Рабочая учебная программа Мамандық: 5В071900 «Радиотехника, электроника мен телекомуникациялар»Дата18.07.2016
өлшемі199.7 Kb.
түріРабочая учебная программа
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01


Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыстық оқу бағдарламасы


бет беттің
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

АТжЭФ деканы


___________Ғ.Х.Мұхамедиев

__________________ 2014 ж.

АСПАП ЖАСАУ, РАДИОТЕХНИКА МЕН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯНЫҢ КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жұмыстық оқу бағдарламасы


КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ, РАДИОТЕХНИКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В071900 «Радиотехника, электроника мен телекомуникациялар»

Оқу формасы: күндізгі
Курс: 2

Семестр: 4

Кредиттер саны: 3

Дәрістер: 15 сағат

Зертханалық сабақтар: 30 сағат

СӨЖ: 60 сағат

СОӨЖ: 30 сағат

Экзамен: 4 семестр

Өскемен

2014


Жұмыстық оқу бағдарламасы «Прибор жасау және технологиялық үдерістерді автоматтандыру» кафедрасында МЖБС ҚР 03.08.328 – 2006 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты бойынша 5В071900 «Радиотехника, электроника мен телекомуникациялар» мамандығының студенттеріне жасалынған.

«Прибор жасау және технологиялық үдерістерді автоматтандыру» кафедра отырысында талқыланған.


Кафедра меңгерушісі А.Е.Бакланов
№ хаттама 2014ж.

Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.


Төраға Т.М.Абрахманова
Хаттама №____ ____________________2014 ж.

Жасағандар


Аға оқытушы Л.А.Проходова

Оқытушы К.А.Елеусизова


Нормобақылаушы Т.В.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСУ АҚПАРАТ
«Прибор жасау және технологиялық үдерістерді автоматтандыру» кафедрасы, АТжЭФ ( Г-3-315 дәрісхана).

Сабақ жүргізетін оқытушы, Проходова Людмила Алексеевна, аға оқытушы

Сабақ жүргізетін оқытушы, Елеусизова Карлыгаш Алибековна, оқытушы.

Жұмыс телефоны: 540-586

Дәрісханалық сағаттары және кеңес беру уақыты: сабақ кестесі бойынша және мұғалімдердің жұмыс кестесі бойынша

1 ПӘН СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ
  1. Оқылатын пәннің сипаттамасы

«Аспап жасау, радиотехника мен телекомуникацияның компьютерлік технологиясы» пәнінде әртүрлі физикалық шаманың түрлені құралы қарастырылады. Конструкциалы және электрлі өлшеу түрендіргіштерінің алғашқы параметрлері, механикалық, химиялық оптикалы шамалар, сонымен қатар қысым датчигі мен температураның қозғалыс принциптері қарастырылады. Студенттер әр түрлі физикалық шамалардың өлшеу тәсілдері жайлы мәліметтер алады және заманға сай өндірістік процестердің технологялық параметрлерін автоматты бақылау жайлы ақпараттар алады.
  1. Пәнді оқу мақсаты мен тапсырмалары

Бұл пәнді оқытудың мақсаты теориялық және заңдық жағынан өлшеу негіздерін заманға сай тәсілдермен есептей білетін білікті мамандарды даярлау.
  1. Оқытылатын пәннің нәтижесі

Пәнді толық меңгерген студент келесі шарттарды білуі тиіс:Білім:

Білім алушы келесілерді білуі тиіс: • электірлі сигналдарына сәйкес келетін электірлі емес өлшеу түрлендіргіштері;

 • конструкциалы және электрлі өлшеу түрендіргіштерінің алғашқы параметрлері, механикалық, химиялық оптикалы шамалар, сонымен қатар қысым датчигі мен температураның қозғалыс принциптері;

Дағдылар:

Білім алушы келесі дағдыларды білуі тиіс: • қателіктер көзқарасымен қарағанда өлшеу құралы мен әртүрлі әдістерді талдау және салыстыру;

 • эксплуатациялық қолдануымен және қажетті нақты өлшеуді өлшеу түрлендіргіштерімен сәйкестіре отырып рационалды қолдану мен дұрыс таңдау;

Құзырлар:

Ортақ мәдениетті құзырлар (ОМҚ)Ортақ білім бағдарламасын оқып-үйренудің нәтижесінде 5В071900 «Радиотехника, электроника мен телекомуникациялар» мамандығы бакалавриат түлегі ортақ мәдениетті құзырларды (ОМҚ) білуі тиіс:

 • Мәдениетті ойлау қабілетіне ие болу, ортақтандыруға, сапартамаға, ақпаратты қабылдауға, мақсат қоюға және оған қол жеткізуге жолын таңдауға қабілеті (ОМҚ-1);

 • Жазбаша және ауызша сөйлеу мәнерін түсінікті, дәлелді және ойын дұрыс жеткізе алу (ОМҚ-2);

 • Әріптестерімен кооперациялау, коллективте жұмыс істеу қабілеті (ОМҚ-3);

 • Стандартты емес жағдайларда дұрыс шешім қабылдай білу және сол үшін жауап беруге дайын болу қабілеті (ОМҚ-4);

 • Өз қызметінде нормативті құқықты құжаттарды қолдана білу қабілеті (ОМҚ-5);

 • Өзін-өзі дамытуға талпыну, өз квалификациясын және шеберлігін көтеруге қабілеті (ОМҚ-6);

 • Өз жетістіктері мен кемшіліктерін критикамен бағалау, бағыттарды айқындау және кемшілктерді жою мен жетістіктердің туындауына байланысты құралдарды таңдай білу қабілеті (ОМҚ-7);

 • Өз мамандығының әлеуметтік мәнін білу, кәсіби қызметтің орындалуына жоғарғы мотивацияға ие болу қабілеті (ОМҚ-8);

 • Әлеуметтік маңызы бар проблемаларды және үдерістерді сараптау, кәсіби және әлеуметтік тапсырмаларды шешу кезіндегі гуманитарлық, экономикалық және әлеуметтік ғылым әдістері мен негізгі қалыпты қолдану қабілеті(ОМҚ-9);

 • Теориялық және тәжірибелік зерттеу, модельдеу және математикалық сараптау әдістерін қолдану, кәсіби қызметте табиғи ғылыми пәндердің негізгі заңдарын қолдану қабілеті (ОМҚ-10);

 • Қазіргі заманға сай ақпараттық қоғамның дамуында мағлұматтардың болуы мен мәнін түсіну, үдеріс кезінде пайда болатын қауіп-қатерді тусіну,ақпараттық қауіпсіздіктің, сонымен бірге мемлекеттік құпияларды қорғаудың негізгі талаптарына ие болу қабілеті(ОМҚ-11);

 • Ақпаратты қайта өңдеу, сақтау, оны алудыңқұралдарымен жолдарын, негізгі әдістеріне ие болу, ақпаратты басқару құрылғы ретінде компьютерде жұмыс істеу дағдысына ие болу қабілеті (ОМҚ-12);

 • Компьютерлік жаһандану желілеріндегі ақпараттармен жұмыс істей алу қабілеті (ОМҚ-13);

 • Шетел тілдерінің біріне сөйлеу деңгейінде ие болу қабілеті (ОМҚ-14);

 • Стихиялық апат, катастрофа, аварийлардың мүмкін болатын салдарынан өндірістік адамды және халықты қорғаудың негізгі әдістеріне ие болу (ОМҚ-15);

 • Толыққанды кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін физикалық дайындықтың қажетті деңгейіне жету дайындығы, денсаулықты нығайту және өз бетінше физикалық тәрбиенің әдістерін қолдану құралдарына ие болу (ОМҚ-16);

 • Мәдениетті салт-дәстүрлерге және тарихи мұраға құрметпен аялап қарау қабілеттілігі, мәдениетті және әлуметтік айырмашылықтарды толерантты қабылдау (ОМҚ-17);

 • Тарихи үрдістердің заңдылықтары мен қозғалыс күштерін түсіну қабілеттілігі, зорлық-зомбылықтың тарихтағы рөлі, тарихи үдерістегі, қоғамдағы саяси серітестіктегі адамның орны(ОМҚ-18);

 • Әлеуметтік және жеке маңызы бар философиялық проблемаларды, дүниетанымды сараптау және түсіну қабілеті (ОМҚ-19);


Кәсіби құзырлар (КҚ)
а) ортақ кәсіби:

- Қазіргі заманғы барабарлық білім дәрежесіне негізгі қалыпты білім негізінде әлемдік ғылыми суреттерді, заңдарды және математикамен табиғи ғылымның әдістерін көрсету қабілет (КҚ-1);

- кәсіби қызмет барысында туындайтын табиғи-ғылыми негіздегі проблемаларды айқындау және оларды шешу үшін сәйкес физика-математикалық ақпаратты қарастыру(КҚ-2);

-өзінің кәсіби қызметіндегі өлшеуін және ақпарттық технологияның, өлшеуіш және есептеуіш техниканың, электроникалық дамуымен заманауи тенденциясының есептеу дайындығы(КҚ-3);

- Электрлік тізбектің мінездемесін есептеу және сараптау тапсырмаларын шешуші әдістеріне ие болу қабілеті (КҚ-4);

- Тәжірибелік мағлуматтарды көрсету және өңдеу тәсілдерінің негізіне ие болу қабілеті (КҚ-5);

- Технология мен техника, шетелдік және отандық ғылымды қолдану, зерттеу тақырыптары бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жүйелеу, сараптау, өңдеу және жинау қабілет (КҚ-6);

б) жобалау-кұрылымдық қызмет:

- жобалардың техника-экономикалық қамтамасыз етілуін тұспалдап жүргізу қабілеті (КҚ-7);

- әр түрлі функционалды бағыттардағы құрылғылар мен сұлбаларды, есептеу мен жобалауға арналған электронды құралдардың берілген мәндердіне сараптама және жинақтама жасау қабілеті(КҚ-8);

- Автоматтандыру жобаларының құралдарын қолданудағы техникалық тапсырмаарға сәйкес әр түрлі функцианалды сұлбалармен құрылғыларды, электронды құрылғыларды есептеу мен жобалауды орындауға дайындығы (КҚ-9);

-Аяқталған жобалық-құрылымды жұмыстарды рәсімдеу, жобалық және техникалық құжаттарды дайындау қабілеті(КҚ-10);

- Стандартқа, техникалық шартқа және басқада нормативті құжаттарға сәйкес жасалатын техникалық құжаттар мен жобаларды бақылау сәйкестігін жүзеге асыру дайындығы (КҚ-11);в) өндірістік технологиялық қызмет:

- Өндіріске нәтижесін енгізу дайындығы (КҚ-12);

- электронды техниканың материалдары мен бұйымдарын өндірудің технологиялық дайындығының жұмысы бойынша қабілеті (КҚ-13);

- құжаттарды дайындау және кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесінің жұмыстарын қатысу қабілеті (КҚ-14);

- Электронды техниканың материалдары мен бұйымдарын өндірудің метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру дайындығы (КҚ-15);

- экологиялық қауіпсіздікті бақылауды жүзеге асыру қабілеті (КҚ-16);г) ғылыми зерттеу қызметі:

- Өлшеу түрлендіргіш саласындағы, зерттеу тематикасы бойынша отандық және шетелдік ғылыми-техникалық ақпаратты жинау, сараптау, жүйелендіру қабілеті (КҚ-17);

- Қарапайым физикалық және математикалық құрылғылар модельдерін, сұлбаларын, әр түрлі функционалды тағайындалған электроника және наноэлектроника құрылымдарын, сонымен қатар компьютерлі модельдеудегі стандартты программалық құралдарды қолдану қабілеті (КҚ-18);

- Экспериментті зерттеу параметрлерінің және құрылғылардың мінездемесін, сұлбаларын, электроникадағы құрылғылары мен құрылымдары және наноэлектроникадағы әр түрлі функцианалды тағайындаудың тиімді әдісін практикада дәлелді таңдау және жүзеге асыру қабілеті (КҚ-19);

- Материалдарды ғылыми есеп беру, жариялау, тұсаукесер ретінде таныстыру және зерттеу нәтижесін сараптау мен жүйелендіру қабілеті (КҚ-20);

- Зерттеулердің нәтижесін және құруын енгізу қабілеті және де интелектуалды меншікті объекттерін қорғау құқықтарын ұйымдастыру (КҚ-21);д) ұйымды-басқару қызметі:

- Кіші топтардың орындаушыларынң жұмысын ұйымдастыру қабілеті (КҚ-22);

- Бекітілген форманың орналасқан есебінде ұйымдастыру-техникалық құжаттарды (жұмыс сұлбасы, жоспар, қолдану тәсілі, смет) жасауға қатысу дайындығы (КҚ-23);

- Техникалық құралды, жүйелерді, үдерістерді, материалдарды және құрылғыларды сертификаттау саласында тапсырммаларды орындау қабілеті (КҚ-24);

- өндірістік зақымдаудың кәсіби аурулардың экологиялық бұзылулардың алдын алуының профилактика тәсілдеріне ие болу қабілеті (КҚ-25);

е) монтажды-құрастыру қызметі:

-әр түрлі ғылыми-техникалық, технологиялық және электроника және наноэлектроника саласындағы кәсіби тапсырмаларды шешу үшін қолданатын диагностикалық, техникалық жұмыс істеу қабілеттілін тексеру, құрастыру қабілеті (КҚ-26);- электронды техникалардың материалдар және өнімдердің тәжірибелі үлгілерін пайдалануға тапсыру және сынауға, монтажға қатысу дайындығы (КҚ-27);

ж) Сервистік-пайдаланушы қызметі:

- диагностикалық, өлшеуіштік, техникалық құрылғыларға сервистік қызмет көрсету қабілеті (КҚ-28);

- Құрылғының техникалық жағдайы, оның профилактикалық қарауы және жөндеуіне регламенттік тексеруді жүзеге асыру дайындығы (КҚ-29);

-шығын материалдары мен тетік қорларына тапсырыс құру, сонымен қатар апаратураның тексеру және дәлдеу қабілеті (КҚ-30);

-қолданылатын техникалық құрылғылардың және қызмет етуші персонал үшін программалық қамтамасыз етуін эксплуатация бойынша қолдану тәсілін құру қабілеті(КҚ-31);
Кәсіби-мамандандырылған құзырлар (КМҚ):

 • Кәсіби тапсырмаларды шешуде математикалық модельдеудің негізгі тәсілін қолдану қабілеті; өз бетінше инженерлік сұрақтарды зерттеу үшін математикалық әдебиеттерді қолдану (КМҚ-1);

 • Техниканы мінездемесімен қоса аппаратураға материал таңдау қабілеттілігін сыртқы факторларлың қасиеттеріне әсері (КМҚ-2)

 • Электронды және микроэлектронды техникада қолданатын материалдың технологиясын наноэлектронды құрылғылардың есептерінің әдістерінің материалдары; наноқұрылымның физикалық қасиеттерін зерттеу әдістерін, наноэлектрониканың теориялық сараптамалық физикалық үрдісінің әдісін қолдану; физикалық жүйенің қасиеттерін төмен өлшемдікпен қолдану дайындығы (КМҚ-3)

 • Физикалық құбылыстардың және үрдістердің қатты денеде болуын түсіндіру; сараптама жасау және физикалық үрдістердің параметрлеріне мөлшерлі баға беру; бос электронды газдың жақындауындағы қатты денелергекинетикалық есептік мінездеме беру қабілеті (КМҚ-4)

 • Вакуумды және плазмалы электроника құрылғылары мен құрылымдардың жұмысының негізінде жатқан компьютерлік модельдеу және эксперименттік зерттеуде физикалық үрдістерді теориялық анализ ретінде алған білімдерін қолдану; микротолқынды электронды рпиборлар мен құрылғылардың негізгі параметрлері мен сипаттамаларын есептеу, нақты қолдануға арналған приборларды тиімді таңдауды орындау; алған білімді оптикалық және кванттық электрониканың приборлары мен құрылғыларының жұмыс істеу принциптерін түсінуге қолдану, және де ақпаратты беру және өңдеуде оптикалық әдістер (КМҚ-5);
  - жобалаудың таңдалған бағдарын есептеумен жобалаудың әртүрлі кезеңдерінде электронды құрамдас базаның үлгісін таңдау және баяндау қабілетімен; жобалаудың үдерісін жүзеге асыруда техникалық және бағдарламалық құралдарымен жұмыс істеу, заманауи электронды құрамдас базаны баяндау және жобалау тілдерін меңгеру (КМҚ-6);
  - автоматты басқару теориясының заңдарын қолданумен электронды және микропроцессорлы техникалардың құралдарымен автоматты басқару жүйесінқұру қабілетімен (КМҚ-7);
  - сызықты және сызықты емес тізбектерге сигналдардың әсерін талдау, күшейткіштерді, стабилизаторларды және электрлік сигналдар генераторларын есептеу, применять аналогты-сандық және сандық-аналогты түрлендіргіштерді қолдану, синтезировать аналогты және сандық құрылғыларға синтез жасау қабілеттігімен, олардың функционалды тағайындалуы, электрлік шамалары және пайдалану шарттары туралы мәліметтер негізінде (КМҚ-8);
  - радиоэлектронды техника өнімдеріне, конструкцияның қозғалатын және қозғалмайтын элементтеріне талдау және синтездеу мақсатымен олардың математикалық үлгілеріне сәйкес нақты құрылымнан есептеу сұлбаларына ауысуды жүзеге асыру; аналогты және сандық элементті база негізінде электронды құрылғыларды жобалаудың және үлгілеудің, есептеудің заманауи әдістерін білу қабілеттілігімен (КМҚ-9);
  - электроника және наноэлектроника құрылғыларында және приборларында электронды техниканың құрауыштарын технологиялық және конструкциялық жүзеге асыру туралы білімді қолдану қабілетімен; электронды аппаратурада қолдануға арналған құрауыштарын таңдау, олардың сипаттамаларын, сыртқы факторлар мен бағасының қасиетіне әсерін ескере (КМҚ-10);
  - автоматты басқару теориясының негізгі заңдарын қолдану және иемдену қабілеті, оның ішінде оның сандық құрамдасы (КМҚ- 11);
  - микротолқынды бағдарланған және тербелісті жүйелерді конструкциялауда қолданылған, материалдардың өзіндік ерекшеліктері туралы мағлұматымен, микротолқынды бағдарланған жүйелер негізінде қарапайым құрылғыларды оңтайлы жобалау принциптерін, математикалық және компьютерлік үлгілеу әдістерін қолдану қабілетімен (КМҚ-12);

- микропроцессорлық техника бойынша білімді қолдану дайындығымен; төменгі жиілік тілінде бағдарламалау(КМҚ-13);
- электроника және наноэлектроника бұйымдарын және материалдарын дайындауда қолданылатын негізгі технологиялық әдістерді қолдану қабілеттілігімен; осы әдістерді негізіне жататын физикалық заңдылықтар (КМҚ-14);
- электр жетектерді басқарудың микропроцессорлық жүйелерін жобалау және баптау қабілеттілігімен (КМҚ-15);
- басқарудың микропроцессорлық жүйелерін құруда заманауи бағдарламалық құралдардың негізгі принциптерін және мүмкіндіктерін қолдану қабілеттілігі; контроллерлерді бағдарламалау (КМҚ-16).  1. Пререквизиттер

Пререквизиттер: математика бөлімдері, оның ішінде: интегралды және дифференциалды есептуе, ықтималдылықтар теориясы, математикалық статистика; жалпы физика және қатты дене физикасы, оптика, термодинамика; электротехника және электротехниканың теориялық негізі.
  1. Постреквизиттер

Постреквизиттер: Өлшеуіш түрлендіргіштер, типті технологиялық үдерістерді автоматтандыру. Осы білімді қолдану сыбайлас пәндерді оқуда пайдалы.


2 ПӘН МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың аты, оның мазмұны

Жұмыс көлемі, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

1 тақырып. Кіріспе. Қазіргі есептеуіш техниканың техникалық құрылғыларының және бағдарламаларының деңгейлері

1

1,3


2 тақырып. Конструкция құжатын орындау

1

1.6


3 тақырып. Өңдеу үдерісіндегі компьютер технологиясының міндеті және маңызы

1

1,7


4 тақырып. Жүйелі тіл табудың негіздері жобалалаудың кж ақы-пұлдарымен

1

2


5 тақырып. САПР техникалық тәсілінің классификациясы. Техникалық қамсыздандырудың деңгейлері

1

1,2,8


6 тақырып. Техникалық тәсілдерді дайындау және ақпараттарды

1

2,6


7 тақырып. САПР-дың программалық қамтамасыз ету құрылымы.САПР-дың программалық қамтамасыз ету негізін көрсеткіштерінің сапасы

1

1,2


8 тақырып. САПР жүйелі бағдарламалық қамтамасыздандыру

1

1.10


9 тақырып. САПР қолданбалы бағдарламалық қамтасыздандыру

1


5

10 тақырып. Құрамының ақпаратпен қамтамастандырылуы САПР. САПР-ы құрылымы деректер банкі

1


7

11 тақырып. Қолданбалы және САПР деректерi. Жүйелi негiздер. деректердiң негiздерiн өзара iс-әрекеті

1

5,11


12 тақырып. Шығармашылық үрдісінің техникалық шешімнің нұсқаларын іздеу

18,11,12

13 тақырып. РCAD-2006 жүйесі

5

3

14 тақырып. Кiтапхана баспа төлемдерiнiң құрамдастары. графикалық қарапайымдар

3

3,9

15 тақырып. ЕСКД негізгі талаптары. автоматтандыру,конструкторлық, технологиялық құжаттаманының бағдарламалары

3

3

Практикалық сабақтар

P-CAD schematic көмегімен маңызды сұлбаның құрылуы

2

1

Электрлі принципті схеманы тексеру

2

2

РСВ байланыстар тізімін жүктеу және құрамдас бөліктерді баспа платасына орналастыру

5

3

Басып шығаратын платаның трассировкасы

3

3,9

Бұрыштық штамп сызбасының графигін тұрғызу

3

3

Студенттердің оқытушымен өздік жұмысы

P-CAD schematic көмегімен маңызды сұлбаның құрылуы

5

Техникалық құжаттама

Электрлі принципті схеманы тексеру

5

1

РСВ байланыстар тізімін жүктеу және құрамдас бөліктерді баспа платасына орналастыру

5

10

Студенттердің өздік жұмысы

Басып шығаратын платаның трассировкасы

5

3

Бұрыштық штамп сызбасының графигін тұрғызу

3

3,9


2.2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі


Бақылау түрі

Академдік оқу кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу
1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
Дәріс конспектісі1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
Тақырыптық сұрақ (зертханалық, практикалық сабақтар)
5

5

5

5

5
5
5

5
5

5
Реферат
10


10
Рубеждік тестілеу
5


5
3 Ұсынылған әдебиеттер тізімі


 1. Негізгі әдебиеттер

1. Метрология, стандартизация и сертификация. Под ред. А.В. Алексеева.-М.:АДЕКА, 2007.

2. Евтихиев Н.Н. Измерение электрических и неэлектрических величин. –М.: Энергоатомиздат, 1990.

3. Боднер В.А., Алферев А.В. Измерительные приборы. 1 том. –М.: Издательство стандартов, 1986.

4. Клаасен К.Б. Основы теории измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике. – М.: Постмаркет, 2000.

5. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические измерения. М.: Высшая школа, 2002.

6. Болтон У. Карманный справочник инженера-метролога. М.: Додека-ХХ1, 2002.

7. Основы метрологии и электрические измерения. Учебное пособие для ВУЗов. Под. ред. Душина Е.М. -Л.: Энергоатомиздат ,1987.

8. Фарзане Н.Г. и др. Технологические измерения и приборы. –М.: Высшая школа, 1989.

9. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г.

10. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 9 июня 2004 г.

11. СТ РК 2.0-200; «ГСИ РК. Основные положения».


12. СТ РК 2.1-2000 «ГСИ РК. Термины и определения».

13. СТ РК 2.3-2001 «ГСИ РК. Эталоны единиц величин. Основные положения, порядок соз­дания, утверждения, хранения и применения».

14. СТ РК 2.4-2000 «ГСИ РК. Поверка средств измерений. Организации и порядок проведе­ния»

15. СТ РК 2.11-2000 «Система калибровки Республики Казахстан. Основные положения».3.2 Қосымша
1. Каталогтар «Метран», «Прософт» и др. 2003-2007г.г.

2. Куликовский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений. Учебное пособие для ВУЗов. -М: Энергоатомиздат, 1985.3. Основы метрологии и электрические измерения. Учебное пособие для ВУЗов. Под. ред. Душина Е.М. -Л.: Энергоатомиздат ,1987.

4. Клаасен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике. Пер. с англ. -М.: Постмаркет, 2000.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет