Құрастырушы: ф.ғ. к., аға оқытушы Шаймерденова А. Кжүктеу 317.88 Kb.
Дата17.06.2016
өлшемі317.88 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Гуманитарлы-педагогикалық факультеті

Педагогика және психология кафедрасы

«Педагогика шеберлігі» пәні бойынша

050103– «Педагогика және психология » мамандығының студенттері үшін


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ФЖжӨ Ф деканы

__________Сарбалаев Ж.Т.

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: ___________ ф.ғ.к., аға оқытушы Шаймерденова А.К.


Педагогика және психология кафедрасы

«Педагогика шеберлігі» пәні бойынша

050103– «Педагогика және психология » мамандығының студенттері үшін

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі __________ Жүсіпов Н.Қ. 20__ж. «____» ________

____________________________________________ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы _____________ Жұманқұлова Е.Н. 20_ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні: Психология және педагогика кафедрасының аға оқытушы Шаймерденова Анария Кабдылкаримовна, А-149 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 87057600138, 87016156936.

2 Пән туралы мәліметтер

Қазақстан Республикасының «Білім жүйесіндегі басты міндет – ұлттық және жалпыхалықтық құндылықтың негізінде тұлға қалыптастыру, ғылым мен тәжірибеде кәсіби жетістіктерге жетіп, дамыту жағдайларын жасау» делінген.Мектеп – қоғам мен тұлғаның мемлекеттегі білімдік сұранысын қанағаттандыратын қоғамдық – мемлекеттік жүйе.Жаңа, дербес Қазақстан Республикасының алдында тұрған міндеттері негізінен интеллектуалды потенциалды қалыптастыруды яғни, психикалық және шыныққан, денсаулығы мықты өскелең ұрпаққа тәрбие беруді қамқорлыққа алады. Осы тұрғыдан алғанда педагогтың алдына қойған міндеті - адамға кім болғысы келетініне көмек бере алатын жол іздеп, түрлі тәсіл арқылы мықты денсаулықты және оны сақтай алатындай адам ету. Бұл мәселені шешу педагогтың дайындығымен жоғарыда аталған функцияларды орындауы болып табылады және кәсіби парызы. Қарастырылатын мәселелердің аспектісін оқытудағы ғылымның бірі - педагогикалық шеберлігі


Педагог дайындығы мен негізгі кәсіди порызын педагогикалық шеберлігі қарастырады. Яғни, қоғам мен мемлекеттегі білімдік сұранысын қанағаттандыратын мықты педагог дайындау функциясын атқарады.
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

.7

3

30

15

15

15

-
30

30

Емтихан

Бар-лығы
30

15

15

-

-
30

30

Емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты: 1.1. Пәнді оқытудағы мақсаты : болашақ мұғалімдер және қызмет істеп жүрген мамандардың сана сезіміне педагогикалық шеберлігі тұрғысынан әсер ету, білімділік, біліктіліктерін шыңдау, кәсіптік шеберлікке ынталандыру, тәрбиелеу, соған сәйкес атқарар іс-әрекеттің тетіктерін ұсыну.

Пәннің міндеті –

- Педагогтардың шеберлік кәсіптік мінез – құлықтарының ұстанымдарын , нормалары мен ережелерін танытып білдіру;

- Педагогтардың мінез – құлықтары мен іс-әрекеттерін сұранысқа сай қалыптастыру, реттеу, бағалау әдіс-тәсілдерін ұсыну, соған жаттықтыру;

- Педагогтардың кәсіби мінез-құлықтарын анықтауш сыртқы,ішкі факторлар жүйелерімен таныстыру;

-Кәсіптік қарым- қатынас аясында педагогикалық процеске қатысушылардың бірін-бірі қабылдау ерешеліктерін білуге,педагог тұлғасының маңызды қасиет-қаблеттерін бағалауға үйрету;

-Педагог тұлғасының ерешеліктерін қызметінің кәсіптік талаптарына сәйкестендіру тетігімен таныстырып,іске асыруға үйрету;

- Педагогикалық қызметте болатын қателікті іс-әрекетердің зиянды салдары мен қолайсыз факторларды жоюға жол ашу;

-Педагогтың өзінің ықпал өрісі мен әрекет аукемен анықтауға және олорды үнемі жетілдіруге ынталандыру.

Студенттің іскерлік дағдысы:


 • педагогикалық шеберлігі негізіндегі іс-шараларды ұйымдастыру және біріктіру;

 • педагогикалық шеберлігі дайындық мәселелеріне байланысты зерттеу – аналитикалық жұмыс жүргізуі.


Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

 • Жоғарғы оқу орнының құрылымын;

 • Кәсіптік оқыту бойынша педагогтың кәсіптік қызметін;

 • Педагогикалық шеберлігі туралы;

 • «Психология және педагогика» мамандығы бойынша студенттерді даярлау талаптарын;

 • Жоғары оқу орнында талап етілетін ғылыми-зерттеу жұмысының түрлерін, нысандарын;

 • Оқыту-кәсіби бағдар бағдарламасының құрылымын;

 • Жоғарғы оқу орнындағы кредитті оқыту жүйесі туралы;

 • Жоғары білім жүйесінде дәрістік, практикалық және семинарлық жұмыстарының, өздік жұмыстардың ресімделуін;

 • Рефераттар, курстық және дипломдық жұмыстарды ресімдеу, білу

 • Тіл туралы қазіргі ғылымда пайда болған үрдістердің басымдылықтарын айқындай білуі тиіс және педагогикалық шеберлік дамытуда байқалып жатқан перспективаны белгілеу жөнінде түсініктері болуы тиіс;

 • Қазіргі педагогикалық шеберлік біліміндегі негізгі теориялық және әдіснамалық қағидаларды, басты ұғымдарды білуі тиіс.


6 Пререквизиттер

«Педагогика», «Даму психология», «Педагогикалық психология», «Әлеуметтік психология».

Курстық бағдарламаны дәріс беру және семинар сабақтар арқылы өткізу қарастырылады.

Курсты аяқтаған соң студенттердің білімін бақылау мақсатындағы емтихан алынады.


7. Постреквизиттер

педагогика және психология,

педагогика.

педагогиканын оқыту әдістемесі.

қолданбалы педагогика.
8 Тақырыптық жоспар

Пәннің мазмұны

Тақырыптар атауы

Сағат саны

Дәріс

практ

лаб

Сөж

1

2

3

4

5

6

1

Педагогикалық шеберлік туралы түсінік

Педагог шеберлігі, оның компаненттер.

Педагогокалық еңбектердің көрнекі шеберлері.

1


2

1

9


2

Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізгі кәсіби – педагогикалық іс - әрекет

Шеберлік-педагог қызметінің биік деңгейі ретінде.1

1


1

9


3

Педагогикалық шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілік

Муғалімнің жеке басы және оның Кәсіби- педагогикалық қызметтегі қалыптасуы.

Педагог техникасы.Өзіндік реттеу техникасының негіздері


1

2


1

9


4

Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде

Педагогтың мимикалық және паномимикалық мәндер.

Мұғалім сөзі ақпарат тарату құралы ретінде.1

2

1

9


5

Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлумат беру құралы ретінде

Мұғалім сөзінің мәдениеті мен техникасы.

Мұгалімінің кәсіптік қызметіндегі педагогтік қатынастар1

2


1

9


6

Кәсіптік шеберліктің құрамдас бөлігі педагогикалық қарым – қатынас

«Мұғалім- оқушы » жүйесіндегі кәсіби- педагогикалық қарым-қатынас.

«Мұғалім- ата-ана » жүйесіндегі кәсіби- педагогикалық қарым-қатынас.


2

1


2

9


7

Педагогикалық қарым – қатынастың қажетті элементі педагогикалық этика мен такт

Педагог этикасы педагог қарым-қатынасының негізін салаушы элементтердің бірі.

Мұғалімнің педагогикалық әдептілігі2

2


2

9


8

Педагогикалық қарым – қатынастың формасы коммуникативтік іс - әрекет

Мұғалімнің педагогикалық әдептілігі
2

1


2

9


9

Педагог- психологтың өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби шеберлігін қалыптастыруы

Педагогтің өзарар қызметтестігінің тәсілдер.

2

1


2

9


10

Жоғары және орта оқу орындарында оқу – орындарында оқу- тәрбие процесін басқарудағы оқытушының шеберлігі

Байқағыштық бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби маңызды қасиеті.

Өзін-өзі тәрбиелеу – бастауыш сынып мұғалімдерінің педагогтік шеберлігін қалыптастырудың бірден- бір жолы.


2

1


2

9

Барлығы: 135

15

15

15

90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Берілген курсты оқу нәтижесінде студент кәсіптік оқыту, педагогтың кәсіптік қызметінің сипаттамасы, жоғарғы оқу орнында оқыту-тәрбиелеу мазмұны және ұйымдастырылуы туралы ақпарат алады. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің, гуманитарлы-педагогика факультетінің, Психология және педагогика кафедрасының құрылымы, кәсіптік оқыту бойынша педагогтарды даялау жүйесі, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы туралы, дипломдау және диплом алдындағы практика туралы толық мәлімет алып шығады.10 Курстың компоненттері

Дәріс сабақтарының тақырыптары.

1- тақырып Кіріспе. Педагогикалық шеберлік. Педагогикалық мәдениеттің компоненттінтті ретінде мәні мен мазмұны.

Педагогикалық шеберлік және мұғалімнің педагогикалық мәдениетінің компаненті ретінде.Педагогокалық шеберлік компаненттері; гуманистік бағыт, кәсіби білім, педагогикалық қаблет,педагогикалық техника.Мұғалімнің кәсіби білім-шеберлік негізгі.Бастауыш сынып мұғалімнің кәсіби білімінің ерекшеліктері. Педагог мамандығындағы актерлік және режиссерлік шеберлік элементтері.Педагог мамандығындағы жеке шығармашылық қаблетті іске асыру. Педагогикалық қимыл бір актердің театры секілді. Педагог пен актер-аудиторияға түлғалық ықпал етуді таратушылар.К.С. Станиславскийдің педагогтар дайындаудағы театралдық жүйесінің принцыптері.Көрнекі педагогтар шеберліг. Бастауыш сынып мұғалімдерін дайындау жүйесіндегі педагогикалық шеберліке негіздерін қалыптастыру.2-тақырып: Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізгі кәсіби – педагогикалық іс- әрекет

Педагогикалық қызмет қоғамдық құбылыс ретінде.Жалпы педагогикалық және кәсіби – педагогикалық қызмет.Кәсіби- педагогикалық қызметтің мәні, оның құрылымы.Педагог қызметінің ерекшіліктері мен қиыншылықтары.Мұгалім педагогикалық қызметінің субектісі ретінде.

Муғалімінің жеке басы оның кәсіптік қызметінің өзекті факторы ретінде. Кәсіби – педагогтік кызметтегі мүгалімнің жеке басының қалыптастасуы. Мұгалімнің кәсіби шеберлігі. Педагогтің жеке басының кәсіби қасиеті. Педагоггикалық қызмет денгейлері: репродуктивтік, беймділік, жергілікті – үлгіленген, жүйелі – үлгіленген, қызмет пен мінез-қүлық. Шеберлік педагогтік қызметтің ең жогары деңгейі ретінде.

3-тақырып: Педагогикалық шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілігі.

Жалпы мәдениет- педагогтытың кәсібилігінің шарты.Ғылыми эрудуция, құндылық бағдарлар – педагогикалық мәдениеттің компонеттері. Эрудицияға жету жолындағы үздіксіз білім және өздік білім алу. Педагогикалық эрудицияға жетудегі ой еңбегі техникасы мен мәдениеті.Педагогтің теориялық дайындалу мазмұны:бақылау, жобалау, ақыл рефлексиясы. Өркениетті,мәдениетті ұрпақты қалдыру тәжірибесі,шығармашылық белсенділігі. Педагикалық әрекеттің этикасы.Педагогикалық квалифиметрия мен шеберлік. Шығармашылық – оқушылардың дербестігін дамыту негізгі. Білімді пайдалану, материялмен жұмыс жасау қабілеттілігі, қатынас және сезім мәдениеті. Арнайы, әлеуметтік жеке тұлға, дара құзыреттілік, мамандыққа құзыреттілік.4-тақырып: Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде.

Педагогикалық техника мұғалімнің жүріс- тұрысының формасы және оның компоненті мұғалім іс-әрекетіндегі техниканың мәне . Жас мұгалімнің педагогикалық техникасында әдеттегі кемшіліктер.Педагогикалық шеберліктегі басқару техникасы .Мұғалімнің өзін- өзі басқара білу шеберлігі, өзін-өзі қалыпқа келтіру техникасының негізі. Өзінің психофизикалық жағдайын менгеру техникасы, өзін жөнге келтірудің негізгі.Педагогикалық өзара қызметте ауызша қатынас құрадары.Өзара жалғасу кезіндегі қимыл мен бет қимылының / мимика / ролі. Педагогикалық қарым-қатынастағы пантомимика мен пластика.Зиянды әдеттер.Педагогтің сыртқы пішіні; киімі, тұрысы, жүрісі,беті,шашы,әсемдік бұйымдары.Мұғалімнің сыртқы пішінінің мәдениеті5-тақырып: Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде.

Педагог сөзі оның іс- әрекетінің құрылымында.Тіл және сөз.Ауызша сөйлеу ерекшеліктері : жағдайлық , кері байланыс, баптау стереотилизациясы,эмоционалдық . Сөз әрекетінің психологиялық құрылымы:мақсаты,мазмұны,формасы.Сөз-мұгалім мен оқушылардың тіл табысу құралы .В.А. Сухомлинскийдің мұғалім сөз мен ойың тиімділігіне деген талаптары туралы.Педагог сөзінің тиімділігінің әлеуметтік- психолгиялық факторлары.Сөз мәдениеті,оның элементері. Мұғалі сөзінің логикасы.Сөздің лексикалық мәдениеті.Сөздің грамматикалық дұрыстығы.Сөз сөйлеу құралдары.Сөз сөйлеу техникалар:дем алу, дауыс,дикция,ырғақ.Педагог сөзін ары қарай жетілдіру жолдары.6-тақырып: Кәсіптік шеберліктің құрамдас бөлігі педагогикалық қарым-қатынас.

Педагогикалық қарым-қатынастың мәні .Педагог пен тәрбиеленуші арасындағы кәсіби қарым- қатынас. Қарым-қатынас педагогиканың негізі жөніндегі үгым.Қарым-қатынасты ұйымдастыра білу және өзінің психологиялық жағдайында оны басқара біл. Педагогтік жеке адамгершілік касиеттерін қалыптастыру. Карым-қатынас құрылымы мен функциялары.Қарым-қатынас стилі және педагогикалық жетекші стиль. Педагоггикалық такт.

Қарым-қатынас; гылым және өнер.Педагогикалық этика. Менталитетті дамыту – білім беру жүйесінің жетекші идеяларының бірі.

7-тақырып: Педагогикалық қарам-қатынастың қажетті элементі педагогикалық этика мен такт.

Педагогикалық қатынас және оның мүғалімнің кәсіби қызметіндегі орның.Педагогикалық қарым-қатынас стиль.Педагогикалық такт-мүғалімнің оқушылармен педагогикалық қарым- қатынас стилін орнату ретінде.Педагогикалық өзара қызметтестіктегі психологиялық кедергілер және оны жену жолдары.Педагог этикасы мен әдептілік педагог қатынасының негізін салушы элемент. Педагог этикасының дәрежелері . Педагог этикасының дәрежелері . Педагог әдептілігі этикалық дәреже ретінде. Педагог әдептілігін меңгеру шарттары.Бастауыш сынып мұғалімнің тіл табыса білуі.Сендіре білу тіл табысудың негізгі әдісі ретінде . Сендіре білу педагогтік әсер терудің әдісі ретінде. Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі жанжалдар,олардың түрлері мен себептері . Дауларды шешу жолдары.8-тақырып: Педагогикалық қарым- қатынастың формасы коммуникативтік іс-әрекет. Педагогтің оқушыларға олардың ата-аналарына , әріптестеріне сөз арқылы көмек көрсету. Тәрбиеленушінің мінез-құлқына, психикасына педагогикалық іс-әрекет арқылы бағыт беру. Педагогикалық өзара іс-әрекет, коммуникативтік қаблеті. Оның компоненттеріне ( құзыреттілік) (білім,сезім, мінез-құлқы )көз жеткізу. Сөздік формаларына көз жеткізу: хабарлау, әңгіме , түсініктеме, дәлелдемеу. Сенім түрлері және оның классификациясы.Сенімнің сөздік формалары: команда, бұйрық,тәртіп, талқылау,әзіл- қалжың арқылы білгі беру. Сенім мен көз жеткізудің бір-бірімен байланысы.

9-тақырып: Педагог- психологтың өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби шеберлігін қалыптастыруы.

Педагог-психологтың өзін-өзі тәрбиелеу кәсіби шеберлікті қалыптастырудың құралы ретінде.Педагог-психологтың өз бетінше кәсіптік білім жетілдіруі. Педагогикалық іс- әрекеттің компонентті педагог- психологтың өз мәдениетін көтеруі. Педагог- психологтың сана-сезімі және педагогтік рефлексия. Педагогшыгармашылығы педагог шеберлігін дамыту факторы.Педагог шығармашылығының құрылымдық компоненттері.Педагог қызметінің әр деңгейінедегі педагог шығармашылығы. Болашақ педагог- психологтың кәсіптік өзін-өзі тәрбиелеу . Студенттердің өзін тәрбиелеуінің мақсаты мен міндеттері, оның қозғаушы күштері. Өзін-өзі тәрбиелеудің құралдары мен әдістері. Студенттер мен педагог- психологтардың өзін-өзі тәрбиелеу арасындағы өзара байланысы.10-тақырып: Жоғары жәңе орта оқу орындарында оқу-тәрбие прцесін басқарудағы өқытушының шеберлігі.

Оқушылардың танымдық әрекетін басқарудағы оқытушы шеберлігі.Оқушылардың кәсіптік қызығушылығын тудыру және зейінін қолдау шеберлігі. Тындалған мамандыққа деген мотивацияны күшейту. Студенттердің өзіндік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен басқарудағы оқытушы шеберлігі. Болашақ маманның тұлғасын жан-жақты дамытуға қолайлы алғы шарттар жасауда,оның тұлғалылығына ықпал етудің тиімді жолдарын табудағы тәрбиеші шеберлігі . Студенттер үжымындагы тулғааралық қатынастар жүйесін басқарудағы тәрбиеші шеберлігі. Тәрие жұмысын жоспарлау шеберлігі.
Тәжірибешілік сабақтардың тақырыптары

«Педагогикалық шеберлік» пәні бойынша тәжірибешілік сабақ қарастырылмағанСӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

15

2

3

Өздік жұмыстарды орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

4

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген қосымша материалды меңгеру

Конспект

(және т.б.)Коллоквиум

(және т.б.)15

5

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2 МБ , коллоквиум, бақылау жұмысы, тестілеу және т.б.

15

Барлығы:

90Студенттің оқытушының көмегімен жасайтын өзіндік жұмыстарының жоспары:

. Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізіміЗертханалық тақырыптары
1.Педагог қызметіндегі актерлік және режиссерлік шеберлік

2.Педагог- психологтың жеке тұлғасындағы кәсіби маңызды сапалығы

3.Педагог пен актер- аудиторияға жеке ерекше әсер етушідер

4.Педагог- психологты дайындаудағы К.С.Станиславскийдің театрлық жүйесіндегі принциптері

5.Жас мұғалімнің педагогтік техникасының жетіспеушілігі

6.Мұғалімнің сыртқы пішін мәдениеті.Сән және педагог

7.Мұгалімнің сыртқы пішіні және беделі

8.Бастауыш сынып мұғалімінің лексикалық мәдениеті мен сөйлеу мәнерлілігі

9.Педагогикалық қарым-қатынас шығармашылықтың ерекше түрі ретінде

10.Педагогтің кәсіптік қызметіндегі жанжалдар

11.Педагог этикасы мен әдептілігі педагог қарым- қатынасының негізін салушы элемент ретінде.

12.Педагогикалық процестегі иландыру мен сендіру

13.Педагогикалық шеберлік және мұғалім беделі

14.Мұғалімнің кәсіби өз бетінше білімін көтеруі және жетілуі

15.Педагогтың сана-сезім мен педагогикалық рефлексия

16.Педагогикалық шығармашылық педагогикалық шеберлікті дамыту факторы ретіндеСӨЖ тақырыптары

1.Мұғалімнің жеке тұлғасы - оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі

2.Бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби білімінің ерекшеліктері

3.Педагоктың сыртқы көрінісі және авторитет Сән (Мода )және мұғалім

4.Сөздік әрекеттің психологиялық құрылымы.

5.Педагогтың лекциялық сөз мәдениеті.

6.В.А. Сухомлинскийдің педагог сөзіне қоятын талаптары жөнінде

7.Психологиялық ұстанымдары, оның педагогикалық қарым - қатынастағы рөлі.

8.Мұғалімнің коммуиикативтік білігі.

9.«Педагогикалы этика » және «кәсіби мәдениет» ұғамдарының арақатынасы.

10.Этикалық категогрия – педагогикалық такт

11.Нанымның сөздік турі

12.Кикілжінді женудің жолдары

13.Педагогтың кәсіби байқампаздығы

14.Мұғалімнің өздік білім жетілдіруі және өздігінен жетілуі

15.Педагогикалық шығармашылықтың құрылымдык компоненттеріСтуденттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
1. Педагогикалық кәсіби қызметтің өрісі, типтік міндеттері

Ұсынылатын әдебиет: [9], 234-240 бет.

2. ЖОО – ның және оның құрамындағы бөлімдердің құрылысы.

Ұсынылатын әдебиет: [4], 496-525 беттер; [7], 1-35 беттер.

3. ЖОО оқыту процесі, оқу жұмысын ұйымдастыру нысандары және әдістері.

Ұсынылатын әдебиет: [10], 149-155 беттер; [3], 102-103 беттер ,[11], 144-156 беттер

4. Жоғарғы мектеп жүйесіндегі есеп құжаттамаларының нысандары мен түрлері.

Ұсынылатын әдебиет: [9], 240-246 бет.

5. Жалпы кәсіптік пәндердің циклдары бойынша талаптар.

Ұсынылатын әдебиет: [9], 246-250 бет, [3], 186-187 беттер, [15] 45-75 беттер.


Ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың салмақтық үлестері

Ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың салмақтық үлестері 0,7 және 0,3

2011-2012 оқу жылына жіберу рейтингі және қорытынды бақылаудың салмақтық үлестері:
Қорытынды бақылаудың түрі

Бақылау түрлері

Весовые доли

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

2

Сынақ

Сынақ

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

3

Құрстық жұмыс

ҚЖ

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Педагогикалық шеберлігі» пәні бойынша 050103- «Психология және педагогика» мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналғанбақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (1 семестр)

Барлық

балл


Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

Аптадағы максим. сағат

12

12

12

12

12

13

13

13

100

Дәріс сабағына қатысу

СӨЖ түрі

Д 1

Д 2

Д 3

Д 4

Д 5

Д 6

Д 7

Д 8

30

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

3

4

4

4

3

4

4

4

Үй тапсырмасын орындау

СӨЖ түрі

ҮТ 1

ҮТ 2

ҮТ 3

ҮТ 4

ҮТ 5

ҮТ 6

ҮТ 7

ҮТ 8

30

Бақылау формасы

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

Макс.балл

4

3

3

4

4

4

4

4

Қосымша материалдарға дайындық

СӨЖ түрі

ҚМ1

ҚМ2

ҚМ3

ҚМ4

ҚМ5

ҚМ6

ҚМ7

ҚМ8

40

Бақылау формасы

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Макс.балл

5

5

5

5

5

5

5

5

Межелік бақылау
100
2 рейтинг (1 семестр)

Барлық

балл


Апта

9

10

11

12

13

14

15

Аптадағы максим. Сағат

15

15

14

14

14

14

14

100

Дәріс сабағына қатысу

СӨЖ түрі

Д 9

Д 10

Д 11

Д 12

Д 13

Д 14

Д 15


30

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ


Макс.балл

4

4

4

4

4

5

5

Үй тапсырмасын орындау

СӨЖ түрі

ҮТ 9

ҮТ 10

ҮТ 11

ҮТ 12

ҮТ 13

ҮТ 14

ҮТ 15

30

Бақылау формасы

К9

К10

К11

К12

К13

К14

К15

Макс.балл

5

5

4

4

4

4

4

Қосымша материалдарға дайындық

СӨЖ түрі

ҚМ 9

ҚМ10

ҚМ11

ҚМ12

ҚМ13

ҚМ 14

ҚМ 15

40

Бақылау формасы

Р9

Р10

Р11

Р12

Р13

Р14

Р15

Макс.балл

6

6

6

6

6

5

5

Межелік бақылау

100Пәннің оқытылған модулі бойынша семестрдің ортасында және соңында 100 балдық шкала бойынша ағымдық үлгерім (АҮ) шығарылады. Межелік бақылау бағасы (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады. Межелік бақылауға АҮ бойынша балдары бар студентте босатылады. АҮ мен МБ бағалары бойынша пән бойынша студенттердің рейтингілері (Р1 және Р2) анықталады: Р1(Р2)=АҮ1(АҮ2)х0,7+МБ1(МБ2)х0,3.

11 Курстың саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы балл 100 б. қойылады. Курсты өту барысында төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады:

- дәріске қатысу – 4 балл.Өздік жєне курстық жұмыстарын орындау және қорғау барысында:

 • материалды толық меңгеру – 2балл.

 • Талқыланатын тақырыптың, жоба мәселесінің мазмұнын ашу – 1 балл

 • Лексика-грамматикалық және стилистикалық сауаттылығы – 1 балл.

 • Материалдың мазмұндалуына шығармашылық көзқарас және өз ойын айта білу – 1 балл.

Студенттер білімін аралық бақылау тест немесе жазбаша бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.
Осы көрсеткіштер орындалмаған жағдайда жеткіліксіз немесе айып санкциялары қолданылады:

 1. сабақты босату (себепсіз);

 2. тапсырмаларды уақытымен орындамау;

 3. тапсырмаларды орындау барысында қателіктер жіберу, яғни,студент материалды толық меңгермеген жағдайда.

Егер студент сабаќќа себепті жаѓдаймен келе алмаса, келесі аптада сол сабаќќа өтеу (отработка) жасайды. Бірақ балы азайтылады.
Пән бойынша қорытынды рейтинг мына формула бойынша анықталады:
Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

мұндағы Р1, Р2, Е, С,КЖ – бірінші, екінші рейтингте алған ±пай бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү, ӨҮе, ӨҮс, ӨҮкж – ағымдық үлгерімнің семестрдегі үлестері.

Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100 болу керек.

Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ қарастырылған болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ ғылыми жетекші қатысуымен комиссия алдында қорғалады және пікірмен бірге бағаланады. Пән бойынша қорытынды рейтинг 2-кестеге сай баллдан сандық баламаға, әріптік және дәстүрлі бағаға ауыстырылады. Сөйтіп, оқу жетістіктері журналына және рейтингтік ведомостьқа жазылады. Ведомость пен сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен баға қойылады.

Егер пән бойынша емтиханнан басқа курстық жұмыс қарастырылған болса, онда сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен Кж балына сай баға қойылады.

Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші


Балл түріндегі қорытынды баға

Балдың сандық баламасы

Әріп жүйесі бойынша бағалау

Дәстүрлі жүйе бойынша қойылатын баға

Емтихан, дифф. сынақ

сынақ

1

2

3

4

5

95-100

4

А

өте жақсы

Есептелді


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

Жақсы

75-79

2,67

В-

Жақсы

70-74

2,33

С+

қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

қанағаттанарлықсыз

есептелмеді

Егер студент емтиханда F деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды. Ведомостьқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Егер пән бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ1122+...+Қnn

К12+...+Кn

Мұнда Қ1 2 n – семестр бойынша балл түріндегі қорытынды баға;

К12n – семестр бойынша пән сағатыn – семестр саны
12 Әдебиеттер тізімі

 1. Негізгі әдебиеттер: Педагогика. Дәріс курсы. – Алматы: «Нұрлы әлем», 2003.-368 бет.

 2. Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова. Педагогика.-Алматы: Дарын, 2004.-448 бет.

 3. С.Ш. Әбенбаев. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. –Алматы: Дарын, 2004.-352 бет.

 4. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарлама. // «Егемен Қазақстан», №16 қазан, 2004.

 5. Н.Хмель. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. –Алматы: Ғылым, 2002.-170 бет.

 6. С.Қалиев, т.б. Тәрбие хрестоматиясы. –Алматы: Ғылым, 2001.-331.

 7. Педагогика. Лекциялар курсы. /Ред. басқарған Б.Р.Айтмамбетова, А.А.Бейсенбаева.-Алматы, 2001.

 8. «Педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы» Оқулық: Аудармашылар: Қ. Қойбағаров, Д. Мадеев, Р. Шаймерденов, А. Файзоллаев. 2008.

 9. Байжанов З.Т. Жалпы педагогика: Оқу құралы. – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008. – 168 бет.

 10. Бабаев С.Б., Оразов Ш.Б., Бабаева Қ.С. Педагогика: жалпы негіздері және тәрбие теориясы. Оқу құралы. – Алматы: Заң әдебиеті, 2008. – 124 бет.

Қосымша:

 1.  Әлемдік педагогикалық ой – сана. 10 томдық. 1 – том: Ежелгі дәуір / Жетекшісі Ә.Н. Көшербаева. – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008. – 400 бет.

 2. Ғаббасов С. Педагогика мен психология негіздері. Оқу құралы. – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008. – 448 бет.

 3. Жұмабекова Ф.Н. Мектепке дейінгі педагогика: Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2008. – 336 бет.

 4. Сәбет Бап-Баба. Жантану негіздері. –Алматы, 2001.

Жүсіпбек Аймауытұлының психологиялық көзқарастары : студенттер мен мұгалімдерге арналған көмекші құрал / Қ.Б.Жарықбаев. - Алматы : Білім, 2000.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет