Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 гжүктеу 2.28 Mb.
бет1/20
Дата14.07.2016
өлшемі2.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


за периода 2014-2018 г.
СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 2

ВЪВЕДЕНИЕ 3

1. ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ 7

2. ПРАВОСЪДИЕ 17

3. ИКОНОМИКА И РАСТЕЖ 26

4. ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ 39

5. ЕВРОФОНДОВЕ 47

6. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СФЕРАТА
НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 53


7. ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ 55

8. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 64

9. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 77

10. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 88

11. EНЕРГЕТИКА 97

12. ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА 105

13. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 112

14.ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ 115

15.ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 125

16.ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА РИСКОВЕТЕ
ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 131


17.КУЛТУРА И ДУХОВНОСТ 134

18.ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА 141

19.ОТБРАНА 146

20.СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД 152

21.МЛАДЕЖ И СПОРТ 156


ВЪВЕДЕНИЕ
На 7 ноември 2014 г. беше сформирано новото българско реформаторско правителство за стабилно развитие на България. Коалиционното правителство се обедини около ключови приоритети, изложени в Програмна декларация, неразделна част от Коалиционното споразумение, които ще допринесат за укрепване на държавността и ангажиране със състоятелни, ефективни и дългосрочни политики в области като съдебна реформа, здравеопазване, образование, пенсионна реформа, енергетика, изборно законодателство, демографска политика. На основата на тази декларация правителството изготви своята управленска Програма за периода 2014-2018 г. Програмата включва цели и мерки, чрез които ще се реализират основните приоритети на коалицията.

Управленската програма е съобразена с трудната икономическа и социална ситуация в страната, състоянието в публичните финанси, банковия и енергийния сектор, като отчита необходимостта от решителни и неотложни реформи. Основните приоритети на правителството са: запазването на върховенство на закона и утвърждаване на институции, работещи ефективно и прозрачно в интерес на гражданите и гарантиращи условия за достоен живот и личностно развитие.Правителството ясно определи и своите основните цели, към които ще насочи усилията си през следващите четири години управление:

 • Провеждане на решителни реформи в ключови социални системи

 • Гарантиране върховенството на закона като основа за възстановяването на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична среда

 • Укрепване на държавността, стабилизиране на институционалната среда

 • Модернизиране на управлението и държавата във връзка с развитието на съвременните глобални процеси и технологии

 • Създаване на условия за развитие на страната за ускорен икономически растеж

 • Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства

 • Гарантиране на национална и енергийната независимост на страната

 • Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на по-добри условия на живот за хората

 • Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на социална политика, която помага на уязвимите групи и безработните

 • Очертаване на ясна перспектива за развитието на гражданите и бизнеса до 2030 г.

Програмата на правителството за стабилно развитие на България обхваща 21 области, за които правителството на България набеляза конкретни цели и мерки, които ще допринесат за тяхното развитие: външна политика на България, правосъдие, икономика и растеж, публични финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на обществените поръчки, електронно управление и държавна администрация, образование и наука, социална политика, здравеопазване, енергетика, транспорт и инфраструктура, регионална политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и опазване на околната среда, превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, култура и духовност, подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и обществен ред и младежта и спорта.
ВИЗИЯ
България – европейска държава,
която спазва върховенството
на закона и има институции,
които работят в интерес
на гражданите, гарантират ефективност и прозрачност, създават условия за достоен живот
и личностно развитие
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 1. Провеждане на реформи в полза на обществото
 1. Спазване на върховенството на закона като основа за възстановяването на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична среда
 1. Укрепване на държавността и стабилизиране на институционалната среда
 1. Модернизиране на управлението и засилване на демократичната легитимност на публичните институции
 1. Създаване на условия за развитие на страната
  и ускорен икономически растеж

 1. Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства
 1. Гарантиране на националната и енергийната независимост на страната
 1. Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на по-добри условия на живот за хората
 1. Гарантиране на социалните права на гражданите
  и провеждане на социална политика, която подпомага уязвимите групи и безработните

 1. Ясна перспектива за развитието на гражданите
  и бизнеса в хоризонт до 2030 г.


ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ
Върховенство на закона
Добро управление
Демократичност
Честност и отговорност
към гражданите

Гарантиране на правата, сигурността
и благосъстоянието
на гражданите

Съхраняване и развитие
на националната идентичност

Споделена отговорност
Прозрачност
Толерантност, недопускане
на дискриминация
и дезинтеграция

Противопоставяне на езика на омразата
и националпопулизма

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет