Проект Рак молочної залозижүктеу 2.07 Mb.
бет1/12
Дата28.04.2016
өлшемі2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Проект

Рак молочної залози

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах2010 рік
Зміст


1

Вступ

2

Діагностика, направлення і дослідження

3

Хірургічне лікування

4

Променева терапія

5

Системна терапія

6

Психологічна допомога

7

Спостереження

8

Інформація для обговорення з пацієнтами та особами, які за ними доглядають

9

Розробка настанови

10

Впровадження та аудит
Скорочення

Додатки


Список літератури


Робоча група з перегляду настанови 2010 р.
Матюха Лариса Федорівна, к.мед.н., доцент Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика mlarysa@gmail.com тел. 050 344 35 99, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»

Ліщишина Олена Михайлівна директор Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр» МОЗ України

Смоланка Іван Іванович, завідувач відділення пухлин грудної залози і її реконструктивної хірургії Національного інституту раку, д.мед.н., професор, роб. (044) 257-42-69; 257-10-52

Гайсенко Андрій Володимирович, завідувач н/д відділу організації протиракової боротьби, к.мед.наук, (050)311-62-24. gaisenko@unci.org.ua

Литвиненко Олександр Олександрович, головний лікар клініки «Інновація», д.мед.н., професор

Скляр Світлана Юріївна, провідний науковий співробітник н/д відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії, д.мед.н., (068)123-18-25, sskliar@yandex.ru

Досенко Ірина Вікторівна, науковий співробітник н/д відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії, к.мед.наук, (050)533-53-96, dosenko@voliacable.com

Парамонов Віктор Володимирович, головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансера, м.Черкаси, вул.Менделєєва, 7, тел.. 0472 37-01-23

Дарчинов Віктор Микитович, лікар-онколог Черкаського обласного онкологічного диспансера, (063)788-67-46, gonsin@ukr.net

Кравець Оксана Миколаївна, начальник відділу стандартизації розробки, досліджень та реєстрації лікарських засобів Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр» МОЗ України

Азаматова Надія Михайлівна, психолог загально-лікарняного персоналу Черкаського обласного онкологічного диспансеру

Лопата Лариса Михайлівна, Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів «Разом проти раку», головуюча
За методичної підтримки та експертизи

Степаненко Алла Василівна, консультант ДП «Державний експертний центр», радник Міністра охорони здоров’я, д.мед.н, професор

Шилкіна Олена Олександрівна, начальник відділу методичного забезпечення державних гарантій Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр» МОЗ України
Переклад SIGN Guideline 84: Breast Cancer in Women (2005, оновлена, 2007)

Макєєва Людмила Юріївна, провідний фахівець відділу методичного забезпечення державних гарантій Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр» МОЗ України
Рецензенти

Седаков Ігор Євгенович, головний лікар Донецького обласного протипухлинного центру, д.мед.н., професор

Фецич Тарас Григорович, завідувач кафедри онкології Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького, д.мед.н., професор
Перегляд 2013 року.

Шкала доказів і градація рекомендацій
РІВНІ ДОВЕДЕНОСТІ ПЕРВИННИХ ДАНИХ

1++

високоякісний мета-аналіз, систематичний огляд рандомізованих контрольованих випробувань (РКВ) або РКВ з дуже низьким ризиком систематичної помилки

1+

Належним чином проведений мета-аналіз, систематичні огляди РКВ або РКВ з низьким ризиком систематичної помилки

1-

мета-аналіз, систематичні огляди РКВ або РКВ з високим ризиком систематичної помилки

2++

Високоякісний систематичний огляд досліджень ”випадок-контроль“ або когортних досліджень

Високоякісні дослідження ”випадок-контроль“ або когортні дослідження з дуже низьким ризиком похибки, систематичних помилок або відхилень і високою вірогідністю причинного зв'язку2+

Належним чином проведені дослідження ”випадок-контроль“ або когортні дослідження з низьким ризиком похибки, систематичних помилок або відхилень і допустимою вірогідністю причинного зв'язку

2

Дослідження ”випадок-контроль“ або когортні дослідження з високим ризиком похибки, систематичних помилок або відхилень і значним ризиком того, що цей зв’язок не є причинним

Неаналітичні дослідження, наприклад, повідомлення про випадок, низку випадків3

Неаналітичні дослідження, наприклад, повідомлення про випадки, серії випадків

4

Думка експерта


Градації рекомендацій
Примітка. Градації рекомендацій пов’язані з силою доказів, на яких вони засновані. Вони не відображають клінічне значення рекомендацій


А

Принаймні один мета-аналіз, систематичний огляд РКВ або РКВ, оцінені як 1++ і безпосередньо застосовних до цільової популяції

Сукупність доказів, що складаються в основному з досліджень, оцінених як 1+, безпосередньо застосовних до цільової популяції і, які мають узгоджувані результати
В

сукупність доказів, включаючи дослідження 2++, безпосередньо застосовних до цільової популяції, мають узгоджувані результати

екстрапольовані докази з досліджень 1++ або 1+
С

сукупності доказів включає дослідження, застосовні до цільової популяції, які мають узгоджувані результати; Екстрапольовані докази з досліджень, які оцінюються як 2++
D

Докази рівня 3 або 4,

Екстрапольовані дані з досліджень 2+


ПОЛОЖЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИРекомендована належна практики, заснована на клінічному досвіді групи з розробки настанов


Коментарі робочої групи: В процесі адаптації клінічної настанови було використано кілька прототипів, розроблених SIGN i NICE. Оскільки шкали рівнів доведеності первинних даних і градації рекомендацій цих організацій-розробників не містять значних розбіжностей, в тексті адаптованої клінічної настанови наводяться шкали основного прототипу, SIGN 84.
1. вступ

1.1 Потреба в настанові

Рак молочної залози у жінок є серйозною проблемою охорони здоров'я, оскільки це захворювання уражає багатьох жінок. Тридцять відсотків усіх випадків захворювання на рак складають випадки раку молочної залози у жінок, що робить його найчастішим раком серед жінок. захворюваність в Шотландії за п'ять років склала 116 на 100 000 жінок, і більш ніж у 3600 жінок вперше виявлено рак молочної залози в 2002 році1. 80% випадків раку молочної залози виявляють у жінок після менопаузи.

Незважаючи на той факт, що рак молочної залози є однією з найбільш досліджуваних областей медицини, залишаються значні прогалини в опублікованих даних, тобто відсутні відповіді на питання, які мають важливе значення для пацієнток і медичних працівників.
Коментарі робочої групи: За даними Національного канцер-реєстру (бюлетень № 10) в 2009 році в Україні було зареєстровано 16342 випадки раку молочної залози, з яких лише 147 — серед чоловіків. Рак молочної залози — це найбільш поширений серед мешканок України вид рак, він складає 19,5% від усіх злоякісних новоутворень у жінок. Рак молочної залози посідає перше місце за кількістю смертей (20,3%) серед онкологічних захворювань у жінок; абсолютне число смертей з даної причини в Україні становило 77010 випадків у 2008 році.
1.2 ПРИПИНЕННЯ ДІЇ НАСТАНОВИ

З моменту публікації настанови з раку молочної залози у жінок 29 SIGN у 19982 були опубліковані нові дані для оновлення рекомендацій в таких сферах як психологічні аспекти, хірургія, променева терапія, системна терапія. Ця нова настанова, яка замінює SIGN 29, акцентує увагу на доказах в деяких спірних областях, в яких на практиці є найбільше варіацій (див. розділ 1.5).


1.3 КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

Інформація в цій настанові була отримана з пошуку літератури, проведеного з метою отримання відповіді на ”ключові питання“ відповідно до чинної методології SIGN.3 ключові питання, які застосовуються в цій настанові представлені в додатку 1.

Пошук доказів за спеціальною методикою показав, що не всі теми з останньої настанови з раку молочної залози, SIGN 29, можуть бути переглянуті. Основні рекомендації SIGN 29 були включені, щоб представити документ, який є корисним для тих, хто потребує настанови з широкого кола аспектів лікування раку молочної залози.
1.4 Заява про наміри

Ця настанова не повинна тлумачитись як стандарт лікування. Стандарти надання допомоги визначаються на основі всіх наявних клінічних даних з певної проблеми і можуть змінюватися з поширенням наукових знань, науково-технічних досягнень та видів надання медичної допомоги. Дотримання рекомендацій настанови не забезпечить успішний результат у кожному випадку, вони не повинні тлумачитися як такі, що включають усі належні методи надання допомоги або виключають інші прийнятні методи лікування, спрямовані на ті ж результати. Остаточне рішення має бути ухвалене відповідними професіоналами охорони здоров'я, відповідальними за прийняття клінічних рішень, що стосуються конкретної клінічної процедури або плану лікування. Рішення має бути прийнятим лише після обговорення варіантів лікування з пацієнткою, включаючи діагностику і наявні методи лікування. Проте, рекомендується, щоб значні відхилення від національних або місцевих настанов були повністю обґрунтовані в історії хвороби пацієнтки на момент прийняття відповідного рішення.


1.5 ПЕРЕГЛЯД І ОНОВЛЕННЯ

Ця настанова була опублікована в 2005 році і буде переглядатися через три роки. Будь-які оновлення в настанові у перехідний період будуть зазначатися на сайті: www.sign.ac.uk

SIGN 29

Попередні настанови, взяті безпосередньо з SIGN 29, позначені як SIGN 29 і виділені зеленим шрифтом. Слід мати на увазі, що ці попередні настанови не розроблялися з такою ретельністю, як нинішня публікація SIGN 84 і докази, на яких вони засновувалися, можуть бути замінені.


1.6. СИНТЕЗ ДАНИХ

Коментарі робочої групи:

За прототип цієї настанови взято оновлену клінічну настанову SIGN Guideline 84: Breast Cancer in Women (2005, оновлену 2007 року). Проте, деякі розділи, за відсутності оновлення доказів ґрунтуються на даних SIGN Guideline 29: Breast Cancer in Women (1998).

Нові докази включені з інших джерел:

  1. NICE Clinical Guideline update CG 041: Familial breast cancer: the classification and care of women at risk of familial breast cancer in primary, secondary and tertiary care (partial update of CG 14), 2006.

  2. Advanced breast cancer. Diagnosis and treatment. National Collaborating Centre for Cancer. Feb 01, 2009.

  3. Early and locally advanced breast cancer. Diagnosis and treatment. National Collaborating Centre for Cancer. Feb 01, 2009.

Настанови, засновані на доказах, використані при розробці національних стандартів медичної допомоги хворим на рак молочної залози, можуть бути застосовані на первинному та вторинному рівнях, а також при удосконаленні регіональних стандартів та інших нормативних документів.


2 діагностика, направлення та обстеження

Коментарі робочої групи: В Україні організація надання медичної допомоги онкологічним хворим з раком молочної залози регламентуються Наказами МОЗ України № 208 від 30.12.1992. "Про заходи подальшого покращання і розвитку онкологічної допомоги населенню", №10 від 22.01.1996 „Про створення національного канцер-реєстру України" та № 645 від 30.07.2010 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17.09.2007 № 554 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Онкологія".

Робоча група вважає за необхідне акцентувати, що існуюча нормативно-правова база не враховує існування сучасних методів організації надання медичної допомоги, зокрема, інституту лікаря загальної практики – сімейної медицини. Спеціальне лікування раку молочних залоз здійснюється в онкологічних диспансерах. На рівні первинної медико-соціальної допомоги можуть здійснюватися окремі його етапи за призначенням фахівців-онкологів.

Приклади зі світової практики свідчать, що лікарі загальної практики – сімейної медицини відіграють ключову роль у консультуванні з питань сімейного раку, ранньому виявленні та своєчасному направленні пацієнток у онкологічний диспансер, психологічній підтримці пацієнток та їх сімей під час спеціального лікування, у наданні їм паліативної допомоги.219
2.1 ВСТУП

У даному розділі розглядаються конкретні мотиви, які повинні спонукати звертатися до відділень з захворювань молочної залози (розділ 2.2.1); затримка від встановлення діагнозу до початку лікування, яка може вплинути на результат лікування пацієнтки (розділ 2.2.2) і докази щодо найбільш ефективного методу діагностики симптоматичного раку молочної залози (розділ 2.3).
2.1.1. ПАЦІЄНТЦЕНТРИЧНА ДОПОМОГА

Ця настанова пропонує найкращу рекомендовану практику щодо класифікації та надання допомоги жінкам з груп ризику сімейного раку молочної залози.

Лікування та догляд повинні брати до уваги потреби і переваги пацієнтів. Люди з підвищеним або високий ризиком раку молочної залози повинні мати можливість приймати обґрунтовані рішення щодо надання їм допомоги і лікування спільно з фахівцями охорони здоров'я. Якщо пацієнти не мають можливості приймати рішення, фахівці охорони здоров'я повинні дотримуватись настанови Департаменту охорони здоров'я - "Довідник щодо згоди на обстеження або лікування" (2001) (доступний www.dh.gov.uk). З квітня 2007 року фахівці охорони здоров'я повинні дотримуватись Кодексу практики, який супроводжується Актом про розумову здатність (резюме доступно www.dca.gov.uk/menincap/bill-summary.htm).
Важливою є хороша комунікація між медичними працівниками та пацієнтами. Вона має підтримуватись доказовою письмовою інформацією з урахуванням потреб пацієнта. Лікування, догляд, а також інформація для пацієнтів щодо цього мають бути культурно прийнятними з урахуванням звичаїв культури. Вона також повинна бути доступна для людей з особливими фізичними або сенсорними потребами, з нездатністю до навчання, а також для людей, які не говорять або не читають англійською.
Особи, які здійснюють догляд, і родичі повинні мати можливість брати участь у прийнятті рішень про надання допомоги пацієнту і лікування, якщо пацієнт спеціально їх виключає.
Особам, які здійснюють догляд, і родичам має бути також надана інформація та підтримка, якої вони потребують.
Вікова група до 50 років (SIGN 29)

Мета-аналіз міжнародних досліджень маммографічного скринінгу дав важливі статистичні дані про скорочення смертності на 18-29% у віковій групі 40-49 років. Ефективність скринінгу у Великобританії оцінювалася серед жінок у віці 40-41 років.


Персонал первинної допомоги повинен переконувати жінок в необхідності брати участь у програмі скринінгу 5.

Коментарі робочої групи: В Україні в даний час загальнодержавна програма скринінгу не затверджена. Подібні ініціативи щодо скринінгу впроваджуються в рамках окремих проектів.


SIGN 29

Лікуванню осіб з підвищеним генетичним ризиком раку молочної залози було присвячено настанову NICE з сімейного раку молочної залози6. Докази стосовно підвищеного ризику розвитку раку молочної залози у жінок, які отримували променеву терапію з приводу хвороби Ходжкіна, є в настанові SIGN щодо довготривалого спостереження осіб, які хворіли на рак у дитинстві7.
SIGN 29

Існують докази того, що самообстеження молочної залози не знижує захворюваність і смертність від раку молочної залози8-9. Проте, оскільки більшість випадків раку молочної залози виявлені самими жінками, самообстеження оптимізує шанси жінки виявити зміни у молочній залозі порівняно з нормальною10.


1+

SIGN 29

С

жінок слід спонукати, щоб вони усвідомлювали і відчували форму грудей, щоб вони знали, що для них є нормою.

С

жінок слід спонукати, щоб вони повідомляли про будь-які зміни своєму лікарю.


Сімейний анамнез та направлення

Коли жінка звертається з симптомами патології молочної залози або відчуває схвильованість з приводу родичів з раком молочної залози, на рівні первинної медичної допомоги має бути оцінений ризик сімейного анамнезу родичів першого та другого ступеня спорідненості, оскільки це дозволяє відповідно класифікувати і надавати допомогу.

Медичні працівники повинні реагувати на жінок, які звертаються з проблемами, але не повинні, в більшості випадків, активно виявляти жінок з сімейним анамнезом раку молочної залози.

В локальних протоколах для догляду за жінками з груп ризику сімейного раку молочної залози повинні бути розроблені чіткі механізми направлення між первинним, вторинним та третинним рівнями медичної допомоги, а також відповідні послуги.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет