Республика Казахстан Производственный Кооператив Өндірістік кооперативіДата10.07.2016
өлшемі231.62 Kb.
Республика Казахстан Производственный Кооператив

Өндірістік кооперативі«Мунай Automatic»

Метрошток

электронный штриховой Макарова

Макаровтың сызықшалы электрондық метросоташығы

Тип ЭММШ

МСЭМ түрі

1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5

______
Паспорт

Төлқұжат

Разрешение МЧС РК на применение №19-03/101-1840 от 25.11.09 г.
Шымкент 2014 г.


1 Қызметі
«Макаровтың сызықшалы электрондық метросоташығы» МСЭМ (бұдан ары - электрондық метросоташық) бір мезгілде, тәуліктің кез-келген уақытында және кез-келген ауа-райы жағдайында, суды сезгіш пастаны қолданбастан, судың және сұйық органикалық ортаның деңгейін, атап айтқанда мұнай өнімдерін және тауар асты суларын өлшеуге және шекараларын бөлуге, сондай-ақ тауар асты суларын сору кезінде өлшеуге (индикациялау) және түрлі модификациялы резервуарлар мен транспорттық сыйымдылықтардан дренаждауға арналған.

2 Техникалық сипаттамалары

2.1. Электрондық метросоташықтың техникалық сипаттамалары мына мәндерге сәйкес келуі тиіс:

2.1.1. (20±5) 0С температурасы кезінде метросоташықтың жалпы ұзындық межесінің рұқсат етілген қателігі мына мәндерден аспауы тиіс:

- барлық меже бойынша, мм ±2.0

- меженің басынан ортасына дейін, мм ± 1.0

- сантиметрлік бөліктер үшін, мм ± 0,5

- миллиметрліктер үшін, мм ± 0.2

2.1.2. Электрлік параметрлер:

- қоректендіру көзінің кернеуі, В 3,6 аспауы тиіс

- шығарудың ең жоғарғы кернеуі, В 2,2 аспауы тиіс

- жұмыс ортасының ең жоғарғы тогы, мА 0,13

- ұшқын қауіпсіздігінің коэффициенті 130


2.1.3. Электрондық метросоташықтың ұзындығы, м ______
2.1.4. Өлшем межесінің ұзындығы, м ______
2.1.5. Салмағы, кг ______

ПК «Мунай Automatic»

Производит и предлагает
Электронные электролитические водяные датчики.


Датчик МЧС Датчик в топливных бакахЭлектронная рулетка РУГ-РЭМИ 5 ÷ 50 м

Солемер
1 - корпус индикатора; 2 - отверстия световой индикации; 3 - боковая крышка; 4 - измерительная штанга со шкалой; 5 - датчик; 6 - крепежный штифт для клейма; 7- концевые игольчатые контакты, 8- таблица утверждения типа; 9 – углубления под ключ, 10 – фиксатор-бегунок, 11- замок бегунка.
3 Жеткізу жинағы
3.1. Электрондық метросоташықты жеткізу жинағына мыналар кіруі тиіс:

Электрондық метросоташық 1

ПС төлқұжаты 1
4 Құрылғысы

4.1. Макаровтың электрондық метросоташығы сызықшалы: (1 сурет) электрондық кестесі автоматты қосылады, мыналардан тұрады: 1 – индикатор корпусы; 2 – жарық түсіру индикациясының тесіктері; 3 – бүйір қақпақшасы; 4 – межелері белгіленген өлшем қарнағы; 5 - бергіш; 6 –қысқышқа арналған бекітпе сұққышы; 7 – соңғы түйіспелер.


5 Қауіпсіздік шаралары
5.1. Электрлік метросоташыққа қызмет көрсетуге, орнатуға (монтаждауға) және жөндеуге төлқұжатты меңгерген, өлшеудің геометриялық құралдарын пайдалану және техника қауіпсіздігі бойынша арнайы оқып-үйренуден өткен қызметкерге ғана рұқсат етіледі.

5.1.2. Электрлік метросоташық өндірістің жарылыс қауіпті санаттар жағдайларында пайдалануға есептелген.

5.1.3. Электрондық метросоташықты пайдалану Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 мамырдағы № 154 қаулысымен бекітілген «Мұнай қоймаларын, құю стансаларын және металлдан жасалған резервуарларды техникалық пайдалану ережелерінің», «Мұнай қоймалары мен автоқұю стансаларын пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі және өнеркәсіптік санитария жөніндегі ережелерінің» жалпы қағидаларын сақтаған жағдайда жүргізілуі тиіс.

5.1.4. Жұмыс басталарда сәулелік индикацияның жарамдылығын тексеру қажет, ол үшін сүрткіш тұтқаны сумен сулап, соңғы түйіспелерді тұйықтау қажет, сол кезде сәуледиоды жануы тиіс.


5.1.5. Электрондық метросоташықты резервуарға түсірген және шығарған кезде оны салбыратып, тіке (еңкейтпестен), ешқандай күш салмастан және меженің ернеуі мен шеттеріне немесе өлшем люгына жанасуына жол бермей отырып түсіру қажет.

5.1.6. Электрондық метросоташықпен өлшеуді орындаушы қызметкерде тиісті жеке басының қорғаныс құралдары болуы шарт және өлшем жүргізу кезінде ол резервуар аузының желді жағында тұруы тиіс.
5.2 Тыйым салынады:
5.2.1. Жарамсыз электрондық метросоташықты пайдалануға;

5.2.2. Электрондық метросоташық бөлшектерінің үстіңгі қабаты бойынша соққы беруге;

5.2.3. Қолдан жасалған ұзартқыш қондырғылар мен бейімделген құралдарды пайдалануға;

5.2.4. Булық кеңістігінде 50 мм су бағанасынан артық қысымы бар резервуарлардағы деңгейді өлшеуді жүргізуге;

5.2.5. Мұнай өнімдерін құю немесе найзағай кезінде деңгейін өлшеуді жүргізуге;

5.2.6. Аса жоғары тұтқырлы өнімдер деңгейін өлшеуге электрондық метросоташықты пайдалануға;

5.2.7. Меженің бұзылған бедері бар электрондық метросоташықты пайдалануға мүлдем тыйым салынады.
6 Дайындық жасау және жұмыс тәртібі
6.1. Баяу, толқынның пайда болуына және түбіне соғылуына жол берместен, электрондық метросоташықты резервуарға қатаң түрде ұштықтың соңына дейін тіктеп түсіріледі.

6.2. Сыйымдылықтардағы мұнай өнімінің және судың деңгейін суды сезгіш пастаны қолданбастан, өлшемнің бір ғана барысымен анықтайды. Ол үшін электрондық метросоташықтың өлшем бөлігінде резервуар трафаретінің биіктігін бормен белгілейді. Резервуарда су болғанжағдайда, соңғы түйіспелер арасында шынжыр түйіседі және жарық диоды бар индикатордың электрондық сұлбасы лезде іске қосылады.Тұтқыр өнімдерде қабыршақтың жұлынуын (алынуын) жылдамдату үшін ақырындап метросоташықты резервуар түбіне ұру ұсынылады.
13 Сведения о периодической поверке
Дата поверки

Параметры поверки

Результаты поверки

Подпись

Примечание


14 Сведения о ремонте.
Основа-ние для сдачи в ремонт

Дата поступ-

ления в ремонт

Дата

выхода из ремонта

Вид ремон-та

Должность, фамилия

и подпись

Произво-

дившего ремонт

Приняв-

шего

ремонт

11 Гарантийные обязательства
11.1 Гарантийный срок эксплуатации Электронного метроштока 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более года со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Адрес изготовителя

ПК «Мунай Automatic»

160009, Республика Казахстан,

Южно-Казахстанская область,

г.Шымкент, ул.Койкельди батыра, 6/1

тел. 8 (725) 2-51-92-30 (общий отдел)

факс 8 (725) 2-51-92-30

E-mail: mak.ashoka1@mail.ru

12 Сведения об упаковке, транспортировании и хранении
12.1 Электронные метроштоки транспортируются в оберточной упаковке любым видом транспорта.

12.2 Допускается транспортирование Электронных метроштоков без упаковки при условии защиты их от повреждений.

12.3 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов.

12.4 Условия хранения Электронных метроштоков по группе Ж, З ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды труда»

6.3. Кері бағытта, жарық диодын өшіру бойынша, электрондық метросоташықты резервуардан шығара отырып, «мұнайөнімдері-су» ортасының бөліну шекарасын анықтайды, электрондық метросоташықтың өлшем бөлігінде екінші белгіні жасайды. Биіктік трафаретінің және өлшем бөлігі шекараларының белгілері арасындағы айырмашылық резервуардағы тауар асты жиналған су қабатының биіктігін сантиметрмен көрсетеді. Резервуардың градусы келтірілген кестесі бойынша судың литрдегі саны анықталады.

6.4. Мұнай өнімінің деңгейін көрсету жолағын өлшем люгының үстінен электрондық метросоташықтың суланған

бөлігі көрінген соң белгілеу қажет, есептеу кезінде айырмашылықтар болған жағдайда үш рет өлшемді қайталайды. Өлшем процесі қайталансын, және егер екі өлшемнің нәтижелері арасындағы айырмашылық 1 мм асса, онда талап етілген дәйектілікті алғанға дейін қайтара өлшем жүргізіледі және ең жақын деген үш есептеуден орташа арифметикалық сан алынады.

6.5. Өлшем көрсеткіштерін ары қарай өңдеу үшін жұмыс журналына енгізу қажет.

6.6. Резервуарлардан тауар асты суларын сору немесе суды сіңіруді (дренаждауды) жүргізу кезінде электрондық метросоташықты резервуарға немесе дренаждау құдығына суды толық сорғанға дейін орналастырады, жарық индикаторы сөнгенге дейін процесстің аяқталуын бақылап отырады.

6.7. Өлшемдер аяқталған соң электрондық метросоташықты бензинмен жуып, құрғатып сүртіп, сызықшалы бетін аздап маймен майлап қою қажет. Майысуын (қисаюын) болдырмау

мақсатында электрондық метросоташықты тіреуіштерде көлбеу немесе тіке етіп іліп қойып сақтау қажет.
7 Техникалық қызмет көрсету
7.1. Сақтау кезінде шаңмен және мұнай өнімдерінің тұтқыр қалдықтарымен ластануына жол бермеу үшін электрондық метросоташықты айына екі реттен кем емес мөлшерде құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіп отыру қажет.

7.2. Электрондық метросоташықты +10 0С-дан + 35 0С-ға дейінгі температурада және ауасының салыстырмалы ылғалдылығы 80 % -ға дейін құрғақ бөлмедегі сөреде, салбырап тұруына жол берместен, сақтау қажет.


8 Сипатты ақаулары
8.1. Электрондық метросоташық жөнделетін бұйымдарға жатады. Электрондық метросоташықты мамандандырылған жөндеу-тексеру бөлімшелері жағдайларында немесе шығарушы кәсіпорында ұштастырып (бірлестіріп) жөндеу және тексеру ұсынылады.

9 Түгендеу әдістері
9.1 «Макаровтың сызықшалы электрондық метросоташығы» Түгендеу әдістері.

9.2. Электрондық метросоташықтар жылына бір рет тіркелген (аккредитациядан өткен) метрологиялық қызметтермен тексеріледі. Тексеруден өткен электрондық метросоташықтардың тойтарма жанындағы бетіне тексерілген таңбаның белгісі салынады.


10 Қабылданғаны жөніндегі куәлік
10.1. Мұнай өнімдерінің және тауар асты суларының деңгейін өлшеуге арналған электрондық метросоташықтың зауыттық № СТ ПК 38692963-01-2009 «Макаровтың сызықшалы электрондық метросоташығы» сай келеді және пайдалануға жарамды деп танылған.

Шығарылған мерзімі: ___________


Бақылаушы шебер: ___________

М.О.


7.2 Хранить Электронный метрошток необходимо в сухом помещении при температуре от +10 0С до + 35 0С и относительной влажности воздуха до 80 % на стеллаже, не допуская провисания.
8 Характерные неисправности
8.1 Электронный метрошток относится к ремонтируемым изделиям. Рекомендуется совмещать ремонт и поверку Электронного метроштока в условиях специализированных ремонтно-поверочных подразделений или на предприятии изготовителе.
9 Методы поверки
9.1 Методика поверки «Метрошток электронный штриховой Макарова»

9.2 Электронные Метроштоки поверяются 1 раз в год Аккредитованными метрологическими службами. На Электронных метроштоках прошедших поверку наносится оттиск поверительного клейма на заклепке боковой поверхности.


10 Свидетельство о приемке
10.1 Электронный Метрошток для измерения уровня нефтепродуктов и подтоварной воды заводской № соответствует СТ ПК 38692963-01-2009 «Метрошток

электронный штриховой Макарова» и признан годным для эксплуатации.


Дата выпуска ___________


Контрольный мастер ___________
М.П.

6.6 Извлекая электронный метрошток из резервуара, оба бегунка остаются на отметке базовой высоты, по отключении светодиода граница раздела вода-нефтепродукт фиксируется возвратом нижнего бегунка на точку отсчета базовой высоты.

6.7 Разница между отметками бегунков - фиксаторов в мм, при сопоставлении с градуировочной таблицей позволяет определить объем подтоварной воды в литрах.

6.8 Общий уровень нефтепродукта в резервуаре определяется по линии смачивания метроштока при подъеме его над замерным люком.

6.9 Замеры общего уровня нефтепродукта и уровня подтоварной воды – производятся не менее 3-х раз,

6.10 После каждого замера бегунки необходимо смещать в верхнюю часть метроштока, а сам метрошток протирать ветошью. Наряду с использованием бегунков, уровни можно фиксировать мелом.

6.11 При проведении дренажа или откачки подтоварной воды из резервуаров, метрошток закрепляют в замерном люке или дренажном колодце до полного окончания дренажа по отключению светового диода.

Примечание: При замере высоковязких нефтепродуктов или обнаружении на дне резервуара твердых отложений может произойти залипание контактов. Метрошток следует приподнять и движениями «вниз - вверх» промыть контакты и протереть. В случае повторного залипания следует замер продукта произвести сверху. Опуская метрошток, до границы раздела нефтепродукт-вода загорается светодиод. Извлекая метрошток из резервуара, уровень продукта определяется по линии смачивания, а разница между общим замером и уровнем продукта даст уровень твердых отложений и подтоварной воды в мм. При сопоставлении с градуировочной таблицей общий объем и объем твердых отложений и подтоварной воды в литрах.


7 Техническое обслуживание
7.1 При хранении Электронный метрошток следует не реже двух раз в месяц протирать сухой мягкой ветошью, не допуская загрязнений пылью и остатками вязких нефтепродуктов.

11 Кепілдік міндеттемелер
11.1. Электрондық метросоташықты пайдаланудың кепілдендірілген мерзімі пайдалануға енгізілген күннен бастап 12 ай, бірақ тұтынушы тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған жағдайда, тиелген күннен бастап 1 жылдан аспауы қажет.
12. Орамасы, тасымалдануы және сақтау туралы мағлұматтар
12.1. Электрондық метросоташықтар оралған күйде көліктің кез-келген түрімен тасымалданады.

12.2. Зақымданудан қорғау жағдайлары жасалған кезде электрондық метросоташықтарды орамасыз тасымалдануына жол беріледі.

12.3. Бөлме-жайдағы ауада басқыншыл белсенді газдардың құрамы болмауы тиіс.

12.4. Ж, З тобы бойынша электрондық метросоташықтарды сақтау жағдайлары Мем.СТ 15150 «Көліктер, кұралған және басқа техникалық бүйымдар. Түрлі ауа райлы аудандарға арналға орындаулар. Еңбектің сыртқы ортасынын аур

райлық шарттары бөлігіндегі категориялар, пайдалану жағдайлары және тасымалдау».
Дайындаушының мекен-жайы:
«Мұнай Automatic» ӨК

160009, Қазақстан Республикасы,

Оңтүстік Қазақстан облысы,

Шымкент қаласы, Қойкелді батыр көшесі, н/з

тел. 8 (725) 2-51-92-30 (жалпы бөлім)

факс 8 (725) 2-51-92-30E-mail: mak.ashoka1@mail.ru


13 Мерзімді тексеру жөніндегі мәліметтер

Тексеру күні

Тексеру параметрлері

Тексеру нәтижелері

Қолы

Ескертпе
14 Жүргізілген жөндеу жөніндегі мәліметтер
Жөндеу-ге өткізуге негіз-деме

Жөндеу-ге қабылданған күні

Жөндеу-ден шығары-лған мерзімі

Жүргізілген жөн-деу түрі

Лауазымы, аты-жөні және қолы

Жөнде-уді жүргізушінің

Жөндеуден қабылдаушының5.2. Запрещается:
5.2.1 Эксплуатировать неисправный Электронный метрошток;

5.2.2 Производить удары по поверхности деталей Электронного метроштока;

5.2.3 Применять самодельные удлиняющие устройства и приспособления;

5.2.4 Производить измерения уровня в резервуарах с избыточным давлением в паровом пространстве свыше 50 мм. вод. ст.

5.2.5 Производить измерения уровня во время налива нефтепродуктов или во время грозы;

5.2.6 Использовать Электронный метрошток для измерения уровня продуктов особо высокой вязкости.

5.2.7 Пользоваться Электронным метроштоком с нарушенной насечкой шкалы.


6 Подготовка и порядок работы
6.1 Перед началом работы проверить исправность световой индикации, для чего смочить протирочную ветошь водой и замкнуть концевые контакты, при этом должен загореться светодиод.

6.2 Опускать в резервуар и поднимать метрошток следует отвесно (без наклона) не прикладывать усилий и не допускать касаний шкалы о стенки замерного люка.

6.3 Плавно, не допуская образования волн и удара о днище, опустить метрошток в резервуар строго вертикально до упора наконечника и мелом отметить точку отсчета базовой высоты.

6.4 Совместить бегунки и зафиксировать на метроштоке нижней кромкой нижнего бегунка на опорной или меловой отметке базовой высоты.

6.5 При наличии подтоварной воды в резервуаре, между концевыми контактами автоматически замыкается цепь, мгновенно срабатывает электронная схема индикатора со светодиодом.


4 Устройство
4.1. Электронный метрошток Макарова штриховой: (Рис 1) с автоматическим включением электронной схемы состоит: 1 - корпус индикатора; 2 - отверстия световой индикации; 3 - боковая крышка; 4 - измерительная штанга со шкалой; 5 - датчик; 6 - крепежный штифт для клейма; 7- концевые игольчатые контакты, 8- таблица утверждения типа; 9 – углубления под ключ, 10 – фиксатор-бегунок, 11- замок бегунка.
5 Указание мер безопасности
5.1.К обслуживанию, монтажу и ремонту Электронного метроштока допускается персонал, изучивший паспорт, прошедший специальное обучение по использованию геометрических средств измерений и технике безопасности.

5.1.2. Конструкция Электронного метроштока рассчитана для условий его эксплуатации во взрывоопасных категориях производства.

5.1.3. Эксплуатация Электронного метроштока должна производиться при соблюдении общих требований «Правил технической эксплуатации нефтебаз и заправочных станций, металлических резервуаров», «Правил по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций», утвержденных постановлением правительства РК №154 от 29 мая 2008 года.

5.1.4. Перед началом работы проверить исправность световой индикации, для чего смочить протирочную ветошь водой и замкнуть концевые контакты, при этом должен загореться светодиод.

5.1.5. Опускать в резервуар и поднимать Электронный метрошток следует отвесно (без наклона) не прикладывать усилий и не допускать касаний шкалы о стенки и края горловины или замерного люка.

5.1.6. Персонал, выполняющий измерения Электронным метроштоком должен иметь соответствующие средства индивидуальной защиты и при измерениях находится с наветренной стороны от горловины резервуара.
1 – индикатор корпусы, 2 – жарық түсіру индикациясының тесіктері, 3 – бүйір қақпақшасы, 4 – межелері белгіленген өлшем қарнағы, 5 - бергіш, 6 – қысқышқа арналған бекітпе сұққышы, 7- соңғы түйіспелер.1 Назначение

«Метрошток электронный штриховой Макарова» ЭММШ (далее электронный метрошток,) предназначен для одновременного измерения уровня и границы раздела воды и жидких органических сред, в частности нефтепродуктов и подтоварной воды, а так же индикации подтоварной воды при откачке и дренаже ее из транспортных емкостей и резервуаров всех модификаций без применения водочувствительной пасты, в любое время суток и при любой погоде.

2 Технические характеристики

2.1. Технические характеристики Электронного метроштока должны соответствовать следующим значениям:

2.1.1 Допустимая погрешность общей длины шкалы метроштока при температуре (20±5)º С не должна превышать значений:

- по всей шкалы, мм ±2.0

-от начала до середины шкалы, мм ± 1.0

-для сантиметровых делений, мм ± 0,5

-для миллиметровых, мм ± 0.2

2.1.2 Электрические параметры;

- напряжение источника питания В, не более 3,6

- максимальное выходное напряжение В, не более 2,2

- максимальный ток рабочей среды, мА 0,13

-коэффициент искробезопасности 1302.1.3 Температурные показатели: метроштоки для замера уровня продукта, подтоварной воды и льда эксплуатируются в следующем диапазоне температур и влажности:

- окружающей среды для источника питания от - 200С до + 500С;

- продукта при наличии подтоварной воды от + 10С до + 700С;

- продукта при наличии льда, по разности базовых высот резервуара, от -500С (температура начала кристаллизации авиационного бензина – 600С) до + 10С.

- влажность до 98 %.

2.1.4 Длина электронного метрштока, м ________

2.1.5 Длина измерительной шкалы, м ________

2.1.6 Масса, кг ________3 Комплект поставки

3.1. В комплект поставки Электронного метроштока должны входить: - Электронный Метрошток 1

- Паспорт ПС 1

- Бегунок фиксатор 2


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет