Т. Я. Эрназаров 200 жДата19.07.2016
өлшемі209.96 Kb.
түріМетодические указания

Методические указания
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/05
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Есеп және қаржы кафедрасы

Экономикалық мамандықтары студенттерінің

«Қаржы нарығы және делдалдары» пәнін оқуына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

ПавлодарЛист утверждения к

методическим указаниям


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/05
БЕКІТЕМІН
Қаржы-экономика факультетінің деканы
___________Т.Я. Эрназаров

«____»_____________200_ жҚұрастырушы: аға оқытушы А.Р. Салихова _______________

Есеп және қаржы кафедрасы
Экономикалық мамандықтары студенттерінің

«Қаржы нарығы және делдалдары» пәнін оқуына арналғанӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Кафедра мәжілісінде ұсынылған «____»____________200 ж.

Хаттама №____


Кафедра меңгерушісі______________И.Н. Шамрай

Қаржы - экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

«____»_________200_ ж. Хаттама №_____

ӘҚ төрағасы ____________________Л.A. Сидорова


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
Қазіргі кезде қаржы секторы экономиканың Қазақстандағы ең жылдам дамушы секторларының бірі. Қаржылық институттардың қызметін жүзеге асыруы үшін жақсы шарттар жасалынған оның сандық және сапалық көрсеткіштеріне оң әсер ететін құқықтық нормативтік база жетілдірілуде. Бірақ экономикалық сектор өндірістік емес сферадағы қаржылық ресурстарды өндірістік сфераға тиімді бөлу сияқты экономикадағы өз рөлін толықтай атқармай отыр. Бұл объективті және субъективті факторлар негізінде түсіндіріліп отыр. Қаржылық нарық саласында жас мамандар санының жетіспеушілігі республикадағы біркелкі емес дамудың негізгі факторы болып табылады, бұл әсіресе қор нарығына қатысты.

Сондықтанда «Қаржы нарығы және делдалдар» курсының басты мақсаты болып қазіргі заманғы қаржылық нарықтағы операциялард ы тиімді басқару методологиясымен маман тындаушыларды меңгеру болып табылады.

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді атқару керек:

қаржылық нарықтың қалыптасуы мен қаржылық институттардың қызметін реттейтін заңдылық базаны меңгеру;әртүрлі қаржылық институттарды және олар ұсынатын қызметтер мен қызметтер түрін, баға қалыптастыру әдістерін, басқару стилін, халықаралық және ішкі нарықтардың тиімді қызмет ету стратегияларын меңгеру;

 • басқа да елдердің қаржылық институттар қызметін меңгеру;

 • Қазақстанның қаржы нарығы қызметінің ерекшеліктерін ашу;

 • қаржылық нарықтың мамандандырылған қатысушылары мен қаржылық делдалдардың қызметіне анализ жасау және меңгеру;

 • қаржылық нарық құралдарының бағыттары мен мүмкіндіктерін меңгеру;

 • мүмкін тәуекелділіктермен және оның теріс нәтижелерін минимализациялауды бағалу методикасын қаржылық институттармен меңгеру.

Курс қаржылық институт екі аспектіде қарастырылатындай етіп жасалынған: тұтынушылар мен олардың қызметтері көзқарасымен және олардың менеджерлерінің көзқарасымен.

2 Дәріс сабақтарының мазмұны
1 бөлім Қаржы нарығының теориялық негіздері және оның құрылымы
1 тақырып Қаржы нарығының инфрақұрылымы және оның құраушы элементтері

 1. Қаржы нарығының мәні.

 2. Қаржы нарығының құрылымының түсінігі.

 3. Қазақстанның қаржы нарығы және оның құраушы элементтері.

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Қаржы нарығының дамуы мен құрылуы. «Қаржы нарығы» түсінігің әртүрлі экономистерімен тұжырымдалуы. Экономиканың дамуындағы қаржы нарығының рөлі. Қаржы нарығының қызметтері. Реттеуші қызметі. Ақпараттық қызметі. Қайта бөлу қызметі. Қаржы ресурстарын сақтандыру қызметі.

 2. Қаржы нарығының институционалды құрылымы. Қаржы нарығының қатысушылары. Қаржы нарығының сегментері.

 3. Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының классификациясының ерекшеліктері. Қазақстан қаржы нарығының институционалды құрылымы. Қазақстандық қаржы нарығында айналымы бар қаржы құралдарына байланысты Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының жіктелуі.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с.6-20

 2. Мельников В.Д. Основы финансов: учебник. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005. – 560с. – с. 496-499


2 тақырып Ақша нарығы және оның құралдары

  1. Ақша нарығының мәні мен маңызы

  2. Ақша нарығының қаржылық құралдары

Сұрақтардың мазмұны:

   1. Ақша нарығының түсінігі.. Экономикадағы ақша нарығының рөлі. Ақша нарығының қызметтері. Ақша нарығының құрылымы.

   2. Ақша нарығының қаржылық құралдары. Қазақстан Республикасындағы айналу үрдісінің ерекшелігі.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с.21-39

 2. Банковское дело: учебник/ под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592с. – с.103-153

 3. О платежах и переводах денег: Закон РК от 29 июня 1998 года3 тақырып Депозиттік нарық және оның қаржылық құралдары

  1. Депозиттік нарық түсінігі.

  2. Депозиттер коммерциялық банктердің ресурстік базасы ретінде.

  3. Депозиттік нарықтағы бағаның құрылуы.

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Депозиттік нарықтың рөлі мен маңызы. Депозиттік нарықтың қызметтері. Депозиттік нарықтың құрылымы. Қазақстан Республикасының депозиттік нарығының инфрақұрылымының ерекшеліктері.

 2. Депозиттің түсінігі мен оның рөлі. Депозиттердің түрлері. Талап етуге дейінгі депозиттер. Талап етуге дейінгі депозиттік шоттар ерекешеліктері. АТФ-шотында орналасуы. Контокорренттік шот. Офердрафпен ағымдық шот. Чектік депозиттер. Коммерциялық банктердің чектік депозиттермен жұмысы. Нау-шоттардың ерекшеліктері. Қор жинау депозиттері. Қор жинау кітапшаларындағы шоттар. Шоттан шығарылған жинақтық салымдардың жағдайы. Қаржы нарығының депозиттік шоттары. Лездік депозиттер және Қазақстан Республикасындағы оның құрылымының ерекшеліктері.

 3. Депозиттік нарықтағы бағаның құрылуы. Депозиттер бойынша қойылымдардың өзгерісіне әсерін тигізетін факторлар.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с.41-52

 2. Банковское дело: учебник/ под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592с. – с. 202-238

 3. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: «Дело Лтд», 1995. – 768с. – с.359-388


4 тақырып Несие нарығы, оның мәні және міндеттері

  1. Несие нарығының түсінігі.

  2. Қайта өндіру үрдісіндегі несиенің рөлі.

  3. Несие нарығындағы бағаның құрылуы.

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Қаржы нарығы жүйесіндегі несие нарығының орны. Несие нарығының қызметтері. Қазақстанның несие нарығының құрылымы.

 2. Ақша мен несиенің өзара байланысы. Несиенің құрылымы. Несиені таратудың жүйесі. Несие классификациясы. ҚР дамып жатқан несиелер түрлері.

 3. Несие нарығындағы бағаның құрылуы. Несие бойынша банктердің пайыздары.

Әдебиет:

  1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с.47-65

  2. Банковское дело: учебник/ под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592с. – с. 239-380

  3. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: «Дело Лтд», 1995. – 768с. – с.198-276


5 тақырып Валюталық нарық және валюталық операциялар

 1. Валюта нарығының түсінігі.

 2. Валюталық нарықтың қаржылық құралдары

 3. Биржалық және биржалық емес валюта нарықтары

 4. Валюталық келісімдер мен олардың түрлері.

Сұрақтардың мазмұны:

1 Валюта нарығының қызметтері. Валюталық нарықтар: түрлері мен негізгі даму кезеңдері. Валюталық нарықтың дамуы. Валюталық нарықтың құрылымы. Валюталық нарықтың қатысушылары.

2 Валюталық курстың түсінігі. Валюталық курсқа өзінің әсерін тигізетін факторлар. Қалқып жүретін валюталық курс. Девальвация мен ревальвация валютасының түсінігі.

3 Биржадан тыс нарық және валютаны сатып алу-сату келісімдері. Валюталық курс және валюталық операциялар. Валютаға тиісті сұраныстар мен ұсыныстар. Валюта бағасына әсер ететін факторлар. Валюта котировкасы мен котировка түрлері.4 Лездік келісімдер. Кассалық келісімдер. Айырбас операциялары. Валюталық операциялардың құрылуы. Шетел валютасының свобы. Валюталық опциондар.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 79-88

 2. Бертаева К.Ж. Валютный рынок и валютные операции: учебное пособие. – Алматы: Экономка, 1999. – 77с. – с. 5-51, с.66-76

 3. Абдикадирова Г.Т. Валютное регулирование в Республике Казахстана: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2004. – 172с. – с. 25-69, с. 80-112

 4. О валютном регулировании: Закон РК от 24 декабря 1996 года №54


6 тақырып Құнды қағаздар нарығы, оның қызметтері мен құрылымы

  1. Құнды қағаздар нарығының түсінігі, оның құрылымы және түрлері.

  2. Құнды қағаздар нарығының институционалды құрылымы

  3. Құнды қағаздар нарығының құралдары.

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Құнды қағаздар нарығының мәні. Құнды қағаздар нарығының қызметтері. Құнды қағаздар нарығының жалпы нарықтық қызметтері. Құнды қағаздар нарығының спецификалық қызметтері.

 2. Құнды қағаздар нарығының құраушы бөлімдері. Құнды қағаздар нарығының қатысушылары. Эмитенттер. Инвесторлар. Құнды қағаздар нарығының мамандандырылған қатысушылары.

 3. Құнды қағаз түсінігі. Құнды қағаздар түрлері. Негізгі құнды қағаздар. Өндірістік құнды қағаздар. Құнды қағаздар классификациясы. Акция: түсінігі мен түрлері. ҚР акцилар нарығы және оның дамуының мәселелері. Облигация түсінігі. Облигация түрлері. ҚР облигацияның айналымының ерекшеліктері. ҚР мемлекеттік құнды қағаздары. МЕККАМ-ның, МЕОКАМ-ның, МЕАКАМ-ның, МЕУЖКАМ-ның, МЕИКАМ-ның, МЕКАВМ-ныңмәні мен қызметтері. НСО-ның мәні мен қызметі. ҚРҰБ нотының мәні мен қызметі.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 95-118

 2. Рынок ценных бумаг: Учебник под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 448с. – с. 55-90

 3. О рынке ценных бумаг: Закон РК от 2 июля 2003 года №461

 4. Об акционерных обществах: Закон РК от 13 мая 2003 года


7 тақырып Сақтандыру нарығы және оның Қазақстан Республикасындағы дамуы

 1. Сақтандыру нарығының түсінігі.

 2. Сақтандыру нарығының қаржылық құралдары.

 3. Сақтандыру нарығының қатысушылары.

 4. Сақтандыру өнімдеріне баға құру.

Сұрақтардың мазмұны:

  1. Сақтандыру нарығының дамуының негізгі аспектілері. Сақтандыру нарығының қызметтері. Қазақстандағы сақтандыру нарығының құрылымы.

  2. Сақтандырудың экономикалық мәні. Сақтандырудың түрлері. Қазақстан Республикасындағы сақтандырудың міндетті түрде жүргізілуі. Келісімді сақтандыру. Адам өмірін сақтандыру. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру. Транспорттық сақтандыру. Медициналық сақтандыру. Сақтандыру классификациясы. Қазақстан Республикасындағы сақтандыру қызметтерінің ерекшеліктері.

  3. Сақтандыру нарығының реттелуі. Сақтандыру нарығының құралдары. Қазақстандағы сақтандыру нарығының дамуы. Қазақстан сақтандыру нарығының құқықтық қамтамасыз етілуі. Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығының қазіргі кездегі жағдайы.

  4. Сақтандыру өнімдеріне баға құру. Қазақстан Республикасындағы сақтандыру нарығының дамуының мәселелері.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 125-135

 2. Мельников В.Д. Основы финансов: учебник. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005. – 560с. – с. 440-469

 3. О страховой деятельности: Закон РК от 18 декабря 2000 года №126


8 тақырып Зейнетақылық нарық

 1. Қаржы нарығының жүйесіндегі зейнетақылық нарықтың орны

 2. Зейнетақы жүйесінің түрлері.

 3. Зейнетақылық нарықта бағаның құрылуы


Сұрақтардың мазмұны:

1 Зейнетақылық нарықтың мәні. Қазақстандағы зейнетақылық нарықтың қызметтері. Зейнетақылық нарықтың қатысушылары.

2 Салмақты зейнетақылық жүйе. Жинақтық зейнетақылық жүйе. ҚР зейнетақылық жүйенің жетілуі. Қазақстандағы зейнетақылық жүйені қайта құру. ҚР зейнетақылық жүйені құқықтық қамтамасыз ету.

3 Зейнетақылық нарықта бағаның құрылуы.Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 137-149

 2. Мельников В.Д. Основы финансов: учебник. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005. – 560с. – с. 367-371

 3. О пенсионном обеспечении: Закон РК от 20 июня 1997 года


2 бөлім Қаржылық нарықтағы қаржылық делдалдар қызметі
9 тақырып Қаржылық делдалдық және қаржылық делдалдар түсінігі

 1. Қаржылық делдалдық түсінігі.

 2. Қаржылық делдалдардың нарықтағы рөлі.

 3. Қаржылық делдалдар түрлері.

Сұрақтардың мазмұны:

1 Қаржылық делдалдықтың қаржылық нарықтағы рөлі. Қаржылық делдалдықтың артықшылықтары. Тікелей және тікелей емес қаржыландыру.

2 Қаржылық делдалдар қызметтері. Қаржылық делдалдар операциялары.

3 Депозиттік типтегі қаржылық институттар. Депозиттік емес типтегі қаржылық институттар. Банктік институттар және олардың қызметі. Коммерциялық банктер мен несиелік ұйымдар. Зейнетақылық қорлар. Инвестициялық компаниялар және қорлар. Сақтандыру ұйымдары. Басқа қаржылық делдалдар.Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 150-155


10 тақырып Қаржылық нарықтағы банктер қызметі

 1. Банк түрлері және оның қаржылық нарықтағы рөлі

 2. Қаржы нарығы жүйесіндегі орталық банктер орны

 3. Қаржы нарығы жүйесіндегі коммерциялық банктер орны. Коммерциялық банктердің негізгі операциялары

 4. Коммерциялық банктер РЦБ-дағы БҚН қатысушылары ретінде

Сұрақтардың мазмұны:

1 Банк түсінігі; эмиссиондық және эмиссиондық емес банктер.

2 Орталық банктер мәні. ҚР Ұлттық банкінің делдалдық операциялары; ҚР Ұлттық банкі үкіметінің қаржылық агент қызметі; мемлекеттік құнды қағаздарды орналастырудағы негізгі делдал қызметі.

3 Коммерциялық банктер мәні; коммерциялық банктердің негізгі қызметтері, активті және пассивті операциялары. Депозиттерді тарту. Коммерциялық банктердің депозиттік емес операциялары. РЕПО операциялары. Коммерциялық банктердің несиелік операциялары. Банктердің инвестициялық және несиелік стратегиялары. Банктердің несиелік саясаты.

4 Банктердің инвестициялық портфель құрылымы. Инвестициялық банктер, әртүрлі мемлекттердегі оларды реттеу тәжірибесі. Коммерциялық банктердің брокерлі-диллерлік қызметі. Банктердің кастодиалды қызметі. Коммерциялық банктердің құнды қағаздармен операциялары. Құнды қағаздар портфелінің құрылуы. Құнды қағаздар бойынша кірістер.

Әдебиет:


 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 156-168

 2. О Национальном Банке Республики Казахстан: Закон РК от 30 марта 1995 года №2155

 3. О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан: Закон РК от 31 августа 1995 года №2444

 4. Банки и банковское дело/ под ред. Балабанова И.Т. – СПб.: Питер, 2003. – 256с. – с. 54-61, с. 181-255, с. 438-505

 5. Банковское дело: учебник/ под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592с.


11 тақырып Зейнетақы нарығының қаржылық институттары

 1. Зейнетақы нарығының инфрақұрылымы.

 2. Зейнетақылық қорлар

 3. Зейнетақылық активтермен инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар

 4. Банктер-кастодиандар.

Сұрақтардың мазмұны:

1 Қазақстандағы зейнетақы нарығының негізгі институттары. Зейнетақылық қорлар ассоциациясы: құрылуы және қызметі. Зейнетақыны төлеу бойынша мемлекеттік орталығы және оның ҚР зейнетақылық нарығындағы рөлі.

2 Зейнетақы қорының түсінігі. Зейнетақылық қорды құру мен ликвидациялау тәртібі. Зейнетақылық қордың негізгі қызметтері. ЖЗҚ-ның құқықтары мен міндеттері. ЖЗҚ қызметінің негізгі принциптері. Зейнетақылық қорлардың операциялары. Зейнетақылық қордың түрлері. Ашық және корпоративті зейнетақылық қорлар. ҚР зейнетақы нарығындағы қызметінің ерекшеліктері. Шетелдіктердің қатысуымен зейнетақылық қорлар.

3 Зейнетақылық активтермен инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың ликвидациялануы және құрылу тәртібі (ЗАИБЖҰ). ҚРзейнетақылық нарығындағы ЗАИБЖҰ қызметі.4 ҚР зейнетақылық нарықтағы банктер-кастодиандардың рөлі. ҚР зейнетақылық нарығындағы банктер-кастодиандардың қызметі.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 169-179

 2. Мельников В.Д. Основы финансов: учебник. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005. – 560с. – с. 367-371

 3. О пенсионном обеспечении: Закон РК от 20 июня 1997 года


12 тақырып Инвестициялық компаниялар мен қорлар

 1. Инвестициялық қорлар түсінігі

 2. Инвестициялық қорлар типтері

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Инвестициялық қорлар мен компаниялардың құрылуы. Инвестициялық қорлар қызметінің спецификасы. ҚР инвестициялық қорларды құру мен ликвидациялау тәртібі. ҚР инвестициялық қорлар қызметінің іске асыру принциптері. ҚР инвестициялық қорлардың операциялары.

 2. БҚН-ғы инвестициялық қорлардың классификациясы. Инвестициялық компаниялардың инвестициялық үрдістегі рөлі. Алғашқы инвестициялық қор. Акционерлік инвестициялық қорлардың қызметін жүзеге асыру ерекшеліктері. Өзара инвестициялық қор. Өзара инвестициялық қорлардың қызметін жүзеге асыру ерекшеліктері. Инвестициялық компания. Инвестициялық компаниялардың қызметін жүзеге асыру ерекшеліктері.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 179-184

 2. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2003. – 270с. – с.125-137

 3. Об инвестиционных фондах в Республики Казахстан: Закон Республика Казахстан от 7 июля 2004 года


13 тақырып Сақтандыру компаниялар және қорлар

 1. Сақтандыру қызметінің негізі

 2. Сақтандыру компаниялардың түрлері

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Сақтандыру компаниялары сақтандыру нарығының алғашқы белгісі ретінде. ҚР ұйымдарының ликвидациясы және құрылу тәртібі. ҚР сақтандыру нарығының қызметін жүзеге асыру принциптері. ҚР сақтандыру ұйымдарының операциялары.

 2. Қазақстанның сақтандыру компаниясының қызметі. ҚР тсақтандыру нарығындағы сақтандыру брокері және оның қызметі. Сақтандыру актуари және оның ҚР сақтандыру нарығындағы қызметі. Сақтандыру агенті және оның ҚР сақтандыру нарығындағы қызметі. Сақтандыру аудиторы және оның ҚР сақтандыру нарығындағы қызметі.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 185-190

 2. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 462с. – с. 120-132, с.172-178

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник – М.: ТК Велби Издательство Проспект, 2004. – 464с. – с.149-159

 4. О страховой деятельности: Закон РК от 18 декаб. 2000 года №126


14 тақырып Мамандырылған қаржылық-несиелік институттар

  1. Мамандырылған қаржылық-несиелік институттар түсінігі.

  2. Мамандырылған қаржылық-несиелік институттар түрлері.

Сұрақтардың мазмұны:

   1. Мамандырылған қаржылық-несиелік институттардың қызметін жүзеге асыру ерекшеліктері. Мамандырылған қаржылық-несиелік институттар операциялары. Мамандырылған қаржылық-несиелік институттар қызметінің принциптері. Банктік емес ұйымдардың несиелердің таратуы.

   2. Несиелік сетіктестігінің түсінігі. ҚР несиелік серіктестігінің құру және ликвидациясының тәртібі. Несиелік серіктестігінің қызметі. Несиелік серіктестігінің қызметі мен түрлері. Мамандандырылған банктер түсінігі. Мамандандырылған банктер қызметі. Қазақстанның сақтандыру банкінің үй құрылыс қызметі. Қазақстанның даму банкінің инвестициялық жобаларын несиелендіру. Ломбард түсінігі. ҚР ломбардты ликвидациялау және құру тәртібі. Ломбард қызметі.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 191-204

 2. О кредитных товариществах: Закон РК от 28 марта 2003 года


15 тақырып тақырып Қор биржасы, оның қызметі мен құрамы

 1. Қор биржасының түсінігі.

 2. Қазақстандық қор биржасында құнды қағаздарды сатуға енгізу тәртібі.

 3. Қазақстандық қор биржасында сауданы жүзеге асырудың негізгі әдістері.

 4. Брокерлі-дилерлік компаниялар және олардың Қазақстан қор биржасындағы рөлі.

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Қор биржасының пайда болуы. Қор биржасының экономикалық , заңды және ұйымдастырушылық жақтары. Қор биржасының қызметі мен құрамы. Қазақстан қор биржасының құрылуы. Қазақстан қор биржасының мүшелігіне кіруі. Қазақстанның қор биржасының ұйымдастырушылық құрылымы.

 2. Листинг және делистинг түсінігі. «А» категориясы және Қазақстандық қор биржасындағы оған деген талаптар. «В» категориясы және Қазақстандық қор биржасының оған деген талаптар. Листингтік емес құнды қағаздар секторы және Қазақстандық қор биржасында оған қойылатын талаптар.

 3. Электрондық сауда. Үзіліссіз қосымша аукциондар әдісі. Дауыс берушілік сауда.

 4. Брокерлер. Дилерлер. Маклерлер. Трейдерлер. Маркет-майкерлер.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 205-215

 2. Мельников В.Д. Основы финансов: учебник. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005. – 560с. – с. 514-516

 3. Рынок ценных бумаг: Учебник под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 448с. – с.239-259

 4. О рынке ценных бумаг: Закон РК от 2 июля 2003 года №461

 5. www.kase.kz/


3 бөлім Қаржы нарығын реттеу
16 тақырып Қазақстанның қаржы нарығын реттеудің құқықтық негіздері

 1. Қаржы нарығын реттеудің мәні.

 2. Қаржы нарығын реттеу түрлері.

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Қаржы нарығын реттеу және үлгілері. Қаржы нарығын реттеу әдістері. Қаржы нарығын реттеу принциптері.

 2. Тікелей реттеу. Қаржылық нарықты жанама реттеу. Қаржылық нарықты ішкілік реттеу. Қаржылық нарықты сыртқы реттеу. Қаржылық нарықты қоғамдық реттеу. Қаржылық нарықты мемелкеттік реттеу. Қаржылық нарықты өзін-өзі реттеу.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 216-221


17 тақырып Агенттіктің қаржылық ұйымдарды және қаржылық нарықты реттеу қызметі

 1. ҚР қаржылық ұйымдар мен қаржылық нарықтарды бақылау мен реттеу бойынша агенттіктердің рөлі.

 2. Қаржылық ұйымдар мен қаржылық нарықтарды бақылау мен реттеу бойынша агенттік қызметінің негізгі бағыттары.

Сұрақтардың мазмұны:

 1. ҚР қаржылық ұйымдар мен қаржылық нарықтарды бақылау мен реттеу бойынша агенттік құру.

 2. Қаржылық ұйымдар мен қаржылық нарықтарды бақылау мен реттеу бойынша агенттік қызметінің негізгі міндеттері. Қаржылық ұйымдар мен қаржылық нарықтарды бақылау мен реттеу бойынша агенттік қызметтері. Қаржылық ұйымдар мен қаржылық нарықтарды бақылау мен реттеу бойынша агенттіктің басқару органдары.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 222-223

 2. О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций: Закон РК от 4 июля 2003 года №474


18 тақырып ҚРҰБ қаржы нарығын реттеуші орган ретінде

 1. ҚРҰБ қызметінің негізгі бағыттары.

 2. Экономиканы ақша-несиелік реттеу.

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Қаржы нарығын реттеу сферасындағы ҚРҰБ қызметтері, өкілеттіктері және міндеттері.

 2. Экономиканы ақша-несиелік реттеу: мақстаттар, бағыттар, құралдар. ҚРҰБ ақша-несие саясаттының бейімделу.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 224-229

 2. О Национальном Банке Республики Казахстан: Закон РК от 30 марта 1995 года №2155

 3. www.nationalbank.kz/


19 тақырып Өзін-өзі реттеуші ұйымдар

 1. Қаржы нарығындағы мамандандырылған қатысушылар ұйымдарының өзін-өзі реттеудің рөлі.

 2. Өзін-өзі реттеуші ұйымының негізгі бағыттары

Сұрақтардың мазмұны:

  1. Өзін-өзі реттеуші ұйымының түсінігі. Өзін-өзі реттеуші ұйымның негізгі міндеттері.

  2. Өзін-өзі реттеуші ұйымның ликвидациялау және құрылуының тәртібі. Өзін-өзі реттеуші ұйымға мүшелік. Өзін-өзі реттеуші ұйымның құқықтықтары мен міндеттері. Өзін-өзі реттеуші ұйымның ұйымдастырушылық құрылымы. Мамандандырылған қатысушылардың ӨРҰ ережесі.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 230-237

 2. Рынок ценных бумаг: Учебник под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 448с. – с.266-268

 3. О рынке ценных бумаг: Закон РК от 2 июля 2003 года №461/


4 бөлім Әлемдік қаржылық нарық
20 тақырып Әлемдік қаржылық нарықтың дамуы және қалыптасуы

 1. Әлемдік қаржы нарығының мәні мен маңызы

 2. Әлемдік қаржы нарығының құрылымы

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Әлемдік қаржы нарығының түсінігі.Әлемдік қаржы нарығының қалыптасуы мен дамуының алғышарттары. Қаржы нарығының дамуының негізгі кезеңдері.

 2. Дамыған және дамушы елдердегі қаржы нарықтары. Дамыған және дамушы елдердегі қаржы нарықтарының қалыптасу ерекшеліктері. Әлемдік қаржы нарығының қатысушылары.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 238-247

 2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник для вузов/ под ред. Л.Н. Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 606с.


21 тақырып Әлемдік валюталық нарық

 1. Әлемдік валюталық нарық әлемдік валюталық жүйенің құрамдас бөлігі ретінде

 2. Әлемдік валюта нарығының құрылымы

 3. Халықаралық валюталық операциялар

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Ұлттық және халықаралық жүйе түсінігі. Валюта саудасының формалары.

 2. ҚР ұлттық валюталық жүйесі және оның әлемдік қоғамдастықпен өзара байланысы. Әлемдік валюталық жүйе. ҚР әлемдік валюта жүйесіндегі рөлі.

 3. Халықаралық валюталық аударылымдар. Халықаралық аккредитивтер. Валюталық құндылықтарды енгізілуі және шығарылуы.

Әдебиет:

 1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 298с. – с. 248-257

 2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник для вузов/ под ред. Л.Н. Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 606с.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет