Р. С. Абекова п. Ғ. кандидаты, доцент м а.жүктеу 135.07 Kb.
Дата04.07.2016
өлшемі135.07 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ – ның 3 бөлім деңгейі

ПОӘК

ПОӘК

042-18-10.1. /02- 2015ж.ПОӘК

студентке арналған «Минералды шикізатты байыту технология» пәнінің бағдарламасы« » 2015ж

№ 1 басылым
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Минералды шикізатты байыту технологиясы»
5В072000 - «Бейорганикалық заттар технологиясы» мамандығы үшін

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
Құрастырушы ________ « » 2015 ж.

Р.С. Абекова п. Ғ. кандидаты, доцент м.а.

«Химия» кафедрасы
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ:
2.1. Кафедра мәжілісінде

Хаттама № 1 « » 2015 ж.


Кафедра меңгерушісі Б.Х. Мусабаева

2.2. Инженерлік-технологиялық факульттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды

Хаттама № 1 « » 2015 ж.


Төрайымы А.Н. Нургазезова

3 БЕКІТІЛДІ:
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға

ұсынылды


Хаттама № 1 « » 2015ж.

ОӘК төрайымы Г.К. Искакова

4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны


 1. Жалпы ережелер

4

 1. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

4

 1. Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

5

 1. Пән форматы

5

 1. Пән саясаты

6

 1. Баға қоюдың саясаты

6

 1. Әдебиеттер

7


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Оқытушының аты-жөні: Абекова Рысжан Сармурзановна

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент м.а.

Кафедра Химия

Байланыс ақпараты – тел. 67-29-39, 35-05-90, оқу ғимараты №4,

кабинет № 419

Сабақ өткізу орны № 410 дәрісхана

«Минералды шикізатты байыту технологиясы» пәні бойынша–3 кредит


1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты:

«Минералды шикізатты байыту технологиясы» пәні пайдалы қазбаларды өңдеу мен байыту процестерінің рөлін, минералды шикізатты қайта өңдеу негіздерін, байыту әдістерін, минералды шикізатты қайта өңдеудің технологиялық сипаттамаларын және үлгілерін қарастырады.

1.3 Пәнді оқытудың мақсаты: пайдалы қазбалардың негізгі материалдық құрамының сипаттамаларын зерттеу, пайдалы қазбалардың технологиялық қасиеттері, байыту процесінің жіктелуі, пайдалы қазбаларды бөлу теориясының негіздері.

1.4 Пәнді оқытудың міндеттері: минералды шикізатты байытуды жүзеге асыру үшін қажетті химиялық дағдыларды, пайдалы қазбаларды бөлу теориясын білу, байыту технологиясының сызбасын жасауға, анықтамалық кітаптармен жұмыс істеуді үйренеді, байыту процестерінің сызбаларына түсінігі болуы, ондағы құралдар және машиналар.

1.5 Оқытудың нәтижелері:

Оқып-білудің нәтижесінде білімалушы міндетті: • пайдалы қазбаларды байыту процесінің жіктелуін;

 • минералдарды бөлу теориясының негіздерін игеру;

 • әртүрлі әдістермен минералды шикізатты қайта өңдеудің практикалық міндеттерін шешу үшін білінегіздерін жетілдіру;

 • Минералды шикізатты қайта өңеу үшін заманауи әдістерін пайдаланып практикалық дағдыларын меңгеру;

 • тапсырмаларды орындау үшін теориялық және практикалық дағдыларын игеру керек.

1.6 Пән пререквизиттері:

1.6.1 Жалпы химия технологиясы

1.6.2 Электрохимия өндірісінің технологиясы

1.7 Пән постреквизиттері:

1.7.1 Өндірістік практика

1.7.2 Диплом жұмысы


2 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ РЕТТЕЛУІ

1-кесте
Тақырыптың аталуы

Д

ПС

БОӨЖ

БӨЖ

Әдебиеттер

1

МШ байытудың мақсаты мен міндеттері. Пайдалы қазбаларды қайта өңдеуде байыту процесінің рөлі.

1

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3

2

Минералдардың физико-химиялық қасиеттері. Байытудың технологиялық көрсеткіштері.

2

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3

3

Кендегі бөлшектерді жіктеу және елеу.

2

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3

4

Ұсақтау және ұнтақтау.

1

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3

5

Минералды шикізатты гравитациялық байыту.

1

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3

6

Байытудың магнитті әдістері.

1

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3

7

Байытудың электрлі әдістері.

1

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3

8

Радиометриялық байыту.

1

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3

9

Флотация. МШ флотациялау процесінің физико-химиялық негіздері.

Пайдалы қазбаларды флотациялық бөлуге әсер ететін факторлар.2

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3

10

Байытудың арнайы және аралас процестері.

1

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3

11

Минералды шикізатты қайта өңдеу технологиясы. Байыту процестерін бақылау және автоматтандыру.

1

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3

12

Қосымша байыту процестері.

1

2

1,5

4,5

7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3


3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАР

Пәннің өзара байланысқан 4 нысандарын: дәрістер, практикалық сабақтар, БОӨЖ және БӨЖ қамтиды. Ең маңыздысы дәрістер болып табылады, ол пәннің маңызды және күрделі мәселелерімен айналысады. Практикалық сабақтар минералды өңдеу әдістерін дамытуды көздейді. БОӨЖ және БӨЖ нақты міндеттер орындалған және оқытушының тұрақты бақылауында болып табылады. Аудиториядан тыс өздік жұмыс ағымдағы зертханалық жұмыстарды орындауға дайындықғы, оқу әдебиеттері, үй тапсырмаларын орындау қамтиды.


4 ПӘННІҢ ТҮРІ (ФОРМАТЫ)
Пән бойынша 50 минуттан 1 дәріс, 50 минуттан 2 практикалық сабақ апта сайын өткізіледі.

5 ПӘН САЯСАТЫ
Сабаққа қатысу: Білім алушылар дәріс, практикалық сабақтар және БОӨЖ орындауға міндетті. Егер белгілі бір себептермен сабақ босатса, игерілмеген материал үшін білім алушының өз жауапкершілігінде болады. Босатылған сабақтар қайталана оқылмайды, сондықтан, білім алушы босатқан тақырыпқа сәйкес оқытушының берген 5 тапсырмасын орындау керек.

Тәртіп: Сабақ кезінде үнемі тәртіп бұзушылық жасайтындар болса, аудиториядан шығарылып, межелік бақылау бағасы төмендетіледі.

Практикалық сабақ: Зертханада студенттің халаты және берілген ПС тақырыбына сай теориялық дайындығы болуы тиіс.

Межелік бақылау: Межелік аттестацияның қорытынды бағасы сабаққа қатысу, белгіленген уақытқа дейін білім алушының өз бетімен орындаған жұмысы, сабақтағы ауызша және жазбаша жауаптардың, тесттің қорытындысы мен межелік бақылау нәтижелерінен шығарылады.

Емтихан: Қорытынды емтихан компьютерлік тест жүйесі негізіндегі рұқсаты бар барлық білім алушылар үшін өткізіледі. Емтихандық тестте 5 жауап көрсетіледі, оның біреуі дұрыс жауап. Тест пәннің барлық бөлімі бойынша құрастырылған.
6 БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ
«Минералды шикізатты байыту технологиясы» пәні бойынша балдардың реттелуі

2- кесте


Апта

Бақылау түрі

Балл

Ескерту

1

2

3

4
1-7 апта арасында дәрісханалық сабақтарға қатысу

30
1

МШ байытудың мақсаты мен міндеттері. Пайдалы қазбаларды қайта өңдеуде байыту процесінің рөлі.

0

ПЗ

2

Минералдардың физико-химиялық қасиеттері. Байытудың технологиялық көрсеткіштері.

20

ПЗ

3

Кендегі бөлшектерді жіктеу және елеу.

20

ПЗ

4

Ұсақтау және ұнтақтау.

20

ПЗ

БӨЖ: 1-3 дәрістер бойынша бақылау жұмысы.

50
5

Минералды шикізатты гравитациялық байыту.

20

ПЗ

6

Байытудың магнитті әдістері.

20
БӨЖ: 4,5 дәрістер бойынша бақылау жұмысы.

50
7

1-7 дәрістерінен межелік бақылау.

70

КР

1 – 7 – ші апта оқу нәтижесі бойынша жалпы балл

3008-15 апта арасындағы дәрісханалық сабақтарға қатысу

30
8

Байытудың электрлі әдістері.

15

ПЗ

9

Радиометриялық байыту.

15

ПЗ

10

Флотация. МШ флотациялау процесінің физико-химиялық негіздері.

14

ПЗ

11

Пайдалы қазбаларды флотациялық бөлуге әсер ететін факторлар.

14

ПЗ
БӨЖ: 8-10 дәрістер бойынша бақылау жұмысы.

50
12

Байытудың арнайы және аралас процестері.

14

ПЗ

13

Минералды шикізатты қайта өңдеу технологиясы. Байыту процестерін бақылау және автоматтандыру.

14

ПЗ

13

БӨЖ: 11-13 дәрістер бойынша бақылау жұмысы.

50
14

Қосымша байыту процестері.

14

ПЗ

15

8-15 дәрістерінен межелік бақылау.

70

КР

8 – 15 – ші апта оқу нәтижесі бойынша жалпы балл

300
Емтихан үшін жалпы балл

400
Академиялық кезең бойынша жалпы балл

1000

7 Әдебиеттер

7.1 Негізгі әдебиеттер:

7.1.1 В.М.Авдохин Основы обогащения полезных ископаемых: Учебник для вузов. В 2-х т. Т.1 – М.: Изд-во МГГУ, 2006.- 417с

7.1.2 А.А.Абрамов Технология обогащения полезных ископаемых. Обогатительные процессы и аппараты: Учебник для вузов. В 2-х т. Т.1 – М.: Изд-во МГТУ, 2004.- 510с

7.1.3 Е.Е.Камнева Основа обогащение полезных ископаемых. –Петрозаводск, 2008. –Уебник: 438 с.

7.1.4 Карамзин В.В., Младецкий И.К., Пилов П.И. Расчеты технологической показателей обогащения полезных ископаемых. Учебное пособие. – М.: Изд-во МГГУ, 2006.- 221с.

7.1.5 А.А.Абрамов Флотоционные методы обогащения. Обогащения руд цветных металлов: Учебник для вузов. .- 2-ое изд. перераб. и доп. – М.: Недра, 1993. – 412с.

7.2 Қосымша әдебиеттер:

7.2.1 А.А.Абрамов Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых: Учебник для вузов. В 2-х т. Т.1 – М.: Изд-во МГТУ, 2003.- 470с

7.2.3 Н.М.Келль Обогащения полезных ископаемых. Практикум.-Л.: Изд-во,ЛГИ, 2000.- 120с©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет