Старокостянтинівський рмк (збірник задач) iз досвіду роботи вчителя математики Іршиківської зошжүктеу 149.1 Kb.
Дата23.07.2016
өлшемі149.1 Kb.

Старокостянтинівський РМК
(збірник задач)


досвіду роботивчителя математики

Іршиківської ЗОШ

I-III ступенів

Якотюк Надії Василівни
В С Т У П


У цiй збiрцi об'єднанi математичнi задачi бiо-логiчного змiсту.
Захоплюючий свiт тва-рин запрошує всiх до його вивчення через ди-вовижний свiт логiки i чисел.
Важко обійтися сьогод-

нi без математики! Всiм i дорослим i дітям пот-рiбна її допомога. Ось чому важливо її знати.
Задачi допоможуть по-знайомитися з особливостями тварин i заохотять дiтей до вивчення математики.
Цю збiрку можна використити на уроках математики та бiологiї для формування пiзнавальної активностi дiтей.
I. ЯК МИ РУХАЄМОСЯ.
1. Найвищий стрибок кенгуру у висоту 3м 1дм. Дельфін стрибає вище за кенгуру на 1м 7дм, а ягуар стрибає вище за кенгуру на 15дм. Яка тварина стрибає вище всiх i найвище за найближчого конкурента?
2. Ворони мігрують на відстань 2000км, що на 4500км більше, ніж альбатроси, i на 1500км більше, нiж черепахи. На яку вiдстань мiгрують альбатроси i черепахи?
3. Швидкiсть меч-риби 100км/год, а акули 30км/год. На скільки швидкiсть меч-риби бiльша нiж акули?


4. Швидкість польоту качки 80км/год, а стрижа 100км/год. На скiльки швидкiсть качки менша за швидкiсть стрижа?


5. Найшвидшою пташкою є голохвостий стриж. Його швидкість 170км/год, а швидкiсть голуба на 120км/год менша. Яка швидкiсть голуба?
6. Пiд час перельоту сiра ворона може летіти з швидкiстю

80 км/год, а шпак з швидкiстю 74км/год. Який шлях пролетить шпак за час, потрiбний воронi, щоб пролетiти 75км?


7. Коник довжиною 1/20 м робить стрибок у 75 раз бiльший за довжину свого тіла. Яка довжина стрибка коника?
8. Лисиця тiкає вiд собаки з швидкiстю 870м/хв. Швидкiсть собаки 780м/хв. Як змiнюється вiдстань мiж собакою i лисицею?
9. Лисиця помiтила зайця, коли той був на вiдстанi 600м вiд неї. Зайцю до мiсця, де вiн мiг сховатися вiд неї, 2км 160м. Чи пiймає зайця лисиця, якщо бiгтиме iз швидкiстю 870м/хв? Швидкiсть зайця - 720м/хв.


10. Пантера робить стрибок довжиною 12м, а тигр - 5м. На скільки метрів стрибок пантери більший, нiж тигра?


11. Верблюд з вантажем 100кг пробiг риссю за день 80км, а другий верблюд з вантажем 250кг пройшов за день 35км. На скiльки бiльше кiлометрiв за день пройшов перший верблюд, нiж другий?
12. Домашнiй голуб робить за секунду в середньому 5 помахiв крилами.

Скiльки помахiв зробить голуб за 1хв?


13. Равлик повзе по стовпу, висота якого 10м. За день вiн проповзає 4м

вгору, а вночi опускається на 3м вниз. За скiльки днiв равлик доповзе до вершини стовпа?


14. Швидкiсть однiєї черепахи 97см за хвилину, а швидкiсть другої 1м 30см за хвилину. Як змiнюється вiдстань мiж черепахами? З якою швид-кiстю?
15. Лисиця тiкає вiд собаки з швидкiстю 800м/хв. Швидкiсть собаки

750м/хв. З якою швидкiстю змiнюється вiдстань мiж собакою i лисицею?
16. Вiдстань мiж двома дельфiнами, якi пливуть назустрiч один одному,

дорiвнює 44км. Через який час дельфiни зустрiнуться, якщо один пливе з

швидкiстю 50км/год, а другий 60км/год?II. СКIЛЬКИ МИ ВАЖИМО.
1. Бiлий ведмiдь важить 7ц, африканський слон на 4ц важчий, а афри-канський страус на 620кг легший за бiлого ведмедя. Яка вага бiлого вед-медя, африканського слона i африканського страуса разом?
2. Маса iндика 15кг, а маса пiвня на 10кг менша. Яка маса пiвня?
3. Маса морської зеленої черепахи 450кг, а маса морської шкiрястої черепахи на 150кг бiльша. Яка маса шкiрястої черепахи?
4. Маса iмператорського пiнгвiна 40кг, що на 10кг бiльше, нiж маса бобра. Яка маса бобра?


5. Маса тигра 300кг, а зубра у 3 рази бiльша. Яка маса зубра i слона разом?


6. Найбiльша тварина земної кулi - синiй кит. Маса новонародженого

маляти кита приблизно 3т. У перiод годування матiр'ю його маса щодоби збiльшується в середньому на 100кг. Скiльки важитиме маля китаня через 30 і 100 дiб пiсля народження?


7. На виставцi дiтей зацiкавили вантажний кiнь i маленький понi. Маса цих коней відповідно дорівнює 1,2т і 78кг. Скiльки відсотків становить маса понi вiд маси вантажного коня?
8. Заєць з їжаком мають масу 3кг 600г. Яка маса їжака, якщо вiн у 8 раз легший за зайця?
9. Найменша пташка в Росiї - корольок. Маса її тiла становить 1/200 час-тину 1кг. Яка маса тiла цiєї пташки?

10. У наших рiчках живуть пятиметровi гiганти - соми, маса тiла яких

доходить до 300000г. Виразити цю масу в кiлограмах.
11. Новонароджене слоненя має масу 95кг, а маса новонародженого

ведмежати 500кг. На скiльки слоненя важче вiд ведмежати?


12. (Задача-жарт) Щоб знайти масу слона, верблюда i жирафа, осел

поставив їх усiх на ваги. Їхня загальна маса виявилася 6т 160кг. Коли

на вагах залишилися верблюд i жираф, ваги показали 11ц 51кг, коли на

вагах залишилася лише жираф, її маса була 457кг. Яка маса слона i

вербдюда?
13. а) Маса кроля 4кг 400г, а маса зайця 3кг 850г. На скiльки крiль важчий за зайця?

б) Маса вiвцi 45кг. Вона на 7кг важча, нiж коза. Знайти масу кози.

в) У дiвчинки було 16 троянд. З кiлькох троянд вона склала букет i в неї залишилося 11 троянд. Скiльки троянд у букетi?
14. Маса слона 3,24т. округли її значення до одиниць.
15. Кiлькiсть їжi, яку з'їдає слон за день, становить 0,1 його маси.

Знайти масу слона, якщо за один день вiн з'їдає в середньому 280кг їжi.


16. Колiбрi, найменша пташка на Землi, важить 1,4г, що становить

0,00002 маси найбiльшого птаха - страуса. Знайти масу страуса.
17. Голубий кит - найбільша морська тварина. Його маса 180 тон. На сушi

найбiльша тварина - слон. Його маса приблизно в 32 рази менша нiж маса

кита. Скiльки важить слон?


18. Слониха з слоненям важать 7т 200 кг? Скiльки важить слоненя, якщо

воно легше за слониху у 5 раз?III. А ЦЕ ЦIКАВО ЗНАТИ.
1. У вирiй першого дня з мiста вилетiло 399 ластівок, другого - 297.

Скiльки ластiвок вилетiло у вирiй третього дня, якщо за три днi з мiста вилетiло 984 ластiвки?


2. На початку весни у вуликах було 2000 бджiл. За лiто їх кiлькiсть збiльшилась на 2500. Скiльки бджiл у вулику у кiнцi лiта?
3. Пульс у зайця 200 ударiв за хвилину, а у слона у 10 разiв менший. Який пульс у слона?
4. Лосi становлять 30% загального числа лосiв i косуль, якi є в запо-вiднику. Скiльки косуль у заповiднику, якщо число лосiв на 144 менше вiд числа косуль?
5. Зозуля за день з'їдає в середньому до 40 гусениць, до 40 коникiв, 5 личинок хруща, до 50 личинок комах. Скiльки шкiдникiв кожного виду

з'їдає зозуля за 30 днiв?


6. Рудi мурашки одного середнього мурашника знищують за день до 4 тисяч рiзних шкiдливих комах. Скiльки шкiдливих комах знищать за 10днiв 10 мурашникiв?
7. Щоб наїстися тигровi потрiбно 30кг м’яса, а в шлунку вусатого кита

вмiщується 3т їжi. У скiльки разiв кит може з’їсти бiльше їжi, нiж тигр?


8. Довжина мал яти голубого кита, що тільки з’явилося на світ, 7м, довжина дорослого кита 33м. На скільки метрів підросте китеня?


9. Сокiл живе 170 рокiв, а дрiзд в 17 разiв менше, Скiльки рокiв живе

дрiзд?
10. Зозуля за 1 год може з'їсти 100 гусениць, Скiльки гусениць може зїсти зозуля, якщо полюватиме 16 год?
11. Тулуб японського гiганського краба досягае 60см, а є краби-малютки з розмiром тiла в 2см. У скiльки разiв тулуб краба-малютки коротший за тулуб краба-гiганта?
12. Їжачок живе 10 рокiв, а заець на 1/5 цих рокiв менше, Скiльки рокiв живе заєць?
13. Слоновi в зоопарку за день дають 90кг їжi, а верблюдов - 15кг. У скiль-ки разiв слон з'їдає в сутки їжi бiльше, нiж верблюд?
14. Кенгуру народжується довжиною 2см 5мм, а потiм вiн стає в 100

разiв бiльшим. Якої довжини стане кенгуру, коли виросте?


15. Хто живе довше? Журавель живе на 10 рокiв менше нiж сова, а сова -

на 40 рокiв довше, нiж шпак. На скiльки рокiв журавель живе довше, нiж шпак?


16. Скільки меду? Щоб зiбрати 1кг меду, бджола повинна пролетiти шлях,

що дорiвнює довжинi екватора. Скiльки меду зберуть 17 бджiл, якщо кож-на зробить над екватором 5 кругiв?


17. Скільки комах? За сутки сім’я одного мурашника ловить в середньому

15000 комах. Скільки шкідливих комах виявилися неушкодженими, якщо в лiсi було зруйновано 7 мурашників?


18. Скільки зерна? За літо тільки одна сова з'їдає 1000 полівок i мишей, кожна з них знищує за лiтнiй сезон 1 кг. зерна. Скільки зерна спасуть за літо 29 сов?
19. Слон у зоопарку, крiм iнших продуктiв, одержує щодня: сiна - 30кг, овочів - 70кг, хліба - 90кг, цукру - 1кг. Скiльки продуктiв потрiбно для слона на тиждень?
20. Рудi мурашки одного середнього мурашника знищують за добу до 4 тисяч рiзних комах. Скiльки тисяч шкiдливих комах знищать за 30 днiв руді мурашки 10 таких мурашникiв?
21. Граничний вiк горобця 14 рокiв, що становить 0,14 вiку слона.

Визначити граничний вiк слона.


22. У зграї не менш як 30 i не бiльш як 40 птахiв. Скiльки птахiв у зграї?
23. (Задача-жарт) У корлiвствi мишей було 276 мишей-мам i стiльки ж

мишей-тат. Мишей-дiток було в 5 разiв бiльше, нiж мам i тат, разом

узятих. Одного разу вони вирiшили, що всi миші носитимуть чобiтки.

Скiльки чобiток треба виготовити?
24. На птахофабриці 549000 курей, а гусей в 45 разів менше. Скiльки

всього курей i гусей на птахофабрицi?
25. На пасовищi паслись телята, гуляли каченята. Нiг у телят 392, а

лап у каченят на 94 менше, нiж нiг у телят. Скiльки телят i скiльки каченят було на пасовищi?


26. У колекцiї Петрика було стiльки жукiв, скiльки й павукiв. Усi жуки

й павуки мають 308 нiг. Скiльки жукiв i скiльки павукiв у колекцiї у

Петрика?
27. Вiсiм телят i п'ять овець з'їли за день 84,5 кг корму. Скiльки корму за день з'їли кожне теля i кожна вiвця, коли вiдомо, що кожне теля з'їло на 2,6кг бiльше, нiж вiвця?
28. У лабораторiї виконали дослiд. У примiщення, де були комарi,

впустили кажана, вага якого 3,9 г. За 15 хв вiн збiльшив свою вагу за

рахунок комарiв, яких вiн з'їв, на 10 %. Середня вага комара 0,02 г.

Скiльки комарiв за хвилину ловив кажан?IV. ЛОГIЧНI ЗАДАЧI.
1. Кролик надзвичайно поспішав. На тому березі річки Лисичка забула

валiзу. Кролик добрий весляр, i в очеретi в нього прихований човен. Але як пливти? Якщо вирушити точно поперек рiчки, його знесе течiєю i доведеться бiгти берегом. Можна скерувати човен навскоси, так, щоб пришвартуватися в точно визначеному мiсцi. Але тодi сама переправа

займе дуже багато часу. А кролик дуже поспiшав. Ширина рiчки 500м,

швидкiсть течiї-3,5км/год, швидкiсть, з якою веслує кролик-4 км/год.

Як дiяв кролик?
2. Інфузорiя парамецiя кожнi 27 годин дiлиться пополам. Якби всi

iнфузорiї, що народилися таким чином, залишалися в живих, то скiльки

треба було б часу, щоб потомство однiєї парамецiї заповнило б об'єм,

рiвний об'єму Сонця?

(Д о в i д к а: 40-е поколiння парамецiй займає об'єм 1куб.м; об'єм Сонця дорiвнює 1027 куб.м.)
3. На обох берегах рiчки росте по пальмi, одна навпроти iншої. Висота

Однієї - 30 лiктiв, другої - 20 лiктiв; вiдстань мiж їх основами - 50 лiктiв. На верхiвцi кожної пальми сидить пташка. Раптом обидвi пташки помітили рибу, що випливла на поверхню води мiж пальмами; вони

кинулись до неї разом i одночасно її досягли. На якiй вiдстанi вiд основи вищої пальми з'явилась риба?
4. Трава на всiй луцi росте однаково густо i швидко. Вiдомо, що 70 корiв з'їли б її за 24 днi, а 30 корiв - за 60 днiв. Скiльки корiв з'їли б всю траву на луцi за 96 днiв?
5. (Задача Ньютона) Три луки покритi травою однакової густоти i

швидкостi росту, мають площi: 3га, 10га, 24га відповідно. Перша прогодувала 12 бикiв на протязi 4 тижнів; друга - 21 бика на протязі 9 тижнів. Скiльки бикiв прогодує третя лука на протязi 18 тижнів?


6. Три жаби сидять на днi криницi глибиною 60 м. За день вони

пiднiмаються на 18 м кожна, а потiм опускаються на 12 м перша, друга

на 16 м, третя на 17 м i залишаються на своїх мiсцях до наступного дня. Наступного дня кожна жаба проходить таким же маршрутом. Через скiльки днiв жаби вийдуть iз криницi?
7. Якщо прийде двi кiшки, а потiм ще пiвкiшки, i ще в три рази бiльше

кiшок, нiж за перших два рази. По скiльки ложок молока припаде на одну

кiшку, якщо у блюдцi 20 ложок молока?
8. Із гнiзда вилетiли три ластiвки, коли вони будуть в однiй площинi?
9. Якщо закричить один пiвень з усiєї сили, то проснеться одна людина.

Скiльки пiвнiв повиннi закричати, щоб розбудити чотирьох людей?


10. Бiлка зiбрала 21 горiх i розклала їх на купки так, що кiлькiсть в них горiхiв виражають послiдовними числами. Вкажiть можливi варiанти

розв'язку.


11. За який час лев, вовк i собака можуть з'їсти трьох овець, якщо лев

один може з'їсти вiвцю за 1 год, вовк - за 3 год, а собака - за 6 год?


12. Скiльки кiшок? В кожному iз 4-х куткiв кiмнати сидить кiшка. Проти

кожної iз цих кiшок сидять три кiшки. Скiльки всього кiшок в цiй

кiмнатi?
13. В зоопарку в клiтках живуть бiлки, зайцi i їжаки. Бiлок в клiтцi 8. Зайцiв на два менше, нiж бiлок. А їжакiв в два рази менше, нiж бiлок. Скiль в зоопарку зайцiв i їжакiв?
14. Чотири кiшки i три кошеняти важать 15 кг. Три кiшки i три кошеняти

важать 13 кг. Скiльки важить кожна кiшка i кожне кошеня окремо?


V. РОЗВ'ЯЖЕМО РIВНЯННЯ.
1. Кiнь i мул iшли разом з важким вантажем на спинi. Кiнь жалiвся на

свiй тяжкий вантаж. "Що ти жалiєшся? - вiдповiдав йому мул. - Якщо б я

взяв у тебе один мiшок, вантаж мiй став би тяжчим вдвоє. А коли б ти

зняв один мiшок з моєї спини, то твiй вантаж бувби такий як i мiй".

Скажiть же, мудрi математики, скiльки мiшкiв вiз кiнь i скiльки вiз мул?
2. Бджоли кiлькiстю, що дорiвнює квадратному кореню з половини рою,

сiли на кущ жасмiну, залишивши позаду себе 8/9 роя. i тiльки одна

бджiлка iз цоьго ж роя лiтає бiля лотоса, спостерiгаючи за подругою,

яка попала в западню солодко пахнучої квiтки. Скiльки всього було

бджiл в роєвi?
3. Кiлькiсть "пiдтримуючого" корму (тобто, найменша його кiлькiсть,

яка необхiдна для витрат органiзму на тепловiддачу, роботу внутрiшнiх

органiв, вiдновлення клiтин...) пропорцiйна зовнiшнiй поверхнi тiла

тварини. Знаючи це, визначити калорiйнiсть пiдтримуючого корму для

вола, масою 420кг, якщо при тих же умовах вiл масою 630кг потребує

13500 калорiй.


4. На фермi вирощують кроликiв i фазанiв. Зараз їх стiльки, що у всiх

разом 740 голiв i 1980 нiг? Скiльки кроликiв i фазанiв на фермi?


5. Розв'яжiть рiвняння, i ви дiзнаєтесь, яку масу має найбiльша

черепаха: 8x-3683=1117.

VI. ЗАДАЧI-ВIРШI.1. На две партии разбившись,

Забавлялись обезьяны.

Часть восьмая их в квадрате

В роще весело резвилась;
Криком радостным двенадцать

Воздух свежий оглашали.

Вместе сколько, ты мне скажешь,

Обезьян там было в роще?

2. Начнем с хвоста.

По тропинке вдоль кустов

Шло одиннадцать хвостов,

Сосчитать я также смог,

Что шагало тридцать ног.

Это вместе шли куда-то

Петухи и поросята.

А теперь вопрос таков: ссСколько было петухов? ….И узнать я был бы рад,

Сколько было поросят?
3. По тропинке.

К водопою бегут жеребята.

Вместе с ними несутся ребята.

И веселый кудлатый щенок.

Мне видны из травы

Двадцать две головы

И семь дюжин мелькающих ног.

Сосчитай-ка сам поскорей,

Сколько будет хвостов и ушей.
4. Стадо.

Индюшат (их двести сорок)

Водит Катюша на пригорок.

Машет прутиком Илья -

Восемь уток, один я -

Куда утки, туда я.

Раскричались курицы.

Триста восемьдесят пар

Вдруг как развоюются!

А на речке уток двести

Как закрякают все вместе.
5. На солнышке три свинки

Лежали, грели спинки.

А с ними пять ягнят

Копытцами стучат.

Играют, отдыхают

И не подозревают,

Что ребятишки в классе

Их ножки сосчитают.

Сколько же ножек?
VII. РIЗНI ЗАДАЧI.
1. Серед тварин найдовше живе черепаха. За даною програмою обчислiть тривалiсть життя черепахи.
" КОД "

1-додавання 7-6,56 13-

8.-0,736 14-

2-вiднiмання 9-4,8 15-

3-множення 10-2,464 16-

4-дiлення 11-172,8984 17-

5-зупинка 12-4,36

------------------------------------------

номер команди шифр команди

------------------------------------------

1 1-8-10-13

2 4-9-13-14

3 3-7-12-15

4 2-15-14-16

5 1-11-16-17

6 5-00-00-00

2. На Земнiй кулi є птахи - безпомилковi метеорологи. Вони прогнозують

погоду на лiто. Цi птахи будують гнiзда iз пiску у виглядi зрiзаного

конуса, в основi якого вiдкладають яйця. Висота гнiзда залежить вiд

того, яким буде лiто: сухим чи дощовим, Якщо лiто – дощове, - гнiздо високе, якщо сухе - гнiздо низьке. Розшифруйте назву птаха. Для цього розв`яжiть послiдовно приклади:
1) 450:18 2) 315:15 3) 420:28 4) 360:8

5) 2100:15 6) 600:25 7) 425:25 8) 490:14


КОД 15-а; 17-г; 21-л; 24-н; 25-ф; 35-о; 45-м; 140-i.
3. Пастух заповiв трьом своїм синам - Альфреду, Джону i Чарльзу -

роздiлити стадо овець так: Альфред отримає на 20% бiльше Джона i на

25% бiльше Чарльза. Частина Джона - 3600 овець. Як роздiлити овець?

4. Довжина кита - 30м, акули - 12м, крокодила - 9м, анаконди - 9м. Порівняти довжини даних тварин. Побудувати лiнiйну дiаграму.


5. Побудувати стовпчасту дiаграму для порiвняння маси вимерлих

плазунiв. Трицератопс важив 10т, тиранозавр - 8т, брахіозавр - 50т,

апатозавр - 30т, слинозавр - 6т.
6. Побудувати лiнiйну дiаграму середньої тривалостi життя таких

тварин: шимпанзе живе 58 рокiв, кiнь-20 рокiв, верблюд-25рокiв,

крокодил - 40 рокiв. iндiйський слон - 60 рокiв. Хто з них живе найдовше?
7. У зоопарку в однiй клiтцi 6 мавп, у другiй 8 i в третiй y мавп. На обiд кожнiй мавпi дали по 3 банани. Скiльки бананiв одержали мавпи?

Скласти вираз i обчислити його значення, якщо y = 5; 7; 10.


8. На колгоспнiй пасiцi n вуликiв. Передбачалося з кожного вулика

одержати за лiто 25 кг меду. Скiльки меду планував одержати колгосп?

Склади вираз i обчисли якщо п = 164; 500.
9. Бiлий ведмiдь важить 700 кг. а маса бурого ведмедя становить 45%

маси бiлого ведмедя. Обчислити масу бурого ведмедя. Вiдповiдь

округлити до сотих.


ВIДПОВIДI ДО ЗАДАЧ:
I. Як ми рухаємося.
1. Дельфiн; 10. 7м;

3. 70км/год; 11. 45км;

4. 20км/год; 12. 300 помахiв;

5. 50км/год; 13. 10 днiв;

6. 69,5км; 14. 33см/хв;

7. 3м 75см 15. 50м/хв;

9. Наздожене; 16. 15хв.
II. Скiльки ми важимо.
1. 7ц, 11ц, 80кг; 10. 300кг;

2. 5кг; 11. 405кг;

3. 600кг; 12. Маса слона-5т 9кг, верблюда-694кг;

4. 30кг; 13. а) 550г, б) 38кг, в) 5кг;

5. 1200кг; 14. 3т;

6. 6т, 13т; 15. 2т 800кг;

7. 6,5%; 16. 70кг;

8. 400г; 18. 1т 200кг.

9. 500г;
III. А це цiкаво знати.
1. 228; 14. 2м 50см;

2. 4500; 15. на 30 рокiв;

3. 20; 16. 17*5*l екв;

4. 252; 17. 105000;

5. 1200, 1200, 150, 1500; 18. 58000кг.

6. 400000; 19. 210, 490, 640, 7;

7. У 10 разiв; 20. 1200000;

8. 26м; 21. 100;

9. 10 рокiв; 22. вiд 30 до 40;

10. 1600; 23. 13208

11. 30 раз; 24. 98, 149;

12. 8 рокiв; 25. 98 тел, 149 кач;

13. У 6 раз; 26. 40,96кг, 43,55кг.
IV. Логiчнi задачi.
2. Потрiбно визначити 3. 20 лiктiв;

скiльки разiв необхiдно 5. 36 бикiв;

подвоювати 1куб.м, щоб 6. 8 днiв, 22 днi, 43 днi;

одержати об'єм 1027 куб.м 7. по 2 ложки;

8. Завжди;

1027=(103)9"(210)9=290. 9. Один;

Отже, 40-е поколiння 10. 6, 7, 8;

повинно витримати ще 90 12. 4.

перетворень, щоб вирости-

ти до об'єму Сонця


V. Розв'яжемо рiвняння.
1. 5, 7;

2. 72 бдж;

4. 250 кролiв, 490 фазанiв.
VI. Задачi-вiршi.
1. 48 або 16; 4. 1168;

2. 4 порсят, 7 пiвнiв; 5. 32.

3. 44 вуха;
VII. Рiзнi задачi.
4. Альфреду- 4320, Джону- 3600, Чарльзу- 4500.

ВИКОРИСТАНА ЛIТЕРАТУРА:

1. Конфорович А.Г. "Добрий день Архiмеде!", К., Молодь, 1988р.


2. Перельман Я.И. "Живая математика", М., Наука, 1978г.
3. Волина В.В. "Мир математики".
4. Перельман Я.И. "Занимательная алгебра", М., Наука, 1970г.
5. Нагибны Ф.Ф. "Математическая шкатулка", М., Просвещение, 1964г.
6. Богданович М. "Математичнi джерельця", К., Веселка, 1988р.
7. Минскин Е.М. "От игры к знаниям", М., Просвещение, 1987г.
8. Балашов М.М. "О природе", М., Просвещение, 1991г.
9. Кордельский Б.А., Ахадов А.А. "Удивительный мир чисел",М., П,1986г.
10. Шевчук В.С. математика 5(I), Винныця "Континент-прим", 1999г.
11. Нурк Е.П., Тельма А.Е., "Математика 6", К., Радянська школа, 1990р.
12. Макаричев Ю.М., та iнш., "Алгебра 8", К., Радянська школа, 1986р.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет