Сызу 1 вариантДата27.06.2016
өлшемі1.74 Mb.
СЫЗУ

1 вариант
1.Тұтас негізгі сызықтың қалыңдығы:

А) S-0,5 мм – 1,4 мм-ге дейнгі аралықты.

В) S-2-2,5.

С) S-0,5-0,8.

D) S-0,4-1.

Е) S-0,3-1,4.


2.Кішірейту негізгі масштабтары:

А) 1:2, 1:2,5, 1:5, 1:10.

В) 1:2, 1:2,5, 1:3, 1:7.

С) 2:1, 1:2, 3:5, 1:10.

D) 1:3, 1:2,5, 1:4,5, 1:10.

Е) 1:2, 1:3,5, 1:5, 1:9.


3.Сызбада пайдаланатын қырыптар өлшемі:

А) 1,8; 2,5; 3,5; 5;7;10;14;20:28:40.

В) 1,8; 2,7; 3,5; 5;7;12;14;20:28:40.

С) 1,9; 2,5; 3,6; 5;7;10;14;22:28:40.

D) 1,8; 2,5; 3,5; 4;8;10;16;20:28:40.

Е) 1,7; 2,5; 3,5; 5;7;11;14;20:28:42.


4.Тік өлшем сызығында өлшем саны:

А) Сол жағында сызыққа перпендикуляр жатқазып жазады.

В) Оң жағында перпендикуляр жатқазын жазады.

С) Параллель сол жағында тік жазады.

D) Оң жағында тік жазады.

Е) Сызықтың ортасына үзіп жазады.


5.Сызбаның өрісін шектейтін тік төртбұрыш рамка қашықтығы:

А) Сол жақтан 20 мм калған үш жағанан 5 мм.

В) Сол жақтан 20 мм калған үш жағанан 10 мм.

С) Сол жақтан 15 мм оң жағында10 мм үсті мен асты 5 мм.

D) Сол жақтан 20 мм оң жағында5 мм үсті мен асты 10 мм.

Е) Сол жақтан 20 мм оң жағында8 мм үсті мен ясты 6 мм.


6.Түзу мен жазықтақтаң ортақ нүктесі болса оны:

А) Қыйылысу нүктесі дейді.

В) Проекциялау нүктесі.

С) Жанасу нүктесі.

D) Жалғасу нүктесі.

Е) Түйіндеу нүктесі.


7.Проекциялау бағытана параллель емес түзудің проекциясы:

А) Түзу болады.

В) Нүкте болады.

С) Түзудің бойында жатқан.

D) Параллель түзу болады.

Е) Өзгереді.


8.Орталық деп аталатын нүктеден бірдей қашықтыктагы жазыктың нүктелерінің геометриялық орыны:

А) Шеңбер деп аталады.

В) Элипс деп аталады.

С) Эвольвента деп аталады.

D) Овал деп аталады.

Е) Шармы деп аталады.


9.Аксонометрияда x y z осьтарының атаулары:

А) x ордината, y абцисса, z аппликата.

В) x абцисса, y аппликата, z ордината.

С) x аппликата, y ордината, z абцисса.

D) x ордината, y аппликата, z абцисса.

Е) x абцисса, y ордината, z аппликата.


10.Тік бұрышты диметрия проекциясының осьтік бұрыштарының өлшемдері:

А) 97°10', 131°25', 131°65'.

В) 120°, 120°, 120°.

С) 90°, 135°, 135°.

D) 150°, 120°, 90°.

Е) 90°, 135°, 135°.


11.Тік бұрышты диметриядағы кескінің координаттар бойынша өзгеру коофиценттері:

А) x-0.94; y-0.47; z-0.94.

В) x-1; y-1; z-1.

С) x-1; y-1; z-1.

D) x-1; y-1; z-1.

Е) x-1; y-0.5; z-1.


12.Мына проекцияны анықтаныз:


А) Тік бүрышты изометриясы.

В) Тік бүрышты диметриясы.

С) Қиғаш бүрышты фронталь изометриясы.

D) Қиғаш бұрышты горизонты изометриясы.

Е) Қиғаш бүрышты фронталь диметриясы.
13.Мына координатор боиынша озгерістер коофиценттері кандай аксонометрияға жатады? x-0.94; y-0.47; z-0.94:

А) Түк бұрышты диметрия.

В) Түк бұрышты изометрия.

С) Қиғаш бұрышты фронталь изометриясы.

D) Түк бұрышты фронталь диметриясы.

Е) Қиғаш бұрышты горизонталь диметриясы.


14.Тік бұрышты фронталь диметрияда үлкен ось және кіші ось шеңбердік фронталь проекциястының коофициентері:

А) Оу-1,06Д; Ох-0,95Д.

В) Ох-0,71Д, Оу-1,22Д.

С) Оу-1,06Д; Ох-0,35Д.

D) Оу-1Д; Ох-0,5Д.

Е) Оу-1,22Д; Ох-0,71Д.


15.Қиғаш бұрышта горизонталь изометриясындаға шеңбердің үлкен осінің Оу және кіші осінің Ох фронталь проекциясындағы өзгеру коофициенті:

А) Оу-1,3 Д; Ох-0,54 Д.

В) Оу-1 Д; Ох-1 Д.

С) Оу-1,6 Д; Ох-1 Д.

D) Оу-1,07 Д; Ох-0,33 Д.

Е) Оу-0,17 Д; Ох-0,33 Д.


16.Мына суретегі өзара перепендикуляр жазықтарды анықтаныз:

А) Фронталь, профиль.

В) Профиль, горизонталь.

С) Фронталь, горизонталь.

D) Фронталь, вертикаль.

Е) Вертикаль, профиль.


17.Суреттегі П2 белгімен көрсетілген бөлшекті анықтаныз:


А) Горизонталь жазықтығы.

В) Профиль жазықтығы.

С) Фронталь жазықтығы.

D) Анфас жазықтығы.

Е) Еден жазықтығы.
18. Сызбада әріптерді, сандарды және сызбада қолдалынатын белгілердің жиыны:

А) Қарып

В) Жазу

С) ШтрихD) Курсив

Е) Штамп
19.Мына кесін қай жазықтықтарға қалай орналасқан?А) Жазыктықка фронталь параллель проекция.

В) Горизонталь жазыктыққа параллель проекция.

С) Профиль жазыктығына параллель проекция.

D) Горизонтальға перпендикуляр.

Е) Профильға перпендикуляр.


20.Проекциялар жазықтарының ешбіреуіне де перепендикуляр болмайтын жазық фигура:

А) Жалпы жағыдайдағы оргаласқан жазық фигура деп аталады.

В) Денгейлік кесінді деп аталады.

С) Жеке жағызайда орналасқан жазық фигурлар деп аталды.

D) Проекциялаушы фигура деп аталды.

Е) Денгейлік жазық фигура деп аталды.


21. Жазық фигуралардың проекцияларын анықтаныз:

А) Денгейлік кесікін.

В) Жана орыналасқан.

С) Проекциялаушы фронталь орналасқан.

D) Параллельорналасқан.

Е) Горизонталь проекциялаушы орналасқан.


22.Табындары деп аталатын екі жағы параллель және тең көпбұрыштар, ал қалған бүйірлер жақтары параллелограмдар болатын көп жақты фигура:

А) Призма деп аталады.

В) Пирамида деп аталады.

С) Цилиндр деп аталады.

D) Конус деп аталады.

Е) Шар деп аталады.


23.Призма сызбасын жасағанда алдымен тұрғызып алатын проекция:

А) Фронталь.

В) Горизонталь.

С) Профиль.

D) Изометрия.

Е) Диметрия.


24. нені көрсететін формула?

А) Конустың айналу денесінің пішіні.

В) Цилиндірдін тік бұрышынын жазбасы.

С) Конустіктің өлшемі.

D) Пішін өлшемі.

Е) Шеңбер пішіні өлшемі.


25.Тік бұрышты призманы фонталь проекциялаушы жазықтық мен қиғанда фронталь проекциясында пайда болатып фигура пішіні:

А) Тік бұрыш.

В) Үш бұрыш.

С) Параллелипипед.

D) Параллелограм.

Е) Тропеция.


26.Мына сүретте көрсетілген:

А) Конус жазбасы.

В) Өрнек түрі.

С) Тамба бейлігі.

D) Силуэт сүреті.

Е) Тісті донғалақтар схемасы.


27.Мына горизонт проекция қандай дененің проекциясы?

А) Цилиндр.

В) Конус.

С) Призма.

D) Пирамида.

Е) Трапеция.


28.Көрсетілген проекция жазыктык сызу тәрітібінде:

А) Европалық система деп аталады.

В) Американдық система.

С) Орыс системасы.

D) Неміс системасы.

Е) Голанд системасы деп аталады.


29.Сызбадаға бас проекция:

А) Фронталь.

В) Горизонталь.

С) Профиль.

D) Вертикаль.

Е) Анфас.


30.Суретке көріністерді сәйкестендірініз:

А)В)

С)


D)


Е)31. Сәйкестендірініз:

А)


В)


С)


D)


Е)32.Суреттегі оң жақтағы көріністің сызбада орналасуы:

А) Проекциялық байлыныс бойынша.

В) Профиль көрінісінің астында.

С) Горизонталь көріністің қатарында.

D) Орнаулы орынға.

Е) Сызбаның кезкелген жеріне.


33.Жерлігі көрініс нәрсенін:

А) Шағын ерекшілігін көрсетуге жасалады.

В) Касымса кірінісін көрсетуге жасалады.

С) Үзіндісін көрсетуге жасалады.

D) Кескінін көрсетуге жасалады.

Е) Сызбана толықтыруға жасалады.


34.Косымша көрініс негізгі көрініспен проекциялық байланыста болмаса:

А) Белгіленбейді.

В) , вид А деп белгілінеді.

С) А →, А деп белгіленеді.

D) → А, вид А деп белгіленеді.

Е) , вид А деп белігенеді.


35.Сызбаны оқуды жеңілдету үшін пайдаланатын шартты кескін:

А) Қима.


В) Тілік.

С) Проекция.

D) Көрініс.

Е) Кескін.


36.

Сурет бойынша қиманы сәйкестендіріңіз:А)


В)


С)


D)


Е)37.

Қиманың түрі:А) Симметриялық кабаттысқан.

В) Симметриясыз кабаттасқан.

С) Проекциялын байланыс сызығына орналасқан.

D) Еркін орналасқан.

Е) Оңашаланған.


38. Бір немесе бірнеше жазықтықпен ойша қиылған төтікбөлшектін кескіні:

А) Тілік.

В) Қима.

С) Проекция.

D) Көрініс.

Е) Кескін.


39. Тілікті анықтаныз:

А) Көлбеу.

В) Вертикаль.

С) Горизонталь.

D) Жерігілікті.

Е) Жартылай тілік жартылай көрініс.


40.Тіліктерді анықтаныз:

А) Фронталь.

В) Горизонталь.

С) Профиль.D) Сатылы.

Е) Жергілікті.
Каталог: files -> sites -> 1383501615557969 -> files -> widgets -> book-catalog -> 1413402369342350
1413402369342350 -> Педагог қызметкерлерді аттестаттау тест сұрақтары Қоғамдық білім негіздері
1413402369342350 -> Қазақстан тарихы
1413402369342350 -> Аттестация тест сұрақтары Дүние жүзі тарихы
1413402369342350 -> Қазақстан тарихы
1413402369342350 -> 1. Жердің полюстік радиусы экваторлық радиусынан шамамен км қысқа
1413402369342350 -> Мұғалімдерді аттестаттау тесті Қазақ әдебиеті
1413402369342350 -> Аттестация тест сұрақтары Қоғамдық білім негіздері
1413402369342350 -> 1. "Күлтегін" жырындағы жырау есімін табыңыз. A білге қаған
1413402369342350 -> Музыка 1 вариант
1413402369342350 -> Музыка 2 вариант


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет