Программа III сыйныф Программаны төзеде : Камалова Ф. Ф. 2012 2013 уку 3 сыйныф өчен математикажүктеу 2.35 Mb.
бет1/7
Дата27.06.2016
өлшемі2.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Раслыйм : Килешенгән : Тикшерелде :

Яңа Нәдер урта Директор урынбасары Башлангыч класс

мәктәбе директоры ____________________ укытучыларының

_______________________ методик берләшмә

“___”________2012_ел “___”_________2012_ел утырышында

“____”_______2012_елПрограмма

III сыйныф
Программаны төзеде :

. Камалова Ф.Ф.

2012 – 2013 уку3 сыйныф өчен математика

фәне буенча программа.

Программаны төзеде:Камалова Ф.Ф.

2012-2013 уку елы.


Аңлатма язуы.
Математика фәне буенча эш программасы 5 март 2004 елгы Россия белем бирү Министрлыгының “Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта (тулы) гомуми белем бирүнең дәүләт белем бирү стандарты Федераль компонентын раслау турындагы” № 1089 приказы белән расланган дәүләт гомуми белем бирү стандарты һәм “Математика буенча башлангыч сыйныфлар (1-4) өчен программа” (Мәскәү, “Просвещение” нәшрияты, 2009 ел) нигезендә төзелде.

Эш программасы дәүләт белем бирү стандартының предмет темалары эчтәлеген конкретлаштыра, курсның бүлек һәм темалар буенча укыту сәгатен билгели. Эш программасы 136 сәгатькә бүленеп, укыту программасы буенча атнага 4 сәгать исәбеннән төзелде.

Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәгъдим ителгән һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган “Дүртеллык башлангыч татар мәктәбенең 3 сыйныф өчен дәреслек (ике кисәктә) - “Математика”, авторы М. И. Моро, С. И. Волкова, Казан, “Мәгариф” нәшрияты,

Мәскәү, “Просвещение” нәшрияты, 2009 ел.
Максат һәм бурычлар:
Уку һәм практик мәсьәләләрне уңышлы чишү һәм дәвам итү өчен кирәкле осталык һәм күнекмәләрне формалаштыру, образлы һәм логик фикер йөртү, күз алдына китерү сәләтләрен үстерү;
Математика турында башлангыч күзаллауларны формалаштыру, математик белемнәрнең нигезен үзләштерү;
Математик белемнәрне көндәлек тормышта кулланырга омтылу, математика фәненә кызыксыну тәрбияләү;

Укучыларның белемнәренә, осталык һәм күнекмәләренә

төп таләпләр
3 сыйныфны тәмамлаганда, укучылар белергә тиеш:


 • 1000 гә кадәр саннарның исемнәрен һәм эзлеклелеген;

 • тапкырлау һәм бүлүнең компонентлары һәм нәтиҗәләренең исемнәрен;

 • 2 – 3 гамәлле аңлатмаларда гамәлләрне үтәү тәртибе кагыйдәләрен (җәяләр белән һәм җәяләрсез).

 • берурынлы саннарның тапкырлау таблицасын һәм бүлүнең тиңдәшле очракларын автоматлаштырылган күнекмә дәрәҗәсендә.


Укучылар эшли белергә тиешләр:


 • 1000 эчендәге саннарны укый, яза, чагыштыра белергә;

 • 100 эчендә дүрт арифметик гамәлне телдән үти белергә;

 • 1000 эчендә икеурынлы һәм өчурынлы саннарны язмача куша һәм ала белергә;

 • исәпләүләрнең дөреслеген тикшерә белергә;

 • 2 – 3 гамәлле санлы аңлатмаларның кыйммәтләрен исәпли белергә;

 • 1 – 3 гамәлле мәсьәләләр чишә белергә;

 • күппочмакның һәм шул исәптән турыпочмаклыкның периметрын таба белергә.


Укучыларның белемен тикшерү төрләре:

контроль эш – 11,

мөстәкыйль эш – 4,

тест чишү – 1.
1 дән 100 гә кадәрге саннар. Кушу һәм алу. (12 сәг.)

100 эчендә кушу һәм алу алымнарын кабатлау; тигезләмәләр чишүне ныгыту. Геометрик фигураларны хәрефләр белән тамгаларга өйрәтү.Таблица буенча тапкырлау һәм бүлү (53 сәг.)

Берурынлы саннарның тапкырлау таблицасы һәм бүлүнең тиңдәшле очраклары.

1 санын һәм 1 санына тапкырлау. 0 санын һәм 0 санына тапкырлау, 0 санына бүлүнең мөмкин булмавы.

Бирелгән саннан берничә тапкыр зуррак яки кечерәк булган санны табу; саннарны бүлү ярдәмендә чагыштыру.

Зурлыклар арасындагы бәйлелеккә мисаллар (бәя, сан,гомуми кыйммәт һ.б.)

ах3=2, а:4=9, 27:а=9 рәвешендәге тигезләмәләрне сайлап алу юлы белән чишү.

Мәйдан. Мәйдан берәмлекләре: квадрат сантиметр, квадрат дециметр, квадрат метр. Аларның нисбәтләре.

Турыпочмаклыкның (квадратның) мәйданы.

Геометрик фигураларны хәрефләр белән тамгалау.

Вакыт берәмлекләре: ел, ай, тәүлек. Аларның нисбәтләре.

Түгәрәк. Әйләнә. Әйләнәнең (түгәрәкнең) үзәге, радиусы, диаметры.

Санның өлешен һәм өлеше буенча санны табу. Өлешләрне чагыштыру.Таблицадан тыш тапкырлау һәм бүлү (34 сәг.)

Сумманы санга тапкырлау. Сумманы санга бүлү.

Таблицадан тыш тапкырлау һәм бүлүнең телдән исәпләү алымнары.

Калдыклы бүлү.

Тапкырлау һәм бүлүнең дөреслеген тикшерү. Калдыклы бүлүне тикшерү.

а + в, а - в, а х в, с:d рәвешендәге ике үзгәрешлеле аңлатмалар; аларга кергәнхәрефләрнең бирелгән санлы кыйммәтләре өчен бу аңлатмаларның кыйммәтләрен табу.

а х 6=72, а х 8=12, 64 : а=16 рәвешендәге тигезләмәләр һәм аларны гамәлләрнең компонентлары һәм нәтиҗәләре арасындагы бәйләнешне белү нигезендә чишү.

Нумерация (16 сәг.)

Өчурынлы саннарның ясалышы һәм исеме. Санаганда саннарның эзлекле килү тәртибе.

Өчурынлы саннарны язу һәм уку. Өчурынлы санны разрядлы кушылучылар суммасы рәвешендә күрсәтү.

Саннарны чагыштыру.

Санны 10, 100 тапкыр зурайту һәм кичерәйтү.

Арифметик гамәлләр (41 сәг.)

100 эчендә гамәлләргә китерергә мөмкин булган очракларда, саннарны кушу, алу, тапкырлау һәм бүлүне телдән исәпләү алымнары.

Кушу һәм алуны язмача исәпләү алымнары. Берурынлы санга тапкырлау һәм бүлүне язмача эшләү алымнары.

Масса берәмлеге: грамм. Грамм һәм килограммның нисбәте.

Өчпочмак төрләре: тигезьяклы, тигезьянлы, төрле яклы.
Йомгаклау (4 сәг.)

Ел дәвамында кушу, алу, тапкырлау һәм бүлүгә карата 1-3 гамәлле мәсьәләләр чишү.

Сәг. саны

Дәреснең темасы

Материалны үзләштерүдә көтелгән нәтиҗәләр

Контроль төре

Дәреснең тибы

Укучылар эшчәнлегенең

төре

Өйгә эш

Үткәрү

вакыты


1

1

Нумерациягә нигезләнеп кушу һәм алу

Гамәл компонентларына нигезләнеп
кабатлау

Репродуктив эшчәнлек

№3,6 4б.
2

1

10 аша чыгып кушу һәм алу.

тигезләмәләр чишү.

фронталь

комбиниров

Фикерләү эшчәнлеге

№5, 8, 5б.
3

1

Аңлатма һәм аның кыйммәте
перфокарталар

комбиниров

Продуктив эшчәнлек

№6, 6б.
4

1

100 эчендә телдән исәпләү

Җөп һәм так саннар турында мәгъ-

фронталь

комбиниров

Репродуктив эшчәнлек

№5, 7б.
5

1

Тигезләмәләр чишү.

лүмат

Практик эш

комбиниров

Модел-ү

№9, 8б
6

1

Гамәл компоненты һәм нәтиҗәләре арасындагы бәйлелек буенча ти гезләм әләр ч и шү.

Берурынлы тапкырлау һәм тиңдәшле бүлү очрагы белән танышу, автомат рәвештә эшләү.

телдән исәпләү өчен карточкалар

комбиниров
№5, 10б.

№17, 13б.


7

1

Геометрик фигураларны хәрефләр б-н күрсәтү.
фронталь

комбиниров

Репродуктив эшчәнлек

№11,13 12б
8-9

2

Кабатлау.

Тапкыр һәм бүлүгә мәсьәләләр чишү.

таблица

кабатлау
№6,9 11б.
10

1

Кушу һәм алу темасы буенча контроль эш№1.
тест

контроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге

№5, 11б

№19, 13б

11-12

2

Тапкырлау. Тапкырлауга мәсьәләләр.Тапкырлау һәм бүлү .(каб-у)

Тапкыр һәм бүлүгә тигезләмәләр

карточкалар
Репродуктив эшчәнлек

№2,6 16б
13

1

Җөп һәм так саннар.

чишү.

Телдән

комбиниров
№5,6 18б
14

1

Зсанын тапкырлау һәм бүлү.комбиниров
№5,8 19б
15

1

Мәсьәләләр чишү.
саннар рәте

комбиниров

планлаштыру

№7, 20б
16-17

2

Гамәлләрне эшләү тәртибе.
төрле

авырлыктагы

комбиниров

Репродуктив эшчәнлек

№4,11 24б

№1, 25б


18

1

Кабатлау "Тап-у, бүлү."
биремнәр

кабатлау
№16,28б. №11,27б
19

1

Тапкырлау һәм бүлү темасы буенча контроль эш№2
контроль

контроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге20

1

Хаталар остендә эш.комбиниров

Контроль-бәяләү эшчәнлеге21-22

2

4 санын тап-у һәм бүлү. Тапкырлау таблицасы. Үткәнне ныгыту.
Язма эш

комбиниров

Репродуктив эшчәнлек

№5,30б

№5,31б

23-24

2

Тапкырлауга мәсьәләләркомбиниров

Кыскача язу

№6,32б25-26

2

Бүлү гамәле б-н мәсьәләләркомбиниров
№5,33б
27

1

5 санын тапк-у һәм бүлү.комбиниров

Репродуктив эшчәнлек

№2,4 36б
28-29

2

Тапкырлы чагыштыруга мәсьәләләр.
санау материалы

комбиниров
№3,37б
30

1

6 саны б-н тапкырлау һәм бүлү.

Мәйдан, мәйдан үлчәү
комбиниров

Репродуктив эшчәнлек

№2,7, 40б
31

1

4,5,6 табл. кабатлау.

берәмлекләрен өйрәнү һәм үлчәү

кв.см, кв.дм,

кабатлау
.№4,43б
32

1

7 саны б-н тапкырлау һәм бүлү.

күнекмәләре булдыру.

кв.м модельләре

комбиниров
№4,1,44б
33

1

Кабатлау, ныгыту.кабатлау

Репродуктив эшчәнлек

№2,3, 45б
34

1

Контр.эш. яки тест.

1 санын һәм 1гә, 0 санын һәм Огә

контроль

контроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге35

1

Хаталар өстендә эш.

тапкырлау, О ны бүлү, О гә бүлү

тест биремнәре
Контроль-бәяләү эшчәнлеге36

1

Мәйдан. Мәйдан берәмлекләре.

мөмкин булмау очрагын өйрәнү.

График эш

комбиниров

Репродуктив эшчәнлек

№2,50б
37

1

Кв. сантиметр.
График эш

комбиниров

тикшерү

№3, 52б№6, 53б
38

1

Турыпочмаклык мәйданы.
График эш

комбиниров

Практик эш

№3,7,5 55б
39-40

2

8 б-н тапкырау һәм бүлү.комбиниров

Репродуктив эшчәнлек

№1,3 56б
41

1

9 б-н тапкырау һәм бүлүкомбиниров
№1,5 59б
42

1

Квадрат дм.комбиниров

Фикерләү эшчәнлеге

№4,5 60-61б
43-44

2

Тапкырлау табл.комбиниров
№4,62б№3, 63б
45

1

Квадрат метр.комбиниров
65б мәсҗәлә
46

1

Мәсьәләләр чишү.комбиниров

Фикерләү эшчәнлеге

№4, 66б
47

1

Тапкырлау һәм бүлүне каб-у.кабатлау

Репродуктив эшчәнлек

№21, 69б№27,30, 70б
48

1

Контроль эш.
Контроль эш

контроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге49

1

1 гә тапкырлау.комбиниров
№2,4 72б
50

1

0гә тапкырлау.комбиниров
№4,6 73б
51

1

1 гә бүлү.комбиниров

Репродуктив эшчәнлек

№5, 74б
52

1

0не санга бүлү.комбиниров
№7, 75б
53

1

Бүлекне йомгаклау.кабатлау

Репродуктив эшчәнлек

№6,8 77б
54

1

Контроль эш.
контроль

контроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге


8


55

1

Өлеш

Санның өлешен һәм өлеш буенча санны табарга һәм чагыштырырга

абак, өлешләр та­блицасы

Яна материал үзләштеү

Репродуктив эшчәнлек

№5-7, 81б
56

1

Түгәрәк.Әйләнә.
календарь№5,83б
57-58

2

Әйләнәнең диаметры.

Түгәрәк, әйләнә,радиус, диаметр
Яна материал үзләштеү

Фикерләү эшчәнлеге

№5, 84б
59-60

2

Вакыт берәмлекләре.

турында төшәнчә

түгәрәкләр№5,7. 87б
61

1

Бүлекне кабатлау.

Вакыт берәмлекләрен каб-у һәм яңа-
кабатлау

Репродуктив эшчәнлек

№6,88б

№11,91б, №35,94б.


62

1

Контр. Эш.

ларын өйрәнү.

контроль

контроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге63

1

Хаталар өстендә эш.


Контроль-бәяләү эшчәнлеге

31

Таблицадан тыш тапкырлау һәм

бүлү.Репродуктив эшчәнлек64

1

20x3,3x20, 60:3 тиб. мисаллар.

Икеурынлы санны берурынлы санга
Яна материал үзләштеү

Фикерләү эшчәнлеге

№6, 4б
65

1

80:20 тиб.бүлү.

тап-у һәм бүлүнең төрле юллары
Яна материал үзләштеү

Репродуктив эшчәнлек

№8, 5б.
66-67

2

Сумманы санга тапкырлау.

б-н танышу.


Ребус

№6,8, 7б

68-69

2

Икеурынлы санны берурынлы санга тапкырлау.


Репродуктив эшчәнлек

№3.6 8б

№2,6, 9б

70

1

Кабатлау.

Сумманы санга бүлү һәм тап-ның
кабатлау
№3,11б
71

1

Контр. эш.

төрле юлларын өйрәнү.

контроль

контроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге72

1

Сумманы санга бүлү.Яна материал үзләштеү

Репродуктив эшчәнлек

№5, 13б
73

1

Бүлүгә мәс. Чишү.

№5,6, 14б
74

1

Икеурынлы санны берурынлы санга бүлү.

Тапк-у һәм бүлүнең дөреслеген тикшерү.

перфокарталар
Репродуктив эшчәнлек

№4,5, 15б
75

1

Бүлү компонентлары арасындагы бәйләнеш.


Фикерләү эшчәнлеге

№5, 16б76

1

Бүлүнең дөреслеген тикшерү.

№7, 17б77

1

87:29 тиб. мисаллар.

Калдыклы бүлү алымнарын өйрәнү,
Яна материал үзләштеү

Репродуктив эшчәнлек

№3,5, 18б78

1

Тапкырлауның дөреслеген тикшерү.

мәс. чишү.Фикерләү эшчәнлеге

№5,7, 19б79-80

2

Тигезләмәләр чишү.

№8,9, 20б81

1

Каб-у.

Өлештә 0 чыккан очрак б-н танышу.
кабатлау

Репродуктив эшчәнлек

№12, 23б82

1

Контр. эш.
контроль

контроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге


83

1

Хаталар өстендә эш.


Контроль-бәяләү эшчәнлеге


84

1

Калдыклы бүлү.Яна материал үзләштеү

Репродуктив эшчәнлек

№5,24б85

1

32:5 тиб.бүлү.

№5,6, 26б86

1

Сайлап алу юлы б-н калдыклы бүлү.


Репродуктив эшчәнлек

№6,27б87

1

Калдыклы бүлүгә мәе. чишү.


Фикерләү эшчәнлеге


88

1

85:15 тиб. калд. бүлү


89-91

3

Калдыклы бүлүне каб-у.кабатлау

Репродуктив эшчәнлек


92-93

2

Контр, һәм хаталар өстендә эш
контроль

контроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге1000 гә кадәрле саннар


Репродуктив эшчәнлек94

1

Нумерация.

№7, 36б
95-97

3

Разряд берәмлекләре.

1000 гә кадәрге саннарның ясалышы, язылышы, укылышы

разрядлар табл.

Яна материал үзләштеү

Күзәтү

№8,9, 39б

№5,8. 40б


98

1

Санны 10, 100 тапкыр арттыру.

б-н тан-у, аларны укырга, язарга
Яна материал үзләштеү

Репродуктив эшчәнлек

№6,41б
99-100

2

Разряд кушылучыларының суммасы.

өйрәнү.

перфокарталар
Фикерләү эшчәнлеге

№5,42б

№5,7, 43б


101

1

Өчурынлы саннарны чагыштыру.

№1,3,6, 41б
102

1

Өчурынлы саннарны язу.

Өчурынлы саннарны чагыштыруРепродуктив эшчәнлек

№7,8, 45б
103

1

Рим цифрлары.

күнекмәләре булдыру.
Яна материал үзләштеү

Репродуктив эшчәнлек

№5,46б
104

1

Масса бершмлекләре. Грамм.

Разряд кушылучыларын сумма


№3,4, 48б
105

1

Бүлекне каб-у.

рәвешендә күрсәтергә өйрәнү.
кабатлау

Репродуктив эшчәнлек

№24,51б
106-107

2

Контр, һәм хаталар өстендә эшконтроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге


7

Кушу һәм алу.108-111

4

Телдән исәпләү алымнары.

Телдән исәпләү алымнары һәм язмача исәпләү б-н танышу.Репродуктив эшчәнлек

№6,54б

№6,7, 55б


112-114

3

Язмача исәпләү алымнары.


Фикерләү эшчәнлеге

53б

№6,5,57б

115

1

Өчпочмакның төрләре.

№3,4,61б
116-117

2

Кабатлау.кабатлау
№18,66б
118

1

Мөст.эш яки контроль эш

Язмача бүләргә, тапкырларга өйрәнү.

контроль

контроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге

15

Тапкырлау һәм бүлү.Яна материал үзләштеү

Репродуктив эшчәнлек119-123

5

Телдән исәпләү алымнары.


Фикерләү эшчәнлеге

№3,5,6, 68б

№5,69б


№7.70б

№2,5,71б


№2,4,72б
124-127

4

Язмача исәпләү алымнары.Тапкырлау.Яна материал үзләштеү

Репродуктив эшчәнлек

№2,74б

№4,7,76б


77б
128-130

3

Язмача исәпләү алымнары. Бүлү


Репродуктив эшчәнлек

№5,4,78б

№6,80б


№4,5,81б
131

1

Бүлекне каб-у.кабатлау
№20,24,85б,№30,86б
132-133

2

Контр, һәм хаталар өстендә эш
контроль

контроль

Контроль-бәяләү эшчәнлеге


134-135

2

Еллык үткәнне каб-у.кабатлау


136

1

Йомгаклау
  1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет