Рішення iv/2, прийнятого на Четвертій Нараді Сторін Конвенції ЕспооДата11.03.2016
өлшемі123 Kb.
Стратегія Уряду України,

підготовлена на виконання пунктів 11-12 Рішення IV/2, прийнятого на Четвертій Нараді Сторін Конвенції Еспоо

19-21 травня 2008 року в м. Бухарест

(в якій відображенні зусилля уряду України щодо забезпечення виконання положень Конвенції і яка ґрунтується на підсумках незалежного огляду її правових, адміністративних та інших заходів щодо виконання положень Конвенції, включаючи графік її здійснення, підготовку кадрів та інші заходи по забезпеченню дотримання Конвенції)

Зміст


Вступ ……………………………………..…………………………….3

План дій (стратегія) щодо виконання пунктів 11-12 рішення IV/2 Сторін конвенції Еспоо, який буде затверджено Кабінетом Міністрів України …………..………………………………………....5

Стратегія впровадження Конвенції Еспоо в Україні яка ґрунтується на підсумках незалежного огляду (Пояснювальна записка до Плану дій)……………………..………………………………………………..7

Перелік нормативно-правових актів, які будуть розроблені чи змінені та інші заплановані заходи (з коротким поясненням)…….12Вступ
Нарада Сторін Конвенції Еспоо (далі – Нарада Сторін) на четвертому засіданні, що відбулося в м. Бухарест 19-21 травня 2008 року просила уряд України забезпечити, аби законодавство країни і адміністративні заходи, що приймаються, забезпечували необхідні можливості для здійснення повною мірою положень Конвенції, і прийняла рішення надати допомогу Уряду України в проведенні незалежного огляду її правових, адміністративних та інших заходів щодо виконання положень Конвенції, для розгляду Комітетом з впровадження (далі – Комітет) в першій половині 2009 року. Було вирішено, що незалежний огляд буде проведений консультантом, який буде призначений Комітетом і послуги якого фінансуватимуться з бюджету Конвенції (Рішення IV/2, пункт 11).

Нарада Сторін також просила уряд України надати Комітету до кінця 2009 року стратегію, в якій були б відображенні зусилля уряду України щодо забезпечення виконання положень Конвенції і яка ґрунтувалася б на підсумках незалежного огляду, включаючи графік її здійснення, підготовку кадрів та інші заходи по забезпеченню дотримання Конвенції, і надати Комітету згодом звіт про виконання цієї стратегії (Рішення IV/2, пункт 12).

Проект незалежного огляду, в якому використовуються шість критеріїв огляду, витікаючи головним чином з положень статей 2, 3, 4, 5 і 6 Конвенції, заснований на аналізі відповідних законодавчих, нормативних і адміністративних актів і норм, а також інших документів було підготовлено незалежним експертом. Крім того, 26 січня - 6 лютого 2009 року одним з авторів була здійснена поїздка до України і проведений ряд зустрічей і інтерв'ю з посадовими особами і експертами цієї країни, результати яких також були використані для підготовки незалежного огляду. Комітет розглянув проект незалежного огляду на своїй 16-ій сесії і просив внести ряд змін до тексту до прийняття остаточного документа і його подання уряду України (ECE/MP.EIA/IC/2009/2, пункти 6-7). Він також був розглянутий двома українськими неурядовими експертами з правових питань і повторно членами Комітету.

На своїй 17-ій сесії (ECE/MP.EIA/IC/2009/4, пункт 8) Комітет позитивно оцінив незалежний огляд заходів правового, адмінистративного і іншого характеру, що приймаються Україною з метою виконання положень Конвенції (ECE/MP.EIA/IC/2009/5), підготовлений на виконання рішення Наради Сторін (Рішення IV/2, пункт 11).

Остаточний варіант огляду, уряду України слід в майбутньому використовувати в якості основи для її стратегії з виконання Конвенції (Рішення IV/2 пункт 12). Комітет знову повторив своє прохання до уряду України про включенні в його стратегію відповідей на кожну рекомендацію незалежного огляду (ECE/MP.EIA/IC/2009/2, пункт 8).

Ураховуючи вище викладене, українська сторона направила остаточний варіант незалежного огляду на опрацювання до органів влади з метою розроблення стратегії.

Крім того, незалежний огляд розміщено на веб-сайті Мінприроди України (http://www.menr.gov.ua/documents/ece.mp.eia.ic.2009.5.r_090909.pdf).

За результатами розгляду незалежного огляду органами влади, Мінприроди України відповідно до Глави 2 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №950 (із змінами) (далі – Регламент) було розроблено проект акта Уряду («Про затвердження Плану дій (стратегії) щодо виконання пунктів 11-12 рішення IV/2 Сторін конвенції Еспоо» (далі – проект акта), який передбачає затвердження плану дій (стратегії) в якому відповідно до пункту 12 рішення IV/2 Сторін Конвенції, відображені завдання стосовно виконання положень Конвенції Еспоо, включаючи графік його реалізації та підготовку кадрів та інші заходи стосовно забезпечення дотримання вимог Конвенції.

Зазначений проект акта, ґрунтується на висновках незалежного огляду (ECE/MP.EIA/IC/2009/5), з метою виконання положень Конвенції, підготовленого відповідно до пункту 11 Рішенням IV/2.
Зазначений проект акта відповідно до Глави 3 Регламенту було надіслано на погодження до заінтересованих органів влади.

За результатами опрацювання органами влади було підготовлено остаточний варіант проекту акта. Крім того, цей проект акта 08.12.2009 було схвалено на засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції.

Відповідно до Глави 4 Регламенту за результатами погодження проекту акта органами влади цей проект направлено на правову експертизу до Міністерства юстиції України. Відповідно до Глави 5 Регламенту проект акта з висновком за результатами правової експертизи Міністерства юстиції України внесено до Кабінету Міністрів України. Відповідно до Глави 6 Регламенту, цей проект акта було опрацьовано в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, та за результатами опрацювання відповідно до Глави 7 Регламенту, внесено на розгляд урядового комітету (24.12.2009). Урядовий комітет схвалив проект акта(24.12.2009) і відповідно до параграфа 67 Глави 7 цей проект акта буде винесено на розгляд та затвердження Кабінетом міністрів України на черговому засіданні.

Враховуючи вищевикладене, українська сторона подає на розгляд Комітету стратегію, в якій відображенні зусилля уряду України щодо забезпечення виконання положень Конвенції і яка ґрунтується на підсумках незалежного огляду, включаючи графік її здійснення, підготовку кадрів та інші заходи по забезпеченню дотримання Конвенції.План дій (стратегія)

щодо виконання пунктів 11-12 рішення IV/2 Сторін конвенції Еспоо

(який буде затверджений Кабінетом Міністрів України)Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів

України:
проекта закону України про внесення змін до деяких законів України щодо

реалізації положень конвенції ЕспооМінприроди та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

жовтень 2010 р.|

проектів постанов Кабінету Міністрів

України повязаних з

реалізацією положень конвенції Еспоо:
про внесення змін до Переліку центральних Органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 №1371

Мінприроди, МЗС

липень 2010р.

про затвердження Порядку проведення оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

Мінприроди та інші заінтересовані органи виконавчої влади

жовтень 2010 р.

про внесення змін до Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 №1524 (із змінами)

Мінприроди

листопад 2010р.

про внесення змін до Положення про про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 №295 (із змінами)

__»»__

листопад 2010р.

про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи” затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 №1269 (із змінами)

Мінприроди

та інші заінтересовані органи виконавчої владитравень 2011

2. Внесення змін до Державних будівельних норм «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. А.2.2.-1-2003», затверджені наказом Держбуду України від 15.12.2003 р. № 214

Мінприроди, Мінрегіонбуд,

листопад 2010р.

3. Проведення:навчальних занять та семінарів з питань застосування конвенції Еспоо для державних службовців та представників органів місцевого самоврядування

Мінприроди

протягом року

4.Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо практичного застосування конвенції Еспоо

__»»__

листопад 2010р.


Стратегія щодо забезпечення виконання положень Конвенції Еспоо в Україні, яка ґрунтується на підсумках незалежного огляду

Пояснювальна записка до Плану дій

Вступ
В цій стратегії висвітлені головні законодавчі, інституційні та процедурні проблеми, які планується вирішити з метою повного виконання Конвенції Еспоо в Україні. Стратегія включає в себе детальний опис положень у запланованому законодавстві, тренінгів та інших запланованих заходів. Точний графік і зобов’язання щодо впровадження Конвенції визначені у Плані дій, який буде затверджено Кабінетом Міністрів України.
Система оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в Україні, як і у більшості країн Східної Європи і Центральної Азії включає в себе такі основні елементи (1) розробка проектантом1 проектної документації, що включає в себе і документи по ОВНС2 та (2) оцінку цієї документації, її повноти та відповідності законодавству та іншим нормативним актам, що проводиться певними уповноваженими державними органами.
Процедура оцінки (розгляду) документів ОВНС державними органами визначається Законом. Така оцінка називається Державною екологічною експертизою (ДЕЕ)3.
Процедура ДЕЕ визначається Законом “Про екологічну експертизу”, а процедура ОВНС визначена у Державних Будівельних Нормах № 214.
Часто виникають непорозуміння при порівнянні процедури розробки документації та її частини щодо ОВНС в Україні з процесом оцінки впливу на довкілля в ЄС чи США. В деяких випадках лише ОВНС чи лише державна екологічна експертиза розглядається як оцінка впливу на довкілля.
Для цілей цієї Стратегії і взагалі потрібно спільно розглядати ці елементи (ОВНС + екологічна експертиза) при порівнянні їх з процедурою оцінки впливу на довкілля, визначеною у відповідних міжнародних інструментах.
Нормативно-правові акти, в які слід внести зміни та/або прийняти
2 квітня 2008 р. уряд України створив Міжвідомчу Координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції Еспоо. Раду очолив заступник Прем’єр-Міністра, а його заступником став Міністр охорони навколишнього природного середовища. До Ради входять 10 заступників міністрів, представник Ради з національної оборони та безпеки та представник Академії наук. Рада збирається як мінімум двічі на рік і головні цілі Ради є такими:
(1) Розроблення пропозицій щодо забезпечення реалізації в Україні Конвенції;

(2) Забезпечення взаємодії та координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з реалізацією Конвенції;

(3) Моніторинг виконання вимог Конвенції під час провадження діяльності, наслідки якої можуть вплинути на навколишнє середовище у транскордонному контексті.
Незважаючи на важливу роль Ради, необхідно визначити центральний орган виконавчої влади (компетентний орган), який буде виконувати функції органу що буде відповідати за практичну імплементацію положень Конвенції та її виконання. Це зумовлено тим, що Координаційна рада є колегіальним органом і проводить свої засідання не так часто, як це може бути потрібним для негайного реагування.

Однак Координаційна Рада є досить важлива саме у сенсі координації центральних та місцевих органів виконавчої влади при виконанні імплементації положень Конвенції, тому такий орган необхідний саме з метою координації органів влади.

Крім того, в українському законодавстві передбачено порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, однак в ньому не визначено такого органу влади, а також ця конвенція не зазначена у переліку міжнародних конвенцій та організацій.
Слідуючи рекомендаціям Незалежного огляду, де відсутність чіткого законодавчого призначення компетентного органу і визначення його зобов’язань було вказано, як один з недоліків (п. 40, 71 Незалежного огляду), заплановано визначити орган влади, відповідальний за впровадження Конвенції (як вимагається Ст. 1(ix) та іншими статтями Конвенції), в обох випадках: якщо вона виступає як країна походження чи як зачеплена країна. З цією метою планується внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” від 13.09.2002 № 1371. Планується, що Міністерство охорони навколишнього природного середовища буде призначене таким компетентним органом.
Планується, що обов’язки компетентного органу будуть визначені у Постанові Кабінету Міністрів «Про затвердження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті», в якій планується затвердити процедуру оцінки впливу на навколишнє природне середовище в транскордонному контексті. А також визначити роль компетентного органу (див. Плані дій, п.1). В Незалежному огляді також рекомендується розробити окрему процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище і затвердити її на рівні Кабінету Міністрів (ст. 82 Незалежного огляду). Проект Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті» буде розроблятися пізніше, і він включатиме питання обов’язків, мандату компетентного органу, а також інші питання, такі як:


 • процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище в обох випадках: якщо Україна виступає як країна походження чи як зачеплена країна;

 • консультації та участь громадськості;

 • фінансові механізми;

 • післяпроектний аналіз і моніторинг;

 • перелік заходів, які є умовами виконання процедури оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище.

Щодо переліку видів діяльності, які підпадають під процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище, планується створити спеціальну експертну групу (з можливим залученням міжнародних експертів), яка буде розробляти такий перелік.


Очікується, що у Постанові будуть відображені головні ключові вимоги Конвенції Еспоо, включаючи, зокрема, наступне:

 • Вимоги щодо офіційного повідомлення, передачі інформації та участі громадськості.

 • Вимоги до підготовки документації ОВНС та її розповсюдження з метою залучення державних органів влади та громадськості зачепленої країни.

 • Вимоги до консультацій між Сторонами на основі документації ОВНС

 • Заключне рішення та передача документації щодо заключного рішення зачепленій Стороні разом з причинами і підставами, на яких воно базується.

Після затвердження Процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті слід внести відповідні зміни у «Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 № 295 та «Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 №1524» з урахуванням обов’язків та мандату компетентного органу і потреби у координації його роботи та обов’язків з Радою (див. Плані дій, п.1).


Як було зазначено експертами, лише розробити проект та затвердити вище зазначену Постанову щодо оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище є недостатнім для удосконалення системи з метою повного виконання Конвенцію Еспоо в Україні. Деякі з цих питань поза компетенцією Кабінету Міністрів, як, наприклад, відповідно до Ст. 18 Закону «Про екологічну експертизу», визначення принципів та процедуру екологічної експертизи входить до компетенції Верховної Ради України. Відповідно до цього закону Кабінет Міністрів встановлює процедуру подачі документації для державної екологічної експертизи і затверджує перелік заходів (Ст. 21).
Тому також необхідно внести зміни до Закону України «Про екологічну експертизу» (див. Плані дій, п.1).
Заплановані наступні зміни до цього Закону:
1. Перш за все, в законі необхідно визначити повноваження Кабінету Міністрів, щодо затвердження процедури оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище і створити законодавче підґрунтя для затвердження Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті».
2. Важливо забезпечити фільтрування всіх запланованих заходів з потенційно значним транскордонним впливом компетентним органом на ранньому етапі планування (тобто на етапі підготовки Заяви про наміри) (п. 73,74 Незалежного огляду). На даний час у більшості випадків компетентний орган долучається до процесу ОВНС на етапі державної екологічної експертизи, коли розробник подає документацію по ОВНС на розгляд. Цей етап не можна вважати раннім у процесі планування, оскільки розробник вже підготував головну документацію, провів громадські слухання, вибрав альтернативи тощо.
Завдяки запланованим змінам роль компетентного органу розшириться, і це зобов’яже розробника подавати Заяву про наміри до компетентного органу (і / чи регіональних органів) на початку процесу. У такому випадку компетентний орган може вирішувати, чи може мати така діяльність значний транскордонний вплив чи ні, і у випадку, якщо вона може мати такий вплив, застосувати процедуру, визначену у вище зазначеній Постанові «Про затвердження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті».
Зміст Заяви про наміри та інших відповідних документів може визначатися у новій статті.
3. Додаткові положення щодо внесення змін до процесу державної екологічної експертизи та включення випадків, коли на Україну здійснюється значний транскордонний вплив (очевидно Ст. 13). Якщо країна походження надсилає документацію Україні, як потенційно зачепленій стороні, ця документація має бути предметом екологічної експертизи.
Необхідно також вирішити питання, що робити, коли органи влади України отримують інформацію щодо заходів, які можуть мати значний екологічний вплив, але не отримують офіційного повідомлення від країни походження впливу.
4. Необхідно внести деякі зміни щодо тривалості, змісту документації ОВНС та фінансових питань.
Планується внести зміни у відповідні положення щодо фінансування (очевидно Ст. 47), включаючи питання фінансування у випадку транскордонної процедури (п. 80-81 Незалежного огляду).

Також планується залучити компетентний орган на етапі Заяви про наміри, а також зобов’язати його організувати залучення громадськості. Це також призведе до змін у тривалості (строках) та відповідних фінансових питаннях.Можливо, буде також необхідно розробити і прийняти спеціальні положення чи постанову щодо фінансових механізмів транскордонного ОВНС у формі спеціального закріплення у Законі, розділу у Постанові Кабінету Міністрів «Про затвердження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті» чи окремої постанови (буде вирішено пізніше, коли процедура транскордонного ОВНС буде визначена).
Також планується внести зміни до Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 з відповідними змінами. Цей перелік має передумовою для початку національної процедури державної екологічної експертизи, в той час як процедура, запропонована у Постанові щодо транскордонного ОВНС, має на меті розпочати транскордонну процедуру. Але якщо певна діяльність не буде визначена національною процедурою, вона автоматично не попаде на розгляд щодо транскордонної ОВНС.
Тому слід внести зміни до зазначеного Переліку видів діяльності відповідно до Конвенції Еспоо. Одним з головних недоліків такого переліку є те, що в ньому перераховані лише види діяльності пов’язані з будівництвом, і він не включає таких заходів, як, наприклад, вирубку лісів на великих територіях (Нещодавно був підготовлений і відправлений на коментування і погодження відповідними органами влади новий перелік видів діяльності).
Положення про участь громадськості у національному контексті буде більш детально розроблятися в рамках роботи з впровадження Постанови Кабінету Міністрів щодо затвердження Плану дій з реалізації Рішення Сторін Орхуської Конвенції III/6f, № 1626-I, від 27 грудня. В цій роботі буде врахована транскордонна процедура.
Важливо точно визначити окремий тип рішень, які можна вважати заключними у всіх випадках. Ввижається, що для різних видів діяльності, які є предметом для ОВНС (і Додатку 1 Конвенції Еспоо) різні рішення слід вважати остаточними. Для більшості видів діяльності (переважно видів діяльності, пов’язаних з будівництвом), остаточним рішенням ввижається рішення (висновки) комплексної державної експертизи. Комплексна державна експертиза визначається і регулюється Постановою Кабінету Міністрів “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи” від 31.10.2007 № 1269. Для деяких інших видів діяльності (небудівельного типу, наприклад, вирубка лісів), остаточними можна вважати інші типи рішень. Це питання потребує додаткових досліджень, які будуть зроблені в процесі підготовки законодавчих положень у майбутньому.
Для відповідного включення вище зазначених змін до законодавства (а також питання про остаточне рішення) і розширення строків експертизи, а також включення відповідних фінансових механізмів у випадку транскордонного ОВНС, слід внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи” від 31.10.2007 № 1269 (див. Плані дій, п.1).
Відповідно слід також внести зміни до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування", затверджений наказом Держбуду від 15.12.2003 № 214 з врахуванням змін до Закону «Про екологічну експертизу» та інших постанов (див. Плані дій, п.2).
Інші заходи

Оскільки буде внесено ряд змін у законодавство, важливо розробити Керівництво з ОВНС у транскордонному контексті, включаючи обидва випадки: коли Україна є країною походження і коли вона є зачепленою стороною (див. Плані дій, п.4).


Буде організовано специфічні тренінги для компетентного органу, а також інші освітні та навчальні заходи для інших зацікавлених сторін (див. Плані дій, п.3).
Проведення переговорів, у разі їх згоди, з сусідніми країнами щодо укладення нових двосторонніх або багатосторонніх угод або інших домовленостей з метою додержання своїх зобов'язань відповідно до Конвенції (ст.8).
Додатково Див. Перелік нормативно-правових актів, які будуть розроблені чи змінені та інші заплановані заходи нижче

Перелік нормативно-правових актів, які будуть розроблені чи змінені та інші заплановані заходи

(з коротким поясненням)


 1. Зміни до Постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” від 13.09.2002 № 1371.

Призначення органів влади, відповідальних за реалізацію Конвенції (як вимагається Ст. 1(ix) та іншими статтями Конвенції), в обох випадках, коли Україна є країною походження чи зачепленою стороною. (п. 71 Незалежного огляду)
 1. Проект Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті»

- на додаток до ст.. 1, призначити органи влади, відповідальні за реалізацію Конвенції та визначити їх обов’язки, мандат та ресурси для впровадження Конвенції (п. 71 Незалежного огляду), а також визначити наступні питання: • процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище в обох випадках: якщо Україна виступає як країна походження чи як зачеплена країна;

 • консультації та участь громадськості;

 • фінансові механізми;

 • післяпроектний аналіз і моніторинг;

 • перелік видів діяльності, які підлягають розгляду щодо виконання процедури оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище.

Буде створена спеціальна експертна група з метою розробки такого переліку.


 1. Зміни до «Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 № 295 та «Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 №1524
 1. Зміни до Закону України «Про екологічну експертизу»
 • включити положення, які б стали законодавчим підґрунтям для затвердження Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті». • Додати відповідну статтю щодо Заяви про наміри, яку слід подавати до компетентного органу ( чи його регіональних підрозділів) з метою відстеження всіх запланованих видів діяльності з потенційно значним транскордонним впливом компетентним органом на ранньому етапі процесу планування та початку транскордонної процедури (п. 73 Незалежного огляду);
 • Внести зміни про процесу державної екологічної експертизи та включити випадки значного транскордонного впливу, коли Україна є зачепленою стороною (очевидно Ст. 13)
 • Внести зміни до змісту документації ОВНС; (п. 63 Незалежного огляду)
 • Внести зміни до положень про строки державної екологічної експертизи (очевидно Ст. 38) з метою збільшення тривалості державної екологічної експертизи у випадку транскордонної процедури;
 • Внести зміни до відповідних положень про фінансування (напевно Ст. 47), включаючи питання фінансування у випадку транскордонної процедури. (п. 80-81 Незалежного огляду).

Також, можливо, слід буде розробити і затвердити спеціальні норми чи постанову про фінансові механізми транскордонного ОВНС у формі спеціальних положень у Законі, розділу до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження процедури з оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному конспекті», чи окремої постанови;
 1. Зміни до Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 зі змінами № 142 від 14.02.2001. (Нещодавно був підготовлений і відправлений на коментування і погодження відповідними органами влади новий перелік видів діяльності)
 1. Зміни до Постанови Кабінету Міністрів “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи” від 31.10.2007 № 1269.

- внести зміни для вирішення питання остаточного рішення, розширення тривалості експертизи та включення відповідних фінансових механізмів у випадку транскордонної ОВНС.
 1. Зміни до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування" від 15.12.2003 № 214

- внести зміни до положень, пов’язаних з Заявою про наміри, роллю компетентного органу, участі громадськості та інше, враховуючи нові змін до Закону «Про екологічну експертизу» та Постанову Кабінету Міністрів «Про затвердження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» (див. ст. 2, 4)
 1. Більш детально положення щодо участі громадськості у національному контексті будуть розроблятися в рамках роботи з впровадження Постанови Кабінету Міністрів щодо затвердження Плану дій з реалізації рішення Сторін Орхуської Конвенції III/6f, № 1626-I, 27 грудня. Ця робота буде координуватися з врахуванням транскордонної процедури.
 1. Розробка і затвердження Керівництва з ОВНС у транскордонному контексті, включаючи обидва випадки, коли Україна є країною походження і зачепленою стороною.
 1. Навчальні заходи.

  1. Тренінги для компетентних органів щодо Конвенції Еспоо та нового законодавства;

  2. Для всіх інших відповідних органів влади і зацікавлених сторін.

 Після затвердження Кабінетом Міністрів України «Плану дій (стратегії) щодо виконання пунктів 11-12 рішення IV/2 Сторін конвенції Еспоо» цей акт Уряду буде додатково надіслано до Комітету.

1 В даному випадку використано термін проектант, а не замовник чи інвестор , хоча в цьому випадку різниці по суті не існує.

2 Дослівний переклад ОВНС з української мови на англійську є EIA (Environmental Impact Assessment)

3 Українською Закон називається Про екологічну експертизу


Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет