Председателя на народното събрание г-жа цецка цачеваДата18.07.2016
өлшемі55.3 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;

дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bgЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ДО

Г-Н ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТ ПГ НА СИНЯТА КОАЛИЦИЯ
На Ваш № 954-06-190/10.11.09 г.
ОТНОСНО: Съхраняването на книгите и предметите на изкуството от наследството, завещано от г-н Теодор Димитров в полза на Република България.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОШЕВ,
Благодаря за изключително актуалния въпрос, който поставяте и за това, че имате отношение към отговорното опазване на дареното от г-н Теодор Димитров.
Част от наследството на г-н Димитров е получено от Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” на два етапа. През пролетта на 2008 г. на библиотеката са предоставени 42 000 документа (40 827 тома книги; 5000 грамофонни плочи и други видове документи, като графики, снимки и рисунки). Дарението включва 280 тома ценни старопечатни документи, които са насочени към Ръкописно-документалния център. През пролетта на 2009 г. е получена втората част от дарението, което възлиза на 200 документа – книги и грамофонни плочи.
Веднага след получаването на всички документи са поставени печати „Дарение от Теодор Димитров”. Към трите групи документи ангажимент имат Направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство”, Направление „Специални сбирки” и Направление „Комплектуване на библиотечните фондове”.
По отношение на втория въпрос ще си позволя да Ви запозная по-подробно с извършеното до момента.

Съгласно съставеното на 15.08.2002 г. завещание Теодор Димитров завещава в полза на българската държава своето имущество. С Постановление № 267/12.11.2007 г. на Министерски съвет по бюджета на Министерство на културата се предоставят средства в размер на 500 000 лв. за командировъчни, експертизи и други разходи, свързани с описването и оценката на движимите вещи, включени в наследството на Теодор Димитров. С Решение № 39/25.01.2008 г. на Министерски съвет се приема наследството, завещано от Теодор Димитров в полза на Република България. Според същото решение на Министерството на външните работи е възложено управлението на намиращите се извън Република България недвижими имоти от наследството.


По силата на цитираното Решение Министерството на културата се задължава да приеме движимите вещи по описа на командированата за целта работна група в Конфедерация Швейцария и в Република Франция, както и съвместно с председателя на Държавна агенция „Архиви” да предприеме необходимите мерки за съхраняването и управлението на движимите вещи от наследството, представляващи паметници на културата, културни и исторически ценности.
Цялата организация по прибиране на наследството от територията на Конфедерация Швейцария и Република Франция и транспортирането му до България е извършена от Министерство на културата. Командировани са работни групи със задача да опаковат и натоварят всички движими вещи. При пристигане на камионите на територията на Република България вещите са приети за съхранение в складовете на Транспортно-логистичната фирма „М&М - Милицер и Мюнх” в София.
От Швейцария през пролетта на 2008 г. са пристигнали общо три камиона с движими вещи, които са описани и приети по направления от експерти от следните музеи в София: Национален исторически музей, Национален политехнически музей, Национален етнографски институт с музей при БАН, Национална галерия за чуждестранно изкуство, Национален музей на българското изобразително изкуство, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Национален музей „Земята и хората”, Национален военноисторически музей, Национален природонаучен музей при БАН и Държавна агенция „Архиви”. От Франция пристигат два камиона с движими вещи през м. май 2009 г., които също са приети и описани по направления от експерти от горепосочените музеи.

През м. май 2008 г. е организирана национална изложба „Дарението” в залите на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, посветена на Деня на славянската писменост и култура. Участват всички музеи, приели предмети от Женева. Целта е да се изрази уважение към личността на дарителя и същевременно - да се даде гласност пред обществеността за направеното от него дарение.


За поемане на разходите по приемане на наследството, завещано от Теодор Димитров в полза на Република България и в изпълнение на Постановления № № 267/12. 11.2007 г. и 297/08.12.2008 г., по бюджета на Министерството на културата са предоставени общо 804 250 лв., които са изразходвани за следните дейности:

  • 206 638 лв. за консервационно-реставрационни работи по предметите от наследството, извършени от Националния исторически музей, Националния политехнически музей, Националния музей „Земята и хората”, Националния музей на българското изобразително изкуство, Националната галерия за чуждестранно изкуство, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Националния етнографски музей при БАН, Националния природонаучен музей при БАН и Националния военно-исторически музей;

  • 352 156 лв. за транспортиране на движимото наследство, временното му съхранение в специална разпределителна база, обезпаразитяване и други дейности, свързани с приемането на наследството;

  • 3 000 лв. за осигуряване на сигнално-охранителна система в училището в гр. Панагюрище;

  • 242 456 лв. са останали неизразходвани през 2008 г. и тъй като са целеви, в изпълнение на разпоредбите за разходване на бюджетни средства, бюджетната година е приключена, като те не са използвани за други плащания.

Според експертите от специализираните музеи в София малка част от имуществото представлява интерес за тях и допълва техни колекции. Като цяло то има основно антикварна стойност. В няколко от музеите предметите препълват фондовете им и не могат да бъдат съхранявани по съответния ред. Освен това, тъй като нямат стойност на движими културни ценности, няма основание да бъдат регистрирани в музеите, както и записани в инвентарните им книги.


Цялото движимо имущество, завещано от Теодор Димитров и транспортирано в България, може да има стойност на движими културни ценности само ако остане в цялост и се съхранява в музей, посветен на неговия дарител. Само тогава всеки предмет придобива стойност на културна ценност, защото е свързан единствено с личността, за която е създаден музей.
Тъй като майката на дарителя е родом от гр. Панагюрище, а и самият Теодор Димитров е учил там, се е оформила идеята да бъде започната процедура по разкриване на филиал „Музей на дарителя Теодор Димитров” към историческия музей в града. Събрано на едно място, дарението може да бъде социализирано и превърнато в атрактивна експозиция. Така ще бъде завършена и цялостната процедура по приемане на наследството и ще се осигури неговото бъдещо запазване.
При водените разговори с представители на Община Панагюрище беше постигнато съгласие за създаване на музей на дарителя и приемане на имуществото. Предметите от наследството от Република Франция бяха транспортирани до гр. Панагюрище през м. септември 2009 г. и прибрани за съхранение в закритото училище „Сава Радулов”. Монтиран е СОТ и дворът на училището е осветен. Направено е предписание от полицията за обезопасяване на сградата, което включва монтиране на решетки, щори на прозорците и блиндирани врати.
На този етап Община Панагюрище отказва да предприеме по-нататъшни действия с обяснението, че не разполага с финансови средства. От своя страна Министерството на културата няма правно основание да влага средства в дълготрайни активи на обекти, които не са негова собственост.
Във връзка с гореизложеното Министерството на културата счита, че Община Панагюрище следва да направи необходимото за да изпълни предписанието на полицията, а през следващата година Историческият музей – гр. Панагюрище би могъл да кандидатства с проект на сесия, организирана от дирекция „Културно наследство”, за частично финансиране за създаване на експозиция „Теодор Димитров”.
Надявам се, информацията да е била достатъчно изчерпателна и вярвам, че с общи усилия ще успеем да опазим и представим по най-добрия начин получено дарение, но затова освен усилия, ще бъдат необходими средства и време.
С уважение,
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:

ВЕЖДИ РАШИДОВКаталог: files
files -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
files -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Спорттық разрядтар мен санаттар беру: спорт шеберлігіне үміткер, бірінші спорттық разряд, біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі бірінші санатты жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты нұсқаушы-спортшы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет