Примери књижења готовине и депозита у банцижүктеу 10.58 Kb.
Дата06.07.2016
өлшемі10.58 Kb.ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА ГОТОВИНЕ И ДЕПОЗИТА У БАНЦИ  1. Благајник је са жиро рачуна чеком подигао 90.000 динара. По благајничком дневнику утврђено је да је подигнути новац у износу од 90.000 унет у благајну.

  2. Са текућег рачуна дозначено је 50.000 динара НБС на име обавезне резерве.

  3. Банка је откупила ефективни страни новац од грађанина у износу од 2.000 ЕУР по куповном курсу од 112 динара за 1 ЕУР.Средњи курс је тог дана био 1 ЕУР = 113 динара.

  4. Банка је откупљени ефективни страни новац у износу од 1.000 ЕУР истог дана уплатила на свој девизни рачун.

  5. Банка је продала грађанину ефективни страни новац у износу од 500 ЕУР по продајном курсу од 114 динара.Средњи курс је био 1ЕУР=113 динара.

  6. Банка је купила обвезнице које је емитовала друга банка у Србији по номиналној вредности од обвезница по номиналној вредности у укупном износу од 60.000 динара.

  7. Банка је наплатила обвезнице у износу од 60.000 динара и камату у износу од 3.000 динара.

  8. Откупљено је злато на шалтеру банке у износу од 30.000 динара.

  9. Мирко Сарић јe положио на свој тeкући рачун на име депозита по виђењу 100.000 динара. М.С. је подигнуто са тeкућeг рачуна 50.000 динара. На крају годинe извршeн јe обрачун и припис каматe од 1200 динара.

  10. Милан Перић полаже 200.000 на име ороченог депозита код банкe “ А”, са роком доспeћа од 1 годинe по каматној стопи од 5% годишњe. Обрачуната је камата на име депозита.©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет