Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау; оқытушының кеңесін негізге ала отырып, өз бетінше дайындалужүктеу 2.38 Mb.
бет12/12
Дата17.06.2016
өлшемі2.38 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
, банкаралық несие, еуровалюта нарығындағы қарыз, коммерциялық қағаздар мен облигация эмиссиялары, банк несиесі;

247.Акциядағы инвестиция мен заңды тұлғаның бағынышты


борышы олардың өзіндік капитал сомаларына дисконт-
талады, өйткені:

А) олар қатер деңгейіне қарай өлшемделмейді.

Б) бұл салым банк ресурстарының қалыптасуын емес, орналасуын сипаттайды;

В) бұл табыс ағынын әкелетін немесе оларға айырбасталуы мүмкін құнды баптар;

Г) заңды тұлғадағы қаржылық жағдайдың нашарлауы банктегі қаржылық жағдайдың нашарлауына әкеп соқтыруы мүмкін;

248. Несиеге қатысты пайда болатын проблеманың себептеріне ссуданың нашар құрылымдануы, қарыз алушының негізгі қызметінен түсетін табыстың азаюы, заңдық өзгерістер, жеткілікті деңгейде қамтамасыз етілмеу жатады, сондай-ақ:

А) несие инспекторының ауысуы, несие төлемдерінің кешіктірілуі;

Б) қарыз алушы компаниядағы тиімсіз маркетинг, несие төлемдерінің кешіктірілуі, бір қарыз алушыға шаққандағы қатердің ең көп шамадан да асып түсуі;

В) қарыз алушы компаниядағы тиімсіз маркетинг, қарыз алушы компаниядағы басшылардың ауысуы;

Г) қарыз алушы компаниядағы тиімсіз маркетинг, несие төлемдерінің кешіктірілуі;

249. Жоқ дебиторлық берешекті қамтамасыз етуге берудің қатері қандай цессия барысында пайда болады?

А) барлық тұрінде.

Б) ашық;

В) тыныш;

Г) ғаламдық;

250. Несие тарихынан мәліметтер Қазақстандық заңга сәйкес кімдерге берілуі мүмкін?

А) банктерге, жеке кәсіпкерлерге және тауарын несиеге сататын немесе төлем мерзімін ұзарту арқылы өткізетін ұйымдарға, банк операцияларының жекелеген тұрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, өкілетті реттеуші және қадағалаушы ұйымдарға;

Б) банктерге, жеке кәсіпкерлерге және тауарын несиеге сататын немесе төлем мерзімін ұзарту арқылы өткізетін ұйымдарға, несие тарихының субъектілеріне;

В) банктерге, тауарын несиеге сататын немесе төлем мерзімін ұзарту арқылы өткізетін ұйымдарға, несие тарихының субъектілеріне, өкілетті реттеуші және қадағалаушы органдарға;

Г) кез келген несиегерге;

251. Қарыз алушының несиені өтеуге жарамдылығы төменде келтірілген принциптердің қайсысы бойынша талданады?

А) несиелеудің жалғыз шарты, қарыз алушы фирманың және несиеленетін жобаның қаржылық ағынын бөлу, кейін міндетті тұрде болатын несие мониторингісі, толық әрі шынайы ақпараттардың негізінде оның несиені өтеуге жарамдылығын бағалау;

Б) несиелеудің бір емес, бірнеше қажетті шарты, қарыз алушы фирманың және несиеленетін жобаның қаржылық ағынын бөлу, кейін міндетті түрде болатын несие мониторнгісі, толық әрі шынайы ақпараттардың негізінде оның несиені өтеуге жарамдылығын бағалау;

В) несиелеудің бір емес, бірнеше қажетті шарты, қарыз алушы фирманың және несиеленетін жобаның қаржылық ағымын бөлу, толық әрі шынайы ақпараттардың негізінде оның несиені өтеуге жарамдылығын бағалау;

Г) несиелеудің қажетті шарты, фирманың қаржылық ағыны мен нәтижесін аудиторлық тұрғыдан растау, кейін міндетті түрде болатын несие мониторингісі, толық әрі шынайы ақпараттардың негізінде оның қабілетгілігін бағалау;

252. Несие бойынша төлемдер уақтылы әрі толық төленбеген жағдайда 4-ші категориядағы күмәнді несие бойынша провизия мөлшері қандай мөлшерде белгіленеді?

А) 25%;

Б) 5%;


В) 10%;

Г) 20%;


253. Қазақстандық ипотекалық компанияның ипотекалық облигициялары қатер деңгейлеріне қарай өлшемделген активтердің қандай тобына жатады?

А) IV;


Б) I;

В) 11;


Г) III;

254.Талап eтy құқығын ҚИК сатып алған ипотекалық тұрғын үй несиесі бойынша сыйақының мөлшерлемесін қайта қарастыруға мыналардың қайсысы негіз болып табылады?

А) ҚРҰБ белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесі;

Б) соңғы күнтізбелік он екі айдағы инфляция индексі;

В) коммерциялық банктер маржасы;

Г) депозит бойынша мөлшерлеме;

255. Ипотекалық тұрғын үй несиесі бойынша ай сайынғы төлемдердің қарыз алушының орташа айлық табысына қатынасы мыналардың қайсысынан аспауы керек?

А) Е) 70%-тен.

Б) 30%-тен;

В) 35%-тен;

Г) 40%-тен;

256. Айналымсыз негізде (регресс құқығынсыз) несиегердегі айналым құжатында (аударылатын вексель секілді) көрінетін борыштың сатып алынуы - бұл:

А) форфейтинг;

Б) факторинг;

В) цессия;

Г) құқық кепілдігі:

257. Өзіне сеніп тапсырылған құнды қағаздардың және клиент ақшасының сақталуын әрі есебін қамтамасыз ету бойынша банк қызметі - бұл:

А) кастодиандық қызмет;

Б) клиринг;

В) депозиттік қызмет;

Г) брокерлік-дилерлік қызмет;

258. Салымшының немесе оның мирасқорының белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін салым ақшаның және оның сыйақы сомасын aлy құқығын куәландыратын акшалай қаражат салымы туралы эмитент банктің жазбаша куәлігі мыналардың қайсысын білдіреді?

А) депозит сертификатын;

Б) есеп айырысу чегін;

В) банк шығарған облигацияны;

Г) артықшылықты акцияны;

259. Өзіндік құнды қағаздарды шығару бойынша банк кызметі:

А) эмиссиялық

Б) инвестициялық;

В) кастодиондық;Г) брокерлік;

260. Бұл несиенің мәні мынада: экспорттаушы траттаны акцепт үшін импорттаушыны несиелеген банкке қояды. Несиені экспорттаушының жөнелткен тауары қамтама­сыз eтeдi. Траттаны акцептілеген, импорттаушы банкке енгізген сатылған тауар төлемінің белгілі бір бөлігін банк


экспорттпаушыға тратта бойынша төлем мерзімі келгенде төлейді. Бұл қандай несие?

А) акцептік;

Б) векселдік;

В) импортты- экспорттаушы;

Г) банктік.

261. Өтімділік ағын ретінде банктің өз міндеттемелерін уақтылы орындау қабілетін сипаттайды:

А) пруденциалдық нормативтердің орындалуын;

Б) есептік кезең ішіндегі;

В) өткен кезең ішіндегі;

Г) белгілі бір күндегі банктің төлем қабілеттілігін.

262. Банк өзінің өтімділігін тартылған ресурстардың құрылымын, комбинациясын өзгерту арқылы реттей алады дейтін ұйғарым қандай теорияға қатысты?

А) балансталған өтімділік теориясына;

Б) пассивтерді босқару теориясына;

В) болжалды табыс теориясына;

Г) ауыстыру теориясына;

263. Өкілетті орган банк өтімділігін өзіндік капиталдың бара барлығы, жіктелген активтер бойынша провизияны қалыптастыру секілді талаптардың көмегімен реттейді, сондай-ақ:

А) ең аз шамадағы жарғылық капитал, ағымдағы және қысқа мерзімді өтімділік коэффициенті, ең аз шамадағы резервтік талап;

Б) ең аз шамадағы жарғылық және өзіндік капитал, ағымдағы және қысқа мерзімді өтімділік коэффициенті, ең аз шамадағы резервтік талап;

В) ең аз шамадағы жарғылық және өзіндік капитал, ағымдағы өтімділік коэффициенті ең аз шамадағы резервтік талап;

Г) ең аз шамадағы жарғылық және өзіндік капитал, қысқа мерзімді өтімділік коэффициентінің аз шамадағы резервтік талап;

264. Банктің қаржылық және институционалдық жағдайына ғана қатысты жекелеген мәселелер бойынша оның (банктің) қызметін тексеру қалайша аталады?

А) кешенді инспекция;

Б) шектеулі инспекция;

В) арнайы инспекция;

Г) шектеулі қашықтықтан қадағалау;

265. Мыналардың қайсысы банктің құрылтайшысы әрі акционері бола алмайды?

А) үкімет;

Б) заңды тұлға - резидент емес;

В) 50% -ген артық жарғылық капиталы мемлекетке тиесілі болатын мемлекеттік кәсіпорын;

Г) өзге банк.

266. Жанама лизингте оның қатысушыларына мыналардың кайсысы жатады?

А) жеткізуші (жабдықтаушы) - лизинг беруші - лизинг алушы;

Б) лизинг беруші - лизинг алушы;

В) орталық банк — лизинг беруші - лизинг алушы;

Г) кепілдік беруші - лизинг беруші - лизинг алушы;

267. Жеткізуші (жабдықтаушы) мен лизингілік компания бір елде, ал, лизинг алушы басқа елде болган жағдайда бұл қандай лизинг болып табылады?

А) халықаралық;

Б) экспорттық;

В) импорттық;

Г) транзиттік;

268. Жетпкізуші-экспорттаушының еліндегі факторға борышқор — импорттаушының еліндегі фактормен қосалқы факторинг келісімшартын бекітуіне мүмкіндік беретін факторинг қандай факторинг болып табылады?

А) жанама;

Б) ашық;

В) жасырын;

Г) тікелей;

269. Ссуда жүзеге асырылатын шартына қарай былайша болады:

А) процент мөлшерлемесі тіркелген ссуда немесе процент мөлшерлемесі құбылмалы ссуда;

Б) бір жолғы және жаңғыртылмалы;

В) жай және дисконттық;

Г) қолма-қол және акцептік;

270. Тұрақты кепілдік — бұл мынадай кепілдік:

А) заттай көрінісінде өзгермейтін;

Б) құндық және ақшалай көрінісінде өзгермейтін;

В) кез келген экономикалық жағдайда құны жоғары болатын;

Г) ақшалай көрінісінде және құрамы бойынша өзгермейтін;

271. Банктік несиелеудің принциптеріне несиенің мерзімділігі, қайтымдылығы, ақылылығы жатады, сондай-ақ:

А) қамтамасыз етілуі, мақсатты бағыттылығы;

Б) қамтамасыз етілуі, мақсатты бағыттылығы, саралануы;

В) қамтамасыз етілуі, саралануы;

Г) несие портфелінің жан-жақтылығы;

272. Депозиттік сертификат- бұл төмендегі қайсысының банкке енгізілгенін куәландыратын құнды қағаз?

А) мерзімі мен процент мөлшерлемесі тіркелген мерзімді салым ақшаны;

Б) процент мелшерлемесі көрсетілмейтін, тіркелген мерзімі бар мерзімді салым ақшаны;

В) мерзімі мен процент мөлшерлемесі тіркелген трансакциялық салым ақшаны;

Г) процент мөлшерлемесі тіркелгенімен мерзімі көрсетілмейтін мерзімді салым ақшаны;

273. Төлемдер кешіктірілгенде үш балл жинайтын несие жіктеу кезінде күмәнді несиенің қай категориясына кіреді?

А) 1-ші;

Б) 3-ші;


В) 2-ші;

Д) 4-ші;


274. Құрамы жағынан өзгермейтін кепілдік:

А) тұрақты кепілдік;

Б) тауарлы кепілдік;

В) қайта өңдеудегі тауар;

Г) құқық;

275. Несиелік тарих субъектісінің несие бюросына өзі жайлы ақпарат беруіне жауапкершілік мыналардың қайсысына жүктеледі?

А) несие бюросына;

Б) ақпаратты жеткізушіге;

В) С) ақпаратты алушыға;

Г) несиелік ақпараттың субъектісіне;

276. Қарыз алушы туралы ақпараттың көзіне несиеге тапсырыс берушімен пікірлесу (сұхбаттасу), несиелік тіркелім мәліметтері, іскерлік серіктестердің ақпараты, БАҚ-тағы мәліметтер, өзге банктердің мәліметтері жатады, сондай-ақ:

А) банк картотекасы, несие бюросынан алынатын несиелік тарих, тапсырыс берушінің қаржылық есеп-қисабы;

Б) банк картотекасы, несие бюросынан алынатын несиелік тарих, көзбе-көз тексеру;

В) несие бюросынан алынатын несиелік тарих, тапсырыс берушінің қаржылық есеп-қисабы, көзбе-көз тексеру;

Г) банк картотекасы, несие бюросынан алынатын несиелік тарих, тапсырыс берушінің қаржылық есеп-қисабы, көзбе-көз тексеру.

277. Несие бойынша провизия мөлшері мыналардың қайсысының сомасындағы процентте белгіленеді?

А) қатер деңгейлеріне қарай өлшемделген банк активтерінің

Б) негізгі борыштық;

В) негізгі борыштық және төленбеген проценттердің;

Г) мерзімі өтіп кеткен берешектердің;

278. Қандай несие мынадай белгілермен сипатталады; қайтарылатын мерзімі әлі келмеген, қарыз алушының қаржылық жағдайы тұрақты, өтімді мүлікпен қамтамасыз етілген, балл жиыны - 1 балл:

А) күмәнді 1-ші категориясы;

Б) күмәнді 2-ші категориясы;

В) күмәнді 3-ші категориясы;

Г) стандартты;

279. Ипотекалық тұрғын үй қарызын тұрғын үй құнының 90%-


іне дейінгі мөлшерінде алу мүмкіндігі қай жағдайда қарастырылған?

А) азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру;

Б) жылжымайтын мүлікті, еңбекке жарамдылықты, өмірді сақтандыру;

В) кепілдіктік келісімшартты «Ипотекалық несиені кепілдендірудің Қазақстандық қоры» АҚ-пен бекіту;

Г) қосымша жылжымайтын мүлікті бостапқы жарна сомасына беру;

280. ҚР-да Тұрғын үй-құрылыс жинақ банкісі салымшысының ең


аз шамадағы жинақтау мерзімі?

А) 1 жыл;

Б) 2 жыл;

В) 3 жыл;

Г) 4 жыл;

281. Эмитентпен бекітілген келісімшарттың негізінде жаңадан шығарылған құнды қағаздарды орналастыру бойынша мақсатты бағыты бар қызмет қалай аталады?

А) андеррайтинг;

Б) эмиссиялық;

В) брокерлік;

Г) дилерлік;

282. Екі бөліктен тұратын (бір бөлігінде тараптардың біреуі сатып алу міндеттемесі мен құнды қағаздарды сатады), құнды қағаздармен қамтамасыз етілген қысқа мерзімді қарызды беру жөніндегі мәміленің екінші бөлігі қалай
аталады?

А) репо;


Б) факторинг;

В) дисконттау;

Г) конверсия.

283. Банк ақшасын құнды қағаздарға салу, нарықтық құны банкке табыс әкеле алатын кәсіпорынның жарғылық қоры қандай қызмет түрі ретінде алға шығады?

А) инвестициялық;

Б) эмиссиялық;

В) кастодиандық;

Г) брокерлік;

284. Екінші деңгейдегі банктер үшін ҚР Ұлттық банкісінде вексельдерді қайта есептеу мыналардың қайсысының тәсілі болып табылады?

А) банкті капиталдандырудың;

Б) банктік ресурстар салымының;

В) депозиттік емес көздерден банк ресурсын қалыптастырудың;

Г) банк активтерінің портфелін әр тараптандырудың;

285. Өтімділік қор ретінде банктің өз міндеттемесін уақтылы орындау қабілетін сипаттайды:

А) пруденциалдық нормативтерді орындауын;

Б) есептік кезең ішінде;

В) өткен кезең үшін;

Г) және белгілі бір сәттегі банктің өтімділігін.

286. Өтімділіктің бастапқы резервісіне қолма-қол акша жатады, сондай-ақ:

А) өзге банктегі шоттар мен салым ақшалар, басқа банкке берілетін овернайт несиесі;

Б) өзге банктегі шоттар мен салым ақшалар, мемлекетгік құнды қағаздар;

В) тазартылған металдар, басқа банкке берілетін овернайт несиесі;

Г) тазартылған металдар, мемлекеттік құнды қағаздар;

287. Банкке қолма-қол түсетін ақша ағындарының көзіне депозит, несие бойынша төлемдер, құнды қағаздар бойынша проценттер, комиссиялық төлем, банкаралық қарыз, кепілдікті (кепілге салынған) мүлікті сатудан түскен ақша, актив, банктің жаңа акциялары жатады, сондай-ақ:

А) жаңа депозиттер, құнды қағаздарды, активтерді сату, жаңа дебиторлық берешектің пайда болуы.

Б) жаңа депозиттер, құнды қағаздарды сату, несие бойынша талап ету құқығын сату,

В) жаңа несиелер беру, құнды қағаздарды сату, несие бой­ынша талап ету құқығын сату, активтерді сату;

Г) құнды қағаздарды сату, несие бойынша талап ету құқығын сату, депозит бойынша проценттік шығыстар;

288. Банк активтері жиынының пайдалылық көрсеткіші қалайша аталады?

А) CAMELS;

Б) BOSS;

В) ROA;


Г) ROE;

289. Егер банктің 40% акциясы бейрезиденттердің иелігінде болатын болса, онда бұл:

А) шетелдік банктің өкілдігі;

Б) шетелдік қатысушылар банкісі;

В) еншілес банк,

Г) шетелдік банктің филиалы,

290. Өзіндік банк капиталына қатысты баламалылықтың пруденциалдық нормативтері нені білдіреді?А) банк капиталының шоғырлануын.

Б) өзіндік капиталдың абсолютттік мәнін;

В) банк тартуы мүмкін депозиттердің мөлшерін;

Г) банк қабылдауы мүмкін міндеттеменің мөлшерін;

291. Қаржылық лизингтің негізгі белгілері:

А) лизингілік төлемдер құрал-жабдық амортизациясының біршама бөлігінің орнын толтырады, құрал-жабдықты жеткізуші міндетті түрде қатысады, лизинг объектісін сатып алудың құқығы беріледі, лизинг мерзімі құрал-жабдықтың қызмет ету мерзімімен бірдей;

Б) лизингілік төлемдер құрал-жабдық амортизациясының аз ғана бөлігін өтей алады, құрал-жабдықты жеткізуші міндетті тұрде қатысады, лизинг объектісін сатып алудың құқығы беріледі, лизинг мерзімі құрал-жабдықтың қызмет ету мерзімімен бірдей;

В) лизингілік төлемдер құрал-жабдық амортизациясының елеулі бөлігін өтейді, құрал-жабдықты жеткізуші міндетті тұрде қатысады, лизинг объектісін сатып алудың құқығы беріледі, лизинг мерзімі құрал-жабдықтың қызмет ету мерзімінен айтарлықтай аз болады;

Г) лизингілік төлемдер құрал-жабдық амортизациясының елеулі бөлігін өтейді, лизинг объектісін сатып алудың құқығы беріледі, лизинг мерзімі құрал-жабдықтың қызмет ету мерзімімен бірдей;

292. Лизингілік проценттің құрамына мыналардың қайсысы қосылады?

А) ресурстар үшін төлем, лизингілік маржа, тәуекелдік сыйлықақысы (рисковая премия);

Б) лизингілік маржа, амортизация, тәуекелдік сыйлықақысы;

В) инфляция индексі, лизингілік маржа, тәуекелдік сыйлық ақысы;

Г) ресурстар үшін төлем, лизингілік маржа, инфляция ин­дексі;

293. Ішкі факторинг мыналардың қайсысын білдіреді?

А) мәмілеге қатысушы барлық тараптардың әр түрлі елдерде жүргендігін;

Б) фактордың, қосалқы фактордың және жеткізушінің бір елдің территориясында ғана жүргендігін;

В) жеткізушінің, борышқордың және фактордың бір елдің территориясында ғана жүргендігін;

Г) жеткізуші мен фактордың бір елде, ал борышқордың басқа елде жүргендігін.

294. Несиелік механизмнің элементтері нешеу?

А) 7

Б) 5


В) 6

Г) 8


295. Лизингтік несие деген не?

А) құрал- жабдықтарды және техниканы жалға алумен берілетін несие

Б) ірі жобаларды несиелеу мақсатында банктердің өзара қосылп беретін несиелері

В) шикізатты ішке алып кіру және жартылай фабрикаттар және дайын өнімдерді сыртқа шығарутәжірибесінде пайдаланатын несие

Г) жаңа өндіріс орнын ашуға, өндірісті қайта құруға және кеңейтуге арналған несие.

296. Концорциалдық несие:

А) ірі жобаларды несиелеу мақсатында банктердің өзара қосылп беретін несиелері

Б) шикізатты ішке алып кіру және жартылай фабрикаттар және дайын өнімдерді сыртқа шығарутәжірибесінде пайдаланатын несие

В) жаңа өндіріс орнын ашуға, өндірісті қайта құруға және кеңейтуге арналған несие.

Г) құрал- жабдықтарды және техниканы жалға алумен берілетін несие

297. Банк маркетингі дегеніміз – бұл:

А) жалпы капитал нарығында және жеке салаларында, банк саласында болып жатқан үрдістерді зерттейтін және есепке алуды бастайтын банкті басқару жүйесі

Б) жалпы капитал нарығында және жеке салаларында, банк саласында болып жатқан құбылыстарды үйрететін және есепке алуды бастайтын жүйесі

В) жалпы капитал нарығында және жеке салаларында, банк саласында болып жатқан үрдістерді зерттемейтін және есепке алуды бастайтын басқару жүйесі

Г) жалпы капитал нарығында және жеке салаларында болып жатқан үрдістерді сегменттейтін және есепке алуды бастайтын басқару жүйесі

298. Несиелік желі дегеніміз бұл:

А) келісілген лимит шегінде белгілі бір уақыт ішіндегі қарыз алушыға несие беріп отыруға несиелік мекеменің оған берген заңды түрде рәсімделген міндеттемесі.

Б) жалпы капитал нарығында және жеке салаларында, банк саласында болып жатқан үрдістерді зерттейтін және есепке алуды бастайтын банкті басқару жүйесі

В) шикізатты ішке алып кіру және жартылай фабрикаттар және дайын өнімдерді сыртқа шығарутәжірибесінде пайдаланатын несие

Г) банктік тапсырмасымен және оның атынан әрекет ететін банктің орналасқан жерінен тыс орналасқан заңды тұлға болып табылмайтын банктің құрылымдық бөлімшесі

299. Несиелік желінің түрлері:

А) жаңартылатын, жаңартылмайтын

Б) жаңартылатын, өзгермелі

В) өзгермелі, өзгермейтін

Г) тұрақты, тұрқсыз

300. Контокоррент деген не ?

А) банктің клиентімен барлық операциялары ескерілетін бірыңғай шот

Б) ағымдағы бірыңғай шотВ) баланстан тыс шот

Г) шаруашылық жүргізуші субъектінің барлық активтері есепке алынатын шот
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет