«самрұҚ-энерго» акционерлік қОҒамының 2012-2020 жылдар аралығындағЫДата17.06.2016
өлшемі130.59 Kb.
түріАнализ
БЕКІТІЛДІ:

АҚ «Самрұқ-Энерго»

Директорлар кеңесі шешімімен

Хаттама № 69

2013 жылдың 27 ақпанында
«САМРҰҚ-ЭНЕРГО» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

2012-2020 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

Астана, 2012МАЗМҰНЫ


ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ ҰЙҒАРЫМДАР, МАҒЫНА ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 3

ЕНГІЗУ 5


1АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ САРАЛАУ 5
ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ ҰЙҒАРЫМДАР, МАҒЫНА ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР


АЖК

АО «Алатау Жарық Компаниясы»

АлЭС

АО «Алматы Электрлік Станции»

Аутсорсинг

Ұйымдық шешім, АҚ «Самрұқ-энерго» бизнес-функцияларының кейбір немесе бизнес-процестің бөлігін бөгде орындаушыға тапсыру

Бенчмаркинг

Анализ әдісі, АҚ «Самрұқ-энерго» көмегімен басқа компаниялармен өзінің әрекет ету тәжірибесін салыстырумен нақты өзгерістер енгізу, бәсекелестік қабілетін көтеру мақсатында өткізіп отыр.

ВИЭ

Жаңартылған энергия көздері

ВТО

Дүниежүзілік сауда ұйымы

ВЭС

Жел электр станциясы

ГВт

Гигаватт, электр қуаты қуаттылығын өлшеу бірлігі

ГРЭС

Мемлекеттік аудандық электр станциясы

ГТЭС

Газтурбиналық электр станциясы

ГЭС

Гидравликалық электр станциясы

ДЗО

Еншілес және еріксіз мекемелер

ЕЭС РК

Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетика жүйесі

ЕЭП

Бірыңғай экономикалық кеңістік, біріккен интеграциялық мемлекеттер— Белорус, Қазақстана, Ресей.

кВт-ч

Киловатт-сағ., электр қуатын өлшеу бірлігі

КИЭС

«Галактика» Қазақстандық энергетикалық жүйе зиялылығы

КПД

Түйінді әрекет көрсеткіші, көрсеткіштер (индикатор), Қоғам әрекетін нәтижелік кезең арқылы сипаттау, ), Қоғам әрекетін нәтижелік кезең арқылы сипаттау арқылы бағалау, , сонымен қатар жұмыскерлер жұмысын бағалау

Комитет

Қоғам Кеңес директорларының стратегиялық жоспарлау комитеті

МВт

Мегаватт, электр қуатын өлшеу бірлігі

Методикалық ұсыну қоры

Өңдеуге методикалық ұсыныс, АҚ «Самрұқ-қазына» компания даму стратегиясын бақылау және актуальдандыру, утвержденные решением АҚ «Самрұк-Қазына» басқару шешімімен 2013 жылдың 16 қазан айында бекітілген №40/12.

Министірлік

Қазақстан Республикасының министрлік индустриялық және жаңа технологиялары

НИИ

Ғылыми-зерттеу институты

Қоғам

«Самрұқ-энерго» Акционерлік Қоғамы

Қоғамның негізгі әрекеті

Электрлік және жылу қуатын өндіру, электр қуатын тасымалдау және бөлу, электр қуатын жүзеге асыру, көмірді өндіру және жүзеге асыру

Жауапты құрылымдық бөлімше,

ӘзірлеушіҚұрылымдық бөлімше, Бизнес-процесін өңдеу орындаушысы және Стратегиялық орындауды бақылау

Қауіп

Белгісіздікке шалдықыштық, оқиғалар және әрекетпен байланысты, мақсатқа жету жолында кедергі келтіреді

СНГ

Тәуелсіз Мемлекеттер достастығы

Стратегия

АҚ «Самрұқ-энерго» ұзақмерзімді даму стратегиясы

Қоғамның құрылымға бөлінуі

Қоғам бөлінуі, белгілі бір түрге бөліну орындалу жауапкершілігі және қоғамға (департамент, қызмет) ұйымдық құрылымға әсер етуі

Қауіп иесі

Жеке құрылымдық бөліну басшысы, белгілі қауіпті басқару аспектілеріне жауапты, сонымен қатар, орындау мүмкіндігі қаупін төмендету немесе Қоғамға әсер ету салдарын орындау мүмкіндігін төмендету

ТЭС

Жылу электр станциясы

ТЭЦ

Жылу электр орталығы

Фонд

Акционерлік қоғам «Самрұк-Қазына «Ұлттық әл-ауқат қоры»

ЦПТ

Циклдік-ағылмалы тасымалдау әдісі

ЭГРЭС-1

МШС «Болат Нуржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1»

ЭГРЭС-2

АО «Екібастұз станциясы ГРЭС-2»

ЭТЭК

Екібастұз отын-энергетикалық кешені

э/э

Электр қуаты

EBITDA

Операциялық кіріс қарыздарды пайдалануға дейінгі шығынды шегеру, салықтар, тозу және амортизация (ағылшын тілінен Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)

ERP

Қор басқару жүйесі кәсіпорны (ағылшын тілінен Enterprise Resource Planning)

MES

Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйесі (ағылшын тілінен Manufacturing Execution System)

ROACE

Пайдаланылмалы капиталға орташа кіріс (ағылшын тілінен Return on Average Capital Employed)

SWOT

Сыртқы және ішкі ортаға оң және теріс әсер ету талдауыЕНГІЗУ


2012-2022 жылдар аралығында Қоғам әрекетін жүзеге асыру және жоспарлау негізі болатын құжат нағыз Стратегия болып табылады.

Қоғам құрылу үйлесімділігі ортақ акционерлер жиналысы шешімінің негізгі мақсаты ұзақ мерзімді мемлекеттік саясаты бойынша жаңалау және жаңа күш-қуат тудыруды енгізу арқылы іске асыру.

2007 жылы 10 мамырда Қоғам тіркелінді. 2012 жылғы 1 желтоқсан Қоғамның негізігі акционері Қор болып табылады.

Негізігі стратегиялық бағытқа сәйкес Мемлекеттік саясат облысында стратегиялық жоспарлау жүйесі ұлттық энергетикалық қауіпсіздікті стратегия ескереді, Қордың мақсаты және тапсырмасы, сонымен қатар Қордың Методикалық ұсыныстарына сәйкес өңделген.

Қоғамның активтер қоржыны ең жоғарғы тиімді пайдалануы стратегияға бағытталады және ары қарай Қоғамның арту сапасы және әлеуметтік жауапкершілік, Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытын орнатады.

 1. АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ САРАЛАУ


Сыртқы ортаны талдау

Экономикалық орта

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық саласында электр энергетикасы кешені маңызды рөл атқарады, және экономиканың басым бөлімі ретінде анықталды. Бүгінгі таңда, электр энергетика саласының дамуына үш сценарий өңделді ( базалық, белсенді және торыққан). Барлық сценариялар бойынша, электр энергетикасы, жылу энергиясы және көмір - электр энергетикасы саласы өнімдеріне он жылдың ішінде тұрақты өрлеу сұранысы күтілуде. Қазіргі кезгі жағдай, өнім өндіру өсу көлемі және Қоғамның табыстылығы қолайлы жағдайлар туғызады.Әлеуметтік орта

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі үйлестірілген саясат бойынша жұмыс

Мемлекетпен жүргізіледі. Қоғам 2011 жылы БҰҰ ғаламдық келісім шартқа кірді және корпоративті әлеуметтік жауапкершілік Стратегиясын бекітті, жетілдіру және әлеуметтік бағдарламаны орындау, жүйелеу негізгі мақсаты болып табылады.

Технологиялық орта

Капиталды қажет ететін электр энергетика саласы болып табылады және ғылымды қажет ететін, анықтау процесін жоғарғы кезең талабы бойынша шарттайды және де инвестициялық жобаларды іске асырады. Қоғам нәтижелілік жұмысы ағымдағы жабдықтарды жаңалау жетістік кезеңіне тәуелді болады және өнім өндіру энергия тиімділігін орнатады.Экологиялық орта

Мемлекеттің экологиялық саясатты жетілдіруі заңнаманы қатал ұстауға әкеледі,сонымен қатар шығарылуды мөлшерлеу және жауапкершілікті сақтамау болып табылады. Қазіргі таңда, Киоттық хаттамаға сәйкес квота саны әрбір энергия өндіруші мекемелерге Ұлттық жоспармен анықталады. Атмосферадағы зиянды заттар, азот қышқылы, күкірт және қатты бөлшектер (күлдер) ақтық белгіленген нормамен шектеледі, нормадан асып кеткен жағдайда айыппұлмен жазаланады.Құқықтық орта

Қоғамның құқықтық негізгі әрекетін орындау «Электр энергетика туралы» ҚР заңымен бекітіледі.Бұл заң электр қуатына ақтық тарифіне анықталмаған механизмдер қалдырады және 2015 жылдан кейін электр қуатын дайындыққа ұстап тұру қызметіне, Қоғамның ең басты қаржы тәуекелі негізінің көзі болып табылады.

Өткізу әрекетін реттеу және үлестіруші компаниялардың- табиғи монополия субъектісі-

табиғи монополияны реттеу Агенттікпен орындалады. Сонымен қатар,бұл облыста заң шығару анықтау тізімін қалдырады және өтелетін шығын саны жергілікті мекеме бақылауына қарау, жергілікті орындау мекемелерінің басқаруына елеулі кезеңде шалдығу әсеріне тәелді.

Қазақстан Бірыңғай Экономикалық Кеңістікке енуі және белгіленген жоспар бойынша БСМға кіру өзара тиімді импорттау операцияларына мүмкіндік туғызады және электр қуаты мен көмірді экспорттауға, сонымен қатар инвестициялық активті көтеруіне себеп болады. Сонымен бірге, тарифтерді көтеруге алып келуі мүмкін және Батыс пен ТМД сияқты күрделі сауда серіктестіктерімен ресурстар бағасын теңестіруге алып келеді.

Тарау

2012 жылы 1 қаңтардағы жағдайына қарағанда, Қазақстанда электр қуатын өндіріп шығару 68 электрлік бекеттермен жүзеге асырылады. Қазақстанның ортақ белгіленген электр бекеті қуаты 19 798,0 МВт құрайды, орнатылған қуат – 15 765,0 МВт. 2011 жылы Қазақстанда энергетикалық көмір өндіру 85 миллион тоннаны құрайды.

Қазақстан айтарлықтай жаңғырмалы қуат көздерін ие: күн энергиясы, геотермалдық энергия, жел және биомасса энергиясы. Қазақстан Республикасы Стратегиялық даму жоспары 2020 жылға дейін ЖЭК үлесі электр пайдалану ортақ мөлшері 2020 жылы 3 % құрауы тиіс.Электр қуаты нарығы

Электр қуаты нарығы екі кезеңнен тұрады: көтерме және жеке. Қоғамға маңызды рөлді көтерме сауда атқарады.

Көтерме сауда құрылымы электр қуатын жекелей сауда-саттыққа қосады, электр қуаты орталықтандырылған сауда нарығы, теңгеруші нарығы нақты уақыт кестесінде және жүйелік нарық пен көрсетілетін көмекші қызметтер болып табылады.

Орталықтандырылмаған нарықта бағаны белгілеу шектеулі тарифтермен реттеледі.

Орталықтандырылған нарықта бағаны белгілеу шектелмеген, бірақ электр қуатын өндіруінің 10 % электр қуатының орындалуымен шектеледі. Қазақстан Республикасында 2008 жылдан бастап теңгеруші нарық еліктеу тәртібінде орындалады, және орындалу механизмі нақты тәртіпте қаржы жауапкершілігін орындау сұрақтарын анықтауды талап етеді.

2016 жылы нарық қуатын енгізу қаралуда, электр қуатын дайын күйінде сақтау қызметі жеке тарифтермен қарастырылады.Электр қуаты нарығындағы бәсекелі орта

Қазақстанның электр өндіру мекемелері, Қоғам саласына кірмеген, қаржы-өнеркәсіптік топтар құрамына кіреді, және аймақтық маңызымен қабілетті, және, сөйтіп Қоғаммен көтерме деңгейде басекелеспейді.

Электр өндіретін мекемелер инвестициялық бағдарламалар өнеркәсіптік және аймақтық мәні қазіргі таңда бар қуатты сақтауға бағытталып отыр және тұтынушы сұранысын қанағаттандыру, мемлекет рөлінің ары қарай күшеюін шарттайды. Қазақстанның энергетика облысында Қоғам рөлінің өсуі мемлекеттік саясат жетекшісі ретінде күтілуде.

Тұтынушылар

Электр қуатын ең үлкен ауқымда пайдалану өнеркәсіпке (54,8%)1 түседі. Ал қалған үлесті үй шаруашылығы, транспорт және технологиялық ысыраптар алып отыр. Өнеркәсіп саласында қара және түсті металлургия басым болып отыр, барлығы бойынша, электр қуатының 44% пайдаланушылар, өнеркәсіптік мұқтажға келетіндер болып табылады.

Қазақстан экономикасының өсуін болжамдалуымен байланыстыжәне мұнайға әлемдік бағаның көтерілуі, электр қуатын пайдалану өнеркәсіпте тағы да өседі. Осыған байланысты мемлекет өнеркәсіптік-инновациялық даму Мемлекеттік бағдарламасын ойлап тапты, өнеркәсіптік өндірісті ынталандыруға, электр қуатын өндіру сұранысын арттыруға бағытталып отыр.

Электр-, жылу энергиясын және көмірді тұтыну сұранысының тарихи көрсеткіштері мен болжамалары 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 кестелерде көрсетілген.1.1 кесте Өндірістік көрсеткіш саласы, факт2

Көрсеткіш

2008

2009

2010

2011

20123

Э/қ тұтыну, млрд. кВт-ч

80.6

77.9

83.8

88.1

91.5

Э/қ, өндіру млрд. кВт-ч

80.3

78.7

82.6

78.7

90.3

Жылу энергиясын өндіру, млн. Гкал

94.7

93.4

96.1

96.8

-

Энергетикалық көмірді тұтыну, млн.тонн

77

74

72

73

77


1.2 кесте Э/қ тұтыну болжамы, млрд. кВт-ч4

Сценарий развития

2012

2013

2017

2022

Пессимистичный

90

91

97

107

Базовый

88

92

107

121

Оптимистичный

97

103

127

147


1.3 кесте Жылу энергиясына сұраныстың өсу болжамы, млн. Гкал5

Сценарий развития

2012

2013

2017

2022

Пессимистичный

177

178

174

181

Базовый

178

180

192

205

Оптимистичный

196

202

228

249


1.4 кесте Энергетикалық көмірге сұраныстың өсу болжамы, млн. тонн6

Даму сценариі

2012

2013

2017

2022

Торыққан

80.4

82.3

100.4

115.8

Оптимистік

80.4

82.3

101.1

118.9

Ішкі орта талдауы

Өндірістік қызмет

2012 жылдың басында, электр бекеттерінде бекітілген қуат, Қоғам құрамына кірген, 9 679,1 МВт құрайды, ҚР ЕЭБ электр бекеттері қуаттылығы белгіленген жиынтық 48,9% құрайды.

Электр қуатын өндіру ауқымы 32 283 млн. кВт-ч құрады және 2011жылы ҚР ЕЭБ электр қуатын өндіру жиынтығы 37,4% құрайды.

Қаржы-экономикалық қызметі

2012 жылы 30 қыркүйек ахуалына қарай, Қоғамның шоғырландырылған активтер көлемі 327 млрд. теңгені құрады. Оның ішінде қысқа мерзімді активтер 74 млрд.теңгені және ұзақмерзімді активтер- 253 млрд. теңгені құрады. Жеке капитал көлемі 180 млрд. теңгені құрады. 2012 жылы 9 айға көмектесу 69,6 млрд. теңгені, сол мерзімдегі кіріс салығын төлеуден кейінгі табыс – 11,1 млрд. теңгені құрады.Инвестициялық қызмет

Қоғам күрделі акционер және ҚР маңызды энергия өндіруші мекемеге қатысушылар болып табылады. Ағымдағы инвестициялық қызметті жаңлауға, ұйымдастыруға және өндірістік қуат құрылысына, сонымен қатар энергетикалық компанияларда игеру үлесін кеңейтуге бағытталып отыр.Корпоративтік басқару және қауіп-қатерді басқару жүйесі

2012 жылы Қор методикасы бойынша Қоғамды корпоративті басқару жүйесі диагностикасы өткізілді, Қоғамды корпоративті басқару жүйесіне сәйкестік кезеңі бойынша ең жақсы әлемдік тәжірибе 65% құрады.

Қауіп- қатерді білу процесі Қоғамның қауіп- қатерді басқару жүйесінің кезең- кезеңмен, себеп-салдары мен нәтижесі, мүмкіндігі бойынша сап түзеу,салдары мен уақыт әсері, иелерін анықтау мен іс-шараларды тағайындау қарастырылады. Жүйенің мықты жақтарына қауіп-қатерді белгілеуді басшыларға бағыттау жатқызылады.

Инновациялар

Қоғамның инновациялық функциясы ресурстық қамсыздандырумен және жекеленумен шектелген. Баға өсу мақсатымен, Қоғам өзінің инновациялық жасаушы инвестициялық жобаларда жалпы инвестиция есебіне ғана емес,инновациялық идеясын және өнертапқыштық ұсыныстарын, сонымен қатар жоғарғы оқу орындарымен серіктестікті орталықтандырылған жүйе арқылы реттеу, ғылыми-зерттеу және жобалық институттармен қарым-қатынасты дұрыстау болып табылады.3 Міндет және көріну

Міндет

Мемлекеттің экономикалық өрлеу қарқынын сақтау және қазақстандықтардың өмір кезеңін көтеру, сенімді және тиімді өніммен және де электр қуаты мен жылу энергиясы жеткізілімі, сонымен қатар көмірді ғаламдық энергоэкологиялық бастама арқылы сақтау.Көріну

Евразиялық мазмұндағы бәсекелесе алатын электрэнергетикалық холдингі4 Стратегиялық бағыт, мақсат және тапсырма

Қоғамның міндеті мен жетістіктері қалаулы нәтижеге жету үш стратегиялық бағытпен дамуда: 1. Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

 2. Акционерлік капитал бағасының өсуі

 3. Әлеуметтік жауапкершілік3.1 Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Қоғамның қызметі энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған, Қазақстан экономикасының ары қарай дамуына басты бастапқылықтың бірі болып табылады. Негізгі мақсаты көмір мен электр қуатының сенімді жеткізілуі, сонымен қатар ҚР ЕЭБ тұрақтылығын сақтау болып табылады.

Келесі тапсырмалар Қоғамның қазіргі мақсатына жетуі арқылы іске асырылады:


 1. Ұлттық мазмұндағы бекеттерді бақылауды белгілеу.

 2. Генерация саласындағы оңтайландыруды өткізу.

 3. Резервтік қуатты қамтамасыз ету.

 4. Электр қуатын экспорттау/импорттау орталықтандырылған сауда-саттық және экспорттық шамасын дамыту.

Әрбір тапсырмада ақпарат ары қарай беріледі.


   1. Ұлттық мазмұндағы бекеттерді бақылауды белгілеу

Қоғам ұлттық мазмұндағы бекеттерді жоғарғы кезең бойынша бақылаудың мүмкіндіктерін қарастыруда, қазіргі объектіде мемлекет рөлінің нығаюына алып келеді және ҚР ЕЭБ тұрақтылығын сақтауына жағдай жасау.

3.1.2 Генерация саласындағы оңтайландыруды өткізу

Қоғам СЭС және ГТЭС қуаттарын кеңейтуді және құрылысын,Қоғамның генерациялық портфелінде оңтайлы қуат үлесін көтеру, электр қуатын импорттық жеткізу тәуелділігін төмендетуді қарастыруда.

Бүгінгі таңда оңтайлы қуаттың инвестицияланбау (қазіргі қуат жетіспеушілігі 12 % немесе 1,5 ГВт жуық) ең жоғарғы таңғы және кешкі сағат қуат жетіспеушілігіне әкеледі, Ресей Федерациясы мен Орталық Азия мемлекеттерінен импорттау қымбат өтелімге әкеледі.3.1.3 Резервтік қуатты қамтамасыз ету

Қоғам белгіленген қуат күшін көтеру жолымен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр.

Соңғы жылдары жылдық ең жоғарғы электрлік жүктемесі Қазақстанда желтоқсан айының аяғында байқалады (13000-14000 МВт), жылдық өсім 3-5% құрайды.

Мемлекет ішіндегі энергетикалық жағдайларда тұрақтандыру, күтпеген жағдайлардан алдын алу үшін Қоғам резервтік қуат құрылысын қарастыруы тиіс. СЭСтің қалыпты жұмыс істеуі үшін, электр қуаты жүктемесі белгіленген қуатынан аз болмауы тиіс. Егер белгіленген шартты бұзса жұйеде қуат жетіспеушілігі пайда болады, электр қуатының сапасының төмендеуіне және технологиялық бұзушылықтың пайда болуына әкеп соғады.

   1. Электр қуатын экспорттау/импорттау орталықтандырылған сауда-саттық және экспорттық шамасын дамыту.

Қоғам қазіргі кезде күз-көктемдік мезгілде экспорттауды жүзеге асырады, электр қуатын өндіру артылуы байқалғанда (бекеттер шығуы жоспарлы жөндеу жұмысы кейінірек басталады, сұраныс төмендеуіне қарағанда, қаражат артылуы пада болады)

2018 жылдан, мемлекеттің экспорттау шамасы дамуының арқасында, Қазақстанда электр қуатын экспорттау шамасы, мезгілге байланысты емес сұраныс пайда болады. Электр қуатын экспорттау шамасының өсуі өнімдерді экспорттауға жоғарғы қосылған баға мемлекеттік саясатқа сай келеді.

Белорусиядағы қосымша экспорттық нарық өтімі пайда болуына байланысты жаңа мүмкіндіктер ашылды, сонымен қатар электр қуаттарын Орталық Азия және БЭК елдеріне тасымалдау мүмкіндігі туды.

Акционерлік капитал бағасы өсуі

Электр қуаты нарығы мол табысты көз жетерлік келешек нәтижесінде, акционерлік капитал бағасының өсуі Қоғамның сратегиялық даму бағыты болып табылады.

Акционерлік капитал бағасы өсуі негізгі мақсаты мен тапсырмалары болып табылады:

1.Акционерлер қызығушылығын қорғау және Қоғамның алғашқы акцияларын ойдағыдай орналастыру ( Халықтық IPO)


 1. Тариф жасау тұрақты жүйесіне қатысу

 2. Дивиденттік саясатты өзгерту

 3. Корпоративті басқаруды жетілдіру

2.Холдингтың қаржы тұрақтылығын қамтамасыз ету

 1. Бір-бірімен байланысты өндірісті әртараптандыру

 2. Тариф жасау тұрақты жүйесіне қатысу (акционерлер қызығушылығын қорғау және Қоғамның алғашқы акцияларын ойдағыдай орналастыру Халықтық IPO және Холдингтың қаржы тұрақтылығын қамтамасыз ету)

3.Мақсатты коммерциялық жобаларда қатысу

 1. Бейінді актифтерді инвестициялау, соның ішінде шет елдерде;

 2. Инновациялық даму

Ары қарай әр мақсат және лайықты тапсырмалар бойынша ақпарат:
Акционерлер қызығушылығын қорғау және Қоғамның алғашқы акцияларын ойдағыдай орналастыру ( Халықтық IPO)

Бағдарламаның алғашқы орналастыруының акциясы еншілес және тәуелді ұйымдардың, айтылмыш ара жүріс XIII құрылтайы халықтық-демократиялық партия "Нур-Отан" 11 ақпан 2011 жылы бағалы қағаз әзірленді және жүзеге асырылды3.2.1 Акционерлер қызығушылығын қорғау және Қоғамның алғашқы акцияларын ойдағыдай орналастыру ( Халықтық IPO)

Еншілес акцияларды алғашқы бағдарламаны орналастыру Қордың тәуелді мекемелеріндеҚоғамға ара кіреберіс акцияның алғашқы орналастыру қордың және үкіметтің сүйеніші келесі мақсат шешімі бойынша:

 • 3.2.1.1Қатысу тұрақты жүйенің жаралғанында тариф жасалу

 • Қоғамы тарифтік заңнаманың жетілдіруіне қатысу энергияжасау, және энергия жабдықтарын жасау ұйымдары үшін боладыСовершенствование регулирования энергопередающих и энергоснабжающих организаций - субъектов естественных монополий

 • Элнектр өндіруші мекемелердің дамуы

3.1 кесте Қоғамның Корпоративтік басқармасының рейтингінің шын мәнісінде жоспарлы өсуі

 1. Холдингтің қаржы тұрақтылығының өсуі

 1. Тәуекелдің және қаржы тұрақтылығының аумақтық төмендеуі үшін қоғам өзінің қызметін,ал тарифтік заңнаманың сұрағының өзгертуге қатысуы болып табылады.

4.1 Кесте Қаржы көрсеткіштері:көрсеткіштер

Ед.изм.

Жыл бойынша болжау

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

EBITDA

млрд.тенге

32

137

154

228

263

337

377

508

510

528

2

EBITDA margin

%

22%

41%

42%

42%

44%

45%

46%

50%

49%

48%

4

Собств. Капитал

млрд.тенге

362

423

604

666

839

1,021

1,197

1,477

1,747

2,034

5

Долг / EBITDA

коэф.

6.19

2.99

4.07

4.03

5.10

4.48

4.18

2.90

2.67

2.39

6

Кап. Вложения

млрд.тенге

447

322

351

405

368

269

162

91

63

42

7

EVA

млрд.тенге

13.67

33.08

6.81

(34.13)

(60.04)

(53.14)

(45.68)

55.86

39.59

47.46

8

Стоимость Общества

млрд.

долл.

4.9432022 жылға көтерілу болжалуда: • Электр қуатын өндіру ауқымы 81 млрд. кВт-ч;

 • Көмір өндіру ауқымы 65,4 млн. тонн в год;

 • Ортақ белгіленген қуат 15 533 МВт, соның ішінде жылу энергиясы 12 836 МВт, су электр бекеті– 2 383 МВт, энергия қуаты көздері (сонымен қоса кіші су электр станциялары) – 315 МВт құрайды.

Сөйтіп, стратегиялық даму бағыты арқылы Қоғам барлық мақсаттарға жетуге болжамдаулы болып табылады.

1 Мастер-План развития электроэнергетической отрасли до 2030 г.

2 Агентство Республики Казахстан по статистике; Мастер-План развития электроэнергетической отрасли до 2030 г.

3 Оперативные данные за 2012 г. Министерства индустрии и новых технологий РК.

4 Мастер-План развития электроэнергетической отрасли до 2030 г.

5 Мастер-План развития электроэнергетической отрасли до 2030 г.

6 Концепция развития угольной промышленности Республики Казахстан на период до 2020 года (на утрате); Министерство экономики и бюджетного планирования «Прогноз Социально-экономического развития республики Казахстан на 2013-2017 годы»; Международное агентство The Economist Intelligence Unit; данные Всемирного банка развития; Министерство индустрии и новых технологий РК; Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП).


Каталог: images
images -> «білім беру инновациялары: кейс-стадилердің РӨЛІ. Таңдаулы тежірибелер»
images -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
images -> Сабаққа қойылатын талаптар : Сабақтың тақырыбы бойынша оның білімдік,дамытушылық,тәрбиелік мақсаттарын дұрыс анықтау
images -> Кодекс миссиясы 3 біздің Ұстанымымыз 3 4 ҚОҒамның лауазымды тұЛҒадары мен қызметкерлерінің міндеттері 8 омбудсменмен, 14
images -> Дьюма-Ки (Duma Key)
images -> Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралы
images -> Степанченко В. И. «Говорим. Гутарим, балакаем и применяем!» Часть I. Словник. Спб.: «Медиа групп», ООО «коста», 2009. – 176с


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет