Студенттерге арналған пәннің бағдарламасыДата30.06.2016
өлшемі258.5 Kb.
Ф СО ПГУ 7.18.1/02

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
География кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жалпы жертану

Павлодар

Ф СО ПГУ 7.18.1/14


БЕКІТЕМІН

Биология-химия

факультетінің деканы

__________ Қ.У.Базарбеков

«___»_____________2006 ж.

Құрастырушы: доцент, г.ғ.к. Қ.Т. Сапаров_______________

оқытушы Б.А. Ахметова _______________
География кафедрасы
ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жалпы жертану
050609 – География мамандығының студенттері үшін

«____» ___________2006ж. кафедра мәжілісінде ұсынылды

Хаттама №_______
Кафедра меңгерушісі____________________ Қ.Т. Сапаров


Биология-химия факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды


«___» ________2006 ж. Хаттама № _______
ӘК төрайымы _______________ К.Х.Жапаргазинова

Оқытушы жөнінде ақпарат:

Биология-химия факультеті

География кафедрасы

Оқытушы Ахметова Бибігүл Асқарқызы

Тел. (8-3182) 45 09 61 (ішкі 277)

Қабылдау уақыты: бейсенбі – 1000-ден 1200-ге дейін, ауд. № 313аПән жөнінде ақпарат:

пән 15 аптадан тұратын 1-ші семестрде оқытылады. Пәннің жалпы көлемі 150 сағат, олардың ішінен 60 сағаты аудиториялық сабақтарға және 15 сағаты пәнді оқу бойынша оқытушымен бірге студенттердің өздік жұмысы (ОСӨЖ) мен 75 сағаты студенттің өздік жұмысына жұмсалады. Сабақтың түріне қарай аудиториялық уақыттың бөлінуі күнтізбелік жоспарда келтірілген.

Пререквизиттер: География, Биология, Астрономия, Физика, Химия, Математика
Пәнді оқытудың мақсаты - Жердің географиялық қабығы туралы физикалық-географиялық жүйесін ашып, табиғатқа біртұтас жүйе ретінде, яғни табиғаттағы бір-бірімен байланыста өзара әрекет ететін үрдістер мен құбылыстар кешені ретінде, планета табиғатын біртұтас жүйе ретінде, оның құрылысының негізгі заңдылыктары және дамуы туралы түсінік қалыптастыру.
Пәнді оқытудың міндеттері:

 • студентерге географиялық қабықтың планетарлық табиғи кешен екендігін түсіндіру;

 • географиялық қабықтың құрылымы мен дамуын заңдылықтарымен таныстыру;

 • географиялық қабық кешендерін, олардың өзара байланыста болатынын анықтау;

 • географиялық қабықтың территориялық дифференциясымен таныстыру.

Студент білу керек:

 • географиялық қабықшаның құрылысын;

 • географиялық қабықшаның даму кезеңдерін;

 • географиялық қабықтардың бір-бірімен байланыстарын;

 • мұхиттардың шығанақтарын, бұғаздарын, теңіздерін, аралдарын білу;

 • құрлықтардың түбектерін, жер бедерлерінің ерекшеліктерін.Студент істей білу керек:

 • кескін карталармен жұмыс істеуге үйрену;

 • берілген сызық бойынша профиль жасау;

 • жергілікті, белдеулік, декреттік уақыттарды есептеу;

 • себеп-салдар байланыстарды анықтауын меңгеру;

 • физикалық карталарды жасауға үйрену;

 • атмосфераның қысымының, температурасының таралу заңдылықтарын түсіну;

 • табиғаттағы су айналымын түсіну;

 • табиғаттағы заттар айналымын білу.


Әдебиет
Негізгі әдебиет:

 1. Галант Т. Г., Гурвич Е. М. Практические занятия по землеведению и краеведению.- М.: Просвещение, 1988.

 2. Достайұлы Ж. Жалпы гидрология. – Алматы: Білім, 1996.

 3. Мильков Ф. Н. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1990.

 4. Мұқашева Ж.Н. Жалпы жертану. – Алматы: Қазақ университеті,2002.

 5. Неклюкова Н. П. Общее землеведение. М.: Высшая школа, 1976.

 6. Неклюкова Н. П. Задания для лабораторных занятий по общему землеведению. М.: Высшая школа, 1976.

 7. Шубаев Л. П. Общее землеведение. - М.: Высшая школа, 1977.

 8. Савцова Т.М. Общее землеведение. – М., 2004


Қосымша әдебиет:

 1. Будыко М.И. Изменение климата. – Л.,1974.

 2. Кон С. С. Океан и атмосфера. – Н.,1986.

 3. Котляков В. М. Круговорот вещества в природе и его изменение хозяйственной деятельностью человека. – М.: МГУ, 1980.

 4. Леонтьев О.К., Рычаков Г. И. Общая геоморфология. М.,1982.

 5. Құрманов Қ. Физикалық география терминдері мен ұғымдарының орыс-қазақша анықтамалық сөздігі. – Алматы: Рауан,1993.

Ф СО ПГУ 7.18.1/13
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ


р/с
Тақырыптың атауы


Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

Зерт.

ОСӨЖ

СӨЖ
1

2

3

4

5

6

7
1

Жалпы жертану пәнінің максаты мен міндеттері. Жердің географиялық қабығының күрделі табиғи орта екендігі туралы жалпы түсінік.

1

1

2

-

-
2

Жер және әлем кеңістігі. Күн жүйесі.

1

1

2

-

6
3

Жердің жылдық және өз осінен айналуы. Жердің магниттік өрісі.

1

1

2

-

6
4

Географиялық қабықшаның даму кезеңдері.

1

1

2

-

6
5

Жер қыртысы мен Жердің ірі морфоструктуралық бірліктері. Құрылықтардың негізгі морфоструктуралық бірліктері.

1

1

2

6

6
6

Жер бетінің экзогендік және эндогендік процестерден өзгеруі.

1

1

2

3

-
7

Атмосфера және оның шекарасы, құрамы, құрылысы, басқа қабықтармен өзара әрекеті.

1

1

2

3

6
8

Жер бетінің радиациялық байланысы. Атмосфераның жылу режимі.

1

1

2

2

6
9

Атмосфераның қалыптасу орталықтары, ауа массалары мен фронтар.

1

1

2

1

6
10

Жылу мен ылғалдың қарым-қатынасы. Бұлттылық, оның жіктелуі.

1

1

2

-

6
11

Жер шарының климаты.

1

1

2

-

6
12

Гидросфера туралы жалпы мәліметтер. Дүниежүзілік мұхит және оның бөліктері.

1

1

2

-

6
13

Мұхит суының физикалық және химиялық қасиеттері және жылу режимі.

1

1

2

-

5
14

Мұхит суының динамикалық ерекшелігі. Жер бетінің су жамылғысы.

1

1

2

-

5
15

Биосфера туралы ілім негіздері. Ноосфера.

1

1

2

-

5
БАРЛЫҒЫ:

15

15

30

15

75
Пән бойынша барлығы

150 сағат


Пәннің күнтізбелік жоспары


АптаДәріс сабақтары

Тәжірибелік сабақтар

Зертханалық сабақтар

СабақСағат

Тақырып

СабақСағат

Тақырып

СабақСағат

Тақырып

1

1

1

1

1

1

1

1,2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

3,4

2

2

3

3

1

3

3

1

3

5,6

2

3

4

4

1

4

4

1

4

7,8

2

4

5

5

1

5

5

1

5

9,10

2

5

6

6

1

6

6

1

6

11,12

2

6

7

7

1

7

7

1

7

13,14

2

7

8

8

1

8

8

1

8

15,16

2

8

9

9

1

9

9

1

9

17,18

2

9

10

10

1

10

10

1

10

19,20

2

10

11

11

1

11

11

1

11

21,22

2

11

12

12

1

12

12

1

12

23,24

2

12

13

13

1

13

13

1

13

25,26

2

13

14

14

1

14

14

1

14

27,28

2

14

15

15

1

15

15

1

15

29,30

2

15

Барлығы

15

15

30ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

р/с

Тақырыптың атауы

Мазмұны

Орындау мерзімі (апта бойынша)

Аббревиатура

1

2

3

5

6

1

Жалпы жертану пәнінің максаты мен міндеттері. Жердің географиялық қабығының күрделі табиғи орта екендігі туралы жалпы түсінік.

География пәнінің даму тарихы. Ежелгі замандағы географиялық білімдердің жинақталуы. Орта ғасырлардағы географияның даму деңгейі. Ұлы географиялық ашылымдар кезеңі. Жаңа замандағы география ғылымы. Қазіргі кездегі география ғылымының жетістіктері мен негізгі мәселелері. Географиялық зерттеулер әдістерінің жаңа түрлері.

1

Т1

2

Жер және әлем кеңістігі. Күн жүйесі.

Жердің ішкі құрылысы.

Кеплердің заңдары.

Жер мен Күннің қатынастары.

Жер және Ай жүйесі.2

Т2

3

Жердің жылдық және өз осінен айналуы. Жердің магниттік өрісі.

Жердің орбиталық және өз білігінен айналудың нәтижесіндегі салдарды айқындап түсіндіру. Жердің геофизикалық (гравитациялық, магниттік) өрістеріне сипаттама беру

3

Т3

4

Географиялық қабықшаның даму кезеңдері.

Географиялық қабықшаның даму кезеңдерін сипаттап, географиялық қабықшаның заңдылықтарын айқындау

4

Т4

5

Жер қыртысы мен Жердің ірі морфоструктуралық бірліктері. Құрылықтардың негізгі морфоструктура-лық бірліктері.

Жазықтар және оның түрлері.

Үстірттер мен таулар.Мұхиттық жер қыртысындағы морфоструктуралар.

5

Т5

6

Жер бетінің экзогендік және эндогендік процестерден өзгеруі.

Экзогенді және эндогенді геологиялық үрдістердің заңдылықтарын анықтау және олардың әсерінен пайда болатын жер бедерінің пішіндеріне сипаттама беру

6

Т6

7

Атмосфера және оның шекарасы, құрамы, құрылысы, басқа қабықтармен өзара әрекеті.

Атмосфераның құрылысын сипаттау, құрамына кіретін заттардың мөлшерін диаграмма түрінде көрсету. Атмосфераның маңыздылығын (қызметтерін) көрсету.

7

Т7

8

Жер бетінің радиациялық байланысы. Атмосфераның жылу режимі.

Жер бетінде күн радиациясының таралу заңдылықтарын анықтау, олардың себептерін түсіндіру

8

Т8

9

Атмосфераның қалыптасу орталықтары, ауа массалары мен фронтар.

Желдердің түрлеріне сипаттама беру. Атмосфераның жалпы циркуляциясының желдері. Циклондар мен антициклондар. Жергілікті желдер (жағажел, бора, фен, таулы-аңғарлы желдер т.б.)

9

Т9

10

Жылу мен ылғалдың қарым-қатынасы. Бұлттылық, оның жіктелуі.

Бұлттардың пайда болу барысын түсіндіру. Бұлттардың түрлеріне сипаттама беру. Бұлттардың түрлері мен жауын-шашын арасындағы тәуелділікті түсіндіру.

10

Т10

11

Жер шарының климаты.

Климаттардың жіктелуі. Климаттың типтерін бөлу ұстанымдары. Алисов бойынша бөлінген климаттық белдеулерге сипаттама беру.

11

Т11

12

Гидросфера туралы жалпы мәліметтер. Дүниежүзілік мұхит және оның бөліктері.

Гидросфераның құрылымы. Гидросфераны зерттейтін ғылым салалары. Дүниежүзілік мұхиттың бөліктері мен оның тік құрылысы.

12

Т12

13

Мұхит суының физикалық және химиялық қасиеттері және жылу режимі.

Табиғи сулардың қасиеттері мен ерекшеліктері. Жер шарындағы су ресурстарының таралуы. Гидросфераның басқа қабаттарға әсер етуі.

13

Т13

14

Мұхит суының динамикалық ерекшелігі. Жер беті су жамылғысы.

Жер бетінің су жамылғысы.

Өзендер мен көлдер.

Батпақтар, бөгендер және мұздықтар.


14

Т14

15

Биосфера туралы ілім негіздері. Ноосфера.

В.И. Вернадскийдің биосфера туралы ілімі. Биосфераның құрылымы. Тірі затының ұйымдастырылу деңгейлері. Ерекше ноосфера қабатының пайда болуы.

15

Т15
ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

р/с

Тақырыптың атауы

Мазмұны

Орындау мерзімі (апта бойынша)

Аббревиатура

1

2

3

5

6

1

Жалпы жертану пәнінің максаты мен міндеттері. Жердің географиялық қабығының күрделі табиғи орта екендігі туралы жалпы түсінік.

Жалпы жертанудың даму тарихы. Географиялық қабықшаның біртұтастығы. Алғаш жер шарын айналып өткен саяхат.

1

З1

2

Жер және әлем кеңістігі. Күн жүйесі.

Жер ауданын, көлемін формула арқылы есептеу, жер радиустарының мағыналарын анықтау, көкжиектің алыстығын есептеп, қорытынды жасау.

2

З2

3

Жердің жылдық және өз осінен айналуы. Жердің магниттік өрісі.

Жердің теңесу күндеріндегі орбитадағы орналасу схемасын салып, талдау жасау.

Уақыттарды есептеу. Жыл мезгілдерінің өзгеруі.3

З3

4

Географиялық қабықшаның даму кезеңдері.

Географиялық қабықшаның даму кезеңдеріндегі жағдайларды көрсететін кесте құрастыру

4

З4

5

Жер қыртысы мен Жердің ірі морфоструктуралық бірліктері. Құрылықтардың негізгі морфоструктуралық бірліктері.

Жер қыртысы. Берілген бағыт бойынша қима жасау. Геохронологиялық кестені жаттау.

5

З5

6

Жер бетінің экзогендік және эндогендік процестерден өзгеруі.

Кескін картаға магматизм, оның ішінде вулканизм, айырылымдық және қатпарлы дислокациялардың таралу аймақтары мен эолдық, флювийлік, гляциалды, беткейлі, карсты үрдістердің таралу аймақтарын салу

6

36

7

Атмосфера және оның шекарасы, құрамы, құрылысы, басқа қабықтармен өзара әрекеті.

Жер бетіндегі күн радиациясының таралу картасын оқып білу және оған талдау жасау, сіңген радиацияны есептеу, күн радиациясының қарқындылығын өрнек арқылы есептеу

7

З7

8

Жер бетінің радиациялық байланысы. Атмосфераның жылу режимі.

Кескін картаға жарықтану белдеулерін салып, әр бір географиялық ендікте күн радиациясының түсу мөлшерін белгілеу

8

З8

9

Атмосфераның қалыптасу орталықтары, ауа массалары мен фронтар.

Атмосфераның қысымының картасымен жұмыс істеу, таралу заңдылығын байқау, баралық деңгейді анықтау.

9

39

10

Жылу мен ылғалдың қарым-қатынасы. Бұлттылық, оның жіктелуі.

Жер бетіндегі қысқы және жазғы температураларының карталарын, жауын-шашын картасына талдау жасау, заңдылықтарын анықтау, сулылық коэффицентін табу, бұлттардың кестесін салу.

10

310

11

Жер шарының климаты.

Климат түзуші факторларының өзара қатынасын көрсететін сызба құрастыру, Алисовтың жіктеуі бойынша климаттық белдеулерді кескін картаға салу

11

311

12

Гидросфера туралы жалпы мәліметтер. Дүниежүзілік мұхит және оның бөліктері.

Табиғаттағы су айналымы. Мұхит суының тұздылығын есептеу. Температуралардың тереңдікке байланысты мөлшерлерін аныктау.

12

312

13

Мұхит суының физикалық және химиялық қасиеттері және жылу режимі.

«Табиғи сулардың физикалық және химиялық қасиеттері» атты кесте толтыру

13

313

14

Мұхит суының динамикалық ерекшелігі. Жер беті су жамылғысы.

Мұхиттағы суық, жылы және нейтралды ағыстарды салып, олардың пайда болу себебін түсіндіру

14

314

15

Биосфера туралы ілім негіздері. Ноосфера.

Оттегінің, азоттың, күкірттің, фосфордың, қышқылдың айналымы, биогеохимиялық айналым.

15

315ОСӨЖ МАЗМҰНЫ МЕН ОРЫНДАУ КЕСТЕСІТақырыптың атауы

Мазмұны

Бақылау түрі мен формасы

Орындау мерзімі (апта бойынша)

Аббревиатура

Сағат саны
1

Жер қыртысы мен Жердің ірі морфоструктуралық бірліктері. Құрылықтардың негізгі морфоструктуралық бірліктері.

Географиялық атауларды (номенклатураны) өз бетімен жаттау.

Ауызша сұрау

5

ӨЖ1

6
2

Жер бетінің экзогендік және эндогендік процестерден өзгеруі.

Базификациялық процесс. Холмстың концепциясы. Литосфералық плиталар тектоникасы.

Ауызша сұрау

6

ӨЖ2

3
3

Атмосфера және оның шекарасы, құрамы, құрылысы, басқа қабықтармен өзара әрекеті.

Метерологиялық есептер шығару

Жазбаша жұмыс

Ауызша сұрау7

ӨЖ3

3
4

Жер бетінің радиациялық байланысы. Атмосфераның жылу режимі.

Метерологиялық есептер шығару

Жазбаша жұмыс

Ауызша сұрау8

ӨЖ4

2
5

Атмосфераның қалыптасу орталықтары, ауа массалары мен фронтар.

Метерологиялық есептер шығару

Жазбаша жұмыс

Ауызша сұрау9

ӨЖ5

1БАРЛЫҒЫ:


15 сағат

14

СӨЖ МАЗМҰНЫ МЕН ОРЫНДАУ КЕСТЕСІТақырыптың атауы

Мазмұны

Бақылау түрі мен формасы

Орындау мерзімі (апта бойынша)

Аббревиатура

Сағат саны
1

Жер және әлем кеңістігі. Күн жүйесі.

Кометалар, метеорлар, астероидтар. Сфероидтың элементтері.

Ауызша сұрау

2

ҮЖ1

6
2

Жердің жылдық және өз осінен айналуы. Жердің магниттік өрісі.

Жердің жылдық және өз осінен айналуы.

Жердің жылдық айналымының географиялық салдары. Жарықтылық белдеулері.

Жердің магниттік өрісі.


Ауызша сұрау

3

ҮЖ2

6
3

Географиялық қабықшаның даму кезеңдері.

Геохронологиялық кестенің түзілу кезеңдері.

Ауызша сұрау

4

ҮЖ3

6
4

Жер қыртысы мен Жердің ірі морфоструктуралық бірліктері. Құрылықтардың негізгі морфоструктуралық бірліктері.

Жер қыртысы туралы жалпы түсінік.

Вулканогенді-шөгінді, гранитті және базальт қабаттары.

Көне платформалар мен геосинклинальдар.


Ауызша сұрау

5

ҮЖ4

6
5

Атмосфера және оның шекарасы, құрамы, құрылысы, басқа қабықтармен өзара әрекеті.

Ионосфера. Тропосфера қабатындағы атмосфера циркуляциясының ерекшеліктері.

Ауызша сұрау

7

ҮЖ5

6
6

Жер бетінің радиациялық байланысы. Атмосфераның жылу режимі.

Күн радиацияның түрлері мен таралуы.

Ауаның тәуліктік және жылдық амплитудасы.

Атмосфера циркуляциясының ерекшеліктері.


Ауызша сұрау

8

ҮЖ6

6
7

Атмосфераның қалыптасу орталықтары, ауа массалары мен фронтар.

Атмосфералық қысым. Циклон және антициклон.

Ауа массаларының түрлері.

Жел және оның түрлері.


Ауызша сұрау

9

ҮЖ7

6
8

Жылу мен ылғалдың қарым-қатынасы. Бұлттылық, оның жіктелуі.

Жылу мен ылғалдың карым-қатынасы.

Бұлттылық және оның жіктелуі.

Кар жамылғысы, оның таралуы.


Ауызша сұрау

10

ҮЖ8

6
9

Жер шарының климаты.

Ендіктердегі климат өзгерістері

Ауызша сұрау

11

ҮЖ9

6
10

Гидросфера туралы жалпы мәліметтер. Дүниежүзілік мұхит және оның бөліктері.

Гидросфера туралы жалпы мәліметтер.

Дүниежүзілік мұхит және оның бөліктері.

Дүниежүзілік су қоры.


Ауызша сұрау

12

ҮЖ

10


6
11

Мұхит суының физикалық және химиялық қасиеттері және жылу режимі.

Мұхит суының физикалық және химиялық қасиеттері мен жылу режимі.

Табиғаттағы су айналымы.

Мұхиттағы мұздықтар.


Ауызша сұрау

13

ҮЖ 11

5
12

Мұхит суының динамикалық ерекшелігі. Жер бетісу жамылғысы.

Мұхит суының динамикалық ерекшелігі.

Су толқындарының түрлері. Мұхит ағыстары.Ауызша сұрау

14

ҮЖ 12

5
13

Биосфера туралы ілім негіздері. Ноосфера.

Органикалық дүниесінің таралу заңдылықтары. Жер шарындағы биоресурстар қоры. Биомасса және биоөнімділік

Ауызша сұрау

15

ҮЖ 13

5
БАРЛЫҒЫ:

75 сағат


Қорытынды бақылау мен ағымдағы үлгерімді бақылау бойынша салмақты үлестердің бөлінуі
р/с

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Салмақты үлестері

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Ағымдағы үлгерімді бақылау

0,6


Ағымдағы үлгерімді бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг

Баллдар

дың барлығы

Апта

1

2

3

4

5

6

7

Ең жоғарғы балл, оның ішінде бақылау түрі бойынша

8

11

11

11

14

11

34

100

Дәріс сабақтарына қатысу

Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


14

Тәжірибелік сабақтарына дайындық

Т1

3


Т2

3


Т3

3


Т4

3


Т5

3


Т6

3


Т7

3


21

Зертханалық жұмыстарды орындау мен қорғау

З1

3


З2

3


З3

3


З4

3


З5

3


З6

3


З7

3


21

ОСӨЖ орындау

ӨЖ1

3


ӨЖ2

3


ӨЖ3

3


9

СӨЖ орындау
ҮЖ1

3


ҮЖ2

3


ҮЖ3

3


ҮЖ4

3
ҮЖ5


3


15

Шекті бақылау20

20

2 рейтинг

Баллдардың барлығы

Апта

8

9

10

11

12

13

14

15

Ең жоғарғы балл, оның ішінде бақылау түрі бойынша

14

14

11

11

10

10

10

20

100

Дәріс сабақтарына қатысу

Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


16

Тәжірибелік сабақтарына дайындық

Т8

3


Т9

3


Т10

3


Т11

3


Т12

3


Т13

3


Т14

3


Т15

3


24

Зертханалық жұмыстарды орындау мен қорғау

З8

3


З9

3


З10

3


З11

3


З12

2


З13

2


З14

2


З15

2


20

ОСӨЖ орындау

ӨЖ4

3


ӨЖ5

3
6

СӨЖ орындау

ҮЖ2

3


ҮЖ2

3


ҮЖ2

3


ҮЖ2

3


ҮЖ2

3


ҮЖ2

3


ҮЖ3

3


ҮЖ3

3


24

Шекті бақылау


10

10

Бақылау түрлері: Қ – қатысу, Т- тәжірибелік жұмыс; З – зертханалық жұмыстарды орындау мен қорғау, ӨЖ – оқытушымен бірге өздік жұмыс; ҮЖ – үй жұмысы
Курстың саясаты

Студент дәріс сабақтарына міндетті қатысу тиіс. Сабаққа қатысу әр бір сабақта белгіленеді (сабақтың басында немесе ортасында). Егер белгілеу кезінде студент болмаса, ол белгілеуден кейін келсе де сабақта жоқ деп есептеледі.

Сабақтардағы кез келген бұзушылық жазаланады, тіпті аудиториядан шығарып жіберуге де жету мүмкін. Ал белсенді жұмыс бағаланады. Сабақтан қалмау керек және кешігіп келуге болмайды. Сабақты босату және кешігіп келу үшін төмендегі айыпты санкциялар қолданылады:


 • Орынды себепсіз дәріс сабағына қатыспағаны үшін – минус екі балл;

 • Аудиторияда тәртіпті бұзғаны үшін – сабаққа келгені үшін алған баллдан айырылады.

Талаптар мен айыпты санкциялар:

 1. Оқу процесіне белсенді қатысу.

 2. Сабаққа кешікпеу.

 3. Аудиторияға сыртқы киімді шешіп кіру.

 4. Сабақ барысында бір-бірімен сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефондарды өшіру, сағыз шайнамау.

 5. Оқу бөлмелерінде шылым шекпеу және тәртіпсіз сөздерді қолданбау

 6. Босатылған дәрісті өздігінен игеріп тапсыру негізгі балл мөлшерінің 50%-мен бағаланады.

7. Уақытында орындалмаған тапсырмалар (бақылаудың барлық түрлері) негізгі балл мөлшерінің 50%-мен бағаланады. Тапсырмаларды орындамағаны үшін қорытынды баға төмендетіледі.

Аталған талаптарды орындау емтиханға қатысуды қамтамасыз етеді.Соңғы қорытынды баға төмендегілерден шығарылады:

 1. Дәріс сабақтарына қатысу

 2. Дәріс сабақтарына белсенді қатысу және барлық зертханалық жұмыстар мен СӨЖ орындау мен қорғау

 3. Білімдердің шекті бақылауы

 4. Емтихан бағасы

Білімді бағалау баллдық-рейтинг жүйесін қолданумен жүзеге асырылады, студент күнтізбелік кестеге сүйеніп өз білім деңгейін өзі бағалай алады. Қажетті баллдар санын жинау үшін студент барлық зертханалық сабақтарға белсенді қатысу қажет. Егер аталған шарт орындалмаса, студент барлық тақырыптарды игеріп тапсырудан кейін ғана емтиханға жіберіледі.

Семестр бойы білім деңгейі үнемі тексеріледі.

Орындалған жұмыстарды тапсыру бақылау шараларының күнтізбелік кестесі бойынша жүзеге асырылуы шарт.
Босатылған сабақтардың тақырыптарын игеріп тапсыру:

Орынды себеппен зертханалық жұмысты орындамаған студент оны келесі жұмада тапсыра алады, бірақ сол жағдайда жұмыстың орындалуы 1 баллға төмендетіліп бағаланады.

Шекті бақылау кезінде басқа студенттен жазбаша жұмысты көшіріп алуға тыйым салынады (көшірілген жұмыс есептелмейді).

Емтихан ауызша түрде өтеді. Студент үш сұраққа жауап беру тиісті. Емтиханда берілген жауап төмендегідей бағаланады:

-100 балл – барлық сұрақтарға толық жауап үшін;

-70 балл – екі сұраққа толық жауап үшін;

-70 балл – барлық сұрақтарға толық емес жауап үшін;

-75 балл – екі сұраққа толық жауап, ал үшіншісіне толық емес жауап үшін;-50 балл – бір сұраққа ғана толық жауабы үшін;

-0 балл – жауабы болмаған жағдайда.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет