

прохід


мис

рейд


Кінець таблиці А.1


1

2

3

rif

ріф

риф

rivier

rood


rots

schiereiland

sint

sluis


spits

stad


station

steen


straat

strand


stroom

рівір

род


ротс

схірейланд

сінт

слейс


спітс

стад


статіон

стен


страт

странд


стром

річка

червоний


скеля

півострів

святий

шлюз, греблявершина

місто


станція

камінь, скеля

протока

узбережжя, морський берегрічка, течія

ton

top


toren

uitkijk


vaart

vaarwater

vallei

vals


veen

veld


vesting

vijver


vlakte

voorste


vuurschip

vuurtoren

water

waterval


wel

werf


West, Westen

wit


woud

zand


zandbank

zee


zeegat

zeekant


Zuid, Zuiden

zwart


тон

топ


торен

ейткейк


варт

варватер


валлей

валс


вен

велд


вестінґ

вейвер


влакте

ворсте


вурсхіп

вурторен


ватер

ватервал


вел

верф


вест, вестен

віт


вауд

занд


зандбанк

зе

зеґатзекант

зейд, зейден

зварт


буй

вершина


башта

пост спостереження

канал (судноплавний)

фарватер


долина

несправжній

болото (осушене)

поле


фортеця, форт

ставок


банка

передній


плавучий маяк

маяк


вода

водоспад


1) колодязь, 2) джерело

верф


захід

білий


ліс

пісок


піщана банка, мілина

море


морський прохід

морський берег

південь

чорний


ДОДАТОК Б

(довідковий)


БІБЛІОГРАФІЯ


  1. Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names / Department of Economic and Social Affairs, UN Group of Experts on Geographical Names. – New York: UN, 2002 (Глосарій термінів для стандартизації географічних назв / Департамент економіки і соціальної політики. Група експертів ООН з географічних назв. – Нью-Йорк: ООН, 2002

  2. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наукова думка, 2008

  3. Nederlands-oekraїens oekraїens-nederlands woordenlijst: 2de uitgave, verbeterd en aangevuld / Andrii Kozachuk. – Antwerpen: SOS Tsjernobylkinderen, 2004 (Нідерландсько-український і українсько-нідерландський словник: 2-е доповнене перевидання / Андрій Козачук. – Антверпен: SOS Tsjernobylkinderen, 2004)

  4. Nederlands-oekraiens oekrai'ens-nederlands woordenlijst: 3de uitgave, verbeterd en aangevuld: meer dan 2200 woorden / Andrii Kozachuk. - Antwerpen: SOS Tsjernobylkinderen, 2005 (Нідерландсько-український і українсько-нідерландський словник: 3-е доповнене перевидання: 2200 слів / Андрій Козачук. – Антверпен: SOS Tsjernobylkinderen, 2005)УДК ____________ УКНД ______

Ключові слова: географічна назва, географічний термін, передача географічних назв, нідерландська мова, українська мова, традиційна назва.Директор ДНВП "Картографія"

_______________Р.І. Сосса


Керівник розробки,

головний редактор ДНВП "Картографія"


_______________І.С. Руденко


Відповідальний виконавець,

начальник відділу стандартизації географічних назв ДНВП "Картографія"


_______________Н.І. Сивак


Редактор відділу стандартизації географічних назв ДНВП "Картографія"

_______________О.В. Ходзінська
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет