Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу



жүктеу 229.23 Kb.
Дата19.07.2016
өлшемі229.23 Kb.


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті





3 деңгейлі СМЖ құжат

ПОӘҚ

ПОӘҚ


042-18.18.1

64/01-2014



ПОӘК

Магистрантка арналған пән

«Қытайдың тарихи ой пікірі: қалыптасуы және дамуы» бойынша бағдарламасы


Баспа №2


11.09.2014

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Қытайдың тарихи ой пікірі: қалыптасуы және дамуы»

6M020300 - Тарих мамандығына арналған


МАГИСТРАНТТАР ҮШІН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014
Алғы сөз



 1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы:_______ «_04_»_09__2014ж. т.ғ.к., доцент Ибраемова М.С «Қазақстан тарихы» кафедрасы


 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Кафедра мәжілісінде «Қазақстан тарихы»

Хаттама № _1_ «_04_»_09_2014ж.

Кафедра меңгерушісі _________Мұхаметжанова Н.А
2.2. Факультеттің Экономика, құқық және гуманитарлық оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды
Хаттама № _1_ «_09_»_09_2014ж.
Төраға ____________ Тойкин С. Х.



 1. БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды


Хаттама № _1_ «_11_»_09_ 2014ж.
Төрайым _________ Искакова Г.К.

Мазмұны


 1. Жалпы ережелер

 2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу

 3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар

 4. Пәннің форматы

 5. Пәннің саясаты

 6. Баға қою саясаты

 7. Әдебиет


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Оқытушының аты-жөні – Ибраемова Майра Сансызбаевна, т.ғ.к.

Кафедра – «Қазақстан тарихы»

Байланыс ақпараты - 360225 оқу ғимараты № 1, кабинет 1006

Сабақ өткізу орны – 1011/1201 аудитория;

Пән атауы – «Қытайдың тарихи ой пікірі: қалыптасуы және дамуы»

Пән бойынша кредиттер саны – 3.


  1. 1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты:

Тарих мамандығын алатын магистранттар Қазақстан тарихынан басқа да мемлекеттер тарихын оқитыны белгілі. Қытай ойшылдарының тарихын оқып білу, тарихы мен сол кезеңнің айтулы оқиғаларын оқып білуге аталған курс мүмкіндік береді. Курс барысында төмендегі оқиғалардың тарихи заңдылықтарын, Қытай ойшылдар тарихының ерекшеліктерін, сондай-ақ басқа мемлекет ойшылдарынан өзгешелігі мен ұқсастықтарын салыстырмалы танып білуге жол ашады.

«Қытайдың тарихи ой пікірі: қалыптасуы және дамуы» курсы – Қазақстан және Орта Азия жеріндегі мемлекеттердің пайда болуын, қалыптасуын, мәдениеттердің пайда болуын, дамуын, дүниежүзілік тарихтағы орнын және тарихи оқиғаларды объективті түрде нақты деректер негізінде қарастырады.

Бұл курс мемлекеттердің пайда болуы мен дамуын зерттеп, олардың тарихтағы орнын анықтауда тарих ғылымына өзіндік үлес қосады.
1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:

Курс бойынша оқу материалын жетілдіру. Тарихи ғылымдар жүйесінде «Қытайдың тарихи ой пікірі: қалыптасуы және дамуы» курсының орнын көрсету. Тарихи ғылым ретінде «Қытайдың тарихи ой пікірі: қалыптасуы және дамуы» курсының мәнін анықтау. Қытай ойшылдарының даму эволюциясы және оның негізгі аспектілерімен таныстыру. Қытай тарихының деректемелері мен тарихнамасымен танысу. Аса маңызды жылнамалар мен олардың өмір, білім, ғылым, тарих жөнінде жазған мағлұматтарына мән беру. Зерттеу кезеңдерін белгілеу. Қытай тарихы және қытай ойшылдары жөнінде кең түсініктерді орнықтыру. Саяси , мәдени тарихтың деректемелерімен және зерттеулерімен таныстыру.

1.4 Пәнді оқытудың міндеттері:

Курс теориялық біліммен қатар практикалық дағдылар беруге де міндет етіп, магистранттардың тіл деректерін нақты танып, сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіруді мақсат ете отырып, оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімдеуіне де баса назар аударады.

«Қытайдың тарихи ой пікірі: қалыптасуы және дамуы» курсының кезеңдерін, Қытай тарихының әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін, тарихи даму үрдісін магистранттарға ғылыми негізде түсіндіруді алға міндет етіп қояды.
1.5 Оқытудың нәтижелері:

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант міндетті:

- білу; тарихи фактлермен тарихи құбылыстардың өзара байланысын ашып, тарихи оқиғаларды салыстыру арқылы тарихи түсініктердің мәнін ашу және оған талдау жасау;

- игеру; әртүрлі деректерден нақты ақпаратттарды ала білу;

- ұғып алу; анықтамалық және ғылыми әдебиеттермен, тарихи құжаттармен және монографиялармен жұмыс істеу;

- түсіну; алған теориялық білімдерін іс жүзінде жүзеге асыра алу.


1.6 Пән пререквизиттері:

1.6.1. Қытайдың тарихи ой пікірі: қалыптасу ерекшеліктері мен кезеңдерін толық талдау жасай білу

1.6.2.Кезеңдік тарихи процестерді меңгеруге икемделіп, дағылануы қалыптасуы қажет.

1.6.3. Ғылыми, оқу-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істей білуі


1.7 Пән постреквизиті:

1.7.1.Әлем тарихының іргелі мәселелері

1.7.2.Ежелгі дүние тарихы

1.7.3.Азия және Африка елдерінің қазіргі және жаңа заман тарихы



2 ПӘН МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ РЕТТЕЛУІ

Кесте 1


р/с


Тақырыптың аталуы

Сағаттар


Әдебиеттер

Дәріс


Лабор.сағат


Практ.сағат


МОӨЖ


МӨЖ


1-модуль

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кіріспе

2




1

3

3

1Иванов А. И. Материалы по китайской философии. СПб., 1912.

2Петров А. А. Ван Чун — древнекитайский материалист и просветитель. М., 1954.-104 с.

3Ян Юн-го. История древнекитайской идеологии. М., 1957.-423 с.


2

Қытай ойшылдарының тарихы: қалыптасуы және дамуы

2




1

3

3

1Леонтьев А. Л. Опыт древней китайцев философии о их нравоучении и правлении, с приложением проповеди. СПб.,1794.

2Иванов А. И. Материалы по китайской философии. СПб., 1912.

3Петров А. А. Ван Чун — древнекитайский материалист и просветитель. М., 1954.-104 с.

4Ян Юн-го. История древнекитайской идеологии. М., 1957.-423 с.




3

Чжоу дәуірі. Ши Бо (б.з.д. 7 ғ) - ертеқытай кезеңінің ойшылы.

2




1

3

3

1Жэнь Цзи-юй. О некоторых проблемах истории китайской философии.// Вопросы философии. 1957.№ 4.

Зоммер  Н. Об основаниях новой китайской философии // Учёные записки, издаваемые Императорским Казанским университетом за 1851 г. Кн. 1. Казань, 1852. С. 109—167.



2-модуль

4

Чжаньго дәуірі – «Қытай тарихының алтын ғасыры».

Кезең ойшылдары:

Даосизм негізін салушылар – Лао-Цзы, Чжуан-Цзы, Ян- Чжу


2




1

3

3

Дононбаев А. К вопросу о методе исследования этико-философской мысли древнего Китая. // Актуальные проблемы философской и общественной мысли зарубежного Востока. Душанбе, 1983. С. 181—189.

Жэнь Цзи-юй. О некоторых проблемах истории китайской философии.// Вопросы философии. 1957.№ 4.

Зоммер Н. Об основаниях новой китайской философии // Учёные записки, издаваемые Императорским Казанским университетом за 1851 г. Кн. 1. Казань, 1852. С. 109—167.

арапетьянц А. М. Древнекитайская философия и древнекитайский язык // Историко-филологические исследования. М., 1974.




5

Конфуцийшілдіктің негізін салушылар – Конфуций, Мэн-Цзы, Сюнь-Цзы


2




1

3

3

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989.-309 с.

Ломанов А. В. Восприятие идей неопозитивизма в китайской философии 1940-х годов //1-я Всероссийская научная конференция «Китайская философия и современная цивилизация». Тезисы докладов. ИДВ 2РАН.Экспресс-информация. Вып.5. М.,1995.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1989. −188 с.


6

Моизмнің негізін салушылар - : Мо Ди, Цинь Хуали, Мэн Шэн, Тянь Сян-цзы, Фу Дунь


2




1

3

3

История китайской философии. М., 1989.-552 с.

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989.-309 с.

Ломанов А. В. Восприятие идей неопозитивизма в китайской философии 1940-х годов //1-я Всероссийская научная конференция «Китайская философия и современная цивилизация». Тезисы докладов. ИДВ РАН.Экспресс-информация. вып.5. М.,1995.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1989. −188 с.





7

Легизмнің негізін салушылар - Ли Куй, У Ци, Шан Ян, Хань Фэйцзы, Шэнь Дао


2




1

3

3

Ломанов А. В. Восприятие идей неопозитивизма в китайской философии 1940-х годов //1-я Всероссийская научная конференция «Китайская философия и современная цивилизация». Тезисы докладов. ИДВ РАН.Экспресс-информация. вып.5. М.,1995.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1989. −188 с.



3-модуль

8

Есімдер мектебінің негізін салушылар – Дэн Си, Хуэй Ши, Гунсунь Лун, Мао-Гун


2




1

3

3

Леонтьев А. Л. Опыт древней китайцев философии о их нравоучении и правлении, с приложением проповеди. СПб.,1794.

Иванов А. И. Материалы по китайской философии. СПб., 1912.

Петров А. А. Ван Чун — древнекитайский материалист и просветитель. М., 1954.-104 с.

Ян Юн-го. История древнекитайской идеологии. М., 1957.-423 с.




9

«Инь-ян» мектебі - Цзы-вэй, Цзоу Янь, Чжан Цан

2




1

3

3

Иванов А. И. Материалы по китайской философии. СПб., 1912.

Петров А. А. Ван Чун — древнекитайский материалист и просветитель. М., 1954.-104 с.

Ян Юн-го. История древнекитайской идеологии. М., 1957.-423 с.


10

Хань дәуірінің философы және мәдениет қайраткері Дун Чжуншу (б.з.д. 2 ғ.) - «Хань дәуірінің Конфуцийі» атағын алған.

2




1

3

3

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989.-309 с.

Ломанов А. В. Восприятие идей неопозитивизма в китайской философии 1940-х годов //1-я Всероссийская научная конференция «Китайская философия и современная цивилизация». Тезисы докладов. ИДВ РАН.Экспресс-информация. вып.5. М.,1995.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1989. −188 с.


11

Қытай тарихының алғашқы авторы - Сыма Цянь (б.з.д. 145-86 ғ.ғ.)

2




1

3

3

История китайской философии. М., 1989.-552 с. ISBN 5-01-001036-4

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989.-309 с.

Ломанов А. В. Восприятие идей неопозитивизма в китайской философии 1940-х годов //1-я Всероссийская научная конференция «Китайская философия и современная цивилизация». Тезисы докладов. ИДВ РАН.Экспресс-информация. вып.5. М.,1995.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1989. −188 с.



12

1000 ғ.- б.з.д.

Чжан Цзай (ХІ ғ.)

Ван Ямин (1472—1529)

Янь Юань (XVIII ғ.)

Хоу Вайлу (1903—1987) және

Ду Госян (1889—1961)




2




1

3

3

Ломанов А. В. Восприятие идей неопозитивизма в китайской философии 1940-х годов //1-я Всероссийская научная конференция «Китайская философия и современная цивилизация». Тезисы докладов. ИДВ РАН.Экспресс-информация. вып.5. М.,1995.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1989. −188 с.




13

Қытай ойшылдарының тарихы: қалыптасуы және дамуы

2




1

3

3

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989.-309 с.

Ломанов А. В. Восприятие идей неопозитивизма в китайской философии 1940-х годов //1-я Всероссийская научная конференция «Китайская философия и современная цивилизация». Тезисы докладов. ИДВ РАН.Экспресс-информация. вып.5. М.,1995.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1989. −188 с..


14

Чжоу дәуірі. Ши Бо (б.з.д. 7 ғ) - ертеқытай кезеңінің ойшылы

2




1

3

3

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989.-309 с.

Ломанов А. В. Восприятие идей неопозитивизма в китайской философии 1940-х годов //1-я Всероссийская научная конференция «Китайская философия и современная цивилизация». Тезисы докладов. ИДВ РАН.Экспресс-информация. вып.5. М.,1995.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1989. −188 с.


15

Чжаньго дәуірі – «Қытай тарихының алтын ғасыры».

Кезең ойшылдары.



2




1

3

3

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989.-309 с.

Ломанов А. В. Восприятие идей неопозитивизма в китайской философии 1940-х годов //1-я Всероссийская научная конференция «Китайская философия и современная цивилизация». Тезисы докладов. ИДВ РАН.Экспресс-информация. вып.5. М.,1995.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1989. −188 с.




3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАР

«Қытайдың тарихи ой пікірі: қалыпатасу ерекшелігі мен дамуы» пәні бойынша әрбір сабаққа магистранттар жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес және баспасөз материалдарын пайдаланып дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Аудиториялық сабақтарға дәрістер практикалық сабақтар кіреді. Семинарлық сабақтар сіздерге ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу және аудитория алдында сөйлеу сияқты практикалық дағдылады қалыптастыруға көмектеседі. Практикалық сабақтарға өз уақытында және жоспарға сәйкес толық көлемде дайындалу талап етіледі. Тақырып бойынша дайындалу тек арнайы оқулықтарды пайдаланумен шектелмеуі тиіс. Конспект жұмыстарды семинар сабағына арнайы басталған жұмыс дәптерінде жазба түрде ұсынылуы қажет.

Сонымен қатар, жұмыс бағдарламасында өзбетімен жұмыстың келесі түрлері ұсынылады: МӨЖО (магистранттың оқытушы басшылығымен жүргізетін өзбетімен жұмысы ), және МӨЖ (кейбір тақырыптарды тереңірек оқып-зерттеуі мақсатындағы магистранттың өзбетімен жұмысы). Берілген жұмыс түріне байланысты тапсырмалар мен олардың орындалу мерзімдері 4,5 кестелерде көрсетілген. Жұмыстар магистранттардың өзіндік ойлауы мен шығармашылығы да кеңінен қарастырылған. Магистрантарға жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьютерлерін пайдалануға, сол арқылы интернетке кіріп, мағлұматтар және ақпараттар алуға рұқсат беріледі.

4 ПӘННІҢ ТҮРІ (ФОРМАТЫ)

Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, оқылған материалдарды пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді талдау. Әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл алмайды.

Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымидарға қатысты 5 ашық сұрақтан не болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Студенттердің барлығы 10 бақылау жұмысын орындайды. Әрбір бақылаудың ең көп шегі 10 балл (2 балл * 5 сұрақ 10 балл)

Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға қатысу және негізгі ұғымдарды, анықтамаларымен, түсініктерімен жазу магистранттардың міндеті. Егер магистрант белгілі бір себептермен сабаққа қатыспаса, дәрісті ол топтағы басқа бір магистранттар алуы керек. Ал оқытушы дәрісті сабақттан тысқары уақытта магистрантқа беруге тиіс емес (қандай себеп-салдары болса да)


5 ПӘН САЯСАТЫ

Әрбір сабақта магистрант қаралатын материалдарды талқылауға белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.

5 аптада әрбір магистрантқа талдау үшін жеке кейс ұсынылады. Оны жоспарға сәйкес талдап, жазбаша түрде оқудың 7 аптасында тапсыруға міндетті (талдау жоспары әрбір кейсте беріледі)

Курстың сонында таңдап алынған тақырыпқа сәйкес жеке зерттеу жұмысы ұсынылады

Егер тыңдаушылар бірдемені түсінбесе, оқытушыдан сұрауға болады

Магистранттарға жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі

Магистрантар Шәкәрім университетінің кітапханасында жұмыс істеп, кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады

Емтихан: қорытыды емтихан тест бойынша өткізіледі.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

«Қытайдың тарихи ой пікірі: қалыпатасу және дамуы» пән бойынша баллдардың реттелуі



Кесте 2

Апта

Бақылау түрі

Жалпы балл

Ескерту

1

2

3

4




1-7 апта дәрісханалық сабақтарға қатысу

30




2

Семинар

20




3

Семинар

20




4

Семинар/ МОӨЖ

20/50




5

Семинар

20




6

Семинар/ МОӨЖ

20/50




7

Межелік бақылау І

70




1-7 апта оқу нәтижесі бойынша жалпы балл

300







8-15 апта дәрісханалық сабақтарға қатысу

30




8

Семинар

10




9

Семинар

20




10

Семинар/МОӨЖ

20/45




11

Семинар

20




12

Семинар

10




13

Семинар

10




14

Семинар/ МОӨЖ

10/55




15

Межелік бақылау ІІ

70




1-7 апта оқу нәтижесі бойынша жалпы балл

300




Емтихан үшін жалпы балл

400




Академиялық кезең бойынша жалпы балл

1000






   1. Әдебиеттер

7.1. Негізгі әдебиеттер:



   1. Леонтьев А. Л. Опыт древней китайцев философии о их нравоучении и правлении, с приложением проповеди. СПб.,1794.

   2. Иванов А. И. Материалы по китайской философии. СПб., 1912.

   3. Петров А. А. Ван Чун — древнекитайский материалист и просветитель. М., 1954.-104 с.

   4. Ян Юн-го. История древнекитайской идеологии. М., 1957.-423 с.

   5. Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840—1897). М., 1960

   6. Го Мо-жо Философы древнего Китая. М., 1961.- 737 с.

   7. Быков Ф. С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае. М., 1966.

   8. Древнекитайская философия, тт. 1-2. М., 1972—1973

   9. Кобзев А. И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия. М., 1983

   10. Ян Хиншун Материалистическая мысль в древнем Китае. М., 1984.-181 с.

   11. История китайской философии. М., 1989.-552 с. ISBN 5-01-001036-4

   12. Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989.-309 с.

   13. Ломанов А. В. Восприятие идей неопозитивизма в китайской философии 1940-х годов //1-я Всероссийская научная конференция «Китайская философия и современная цивилизация». Тезисы докладов. ИДВ РАН.Экспресс-информация. вып.5. М.,1995.

   14. Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1989. −188 с.

   15. Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990 // http://religa.narod.ru/confucius.htm

   16. Лукьянов А. Е. Дао «Книги перемен» М., 1993. — 240 с.

   17. Кобзев А. И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. М., 1994

   18. Дюмулен Г. История дзэн-буддизма. Индия и Китай. СПб, 1994

   19. Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994—573 с. ISBN 5-244-00757-2

   20. Антология даосской философии. М., 1994

   21. Ломанов А. В. Современное конфуцианство:философия Фэн Юланя. М., 1996.-248

   22. Абрамов В. А., Абрамова Н. А. История философии Китая (истоки, основные этапы развития, современность). Курс лекций. Ч.1 и 2. Чита,1997.-205 с.

   23. Степанянц М. Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997.-503 с.

   24. Китайская философия и современная цивилизация. Сб. статей. М., 1997.

   25. Великие мыслители Востока. М., 1998

   26. История восточной философии. Учебное пособие. М., 1998.- 122 с.

   27. ТорчиновЕ. А. Даосизм. СПб, 1998

   28. Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб: Евразия, 1998.

   29. Рубин В. А. Личность и власть в древнем Китае: Собрание трудов. М., 1999.- 384 с. ISBN 5-02-017868-3

   30. Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. — 606 с. ISBN — 5-02-018063-7

   31. Гране М. Китайская мысль. М., 2004.- 526 с. ISBN 5-250-01862-9

   32. Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен».2-е изд., испр. и доп. М., 2005.- 600 с., ил. ISBN 5-86218-383-3

   33. Спирин В. С. Построение древнекитайских текстов. СПб., 2006.- 276 с. ISBN 5-85803-323-7

   34. Encyclopedia of Chinese Philosophy, Antonio S. Cua (Editor), Routledge, 2003.

   35. Tadeusz Czarnik. Starożytna filozofia chińska Kraków, 2001. 135 с. ISBN 83-233-1460-8

   36. Karyn L. Lai. An Introduction to Chinese Philosophy. Cambridge Academ. 2008. 328 стр. ISBN 0521608929 ISBN-13(EAN): 9780521608923 ISBN 0-521-60892-9 ISBN-13(EAN): 978-0-521-60892-3

   37. Zhang, Dainian. An Introduction to the Methodologies in the History of Chinese Philosophy. Beijing: Zhonghua Book Bureau, 1983.

   38. La pensée en Chine aujourd’hui. Edited by Anne Cheng. Paris: Gallimard, 2007.478 Pp. Paperback, ISBN -13: 978-2070336500.

   39. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. М., 1972. Т. 1. С.298-299.

   40. Из книг мудрецов. Проза древнего Китая. М., 1987. С. 298.

   41. Го юй (Речи царств). / Пер., вступление и прим. В. С. Таскина. Отв. ред. М. В. Крюков. М., Наука (ГРВЛ). 1987. С. 240—241.

   42. Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994.- С.497. ISBN 5-244-00757-2

   43. История китайской философии. М., 1989.-С.31. ISBN 5-01-001036-4



  1. Қосымша әдебиет

   1. Буров В. Г. Некоторые проблемы изучения истории китайской философии // Актуальные проблемы философской и общественной мысли зарубежного Востока. Душанбе, 1983. С.177-180.

   2. Горохова Г.Э, Традиционная китайская философия в современной историко-философской науке КНР // Общественные науки в КНР. М., 1986. С.337-369.

   3. Дёмин Р. Н. «Трудные каноны» в древнекитайской философии и поиски методов созерцания четвертого измерения в Англии в конце XIX -начале XX веков // Компаративное видение истории философии. СПб., 2008. С.25-29.ISBN 978-5-93682-457-9

   4. Дёмин Р. Н. Ученик Конфуция Ю-цзы, морская птица юаньцзюй и традиции рационального объяснения в древнегреческой и древнекитайской философской мысли // Диалог философских культур и становление трансверсальной философии. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2010. С.330-333.

   5. Дононбаев А. К вопросу о методе исследования этико-философской мысли древнего Китая. // Актуальные проблемы философской и общественной мысли зарубежного Востока. Душанбе, 1983. С. 181—189.

   6. Жэнь Цзи-юй. О некоторых проблемах истории китайской философии.// Вопросы философии. 1957.№ 4.

   7. Зоммер Н. Об основаниях новой китайской философии // Учёные записки, издаваемые Императорским Казанским университетом за 1851 г. Кн. 1. Казань, 1852. С. 109—167.

   8. арапетьянц А. М. Древнекитайская философия и древнекитайский язык // Историко-филологические исследования. М., 1974.

   9. варталова Н. Л. Логика и структурализм в анализе китайской философии. Вопросы методов изучения. // Человек и духовная культура Востока. Альманах. Выпуск 2. М., 2003._ С.9-15.

   10. Кобзев А. И. Нумерологическая методология классической китайской философии. // Четырнадцатая научная конференция « Общество и государство в Китае». Ч.I. М., 1983.

   11. Кобзев А. И. О категориях традиционной китайской философии. // Народы Азии и Африки. 1984 .№ 4.

   12. Кобзев А. И. Современное состояние историко-философской науки в историографии КНР // Общественные науки в КНР. М., 1986. С. 303—336.

   13. Кобзев А.Р Методологические особенности классической китайской философии и категория «пять элементов» // История и культура Восточной и Юго-Восточной Азии. Ч.1. М. Наука. 1986, с. 57 — 76.

   14. Кобзев A. Категория «философия» и генезис философии в Китае //Универсалии восточных культур — М.: Восточная литература, 2001. С. 200—219.ISBN 5-02-018233-8

   15. Кобзев А. И. Знание / разум и вера/ благонадежность в китайской философии // Сравнительная философия: знание и вера в контексте диалога культур. М., 2008.С.29-37.

   16. Кожин П. М. От жречества к философии.// Двадцать пятая научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1994. С.177-180.

   17. Кроль Ю.Л. Рассуждение Сыма Цяня о "шести школах" // Китай: история, культура и историография. М.: Наука, 1977. С. 131-157.

   18. Крушинский А. А. Стиль мышления древнего Китая: логико-методологический аспект // Вопросы философии. 2009.- № 1.- С.104-108.

   19. Кэчжань Дин. Философия в школах Китая: воспитание и образование // Философия-детям: Материалы международной практической конференции. М.: Прометей, 2005. С. 216—218.

   20. Ломанов А. В. Место метафизики в философии периода Китайской республики // 4-я Международная научная конференция «Китай и мир». Тезисы докладов. Ч.2. М., 1993.

   21. Ломанов А. В. Китайское измерение Всемирного философского конгресса // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 6.

   22. Ломанов А. В. Восприятие идей неопозитивизма в китайской философии 1940-х годов // 1-я Всероссийская научная конференция «Китайская философия и современная цивилизация». Тезисы докладов. ИДВ РАН. Экспресс-информация, вып.5. М., 1995.

   23. Лукьянов А. Е. Понятие философии у древних китайцев // Информационные материалы. РАН. Институт Дальнего Востока. Центр научн. информации и банка данных. Сер.: Идейно-теоретические тенденции в современном Китае: национальные традиции и поиски путей модернизации. М., 1998. Вып.3. С.10-16.

   24. Ли Изинюань. Современное состояние и тенденции развития китайской философии // Вопросы философии.2007. № 5. С.21-26.

   25. Лю, Ган. Философия информации и основы будущей китайской философии науки и техники / Вопросы философии. 2007. № 5 .- С.45-57

   26. Мао, Иньмао. Русская философия в Китае // Вопросы философии . 2007 г. № 5.- С.68-79.

   27. Маринкин А.А. Опыт преподавания философии в Китайской Народной Республике.// Вопросы философии. 1955. № 5.

   28. Петров А. А. Философия Китая в русском буржуазном китаеведении. // «Библиография Востока». Вып.7. Л., 1935.

   29. Позднеева Л. Д. К проблеме источниковедческого анализа древнекитайских философских трактатов // Вестник Древней истории. 1958.№ 3.

   30. Познер П. В. О развитии традиционной философской мысли в древнем и средневековом Вьетнаме (Опыт сравнительного анализа философских систем Китая и Вьетнама). // Седьмая научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч.I. М., 1976. С.137-147.

   31. Сенин Н. Г. Проблема философского наследия Китая в современной синологии США. // Проблемы Дальнего Востока. 1981. № 4.

   32. Сергиев А.А. Новый философский журнал в Китае. // Вопросы философии.1955.№ 6.

   33. Спирин В. С. Геометрические образы в древнекитайской философии //Актуальные проблемы философской и общественной мысли зарубежного Востока. Душанбе,2010.

   34. Степанова А. С. К вопросу о параллелизме в истории философии: стоицизм и китайская философия // Paradigma. Журнал сравнительной философии. № 2. 2014. Сунь Вайпин. Современное состояние и тенденции изучения аксиологии в Китае //Вестник Российского философского общества. 4(44), 2007.- С.89-95

   35. Hu Shih. The Scientific Spirit and Method in Chinese Philosophy // The Chinese Mind.Honolulu, 2013.

   36. Torchinov, E. A. Philosophical Studies (Sinology and lndology) in St.Petersburg (Leningrad), 1985—1990 // Philosophy East & West. Vol.42. No.2. April 2014. P.331.

   37. Vittinghoff, Helmolt. “Recent Bibliography in Classical Chinese Philosophy.” Journal of Chinese Philosophy 28.1/2 (2010), 1–208




©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет