Құрастырушы: а/ш.ғ. к., доцент Темиржанова А. АДата04.07.2016
өлшемі179 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Агротехнология факультеті
Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы

5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

мамандық (тарының) студенттеріне арналған

Бағалы аңдарды өсіру негіздері пәнінен

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

___________ Т.К.Бексеитов

2012 ж. «___»____________


Құрастырушы: а/ш.ғ.к., доцент Темиржанова А.А.

Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы
5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

мамандығының (тарының)

Күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған

Бағалы аңдарды өсіру негіздері пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.

2012ж. «25»05 кафедра отырысында ұсынылған №10 хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________Бурамбаева Н.Б. 2012ж. «____» ________

Агротехнология факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2012ж. «01» 06. №7 хаттама


ОӘК төрағасы _____________Сейтханова К.К. 2012 ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Темиржанова А.А. – Зоотехнология генетика және селекция кафедрасының

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі – а/ш.ғ.к. зоотехнология генетика және селекция кафедрасының доценті

Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы А1 корпусында (мекен-жайы), А1-117 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 87182(673685) ішкі 1207 .


2 Пән туралы мәліметтер 5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығындағы «Бағалы аңдарды өсіру негіздері» пәні 3 семестрде оқытылады, студенттер жұмысының жалпы көлемі 90 сағат, оның ішінде 90- аудиториялық, 60 - СӨЖ. 7 семестрде –емтихан.
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

7

2

90

15

15

-

-

-

60

60

емтихан

Бар-лығы

2

90

15

15

-

-

-

60

60

емтихан


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы
Пәнің мақсаты:

Студенттерге аң шаруашылығы бойынша терең де кең мағаналы білім беру. Мамық жүнді аңдар және қояндарды өсіру ерекшеліктерімен студенттерді таныстыру.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
Пәнің оқу барысында студенттер білуі керек :

Бар тұқымдар мен жаңа тұқымдарды жетілдіру, аңдарды сұрыптау мен жұптау үйлесімділігі, аңдарды азықтандырудың және зоогигиналық тәртібін сақтау, зоотехникалық ісшараларды өткізуді ұйымдастыру және жоспарлау.Студенттер игеруі тиіс:

Мамық жүнді аң шаруашылығының жағдайына анализ жасау, санитарлық және зоотехникалық ісшаралар жүргізу, практикалық жұмыстарда шешетін мәселенің күрделілігіне қарай ғылыми жұмыстарды сонымен бірге оларды асылдандыру жұмыстарының жоспарларын құру; өз жұмыстарында аң шаруашылығының селекция аумағындағы алдынғы қатарлы жетістіктерді пйдалана білу, жаңа ғылыми және өнеркәсіптік мәселелерді шешу және ақараттық ағымдарға дұрыс бағдар жасай білу.


6 Пререквизиттер

Құс шаруашылығы

Шошқа шаруашылығы

7 Постреквизиттер

Жылқы шаруашылығы

Ірі қара шаруашылығы

Қой шаруашылығы


8 Тақырыптық жоспар

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/н

Тақырыптың аталуы


Сағат саны

Дәрістер

Прак. жұмыс

Өздік жұмыс

1.

Кіріспе

2

1

2

2.

Мамық жүнді аңдардың клеткалық өсрілуі

2

1

2

3.

Асылдандыру жұмысының негіздері

2

2

3,5

4.

Аңдарды өсіру әдістері

2

2

2

5.

Мамық жүнді аңдарды өсіру

2

1

2

6.

Мамық жүнді аңдардың ұдайы өндірісі

2

2

4

7.

Мамық жүнді аңдарды азықтандыру.

2

2

4

8.

Азықтар

2

2

2

9.

Әртүрлі биологиялық кезеңдерде аңдарды азықтандыру ерекшеліктері

2

2

2

10.

Құндызды азықтандыру

2

2,5

2

11.

Аңшаруашылығындағы фермалардың құрылыстары және құралдары, шаруашлықтағы механизациялық жұмыстар.

2

1

4

12.

Аңдарды сою және теріні алғашқы өңдеуден өткізу

4

2

4

13.

Қояндарды өсіру

4

2

4

14

Қояндарды өсіру және азықтандыру

Жалпы:

30

22,5

37,59 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Мамық жүнді аң шаруашылығының жағдайына анализ жасау, санитарлық және зоотехникалық ісшаралар жүргізу, практикалық жұмыстарда шешетін мәселенің күрделілігіне қарай ғылыми жұмыстарды сонымен бірге оларды асылдандыру жұмыстарының жоспарларын құру10 Курс компоненттері

Практикалық жұмыстар мазмұны

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУ КЕСТЕСІ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ

№ р/с

Тақырып аты

Мазмұны

Бақылау түрі

1

2

3

4

1

Кіріспе

Тапсырмалар. Мамық жүнді аңдардың өсу мен даму ерекшеліктері.

жазбаша

2

Мамық жүнді аңдардың клеткалық өсрілуі.

Мамық жүнді аңдардың клеткалық өсіруін сипаттап жазу.


Жазбаша

3

Асылдандыру жұмысының негіздері.

Зоотехникалық есептің формаларымен танысу.


Жазбаша

4

Аңдарды өсіру әдістері

Бонитировканы ұйымдастырудың ережелерімен танысу.


Жазбаша

5

Мамық жүнді аңдарды өсіру

Күйіктеу, буаздық, көп ұрпақ беру бойынша кесте толтыру.


Жазбаша

6

Мамық жүнді аңдардың ұдайы өндірісі

Әртүрлі мамық жүнді жас аңдардың дамуы бойынша кесте толтыру.

Жазбаша

7

Мамық жүнді аңдарды азықтандыру

Әртүрлі азықтардың қорытылу техникасы мен әдістемесін анықтау. Физиологиялық пайдалы энергия беру кезіндегі азықтың энергетикалық құндылығын анықтау.

Жазбаша

8

Азықтар


Азықтың қоректілігі бойынша кесте толтыру.Жазбаша

9

Әртүрлі биологиялық кезеңдерде аңдарды азықтандыру ерекшеліктері.

Мамық жүнді аңдардың азықтану нормаларымен танысу.

Жазбаша

10

Құндызды азықтандыру

Аң өсіру фермаларында азықтың шығынына байланысты есеп жасау техникасын үйрену.

Жазбаша

11

Аңөсіру фермаларының құрылыстары және құралдары, шаруашлықтағы механизациялық жұмыстар.

Аң өсіру фермаларындағы құрылыстар мен құралдармен танысу.

Жазбаша

12

Аңдарды сою және теріні алғашқы өңдеуден өткізу.

Аңдарды сою мен теріні алғашқы өңдеуден өткізу технологиясымен танысу.

Жазбаша

13

Қояндарды өсіру

Қояндарды бонитировкалау ережелерімен танысу.

Жазбаша

14

Қояндарды өсіру және азықтандыру

Қояндардың азықтандыру нормалары мен рациондарын жасаумен танысу.

Жазбаша

Барлығы

22,5

Студентердің өздік жұмыстарының мазмұны

№ р/н

СӨЖ-дің түрі

Бақылау формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Дәрістік сабақтарға дайындық

Оқу жетістіктері нің журналы

сабақтарға қатысу

14 (0,5*28)
2

Практикалық сабақтарға дайындық, үй тапсырмаларын орындау.

Жұмыс дәптері

сабақтарға қатысу

7 (1*7)

3

Аудиториялық сабақ мазмұнына кірмеген қосымша матариалдар

Рефераттар

Рефератты қорғау

8(2*4)

4

Бақылау шараларға дайындалу межелік бақалауға дайындалу

Оқу жетістіктері нің журналы

МБ1 және МБ2, коллоквиум және т.б.

8,5


Барлығы

37,5


Қорытынды түрлердің өтпелі үлгерім кезіндегі баллдарды бөлу


Бақылау түрі


Баллдардың максимальды саны

Рейтинг 1

Рейтинг 2

Өтпелі бақылау, соның ішінде:

100

100

1

Сабаққа қатысу, дайындалу және топта жұмыс

16

12

2

Практикалық жұмысты әзірлеу және қорғау

32

28

3

Қосымша материалды дайындау

24

20

4

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау,реферат

28

40Іштей оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Әлемдік генофондты пайдалану» пәні бойынша 5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясымамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (5 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл

18

32

32

18

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

16

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

2

4

4

4

4

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

32

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

4

8

8

8

8

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ӨОҮТ1

ӨОҮТ2

ӨОҮТ3

ӨОҮТ4

ӨОҮТ5

ӨОҮТ6

ӨОҮТ7

ӨОҮТ8

24

Бақылау нысаны

 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

Макс.балл

2

2

4

2

4

2

4

2

4

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 
 

 
 

 

28

Бақылау нысаны

 

 

 
 
Т1
РФ

Макс.балл

 

 

 
 
14
14

Межелік бақылау100

2 рейтинг (5 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

Бар-лығы

Максималды балл

18

18

38

26

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

12

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

2

4

4

4
Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

28

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

4

8

8

8

4

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ӨОҮТ9

ӨОҮТ10

ӨОҮТ11

ӨОҮТ12

ӨОҮТ13

ӨОҮТ14

ӨОҮТ15

20

Бақылау нысаны

 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

Макс.балл

2

2

4

2

4

2

4

2

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 
 

 
 

 


40

Бақылау нысаны

 

 

 Т2
 РФ

Макс.балл

 

 

 20
20

Межелік бақылау
100

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертхҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы; Д – рұқсат қағазы; Е – есеп; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1– курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т – тексеру; ӨОҮТ1 – материалды өздігінен оқуға №1 үй тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т –№1 тест.

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж. «___»________№_____ хаттама.Кафедра меңгерушісі __________ Бурамбаева Н.Б. 20__ж. «___» ____________

Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі
Оқу жұмыс жоспары бойынша қорытынды бақылау емтихан болып саналады.Университеттің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша қорытынды бақылау түрлері және өтпелі бақылаудың өлшем бірліктері берілген.
Кесте 4 -Өтпелі бақылау мен қорытынды бақылау түрлерінің өлшем бірліктері.

№ р/с

Қортынды бақылау түрлері

Бақылау түрі

Өлшем бірлік

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Үлгерімнің өтпелі бақылауы

0,6


11 Курс саясаты

Дәріс және зертханалык сабақтарына міндетті түрде қатысу қажет. Сабақтың басында қатысқандарың белгіленеді, кешіккен үшін 0,5 ұпайдан айырыласыңдар.

Сабаққа қатысқандарға қойылатын талаптар:


  1. Сабаққа активті қатысу.

  2. Аудиторияға сыртқы киіммен кірмеу.

  3. Дәріс барысында басқа жұмыс пен айналыспау, ұялы телефонды өшіріп тастау.

  4. Белгісіз себептер мен қатыспаған ұшін – 0 ұпай. Егер науқас болсаңыз немесе басқа да себепкер жағдайларда, керекті құжатыңыз болса жоспарланған ұпайларыңыз сақталады.

  5. Тапсырмалар бақылау шараларының күнтізбелік кестесі бойынша орындалады. Тапсырмаларды кешігіп орындағанда, жинаған ұпайларыңыз кемітіледі.

  6. Емтиханға тек қана барлық тақырыптардан берілген тапсырмаларды орындап тапсырған студенттер жіберіледі.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:

1. дәріс, лабораториялық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

2. білімді межелік бақылау бойынша тексеру.

Білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіңе керекті балл жинау үшін лабораториялық сабақтарға қатысу және әрбір лабораториялық жұмысты тапсыру қажет.

Студент міндетте түрде 2 межелік бақылаудан өту керек. Егер осы айтылған жағдайлар жасалмаса студент семестрдың соңында, емтиханға босатылмайды.

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

Әдебиеттер

Негізгі


  1. В.П. Помытко, Г.М. Дивеева, Л.Г.Уткин, В.К. Юдин/

Пушное звероводство и кроликоволство –М.: Колос, 1982.- 239 с.

Қосымша


2. А.С.Орешкин, П.К Ананьев, В.С. Золотов/

Пушное звероводство и кроликоволство- Алма-Ата: Кайнар , 1988.-304с.

3.Ильина Е.Д. Звероводство-М.: Колос 1975

4. Хохрин С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных.-М.: КолосС, 2004.-692с

1 Садықұлов Т. С., Бексеитов Т. К. Мал өсіру және селекция. – Павлодар, 2009. –375 б.

2 Сабденов К. С. т.б. Қой шаруашылығының тиімділігін арттыру жөніндегі ұсыныстар. – Астана, 2008. – 95 б.3 Сабденов Қ., Абдуллаев М., Құлатаев Б. Қой шаруашылығының технологиясы. – Астана, 2008. – 295 б.
Қосымша

4. Төреханов.А.Ә. Каримов Ж.К., Даленов Ш.Д. Найманов Д.Қ., Жазылбеков Н.Ә., Ірі қара шаруашылығы.Алматы, 2006
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет