Продължава ли "Бенчмарк" да е консултант на "Енергони"? Ако не кога сте прекратили взаимоотношения и каква е причината?жүктеу 25.56 Kb.
Дата10.07.2016
өлшемі25.56 Kb.
Продължава ли "Бенчмарк" да е консултант на "Енергони"? Ако не кога сте прекратили взаимоотношения и каква е причината?
Към момента БенчМарк не е консултант на Енергони. БенчМарк имаше ангажимент да изготви проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на Енергони и да регистрира емисията на БФБ, който приключи с изпълнение на възложеното и регистрация на емисията на БФБ.

В последствие БенчМарк бе нает във връзка с изготвяне на обосновка за определяне на справедливата стойност на акциите на трите участващи в преобразуването дружества към 01.10.2009 г., съгласно нормативните изисквания към съдържанието на такъв тип обосновка, в съответствие с Наредба 41, приета от КФН. Ангажимента ни приключи към декември 2009 отново с изпълнение и предаване на възложеното. Освен тези проекти, БенчМарк не е работил по други проекти, свързани с дейността на Енергони.

Какви възнаграждения е получил "Бенчмарк" за изготвяне на проспект, обосновка на цената на акциите при вливането на "Роял ресортс" и "Роял инвестмънтс" в "Енергони", както и за други услуги към "Енергони"?
Възнаграждението, което БенчМарк е получил за изготвяне на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар и за регистриране емисията на БФБ е оповестено в изготвения проспект и е в размер на 13,700 лв. Полученото възнаграждение по изготвяне на обосновките за справедлива стойност на акциите на трите дружества е в рамките на стандартните комисионни за осъществяване на подобни консултантски..

Поддържате ли обосновката си за справедливата цена на акциите на "Енергони" от миналата година?
Определянето на справедливата цена на акция на всяко от дружествата бе осъществено на база метода Нетна стойност на активите, като всички използвани данни са от одитирани отчети на трите дружества за съответния период. В обосновката много ясно е разписано, че експертите, изготвили обосновката не носят отговорност за истинността на данните във финансовите отчети на дружествата, както и за плановете и инвестиционните намерение на същите и че изготвената обосновка е базирана на предоставените одитирани междинни финансови отчети на дружествата към 30.09.2009 г. В обосновката е описана детайлно използваната методология и към момента БенчМарк подкрепя, използваната методология и съответната цена, която се е получила в резултат на тази методология. Посочените обосновки са приложение към договора за преобразуване на дружествата и съответно са проверени от независими одитори във връзка с изискванията на ТЗ и ЗППЦК. Обосновката като елемент от преобразуването е от значение за определяне съотношението на замяна и не третира реално оценяване или преценяване на имуществото на дружествата.

Оценка на имуществото е извършена и заверена от назначени от Търговския регистър вещи лица.


Оказваше ли ви ръководството на "Енергони" пълно съдействие при изготвяне на оценката?
За да бъде изяснена ролята на Бенчмарк в процеса и понеже във въпроса отново се споменава думата „Оценка” бихме искали още веднъж да подчертаем, че Бенчмарк не изготвя оценка – тя е изготвена от назначени от Търговския регистър вещи лица. На база на тази оценка, Енергони си е съставило финансови отчети, които впоследствие са били заверени от одитори. Одитираните отчети са предоставени на Бенчмарк, а Бенчмарк използвайки данните от тези отчети е изготвил обосновка за справедлива цена на акциите.

По време на работата по проекта съдействието на ръководството на Енергони се изразяваше в предоставянето на необходимите за изготвянето на обосновките документи и информация.

Има ли напуснали/уволнени служители на "Бенчмарк" започнали работа в свързани с "Енергони" дружества?


От БенчМарк има напуснали служители, но нямаме информация за последващите им професионални ангажименти.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет