Справочник за прием на студенти в образователно-квалификационна степен " магистър" съдържаниежүктеу 1.62 Mb.
бет1/11
Дата17.07.2016
өлшемі1.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВСПРАВОЧНИК


ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР”


СЪДЪРЖАНИЕ

стр.

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.........................................................................................................

4

Раздел ІI. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ............................................................................


4

Раздел ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ....

4

Раздел I V. СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ И КЛАСИРАНЕ ...................................................................


5

Раздел V. ЗАПИСВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ..........................................................................................


5

График за прием на документи, класиране и записване (Приложение 1) ....................

7

Молба-декларация (Приложение 2) ..........................................................................................

8

Декларация по Закона за личните данни (Приложение 3) ..............................................

9

Раздел VI. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ, МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ И СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ .......................................................................

10

Продължителност на обучението (Приложение 4) .........................................................

10

Магисърски курсове и такси за обучение, според завършената област на висше образование (Приложение 5) ..........................................................................................

11VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ...........................................................................................

14

VІІІ. АНОТАЦИИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ КУРСОВЕ, ИЗУЧАВАНИ МОДУЛИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ (Приложение 6) ..............................................................

15

Уважаеми, кандидат- магистри,

Аграрният университет – Пловдив предлага обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен “Магистър” за български и чуждестранни граждани в четири области на висшето образование:
  • Аграрни науки и ветеринарна медицина

  • Социални, стопански и правни науки

  • Природни науки, математика и информатика

  • Технически науки


Учебният процес се осъществява по 32 магистърски курса, съгласно утвърдена документация, която обхваща квалификационни характеристики на специалностите, учебни планове, учебни програми по изучаваните дисциплини и график на учебния процес.

Приемът на документи, класирането и записването става съгласно Правила утвърдени от Академичния съвет на Аграрния Университет, които са съобразени с изискванията на действащите нормативни документи.


Справочникът е утвърден от Академичния съвет на Аграрния университет – Пловдив с протокол № 9 /09.05.2012 г.

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. С тези правила се регламентират условията за приемане на студенти в Аграрния университет за образователно-квалификационната степен “Магистър”.

Чл.2. Кандидатстването и приемането на студенти за образователно-квалификационната степен “Магистър” се извършва на основание на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти.

Чл.3. Местата за прием на студенти по държавна поръчка в образователно-квалификационната степен “Магистър” за всяка учебна година се утвърждават ежегодно с решение на Министерския съвет.

(1) Извън утвърдената държавна поръчка за платено обучение се приемат български и чуждестранни граждани по реда и условията, регламентирани от ЗВО и други законови разпоредби, както и граждани от държави, членки на Европейския съюз.

Чл. 4. Приемането на студенти в магистърската степен се извършва чрез конкурс по документи за всички акредитирани магистърски курсове.

Чл. 5. По време на обучението си студентите заплащат годишни (семестриални) такси, утвърдени с ПМС № 127/12.05.2011 г. и с решение на АС от 26.09.2011 г.

Чл. 7. Класирането на кандидатите се извършва по низходящ състезателен бал по реда на посочените магистърски програми.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет