Правилник националног такмичења за најбоља вина Србије члан организацијАДата17.07.2016
өлшемі78.85 Kb.ПРАВИЛНИК

Националног такмичења за најбоља вина Србије

ЧЛАН 1. ОРГАНИЗАЦИЈА

Такмичење ће организовати СРПСКО ВИНО и Удружење винара и виноградара Србије.

Такмичење је отворено за свако вино које се производи у Србији и Републици Српској.

ЧЛАН 2. ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ УЗОРАКА

Сваки учесник мора да попуни Пријавни лист, уз навођење, најмање, ових података: • Идентификација подносиоца пријаве ( Подаци о произвођачу);

 • Категорија производа према класификацији – Подаци о производу;

 • Кратак физичко-хемијски опис, који наводи садржај шећера грама у литру и стварну јачину алкохола у процентима, укупни SО2, садржај киселине и укупних екстрата;

 • Сорте грожђа и њихов проценат;

 • Година бербе (најмање 85% од тога мора да потиче из наведене бербе). Ако је вино мешавина различитих берби, та околност мора да се наведе;

 • Количина вина на залихама која одговара регистрованом узорку;

 • Комерцијални подаци производа;

 • Цена по боци, изражена у еврима или динарима;

 • Етикета вина;

За свако регистровано вино мора да се пошаље најмање 4 боце од по 0,75 литара.

Боце морају да се пошаљу са комплетним етикетама, у обавезно запечаћеном паковању и морају да стигну на одредиште са нетакнутим печатима.

Коверат који садржи документацију о узорку мора да буде у истом паковању где су смештене и боце. Осим тога, формулар за регистрацију може да се пошаље на факс + 381 11 2696-288 или на маил: srpskovino.beograd@gmail.com

Крајњи рок за пријем узорака за такмичење одређује организатор.

Сви узорци примљени после овог рока губе право да учествују на такмичењу и могу се вратити, о трошку учесника, у место порекла, у року од 30 дана од такмичења.

Комисија задржава право да узорке који стигну након одрђеног рока задржи на такмичењу, као и да узорке може прикупити на други начин уз обавештење свим правним лицима чији узорци учествују на такмичењу.Право да пошаљу вина на такмичење имају искључиво произвођачи из Србије И Републике Српске уз уплату котизације од 1.700,00 динара или 15 евра по етикети.

Сви произвођачи који учествују на Српском фестивалу вина и ракије имају могућност да дају 2 бесплатна узорка.

Котизација за узорке за сва вина преко броја бесплатних узорака, која на такмичење дају излагачи на Српском фестивалу вина и ракије је 1.700,оо динара или 15 евра по узорку .Уплата котизације се врши на рачун СРПСКО ВИНО д.о.о. број 285-2291000000098-65

ЧЛАН 3. ПОСТАВЉАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ВИНА И ДИРЕКТОРА ТАКМИЧЕЊА

Организатор поставља Председника комисије са искуством у раду, чије оцене не учествују у званичном такмичењу.

Директор такмичења се стара о техничком извршењу такмичења

ЧЛАН 4. КОНТРОЛА ПРИМЉЕНИХ УЗОРАКА

Председник Комисије мора да примени систем контроле узорака који он сматра одговарајућим за правилно одвијање такмичења, а нарочито мора да верификује: 1. Пријем узорака и приложене документације. Тамо где је тако правилно, има право да одбије узорке који не одговарају овим правилима.

 2. Регистрацију свих примљених узорака, било да су одобрени или нису. Сваки узорак мора да има број уписивања.

 3. Правилну употребу ознаке порекла, квалитетна вина произведена у одређеном региону.Директор има право да елиминише узорке чије етикете на пријави нису у складу са тим принципима. У сваком случају, а у складу са прописима земље порекла, за неправилности у означавању налепницом одговоран је произвођач вина или пунилац боце.

 4. Распоређивање узорака вина према категоријама.Тај задатак мора да се изврши према објављеним особинама, или, ако је неопходно, на основу доказаних особина. Ту почетну класификацију може да прегледа и измени директор такмичења.

 5. Чување узорака под правилним просторним условима, да би се сачували у савршеном стању, током одржавања дегустација.


ЧЛАН 5. ПОСТАВЉАЊЕ ЧЛАНОВА ЖИРИЈА

 1. Председник такмичења одлучује о броју жирија, поставља и распоређује сваког од њих.Број жирија мора да се одреди у складу са регистрованим узорцима и категоријом вина.

 2. У сваком жирију може да има минимум пет чланова, стручњака у анализи чулима. Међу њима могу да буду дегустатори вина из земаља међу којима није земља организатор, а друге би било пожељно изабрати из неке земље која је потрошач вина. Број чланова сме да се повећа до седам, ако Председник сматра то прикладним.

 3. Чланови жирија се постављају у личном својству. За сваким оцењивачким столом седи по један судија.


ЧЛАН 6. ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ЖИРИЈА И ДИРЕКТОРА

 1. Што се тиче улога сваког жирија, његов председник мора да обезбеди придржавање ових правила, према општим смерницама такмичења.

Ако то директор изричито одреди, неки члан надзорног органа сме да контролише активност жирија и ако је неопходно, директор има право да ради као овлашћено надзорно лице једног или више жирија.

 1. Председници или надзорни органи сваког жирија морају да обезбеде:

 • Правилно одвијање припреме узорака.

 • Потпуно анонимну природу узорака. У ту сврху, боце морају да буду изложене у амбалажи која крије њихов облик, да би се избегла идентификација било којег податка који се односи на етикетирање. Жирију се не смеју излагати оригинални запушачи, да би се избегла могућност идентификације узорака.

 • Правилно сервирање и температура вина. Вино мора да се сервира у стандардним чашама и у присуству жирија.

 • Правилно представљање узорака, уз исправљање свих грешака из претходног груписања, ако је неопходно, или предлагање директору да избаци узорке који, по мишљењу жирија, не испуњавају захтеве овог правилника.

 • Тишину за време дегустације, без икаквих коментара или изјава било које врсте међу дегустаторима жирија.

 • Правилно попуњавање дегустационих картица за сваки узорак. 1. Председник или надзорни орган жирија има право да одбаци боце вина са недостатком, на захтев два или више чланова жирија, или на основу сопствене одлуке, захтевајући нову боцу за испитивање ако се недостатак односи на запушач или друге специфичне околности амбалаже. 1. Председник или надзорни орган жирија има право да нареди понављање испитивања неког узорка, било да је то у истој или различитој серији дегустације, ако су то затражила бар два члана његовог жирија, или ако постоји велико неслагање у погледу поена које су доделили чланови жирија. Такође, председник има право да предложи директору понављање дегустације узорка од стране неког другог или других жирија, да би се добили усаглашени резултати. 1. Председници или надзорни органи жирија могу уз одобрење организатора да учествују у оцењивану вина. 1. Председник има право одређивања понављања било ког узорка, као и задржавања свих узорака који остану након оцењивања и понови их наредни дан под другим редним бројем уколико он то жели

ЧЛАН 7. ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА И ДИРЕКТОРА

 1. Пре формирања жирија, председник и директор проверавају организацију серија дегустације, верификујући редослед презентације вина и број узорака које треба да анализира жири.

 2. Председник и директор морају да примене неопходна средства контроле да би поступали у складу са захтевима наведеним у члану 6, став 2, ових правила. Нарочито мора да се контролише правилни еколошки услови собе за дегустацију и да се отварање боце врши у суседној просторији. У собу или собе за дегустацију приступ смеју да имају само они људи који су директно у вези са такмичењем, овлашћени за тај предмет.

 3. Директор мора да контролише правилно функционисање секретаријата и нарочито третман узорака, да би се избегла било каква могућност грешке, чиме се гарантује тајност резултата до момента њиховог објављивања, као и анонимност учесника.


ЧЛАН 8. РЕДОСЛЕД ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УЗОРАКА У СЕРИЈАМА ДЕГУСТАЦИЈЕ

Ако се жирију презентирају различите врсте вина током исте серије дегустације, дегустација мора да се врши по следећем редоследу: пенушава вина, полупенушава вина, бела вина, розе вина, црвена вина, вина која су одлежала у храстовом бурету и ликер вина.

У свакој од ових група сува вина се морају дегустирати пре полусувих и слатких, млада вина пре старих, а увек по реду у односу на степен садржаја алкохола.

Дегустација међу винима са годином бербе мора да прати све нижи број у погледу године бербе. Вина која се односе на исту бербу морају да прате све виши број у погледу времена лежања у дрвеном бурету, или мора да се узме у обзир завршни укус са задршком сваког вина у устима.ЧЛАН 9. ПРАВИЛА КОЈА ОДРЕЂУЈУ РАД ЖИРИЈА

 1. Председник такмичења има право да окупи све жирије на једном месту у једној или неколико информативних или дегустационих серија , да би саопштио неке напомене или да би оценио нека мишљења.

 2. Жирији морају да се придржавају ових правила уз изузетну пажњу, чији текст мора да им буде на располагању током одвијања такмичења.

 3. Сваки члан жирија, као основни принцип такмичења, мора да поштује потпуно анонимну природу узорака.

 4. Свако вино мора да се презентира посебно, према редоследу наведеном у члану 8 ових правила. Председник мора да потврди да су сва вина правилно оцењена.

 5. Свакога дана мора да буде три или четири серије дегустације за сваки жири, са највише 15 вина по серији.Укупан број дневних узорака поднетих жирију не може да пређе 50. Директор такмичења мора да утврди неопходне паузе између серија, да би се судијама понудила довољан одмор.

ЧЛАН 10. ДЕГУСТАЦИОНА КАРТИЦА

Да би се проценила вина изложена на такмичењу, користиће се картица Српско вино.ЧЛАН 11. ТЕМПЕРАТУРА СЛУЖЕЊА

Као опште правило, вина морају да се дегустирају приближно на следећим температурама:

Бела и розе вина 09 - 12˚Ц

Црвена и слатка вина 15 - 18˚Ц

Пенушава и полупенушава вина 07 - 10˚Ц

Сува ликер вина 07 - 10˚Ц

Вина одлежала у храсту или Барику 10 - 16˚Ц

Полуслатка и слатка ликер вина 12 - 14˚ЦЧЛАН 12. ЗАПИСИВАЊЕ И ТАБЕЛАРНО ПРИКАЗИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Награде:

 • Великa златнa

 • Златнa

 • Сребрнa

 • Најбоље бело вино Србије т.г. – признање,

 • Најбоље розе вино Србије т.г.– признање,

 • Најбоље црвено вино Србије т.г. – признање,

 • Најбоље специјално вино Србије т.г. – признање,

 • Најбоље вино Србије т.г. у свим категоријама;

Оне се морају додељивати према следећим ознакама:

НАГРАДА ГРАНИЦА ПОЕНА

ВЕЛИКА ЗЛАТНА 100 до 92

ЗЛАТНА 92 до 88

СРЕБРНА 87 до 83

Уз сваку награду се додељује диплома и медаља коју издаје СРПСКО ВИНО као документ подршке, где се морају уписати идентификација узорака вина, његова оцена и његов произвођач.

Организатор има право да накнадно за вина са освојеним наградама провери истоветност вина у боци која су послата на такмичење и вина које се налази код произвођача.

Повлачење награде неком вину се врши ако се утврди да је за оцењивање послато туђе вино. Информација о томе се прослеђује Министарству пољопривреде, Удружењу виноградара и винара Србије-ВИВИС и медијима

Организатор такмичења

СРПСКО ВИНО д.о.о.
БЕОГРАД, 12.12.2011.године

СРПСКО ВИНО д.о.о. ул. Лисачка 21а, 11460 Барајево-Београд, ПИБ 106808307, МБР 20685034

info@srpskovino.rs, srpskovino.beograd@gmail.com, www.srpskovino.rs


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет