Құрастырған: Калиева Мейрамгүл Құстайбековна Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданыжүктеу 0.63 Mb.
бет4/4
Дата17.06.2016
өлшемі0.63 Mb.
1   2   3   4

16 нұсқа

1. Cu + HgCl2  CuCl2 + Hg теңдеуімен өрнектелген реакция типі

A) орын басу B) қосылу C) айрылу D) бейтараптану E) алмасу

2. Сутек атомының ядросындағы нейтрон саны

A) 4 B) 1 C) 0 D) 3 E) 2

3. Күшті қышқыл

A) HNO3 B) H3PO4 C) Н2СО3 D) H2S E) CH3COOH

4. Кез келген қышқыл құрамына міндетті түрде кіретін атом

A) оттек B) сутек C) азот D) күкірт E) металл

5. Негіздік оксидтің формуласы

A) N2O5 B) SіO2 C) NO D) Na2O E) SO2

6. Жүзеге аспайтын реакция

A) H2 + Cl2  B) SiO2 + H2O 

C) HCl + Ba(OH)2  D) NaCl(құрғақ) + H2SO4(конц)

E) SO2 + H2O 

7. Алюминий гидроксидін ерітетін зат

A) NaOH B) H2O C) KCl D) CaCI2 E) NaCl

8. Радикал:

A) С2Н6 B) NH3 C) C2H5 D) P2O5 E) O2

9. Табиғи жоғарғы молекулалы қосылыстарға жататын зат:

A) Глюкоза. B) Полиэтилен. C) Мальтоза.

D) Целлюлоза. E) Сахароза.

10. Гомогенді реакцияның 2СО + О2 ↔ 2СО2 + Q тепе-теңдігі солға қарай ығысады, егер

A) қысымды арттырса

B) көмірқышқыл газының концентрациясын азайтса

C) көміртек монооксидінің концентрациясын арттырса

D) температураны арттырса

E) оттектің концентрациясын арттырса

11. 5 %-тік ерітінді дайындау үшін...

A) заттың формуласын және тығыздығын білу керек.

B) заттың формуласын және ерітінді температурасын білу керек.

C) зат массасын және судың массасын білу керек

D) ерітіндінің температурасын және тығыздығын білу керек.

E) ерітіндінің жылу сіңіргіштігін білу керек.

12. Элементтердің берілген сутекті қосылыстарының қайсысының тұрақтылығы ең үлкен: 1) H2O; 2) H2S; 3) H2Se; 4) H2Te

Жауапта осы қосылыстың молярлық массасы

A) 212 г/моль B) 34 г/моль C) 81 г/моль D) 18 г/моль E) 130 г/моль

13. Берілген иондары бар тұздар ерітінділеріне натрий сульфиді ерітіндісі құйылды. Сонда, металл сульфидтерінің тұнбасы түзілді. Тұнба түзбейтін ион:

A) Fe 2+ B) Bі3+ C) Pb2+ D) K+ E) Zn2+

14. 73 г тұз қышқылымен 22,4 л аммиак әрекеттескенде түзілетін аммоний хлоридінің массасы

A) 22,4 г B) 53,5 г C) 107 г D) 10,7 г E) 5,35 г

15. Графит пен алмаз бір элемент атомы - көміртектен – тұратынын дәлелдейтін әдіс:

A) Қышқылмен әрекеттесуі. B) Сілтімен әрекеттесуі.

C) Азотпен әрекеттесуі. D) Екі затты жаққанда CO2 түзілуі.

E) Күкіртпен әрекеттесуі.

16. Мыс (II) сульфаты ерітіндісін электролиздегенде түзілетін заттар: (электродтар инертті)

A) Cu, H2 B) Cu, SO3 C) Cu, O2 D) Cu, SO2 E) H2, O2

17. Мырыш гидроксиді түзілетін реакция:

A) ZnO + NaOH = B) Zn + NaOH = C) ZnO + H2 =

D) ZnSO4 + NaOH = E) ZnO + H2O =

18. 2-метилпропанальдің изомері:

A) Бутаналь. B) Акрил альдегиді. C) Валериан альдегиді.

D) Пентаналь. E) 1-бутанол.

19. Детонация дегеніміз

A) мұнай өнімдерін айдау

B) Бензиннің қозғалтқышта қопарылыс түзіп жануы

C) Жоғары қысымда мұнай өнімдерінің бөлшектенуі

D) Мұнайдың өнімдерін тазарту

E) Жоғары температурада бөлшектенуі

20. Өзгерістегі жүзеге асыруға болатын тотығу-тотықсыздану реакциясындағы тотықтырғыштың моль саны

Al  Al2(SO4)3  Al(OH)3  Al2O3  AlCl3.

A) 3 моль B) 2 моль C) 5 моль D) 4 моль E) 1 моль

21. Егер теория жүзіндегіге қарағандағы шығымы 90 болып, 15,75 г циклопентан алынса, онда дегидрленген пентанның массасы

A) 18 г B) 26 г C) 32 г D) 30 г E) 24 г

22. Көмірсутек буының ауа бойынша тығыздығы 1,862, көмірсутектің формуласы. Көмірсутектің массалық үлесі 88,9 % болса, онда оның формуласы:

A) C6H10 B) C4H6 C) C7H12 D) C5H8 E) C3H4

23. Фенолдың этанолдағы 9,4 % ерітіндісі металл натриймен әрекеттескенде 3,36 л сутек алу (қ.ж.) үшін ерітіндінің жұмсалған (р=0,9 г/мл) көлемі:

A) 290 мл B) 303 мл C) 333 мл D) 317 мл E) 297 мл

24. 5 200 г глюкоза ерітіндісінен спирттік ашығанда түзілетін көмір қышқыл газының көлемі (қ.ж.)

A) 2,49 л B) 2,69 л C) 3,69 л D) 2,89 л E) 2,09 л

25. Аминмай қышқылының барлық изомерлерінің саны

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 4


17 нұсқа

1. Жүруі мүмкін емес химиялық реакция теңдеуі

A) B) C)

D) E)

2. Реттік нөмірі 56-шы элементтің электрондық қабатының саны

A) 6 B) 5 C) 7 D) 4 E) 8

3. Азотқа тән емес тотығу дәреже ...

A) +2 B) +3 C) +6 D) +5 E) +4

4. Электролиттік диссоциаланғанда гидроксид ионын түзетін қосылыс

A) HNO3 B) HCl C) MgCl2 D) NaOH E) Zn(OH)2

5. VI период А тобына жататын элементтердің жоғарғы оксид формуласы:

A) RO3 B) RO C) R2O3 D) RO2 E) R2O

6. Тұз қышқылымен әрекеттесетін заттар тобы:

A) NaOH, AgNO3, Mg B) NaCl, Al, CuO

C) Zn, Cu, NaCl D) CuSO4, Cu, SO3

E) NaCl, CuO, Mg

7. Қатты агрегат күйде болатын галоген:

A) J2 B) Cl2 C) Br2 D) S E) F2

8. Лабораторияда метан алудың әдісі

A) 2CH4  C2H2+3H2 B) 2CH3Cl+2Na  CH3-CH3+2NaCl

C) табиғи газдан бөліп алу D) CH3COONa+NaOHCH4+Na2CO3

E) C+2H2  CH4

9. Мономер дегеніміз

A) Полимердің макромолекуласында қайталанып отыратын атомдар тобы.

B) Реакцияға түспейтін зат.

C) Полимер молекуласын түзілетін кіші молекулалы заттар.

D) Суда еритін зат.

E) Полимердің бөлігі.

10. Қысымның өзгеруі тепе-теңдікке әсер етпейтін гомогенді реакцияның теңдеуі

A) H2 + Br2 ↔ 2HBr B) H2 + S ↔ H2S C) 2H2 + O2 ↔ 2H2O

D) PCl5 ↔ PCl3 + Cl2 E) CaO + CO2 ↔ CaCO3

11. Күкірт қышқылының 1400 г 7%-тік ерітіндісінде қышқылдың зат мөлшері:

A) 0,01 моль B) 0,5 моль C) 3 моль D) 1 моль E) 5 моль

12. Күкірт (ІV) және (VІ) оксидтерімен әрекеттесетін заттар тобы:

A) H2O, NaOH B) H2O, H3PO4 C) CaO, HCl D) H2O, S E) CO2 HCl

13. Аммиактың катализдік тотығу реакциясының теңдеуі:

A) 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O B) 2NH3 + 1,5O2  N2 + 3H2O

C) 2N2O4 + O2 + 2H2O  4HNO3 D) NH3 + H2O  NH4OH

E) 2NH3 + 3,5O2  2NO2 + 3H2O

14. Кремний атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы:

A) 3s23p4 B) 3s23p2 C) 4s24p2 D) 4s24p4 E) 3s23p3

15. Сумен әрекеттескенде оксид түзеді:

A) мырыш B) барий C) натрий D) алтын E) литий

16. Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар

A) CuSO4+ H2 B) CuSO4+ H2О+ SO2

C) CuSO4+ H2S D) CuО+H2S E) CuО+ H2SO4

17. Көмірсутек толық жанғанда массасы 0,88 г көміртек (ІV) оксиді және 0,36 г су түзілді. Газдың сутекпен салыстырғандағы тығыздығы 21. Көмірсутектің формуласы:

A) C3H8 B) C4H8 C) C3H6 D) C4H6 E) C3H4

18. 22 г этанальды гидрлегенде түзілген спиртті 177 мл суда ерітілді, ерітіндідегі спирттің массалық үлесі:

A) 11 % B) 10 % C) 11,5 % D) 13 % E) 14 %

19. Калиймен әрекеттесетін зат:

A) CH3COH B) C2H4O C) C2H4O2 D) (CH3)2O E) C3H6O

20. Ag Ag2O AgNO3 Ag2O Ag

өзгерістер тізбегінде іске аспайтын стадиялар

A) 1,2 B) 1,3 C) 3,4 D) 1,4 E) 2,3

21. Гидролизге ұшырамайтын тұз:

A) Аммоний нитраты B) Кальций карбонаты C) Калий ацетаты

D) Натрий сульфаты E) Аммоний ацетаты

22. Көлемі 10 л метан мен көміртек (II) оксидінің қоспасын (қ.ж.) жағуға 8 л оттек жұмсалса, бастапқы қоспа құрамындағы газдардың көлемдік үлестері

A) 80 % (СН4); 20 % (СО) B) 20 % (СН4); 80 % (СО)

C) 40 % (СН4); 60 % (СО) D) 30 % (СН4); 70 % (СО)

E) 90 % (СН4); 10 % (СО)

23. Фенол мен ароматты көмірсутектің 14,7 г қоспасын бром суымен өңдегенде, 33,1 г тұнба түсті. Фенол мен көмірсутектің мольдік қатынастары 2:1 болса, көмірсутектің молекулалық формуласы

A) C7H14 B) C8H10 C) C6H6 D) C6H14 E) C7H8

24. 300 г 10-тік глюкоза ерітіндісін әзірлеу үшін гидролизденетін сахарозаның массасы

A) 57 г B) 47 г C) 77 г D) 67 г E) 37 г

25. 190 г 2 аминсірке қышқылының ерітіндісімен әрекеттесетін пропанолдың массасы

A) 3 г B) 9 г C) 18 г D) 15 г E) 6 г


18 нұсқа

1. Атом - молекулалық ілімді ұсынған ғалым

A) Д.И.Менделеев B) Э.Франкленд C) М.В.Ломоносов

D) А.Лавуазье E) Ж.Л.Пруст

2. 26 реттік нөмірлі элемент ... болады.

A) d-элемент B) p-элемент C) лантаноид D) f-элемент E) s-элемент

3. Cl2 молекуласындағы химиялық байланыс түрі

A) иондық B) металдық C) ковалентті полюссіз

D) сутектік E) ковалентті полюсті

4. Суда еритін зат:

A) СaCO3 B) Сu(ОН)2 C) СuS D) Ba(ОН)2 E) H2SiО3

5. Сутек газын ашқан ғалым

A) А.Беккерель B) Г.Кавендиш C) М.В.Ломоносов

D) Р.Бойль E) Дж. Прустли

6. Сульфиттің формуласы

A) KNO3 B) MgSO4 C) ZnS D) Na2SO3 E) CaSiO3

7. Қалыпты жағдайда сумен әрекеттеседі

A) Al B) Cu C) Ca D) Si E) C

8. Алкандарға жатпайтын зат

A) метан B) этан C) пропан D) ацетилен E) бутан

9. Жасанды полимерді былай алады:

A) Табиғи жоғары молекулалық қосылыстарды қайта өңдеу арқылы.

B) Төменгі молекулалы заттарды синтездеу арқылы.

C) Жануарлардан.

D) Өсімдіктерден.

E) Қаныққан көмірсутектерді қайта өңдеу арқылы

10. N2 + 3H2 =2NH3+92 кДж теңдеуі бойынша 67,2 л (қ.ж.) аммиак түзілетін болса, бөлінетін жылу мөлшері

A) 215 кДж B) 276 кДж C) 138 кДж D) 140 кДж E) 205 кДж

11. Массасы 500 г суда 80 г натрий хлориді ерітілген. Ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін анықтаңыз:

A) 8 % B) 14 % C) 4 % D) 2 % E) 12 %

12. Берілген заттардың құрамындағы хлордың тотығу дәрежесінің кему ретімен орналасқан қатары 1.KCl 2. Cl2O 3.HClO3 4.Cl2 5.KClO2

A) 35241 B) 12453 C) 24153 D) 25341 E) 35421

13. Күкірттің тотығу үрдісі көрсетілген сызба-нұсқа

A) H2S ↔ H+ + HS- B) HSO3-  SO42-

C) SO42-  SO32- D) SO42-  S2- E) SO32-  S

14. 170 г натрий нитратынан алынатын 63%-тік азот қышқылы ерітіндісінің массасы:

A) 195 г B) 205 г C) 200 г D) 210 г E) 190 г

15. 2000 г кальций карбонаты ыдырағанда бөлінген көмірқышқыл газының қалыпты жағдайдағы көлемі:

A) 224 л B) 448 л C) 560 л D) 672 л E) 336 л

16. Сынап (ІІ) нитратының ерітіндісін электролиздеу теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

A) 11 B) 12 C) 8 D) 9 E) 10

17. Пропилен сумен әрекеттескенде түзілетін қосылыс:

A) пропанол-1 B) пропан C) пропаналь D) пропанол-2 E) пропан қышқылы

18. Төмендегі формулалармен неше спирт өрнектелген.A) 4 B) C) 6 D) 5 E) 2

19. Көпнегізді қышқылдар тобы:

A) Ортофосфор H3PO4, қымыздық HOOC-COOH, адипин HOOC-(CH2)4-COOH қышқыл

B) Янтарь HOOC(CH2)2COOH, бензой C6H5-COOH, пальмитин C15H31COOH қышқылы

C) Стеарин C17H35COOH, көмір H2CO3, акрил HC2=CH-COOH қышқылдары.

D) Тұз HCl, янтарь HOOC(CH2)2COOH, олеин C17H33COOH қышқылдары.

E) Сірке CH3COOH, бензой C6H5-COOH, күкірт H2SO4 қышқылдары

20. Сілтінің артық мөлшері қажет болатын стадия

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

21. 28 г темір мен 16 г күкірттен түзілетін темір (ІІ) сульфидінің массасы:

A) 42 г B) 54 г C) 44 г D) 52 г E) 64 г

22. 5,6 л метанды 33,6 л хлормен (қ.ж.) хлорлағанда түзілген трихлорметанның массасы

A) 28,8 г B) 29,8 г C) 30,8 г D) 31,8 г E) 32,8 г

23. Сахарозаның 0,25 моль мөлшері тотыққанда түзілген көміртек диоксидін әкті су арқылы өткізгенде тұнба түсті. Түскен тұнбаның массасы (г)

A) 296 B) 297 C) 298 D) 300 E) 295

24. Фениламиннің жану теңдеуінің оң жағындағы коэффициенттердің қосындысы:

A) 40 B) 24 C) 36 D) 38 E) 20

25. 4,6 г толуолды нитрлегенде түзілетін 2, 4, 6-тринитротолуолдың массасы

A) 15,35 г B) 12,35 г C) 11,35 г D) 14,35 г E) 13,35 г
1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет