Розпорядження голови львівської обласної радижүктеу 63.06 Kb.
Дата11.06.2016
өлшемі63.06 Kb.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

від 15 листопада 2011 р. № 2426


Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” на виконання частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", враховуючи розпорядження голови обласної ради від 18.05.2011 р. “Про Порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Львівської обласної ради”

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 1).

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 2).

1.3. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради П. Колодія.

Олег ПАНЬКЕВИЧ

ДОДАТОК 1

до розпорядження

голови обласної ради

№ 2426 від 15 листопада 2011 року

ПОРЯДОКвідшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію
1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Львівською обласною радою за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли обласна рада є належним розпорядником інформації.

3. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів.

До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані зі скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.

Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку, включаються до рахунку на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

4. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідним структурним підрозділом Львівської обласної ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачеві в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідний структурний підрозділ Львівської обласної ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

5. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних із наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у базі запитів на інформацію Львівської обласної ради робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

6. Відповіді за запитами на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх пов'язане з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг.Керуючий справами (керівник справ)

обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ

ДОДАТОК 2

до розпорядження

голови обласної ради

№ 2426 від 15 листопада 2011 року
РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію
1. Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) – 0,06 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

2. Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк) – 0,12 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) – 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

4. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

5. Витрати, пов'язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку, визначаються за діючими розцінками і тарифами.

Керуючий справами (керівник справ)

обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ

ДОДАТОК 3

до розпорядження

голови обласної ради

№ 2426 від 15 листопада 2011 року

З Р А З О К

Надавач послуг: Львівська обласна рада

Реєстраційний рахунок 35418010002196

МФО банку 825014

Код ЄДРПОУ 22340506

Платник: __________________________________________

__________________________________________

РАХУНОК № ___________

від ___ ______________ 2011 року

------------------------------------------------------------------

| Найменування | Вартість | Кількість | Ціна |

| |виготовлення|аркушів, од.|(без ПДВ),|

| | 1 арк (без | | грн. |

| | ПДВ), грн.| | |

|---------------------------+------------+------------+----------|

|Відшкодування фактичних | | | |

|витрат на копіювання або | | | |

|друк документів, що | | | |

|надаються за запитом на | | | |

|інформацію | | | |

|---------------------------+------------+------------+----------|

|Витрати, пов'язані із | X | X | |

|наданням відповідей за | | | |

|запитами на інформацію з | | | |

|використанням послуг | | | |

|поштового, факсового, | | | |

|телефонного та іншого | | | |

|зв'язку | | | |

|---------------------------+------------+------------+----------|

|РАЗОМ | | | |

------------------------------------------------------------------

Усього до сплати: ____________________________

____________________________

(сума прописом)

Виконавець _______________ ____________________________

(підпис) посада (П.І.Б.)Керуючий справами (керівник справ)

обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет