ПредставлениеДата03.07.2016
өлшемі36 Kb.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Ревизионной комиссии по Акмолинской области
город Кокшетау               22 января 2014 года
В рамках контроля эффективности реализации Программы развития территорий Сандыктауского района за период 2 полугодия 2011 года, 2012 год, 1 полугодие 2013 года, а также полнота исполнения прогноза социально-экономического развития района, решений маслихата и стратегических планов (бюджетных программ), проведен контроль в ГУ «Аппарат акима Лесного сельского округа» (далее – Аппарат акима) с общим объемом охваченных контролем средств 16255,5 тыс.тенге. Общая сумма выявленных нарушений составила 332,7 тыс. тенге, из них:

- нарушения бюджетного законодательства, законодательства о государственных закупках и иного законодательства при использовании бюджетных средств – 28,5 тыс. тенге;

- нарушения законодательства при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности – 304,2 тыс.тенге;

- нарушения порядка выполнения процедур законодательства о государственных закупках – 1.

Рассмотрев итоги комплексного контроля на заседании, а также в соответствии с п.п. 1 ст. 140, п.п. 5 п. 2 ст. 146 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 04.12.2008 года №95-IV и п. 159 Правил проведения внешнего государственного финансового контроля ревизионными комиссиями областей, города республиканского значения, столицы, утвержденных нормативным постановлением Счетного Комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 16.04.2013 года №3-НП, Ревизионная комиссия по Акмолинской области ТРЕБУЕТ:

Должностным лицам Аппарата акима:

1) принять меры по устранению выявленных нарушений, а также по недопущению их впредь;

2) рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности лиц допустивших нарушения бюджетного и иного законодательства;

3) предоставить информацию в Ревизионную комиссию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан и финансовой дисциплины в срок до 28 февраля 2014 года с приложением копий подтверждающих документов.

Член Ревизионной комиссии  
         по Акмолинской области Б. Беспалинов


описание: герб


«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ» «РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
020000, Көкшетау қ., Сәтпаев к., 1-үй, Б корпусы 020000, г. Кокшетау , ул. Сатпаева, 1, корпус Б

СТН 032 600 248 099 РНН 032 600 248 099

тел.: 8 (7162) 25-78-02, тел.: 8 (7162) 25-78-02,

E-mail: revkom_akmo@mail.ru E-mail: revkom_akmo@mail.ru

_______________________№________
Ақмола облысы бойынша тексеру комиссиясының

ҰСЫНЫМЫ
Көкшетау қаласы 2014 жылғы 22 қаңтар
2011 жылдың 2 жартыжылдығында, 2012 жылы және 2013 жылдың 1 жартыжылдығы кезеңінде Сандықтау ауданының аумақтық дамыту Бағдарламасының іске асырылу тиімдігін, сондай-ақ, әлеуметтік-экономикалық даму болжамы, мәслихат шешімдері және стратегиялық жоспарлардың (бюджеттік бағдарламалардың) орындалу толықтылығын бақылау шеңберінде, Ақмола облысы бойынша тексеру комиссиясымен «Лесной ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-де (әрі қарай – Әкімінің аппараты), бақылау жүргізіліп, жалпы көлемі 16255,5 мың теңге қаржы қамтылды. Анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы 332,7 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- бюджеттік қаржыны пайдалану барысында бюджеттік заңнаманың, мемлекеттік сатып алу және басқа да заңнамалардың бұзылуы – 28,5 мың теңге;

- бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша заңнамалардың бұзылуы – 304,2 мың теңге;

- мемлекеттік сатып алу заңнамаларың пайдалану барысында рәсімдерді орындау тәртібінің бұзылуы – 1.

Кешенді тексерудің қорытындысын отырыста қарап, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 04.12.2008 жылғы №95-IV Бюджет кодексінің 140 бабының 1 тармақшасына, 146 бабының 2 тармағының 5 тармақшасына және республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетінің 16.04.2013 жылғы № 3-НП нормативтік қаулысымен бекітілген, сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау жүргізу Ережесінің 159 тармағына сәйкес, Тексеру комиссиясы ТАЛАП ЕТЕДІ:

Әкім аппаратының лауазымды тұлғаларына:  1. анықталған бұзушылықтарды жою, сондай-ақ, алдағы уақытта оларды жібермеу бойынша шаралар қолдану;

  2. бюджеттік және басқа заңнамалардың бұзылуын жіберген тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігі туралы сұрақты қарау;

  3. Тексеру комиссиясына анықталған Қазақстан Республикасы заңнамаларының бұзылуын жою бойынша қолданылған шаралар туралы ақпарат 2014 жылдың 28 ақпанына дейін, растайтын құжаттардың көшірмесімен бірге ұсынылсын.


Ақмола облысы бойынша

тексеру комиссиясының мүшесі Б. Беспалинов


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет