Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасыжүктеу 216.87 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі216.87 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Сәулет-құрылыс

факультеті деканы
__________ Б.Ө. Нұхаева

___________________2014 ж

КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА

Силлабус
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Силлабус

Мамандық: 5B012000 – Кәсіптік оқыту

Оқу түрі: сырттай
Курс: 1

Семестр: 1

Кредит саны: 3

Сағат саны: 135

Дәрістер 5

Зертханалық сабақтар:10

СОӨЖ: 15

СӨЖ: 105


Емтихан: 1 семестр

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Силлабус 5B012000 – Кәсіптік оқыту мамандығындағы студенттерге арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Жалпыинженерлік пәндер» кафедрасында дайындалды.

«Жалпыинженерлік пәндер» кафедрасы отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі Г.Е. Муслиманова
№____ хаттама ____________________ж.

СҚ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды


Төрайымы С.С. Лутай
№____ хаттама ______________________ж.

Құрастырған Д.Т. Курманова

З.А. Есполова

Норма бақылаушы Т.В. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Жалпыинженерлік пәндер» кафедрасы, Машинажасау және көлік факультеті (Г1-424 дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушы: доцент, ғ.ф.-м.к. Курманова Д.Т.

оқытушы Есполова З.А.

Жұмыс телефоны: 540707

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.
1 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Оқылатын пәнге сипаттама

Қазіргі кезде өнеркәсіптік кәсіпорын немесе конструкторлық бюроларды компьютерсіз, конструкторлық құжаттарды жасауға және түрлі бұйымдарды жобалауға қажетті арнайы бағдарламаларсыз көзге елестету мүмкін емес. Осы салаларда есептеу техникасын қолдану өзінің жоғары тиімділігін көрсетті.

Машинамен жобалауға көшу конструкторлық және технологиялық құжаттарды жасау мерзімдерін қысқартады, сол арқылы жаңа бұйым өндіруді бастауды жылдамдатады.

Дәл осындай жағдай білім беруде де байқалады. Қазір студенттерді оқытуда жоғары және арнайы оқу орындары компьютерлік техниканы қолдануға үлкен мән беруде. AutoCAD 2013 бағдарламасын жобалауда қолдану тәсілдерін көрсету мақсатында - істің тәжірибелік жағына үлкен мән бере отырып, мысалдар келтіре отырып, типтік сызбаларды, тетікбөлшектердің сызбаларын орындауды көрсету мақсат етілді.
  1. Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері

«Компьютерлік графика» курсының негізгі мақсаттары: • негізгі геометриялық заңдылықтар бойынша оқыту, проекция жазықтарына бөлшектердің модельдердін сызуларын КҚБЖ стандарттарымен орындау және бейнелерді оқуды үйрету, кеңістіктегі пішіндерді талдау және сараптау, графикалық модельдерді бейнелеу тәсілдерін оқыту, қолданылатын әдебиеттермен, стандарттармен және анықтамалармен таныстыру және олармен казіргі кездегі машинамен орындау тәсілдерімен жұмыс істеуді үйрету. Теориялық білімдерді белсенді практикаға пайдалануды дағдыландыру.

 • «Компьютерлік графика» бағдарламалардың аспапты және бағдарламалы жабдықтарымен және графикалы диалогпен AutoCAD жүйесінің редакторлары арқылы жұмыс істеу. Студенттерді дұрыс сызуды және сызуларды инженерлік графика тілінде дұрыс оқытуды үйрету.

Пəннің негізгі міндеттері:

 • конструкторларды, инженерлерді заман талабына сай оқыту əдістемелерін талап етуші құрастырудың жаңа технологияларына көшуде құрастырудың жаңа құралы ретінде компьютерлік графика басты орынды алады;

 • өндірістік жəне жобалық – құрастыру қызметінде қажетті кеңістіктік көзқарасты дамыту;1.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білім алушылар білуге тиіс:

 • Графиктік жүйе режимінде сызба-конструкторлық құжаттар жасау тәсілдерін білуі тиіс.

Дағдылары:

- екіөлшемді кескіндер және суреттер жасау бойынша жұмыстар орындау,

- сызбаның қатты көшірмелерін алу,

- алынған кескіндерді редакциялау,

- көлемдік пішіндер жасап, оларды өңдеу.

Құзыреттері:


 • кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, зертханалық және эксперименттік зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті;

 • компьютерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті;

 • өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.  1. Пререквизиттар

«Компьютерлік графика» курсын оқу: инженерлік графика және информатика сабақтарын білу қажет.  1. Постреквизиттар

«Компьютерлік графика» пәнінен алған білімдері курстық және дипломдық жобалар жасауға қолданылады.


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек сыйымдылығы сағ

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Сызуды автоматтандыру жұмыстарымен таныстыру. АВТОКАД – 2013 жүйесі туралы жалпы түсінік. АВТОКАД -тың жұмыстарын басқарудың негізгі бұйрықтары. Геометриялық калькулятор.

1[1,4]

АВТОКАД жүйесінің интерфейсімен танысу. Экранды басқару бұйрықтары.. Суреттерді салу немесе ашу. Сурет шекаралары. Жұмысты сақтау. АВТОКАД-тан шығу

[1,4]


Координаталар байламы. Фаскаларды салу. Қосымша сызықтарымен жұмыс істеу


[1,5]

1

2

3

Штрихтау. Өлшемдерді қою. Объектілерді тандау. Объектілерді тандау және жою.

1[2,6]


Сызуларды қарапайым бұйрықтарымен өзгерту. Симметрия бұйрығы. Қию және біркелкі кельтіру бұйрықтары.

[2,5]

Объектілерді бұру. Деформация бұйрығы.

[1,2]

Күрделі өзгертудің бұйрықтары. Көшіру. Масшабтау. Бұру деформациясы. Эквидистанта. Белгіленген аймақтарды тазарту.

1[1,3]

Қисық сызықтарды бөліктерге бөлу. Сыртқы қонтурды жинау.

[1,4]

АВТОКАД жүйесінің құрастыру. Жаңа құжатардың мәліметтерін өзгерту

[2,3]

Көріністерді құрастыру. Көріністерді өзгерту. Құжаттардың көріністері. Көріністерді қозғау.

1[1,2]

Кестерлерді құрастыру. Кестерлермен жұмыс істеу.

[5,6]

Кестелердің бөліктерін қосу, бөлу, өзгерту. Кестелерді сақтау.

[4,5,8]

Конструкторлық және қосымша библиотекамен жұмыс істеу.

1[2,6,9]

Параметрлер жолы

[1,2,5]

Параметрлерді енгізудің аралас тәсілі

[2,10]

Зертханалық (тәжірибелік) сабақтар

Сызуды автоматтандыру жұмыстарымен таныстыру. АВТОКАД – 2013 жүйесі туралы жалпы түсінік. АВТОКАД -тың жұмыстарын басқарудың негізгі бұйрықтары. Геометриялық калькулятор.

2[1,4]

АВТОКАД жүйесінің интерфейсімен танысу. Экранды басқару бұйрықтары.. Суреттерді салу немесе ашу. Сурет шекаралары. Жұмысты сақтау. АВТОКАД-тан шығу

[1,4]


Координаталар байламы. Фаскаларды салу. Қосымша сызықтарымен жұмыс істеу

[1,5]

Штрихтау. Өлшемдерді қою. Объектілерді тандау. Объектілерді тандау және жою.

2


[2,6]

Сызуларды қарапайым бұйрықтарымен өзгерту. Симметрия бұйрығы. Қию және біркелкі келтіру бұйрықтары.

[2,5]

Объектілерді бұру. Деформация бұйрығы.

2[1,2]

Күрделі өзгертудің бұйрықтары. Көшіру. Масшабтау. Бұру деформациясы. Эквидистанта. Белгіленген аймақтарды тазарту.

[1,3]

Қисық сызықтарды бөліктерге бөлу. Сыртқы қонтурды жинау.

[1,4]1

2

3

АВТОКАД жүйесінің құрастыру. Жаңа құжатардың мәліметтерін өзгерту

2[2,3]

Көріністерді құрастыру. Көріністерді өзгерту. Құжаттардын көріністері. Көріністерді қозғау.

[1,2]

Кестерлерді құрастыру. Кестерлермен жұмыс істеу.

[5,6]

Кестелердің бөліктерін қосу, бөлу, өзгерту. Кестелерді сақтау.

2


[4,5,8]

Конструкторлық библиотекамен жұмыс істеу.

[2,6,9]

Параметрлер жолы

[1,2,5]

Параметрлерді енгізудің аралас тәсілі

[2,10]

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1Примитивтер

2

[1,4]

Тақырып 2Үш көрініс

1

[1,4]

Тақырып 3Тілік

1

[1,5]

Тақырып 4Изометрия

2

[2,6]

Тақырып 5Редакциялау

2

[2,5]

Тақырып 6Штрихтау

1

[1,2]

Тақырып 7Бақылау жұмыс

1

[2,3]

Тақырып 8Модель

2

[1,4]

Тақырып 9Білік

1

[2,3]

Тақырып 10Құрастыру

2

[1,2]


2.2 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)

Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

AutoCAD-тың жұмыстарын басқарудың негізгі бұйрықтары.

Қаріппен таныстыру және жазу

1,5

1 апта

сынақ

2 апта

Примитивтермен танысу


Примитивтер түсініктерін қалыптас тыру

3

6

72 апта

Есеп шығару

3 апта

1

2

3

4

5

6

Экранды басқару бұйрықтары.

Экранда орналасқан командалармен таныстыру

1

2,3
73,4 апта

Сынақ

4 апта

Примитивтер қасиеті. Бірінші тәжірибелік жұмысты орындау.

Командалармен көмегімен көпжақты салуды үйрету

4

2

35,6 апта

Сынақ

6 апта

AutoCAD-тың примитивтері және оларды жасайтын бұйрықтар

Примитивтерді қолдануды үйрету

1,5

7
8


7,8 апта

сынақ

8 апта

Суреттер мен сызуларды көркемдеуге арналған бұйрықтар.

Суреттер мен сызуларды көркемдеуді үйрету

5,7

8
9


9,10 апта

коллоквиум

10 апта

Штрихтау. Өлшемдер қою. Сызуды өңдеу.

Өлшемдерді қоюды дағдыландыру

5

11,12 апта

сынақ

12 апта

Ғимаратты жобалау және фасад пен тілігін сызу

Құрылыс сызбаларымен таныстыру

7

13 апта

сынақ

13 апта

Блоктар мен атрибуттарды жасайтын бұйрықтар.Атрибуттарды өңдейтін бұйрықтар

Блоктар, атрибуттармен таныстыру

5

7

914 апта

сынақ

14 апта

Үш өлшемді модельдеу. Қатты денелер және оларды өңдеу бұйрықтары

Кеңістік модельдерімен таныстыру

5

7
8,915 апта

сынақ

15 апта2.3 Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*


Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі
**Ауызша сұрау
*

*

*

*
*

**

Сызуларды қабылдау**
Тестілеу

*

*
Ағымдағы тестілеу


**

Барлығы

*

**

**

**

**

**
**

**

**

**

**

**

**

***

*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мерзімі берілетін пәннің ерекшелігіне байланысты дайындалады


 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
  1. Негізгі әдебиеттер
 1. Сызба геометрия және инженерлік графика. Ы.Нәби. – Алматы «Мектеп» баспасы, 2005.-264, суретті

 2. Сызба геометрия. К.Қонақбаев. Астана, «Фолиант» баспасы, 2011.-176 бет


3.2 Қосымша әдебиеттер


 1. AutoCAD 2000/Э.Т.Романычева, Т.М.Сидорова, С.Ю.Сидоров. – М.:ДКМ, Радио и связь, 2000

 2. В.П. Большаков. Инженерная и компьютерная графика. Практикум- СПб.: БХВ-Петербург, 2004.-592 с.: ил.

 3. Б.Н. Богатырь Б.Н., Кузубов Б.Н. Системная интеграция информационных технологий в научно-образовательной сети / Проблемы информатизации высшей школы. – 1995. – Бюл.

 4. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение.- М.: Высш. Шк., 1988

 5. Е.А. Василенко., Жукова Е.Т. Карточки-задания по черчению.- М.: Просвещение, 1988

 6. Машиностроительное черчение с элементами конструирования / Под ред. И.А. Ройтмана. – Минск: Вышэйш. Шк., 1977

 7. Справочное руководство по черчению / В.Н. Богданов, А.П. Малежик, А.П. Верхола и др. – М.: Машиностроение, 1989

 8. Б. Хокс Автоматизированное проектирование и производство. – М.: Мир, 1991

 9. Курманова Д.Т., Есполова З.А. Компьютерлік графика. ШКМТУ, 2010

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының қоятын талаптары
Оқытушы талаптары:

 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса, қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рор = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Сызулар

тестілеу

баяндама

Эссе

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

5

5

10

55

15

-

-

10

100

Рейтинг 2

5

5

10

55

15

-

-

10

100

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:


, (1)

мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.

Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:
Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет