Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070700 Тау-кен ісі Өскемен Усть-Каменогорск 2014Дата17.07.2016
өлшемі186.04 Kb.
түріРабочая учебная программа
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасыбет 8

Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан


Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева

БЕКІТЕМІН

ТМФ факультет деканы


_________А.К. Адрышев

______________2014 ж.

МАМАНДЫҚҚА КІРІСПЕ

Жұмыс оқу бағдарламасы
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В070700 – Тау-кен ісі

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы2 бет 8

Жұмыс оқу бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геология және кен ісі» кафедрасында дайындалып 5В070700- «Тау –кен ісі» мамандығындағы студенттерге арналған.


Геология және кен ісі кафедра отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі З.К. Тунгушбаева
№____ хаттама ____________________ж.

ТКМФ оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төраға Г.Т. Нұршайықова
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындаған

т.ғ.к, аға оқытушы Г.Т. Нұршайықова оқытушы А.М. Елеубаева

Норма бақылаушы Т.В. ТютюньковаД.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы3 бет 8

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
семестр

Кредиттер саны

Сабақ

СӨЖ сағаттар саны

Барлық сағаттар саны

Бақылау формасы

Контактілік сағаттар саны

Дәрістер

Семинар.(практ.)

сабақтар

Лаборат. сабақтар

СОӨЖ

Барлық сағат

3

2

15

30
30
60

135

экзамен

2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ БАРЫСЫНДАҒЫ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәнге сипаттама
Мамандыққа кіріспе пәні университет құрылысымен, кен ісінің даму тарихымен таныстыру және Қазақстан Республикасының экономикасындағы пайдалы қазбалардың ролін оқыту, кен өндіру кәсіпорындары туралы негізгі ұғымдармен таныстырудан тұрады. Пайдалы қазбалар кен орындарын игерумен танысу, кен орындарын ашуды зерттеу және кен ісі аймағына сәйкес негізгі терминдерді, ұғымдарды және атаулары қарастырылады
2.2 Пәнді оқудың мақсаты мен міндеттері
Студенттерге мамандыққа кіріспе пәнін оқытудың мақсаты университет құрылысымен, кен ісінің даму тарихын білу және Қазақстан Республикасының экономикасындағы пайдалы қазбалардың ролін оқыту, тау қазбаларын құру технологиялары және әдістері туралы түсініктері білу керек және қазіргі заманға сай тау – кен өндіру өнеркәсіптерінде қолданылатын, сонымен қатар өндірісте апробациядан өткен, қазіргі заманға сай шығарылған тау машиналары мен жабдықтарының техникалық сипаттамалары және конструктивті қабілеттілігі, жұмыс процестері, қондырғылары, классификациясы қолдану аймағы, қызметі қарастырылған.
1.3 Пәнді меңгеру барысындағы нәтижелер
Студенттер білуі қажет:

 • Университет құрылысын, білім беру жүйесін;

 • Тау-кен ісіндегі негізгі ұғымдарды;

 • Пайдалы қазбалардың Қазақстан Республикасының экономикасына әсерін;

 • Кен орнын игеру әдістерін

 • Өнеркәсіптерінде қолданылатын жабдықтарды, қондырғыларды; …
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы4 бет 8


Дағдылар:

- Мамандыққа кіріспе пәні бойынша баяндамалар жазу, көрнекі материалдар дайындай алу;

- Пайдалы қазбалар кен орындарын ашудың (карьерлер, шахталар, ұңғымалар және олардың комбинациялары) мысалдарын келтіре келе суреттеп беру;

- Әртүрлі тау кен ісіндегі технологиялық процестерді таңдай алу;

Құзыреттер:

 • кендік, геологиялық, маршейдерлік, геомеханикалық, геофизикалық және т.б. мәліметтерді жинау, талдау, хабардар болу;

 • ғылыми және арнайы кен ісі жайындағы білімі негізінде тау-кен ісі жұмыстарының міндеттерін формулировкалау;

 • кәсіби қызмет саласында негізгі заңдарды жақсы білу қабылеті, зерттеу жүргізу кезінде үлгілеу, математикалық талдау әдісі, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану;

 • тау-кен ісіндегі жаңа және орнықты жетістіктерді қолдана білу;

 • өндірістік жағдайларында ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді таба білу.2.4 Пререквизиттер

5В070700-Кен ісі мамандығы бойынша білім бағдарламасы табысты игеру үшін орташа білім деңгейінде пәнді білуі қажет.2.5 Постреквизиттер
«Мамандыққа кіріспе» пәні негіздік және профилактикалық пәндерді оқытуда ескертпе болып саналады: тау жыныстарының физикасы, маркшейдерлік іс, бұрғылау жару жұмыстарын жүргізу, кен технологиясының негіздері, тау кәсіпорындарын құру, массив жағдайын басқару т.б.
3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
Берілген пәнді зерделеудің мақсаты, тау-кен өндірісінің қазіргі жағдайы, жерасты алу, ашық алу, қоршаған ортаны қорғау, арнаулы алу әдістері және қай бағытта дамуы туралы түсініктеме беру болып табылады.
3.1 Сабақтың тақырыптық жоспары
Дәрістер тақырыбы

Еңбек сыйымдылық, сағ.

Әдебиеттер тізіміне сілтеме

1

2

3

4

1

Тақырып 1 Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. Білімді нормативті құқылы қамтамасыздандыру

1

[1]

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы5 бет 82

Тақырып 2 Кен ісі. Даму тарихы.

1

[2,3]

3

Тақырып 3 Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру. Кен орындарын ашу. тау жұмыстары және тау қазбалары. қазу жүйесі

1

[2,3]

4

Тақырып 4 Қазу жүйесі

1

[2,3]

5

Тақырып 5 Тау жыныстарының қасиеттері.

1

[2,3,4]

6

Тақырып 6 Тау қазбаларын құру технологиясы және әдістері туралы жалпы мәліметтер. Пайдалы қазбалари қоры және категориялары

1

[2,3,4,5]

7

Тақырып 7 Тау- кен жұмыстары және кенді қазымдау

1

[2,3,4,5]

8

Тақырып 8 Тау жыныстарын бұзу және тау жұмыстары туралы жалпы мағлұмат

1

[2,3,4,5]

9

Тақырып 9 Тау жыныстарын механикаландыру негіздері. Бекітпе, бекітпе түрлері.Тау қазымдауларын бекіту тәсілдері

1

[2,3,4,5]

10

Тақырып 10 Бұрғылау жұмыстары

1

[2,3,4,5]

11

Тақырып 11Желдету

1

[2,3,4,5]

12

Тақырып 12 Тау массаларын дайындау

1

[2,3,4,5]

13

Тақырып 13 Негізгі өндірістік процестер

1

[2,3,4,5]

14

Тақырып 14 Ашық тау кен жұмыстарының технология негіздері

1

[5,6]

15

Тақырып 15 Тау – кен кәсіпорындарын пайдалану және құру үшін арналған жалпы шахталық кешендер, машиналар және жабдықтар

1

[7]

Тәжірибелік сабақтар тақырыбы
1

Тақырып 1 Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. Білімді нормативті құқылы қамтамасыздандыру

2 сағат

[1-9]
2

Тақырып 2 ҚР экономикасындағы пайдалы қазбалардың маңызы мен ролі

2 сағат

[1-9]
3

Тақырып 3 Тау кен өнеркәсіп кешендерінің негізгі элементтері

2 сағат

[1-9]
4

Тақырып 4 Кенорындарын қазымдау жүйелері

2 сағат

[1-9]
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы6 бет 8


5

Тақырып 5 Тау жыныстарының негізгі қасиеттері мен классификациясы

2 сағат

[1-9]
6

Тақырып 6 Пайдалы қазбалардың формалары мен элементтері

2 сағат

[1-9]
7

Тақырып 7 Тік, көлденең және еңіс қазбалары.Тазарту қазбалары мен камералар

2 сағат

[1-9]
8

Тақырып 8 Тау жыныстарының механикалық және гидравликалық бұзылуы

2 сағат

[1-9]
9

Тақырып 9 Бекітпе классификациялары.Бекітпе талаптары.Тау жыныстарының бекітпелелерінің принциптері

2 сағат

[1-9]
10

Тақырып 10 Бұрғылап-жару жұмыстары.Шпурларды бұрғылау

2 сағат

[1-9]
11

Тақырып 11 Желдетудің әдістері

2 сағат

[1-9]
12

Тақырып 12 Кенді уатудың әдістері. Екінші ретті ұсақтау. Кенді тасымалдау және шығару

2 сағат

[1-9]
13

Тақырып 13 Ашық тау кен жұмыстарының технология негіздері

2 сағат

[1-9]
14

Тақырып 14 Тау – кен кәсіпорындарын пайдалану және құру үшін арналған жалпы шахталық кешендер, машиналар және жабдықтар

2 сағат

[1-9]
15

Тақырып 15 Пайдалы қазбалардың формалары мен элементтері

2 сағат

[1-9]Студенттің оқытушымен өздік жұмысы (СОӨЖ)
1

Тақырып 1Крендиттік оқу жүйесі

2

[1-9]
2

Тақырып 2 Шахта туралы негізгі түсініктер мен терминдер

2

[1-9]
3

Тақырып 3 Кенөндіру кешенінің негізгі элементтері

2

[1-9]
4

Тақырып 4. Кенорынын қазымдау жүйелері

2

[1-9]
5

Тақырып 5 Тау жыныстарының негізгі қасиеттері мен классификациясы

2

[1-9]
6

Тақырып 6 . Пайдалы қазбалардың формалары мен элементтері

2

[1-9]
7

Тақырып 7 Тау қазбаларын жүргізу

2

[1-9]
8

Тақырып 8 Тау жыныстарының механикалық және гидравликалық бұзылуы

2

[1-9]
9

Тақырып 9 Бекітпе түрлері

2

[1-9]


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы7 бет 810

Тақырып 10 Бұрғылап-жару жұмыстары.Шпурларды бұрғылау

2

[1-9]

11

Тақырып 11 Желдетудің әдістері

2

[1-9]

12

Тақырып 12 Тау қысымын басқару

2

[1-9]

13

Тақырып 13 Пайдалы қазбаларды ашық әдіспен технологиялық өндіру

2

[1-9]

14

Тақырып 14 Механика құралдары

2

[1-9]

15

Тақырып 15 Бұрғылап-жару жұмыстары.Шпурларды бұрғылау

2

[1-9]

Студенттің өздік жұмысы

1

Ғылымның дамуының негізгі этаптары

3

[1-9]

2

Қазақстанның инновациялық дамуы

3

[1-9]

3

«Алтай» аймақтық ғылыми- техникалық паркі

3

[1-9]

4

Студенттік ғылыми- техникалық бизнес -инкубатор «Бастау»

3

[1-9]

5

Техникалық университеттер Болон реформасы жолымен

3

[1-9]

6

Жерасты кеніштерде бұрғылау- жару жұмыстарын жетілдіру

3

[1-9]

7

Кенорындарын ашу

3

[1-9]

8

Кенорындарын дайындау

3

[1-9]

9

Кенді Алтай.

3

[1-9]

10

Оқпан. Оқпанның көлденең қимасының формасы

3

[1-9]

11

Тау жыныстары және тау жыныстарының қасиеттері

3

[1-9]

12

Шығыс Қазақстанның өнеркәсіптерінің жағдайлары

3

[1-9]

13

Жерасты шахта кешендері

3

[1-9]

4 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


4.1 Негізгі әдебиеттер


 1. Попов А.Н., Спивак АН., Акбулатов Т.О. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. - М.: Недра, 2004. -298 б.


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы8 бет 8

2. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Учебное пособие для вузов. - М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. ИМ. Губкина, 2003. -278 б.

3. Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и газа. - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. –162 б.

4. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин: Учебник. -М. Издательский центр "Академия", 2004. -352 б4.2 Қосымша әдебиеттер
5. Молчанов Г.В., Молчанов А.Г. Машины. Буровое оборудование. 2Справочник в 2-х томах /Абубакиров В.Ф., Архангельский В.Л. және т.б./-М.: Недра, 2000. –346 б.

6. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. заканчивание скважин. Учебное пособие. - М.: Недра, 2000. -264 б.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет