Програма за развитие на туризма на териториятажүктеу 31.88 Kb.
Дата26.06.2016
өлшемі31.88 Kb.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА АНТОНОВО – 2016 ГОДИНА


Цел: Развитие на пешеходен, културно – исторически, творчески, приключенски, селски, ловен, риболовен и екотуризъм, превръщане на община Антоново в желано място за отдих.
Мероприятия/Стратегическа цел/ Приоритетна област/ Специфична цел/ Мярка/ Проект

Дейност

Срок/период

Прогнозна стойност

в лева

1.

Мероприятия

Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти1.2.

Приоритетна област

Подобряване на икономическото състояние на общината чрез насърчаване на инвестициите, подобряване на бизнес средата, повишаване качеството на човешките ресурси1.2.2.

Специфична цел

Подпомагане развитието на устойчиви форми на туризъм1.2.2.2.2

МяркаРемонт и превръщане в туристическо селище на 10 общински къщи, намиращи се село Ястребино, вкл. изграждането на занаятчийска работилница и довеждаща и съпътстваща наземна и подземна инфраструктура.

31.12.2016

50 000

2.

Мероприятия

Мероприятия за изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите1.2.

Приоритетна област

Подобряване на икономическото състояние на общината чрез насърчаване на инвестициите, подобряване на бизнес средата, повишаване качеството на човешките ресурси1.2.2.2.4

Мярка

Подобряване на информираността, маркетинга и рекламата на местните туристически продукти

31.12.2016

2 000

1.2.2.3.1

Мярка

Дейности за насърчаване развитието на туризма – разработване на маршрути, промотиране, реклама и др.

31.12.2016

70 000

1.2.2.3.2

Мярка

Участия в туристически борси, изложения и събития за промотиране на местните туристически продукти

31.12.2016

2 000ОБЩО:
124 000

Настоящата Програма е приета с Решение № 78 по Протокол № 7 от проведено заседание на Общински съвет - Антоново на 28.04.2016 год.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет