Табела 10 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму



жүктеу 123.55 Kb.
Дата16.06.2016
өлшемі123.55 Kb.
Табела 10.4. Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму:


Р.Б.

Наслов

Аутор-и

Издавач

Предмет-и



Угаљ Југославије

Николић Предраг,

Димитријевић Димитрије



Рударско-геолошки факултет

Геологија угља



Угаљ

Пантић Никола

Николић Предраг



Рударско-геолошки факултет

Геологија угља



Геологија нафте

Аксин Владимир

Дневник, Нови Сад

Геологија нафте



Геологија нафте

Ерцеговац Марко

Рударско-геолошки факултет

Геологија нафте



Oснови геофизике I

Стефановић Драгослав Мартиновић С. Станић Слобдан

ДИТ НИС Нафтагас, Нови Сад.

Геофизички каротаж



Elements of Petroleum Geology

Selley R.C.

Academic Press, San Diego

Геологија нафте




Coal Geology

Thomas L.

John Wiley & Sons, Ltd, San Francisco

Геологија угља



Handbook of Practical Coal Geology

Thomas L.

John Wiley & Sons, Chichester

Геологија угља



The Coal Measures Forests

B.A. Thomas, C.J. Cleal

National Museum of Wales

Геологија угља



Општа стратиграфија;

Рундић, Љ

Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Методе стратиграфских истраживања



Principles of Stratigraphical Analysis.

Blatt, H., Berry, W.B.N. & Brande, S.

Blackwell Scietific Publication, Oxford-London

Методе стратиграфских истраживања



Sequence Stratigraphy

Emery, D. & Myers, K.J.

Blackwell Science, Oxford

Методе стратиграфских истраживања



Principles of Isotope Geology

Faure, G

John Wiley & Sons, Singapore

Методе стратиграфских истраживања



Communicating in Science. Writing and Speaking.

V. Booth

Cambridge University Press, New York. 

Научноистраживачки рад



Структурна геологија – практикум;

Петровић Б.

ЛМГК, Београд

Страуктурно-тектонска анализа



Basic Methods of Structural Geology

Marshak S., Mitra G

Prentice-Hall, US

Страуктурно-тектонска анализа



Геолошко картирање

Димитријевић М.

ИЦС, Београд.

Страуктурно-тектонска анализа



Геоморфологија

М. Марковић, Р. Павловић, Т. Чупковић

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Геоморфолошка анализа



Applied Geomorphology

J. Hails

Elsevier

Геоморфолошка анализа



Quaternary sedimen

Gale. J. S. & Hoare G. P

Halsted Press New York, Toronto

Геологија квартара



Ледена доба

Imbri Dž. i Imbri. K. P

Библиотека занимљива наука, Београд

Геологија квартара



Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quartenary

Raymond S. Bradely

an Imprint of John Wiley & Sons, Inc.

Геологија квартара



Quaternary Geology and the Environment.-

Riser A.M. J.

Springer-Praxis books in Geophysical sciences, Chichester, UK

Геологија квартара



Геологија Квартара

Стевановић П., Маровић М. и Димитријевић В

Научна књига, Београд

Геологија квартара



Geographic Information Systems for Geoscientists

Bonham-Carter G. F.

Pergamon, UK

ГИС – апликација у геологији



Неотектоника

Маровић, М.

интерна скрипта


Неотектоника



Active Tectonics

Keeler, E. and Pinter, N.

Prentice Hall

Неотектоника



Tectonic Geomorphology

Burbank, D. and Anderson, R.

Blackwell Science

Неотектоника



Принципи географских информационих система

Burrough P. А., McDonnell R. A.

Грађевински факултет, Београд

ГИС – апликација у геологији



Петрологија магматских стена

Вуков, М.

Рударско геолошки факултет, Београд

Магматске стене Србије



Магматске стене

Вуков, М.

Рударско геолошки факултет, Београд

Магматске стене Србије



Класификација и номенклатура магматических горних пород.

Андреева, Е.Д. и др

Недра Москва

Магматске стене Србије



Igneous Petrogenesis.

M. Wilson

London, Unwin Hyman, Boston Sydney Wellington, 496 pp, 1989

Средине стварања магматских и метаморфних стена



Igneous and metamorphic petrology

М.G. Best


Blackwell Publishing, p. 756,   
2002

Средине стварања магматских и метаморфних стена



The Dynamic Earth

B.J. Skinner, S.C. Porter

John Wiley and Sons, Inc 1995

Средине стварања магматских и метаморфних стена



Геологија Србије – Магматизам, III-1

Аксин и др

Завод за РГП, 292 пп, 1981, Београд

Магматске стене Србије



Геологија Србије

Ћирић, Б.

167, Београд 1998

Магматске стене Србије



Magmatske formacije Dinarida, Vardarske zone i južnih delova Panonskog basena

Pamić, J.,

Nafta, 225, Zagreb 1996.

Магматске стене Србије



The Dinarides: A model based on "now Global Tectonics". In: Metallogeny and Concepts of the Geotectonic Development of Yugoslavia

Dimitrijević, M

Symposium, RGF, 141.178, Beograd 1974

Магматске стене Србије



Terranes between the Adriatic and the Carpatho-Balkan arc

Karamata, S., Krstić, B., Dimitrijević, M., Knežević, V., Dimitrijević, M., Filipović, I.

Bulletin de l´Academie Serbe des Sci. et des Arts. CVIII, Classe des Sci. Mathe. et natur., 35, 47-68, Beograd 1994

Магматске стене Србије



Геологија Југославије

Димитријевић, М

Посебно издање, 160, Београд 1995

Магматске стене Србије



Volcanic textures.

McPhie, J., Doyle, M., Allen, R

National Library of Australia, p. 197. 1993

Вулканологија



Volcanism


H. U. Schmincke

Springer Verlag, 324 пп,2004

Вулканологија



Petrogenesis of Metamorphic rocks


H.G.F. Winkler, 3d ed.

Springer Verlag, 320pp, 1974

Метаморфне стене



Intoduction to igneous and metamorphic rocks

J. D. Winter




Метаморфне стене



Petrography of Igneous and Metamorphic rocks

A.R. Philpotts

Prentice Hall, 1988, 2003

Метаморфне стене



Инжењерска геофизика.

Cлимак Ш.

Рударско-геолошки факултет, Београд

Геофизички мониторинг



Геофизика на карсту

Аранђеловић Д.

Геофизички Институт,Београд

Електрометрија



Примена геофизике у инжењерској геологији и хидрогеологији

Аранђеловић Д.

НИС-Нафтагас, Нови Сад

Електрометрија



Геофизичка истраживања

J.J.Jakosky

Рударско-геолошки факултет, Београд

Пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања



Гравиметријске методе истраживања

Старчевић, М.

Наука, Београд

Гравиметрија



Analysis of Geophysical Potential Fields

Naidu, P., S., Mathew, M., P.

Elsevier

Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља



Геомагнетске методе истраживања

Драгољуб Стефановић

Завод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања, Београд

Магнетометрија и палеомагнетизам



Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications

Blakely, R., J.

Cambridge University Press

Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља



Сеизмичка истраживања.

Драгашевић, Т.

Геофизчки институт, Београд

Сеизмика изазваних таласа



Електромагнетика

Поповић, Б.

Грађевинска Књига, Београд

Електромагнетометрија



Fundamentals of well-log interpretation

Serra, O.

Elsevier

Геофизички каротаж



Основи геонаука

Главатовић, Б.

Сеизмолошки завод Црне Горе, Подгорица

Физичка својства Земљине унутрашњости



Applied Geophysics

Telford, W., M., Geldart, L. , P., Sheriff, R. , E., Keys, D. , A.

Cambridge University Press, Cambridge

Физичка својства Земљине унутрашњости



Физичка геодезија

Heiskanen, W., A., Moritz, H.

Грађевински факултет, Београд

Физичка својства Земљине унутрашњости Гравиметрија



Paleomagnetic Principles and Practice

Tauxe, L.

Kluwer Academic Publishers. Dordrecht-Boston-London

Магнетометрија и палеомагнетизам



Математичка физика

Кузмановић, Д., Седмак, А., Обрадовић, И., Николић, Д.

Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд

Методе математичке физике


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет