Татарстан республикасы буа шәҺӘре м. М. Вахитов исемендәге гимназия гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе



бет3/34
Дата18.07.2016
өлшемі3.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Белергә тиеш:

-үз эшләрен анализлый белү

Башкара алырга тиеш:

-үзеңдәге тискәре сыйфатларын бетерү

1) Үзең теләгән бер шиг. ятла;2) Яфрак коелу ту-рында сөйлә.








36

Көзге табигать мизгелләре.

1

Яңа тема

Көзге табигать мизгелләре

нең автор әсәрләрендә би-релешен өйрәнү, чагыш-тыру, сынландырулар, строфа турында белем-нәрне ныгыту



Белергә тиеш:

-үз эшләрен анализлый белү

Башкара алырга тиеш:

-үзеңдәге тискәре сыйфатларын бетерү

Көзне, үз күзәтүләреннән чыгып, иҗади рәвештә хикәялә







37.

Кышкы сандугач.

1

Яңа тема

Укучыларны безнең якта кышлаучы кошлар белән таныштыруны дәвам итү;

Белергә тиеш:

  • Кышлаучы кошлар турында тирәнрәк белү

Башкара алырга тиеш:

- язучыларның күзәтүләреннән чыгып иҗат иткән әсәрләрен дөрес аңлап, сән.укый белү



1)”Песнәк” хикәясенең эчтәлеген сөйлә; 2) Кыш-кы һәм җәйге сандугач-ларны чагыштырып анализла; 3) “Кошлар” темасына иҗади эш эшлә.







38.

Иртә яме, иртә моңы- җан азыгы.

1

Яңа тема

Укучыларны режбелән яшәргә күнектерү

Белергә тиеш:

-Әсәрләрне паузалар белән, логик басымга әһәмият биреп сән.укырга өйрәтү



Башкара алырга тиеш:

-Үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәләрен формалаштыра



1)Бүген укыган әсәрләр-нең берсен сайлап алып яттан өйрән 2) “Иртә тор-саң – ит пешә, соңга кал-саң-бит пешә” мәкален ни-чек аңлатыр идең?









39

Иртә яме, иртә моңы- җан азыгы.

1

Яңа тема

Укучыларны режбелән яшәргә күнектерү

Белергә тиеш:

-Әсәрләрне паузалар белән, логик басымга әһәмият биреп сән.укырга өйрәтү



Башкара алырга тиеш:

-Үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәләрен формалаштыра


Көз белән кышка чагыштырма-ча характеристика бир.









40.

Әнкәм портреты.

1

Яңа тема

Галәмдә табигать һәм ке-шенең бербөтен булуын, кеше һәм табигать арасын-да бәйләнешләрне аңлату, туган як кадерен хәтта хайваннар да белүен тө-шендерү

Белергә тиеш:

-табигать могҗизаларын күрә-тоемлый белү



Башкара алырга тиеш:

-ялгыш фикерләрне вакытында тәнкыйтьли, хаталарны күрсәтү



1) Дәфтәрнең 32 нче битендәге сорауларга җавап әзерләргә; 2) “Мин әниемнең кызы(улы) “ исемле кечкенә күләмле хикәя язарга яки әниеңнең портретын ясарга







41.

Иң матур сүз.

1

Яңа тема

Сүз көче, сүзне уйлап әй-тергә кирәклеген аңлату.

Тәмле телле, ихлас сүзле шәхес тәрбияләү.



Белергә тиеш:

-текстта ориентлашу, чагыштыру, сынландыру, контраст урыннарны билгели белү



Башкара алырга тиеш:

-Тексттагы төсләр белән белдерелгән биремнәрне үтәү



1) Сүз турында мәкальләр ятларга; 2) “Көн саен бер сүз ишетмәсәң, колагың чукрак булыр” дигән тема-га кечкенә хикәя; 3) “Мин чәчәкләр үстерәм” дигән темага хикәя яз.







42.

Кеше ышанмаслык сүзне чын булса да сөйләмә.

1

Яңа тема

Икенче һәм өченче сый-ныфларда өйрәнгән язу-чылар иҗатын искә төше-реп, яңа әсәрләре белән таныштыру барышында иҗат үзенчәлекләрен бил-гели белергә өйрәтү

Белергә тиеш:

- текстның билгеле бер өзегенә иллюстрацияләр таба белү

Башкара алырга тиеш:

-Мөстәкыйльэш дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли белү



1)Дәфтәрнең 41 нче битен-дәгебиремне үтәү; 2)М.Әгъләмовның “Ма-турлык минем белән” ши-гырен ятларга.








43

“Шагыйрьләр һәм рәс-самнар иҗаты аша та-бигать һәм кешеләрнең матурлыгын аңларга өйрәнәбез”бүлеген кабатлау


1

Ныгыту

Укучыларның тема буенча

белем һәм күнекмәләрен системага салу



Белергә тиеш:

-“Син ничек уйлыйсың?” кебек сорауларга җавап таба белү

Башкара алырга тиеш:

-укылган текстлардан өзекләр китреп дәлилли

И.Гыйләҗевның “Тутык-мас тотка”шигырен ят-ларга









44.

4.Безгә кадәр яшәгән яшьтәшләребез тор-мышы белән таныша-быз.

Газаплы язмыш.




1

Яңа тема

Борынгы заманнарда яшәгән балалар тормышының үзенчәлекле якларын, авыр тормышта яшәү сәбәпләрен аңлату

Белергә тиеш:

-гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлый һәм төгәлли белү



Башкара алырга тиеш:

-кирәкле өзекләрне табу



1)”Бибкәй аланы” хикәя-сенең эчтәлеген сөйләргә; 2) “Бер асрауның аһ-зары”шигырен сән.укырга







45.

Кечкенә хезмәтче.

1

Яңа тема

Ф.Әмирханның”кечкенә хезмәтче” хикәясе аша ба-лаларның авыр хезмәте бе-лән таныштыру, әсәргә ка-рата мөнәсәбәтләрен ачык итеп аңлата белүләренә ирешү

Белергә тиеш:

-төрле фикерләрне исәпкә алу һәм үз фикереңне нигезләгәндә тормыш тәҗрибәсенә таяна белү



Башкара алырга тиеш:

-күршең белән хезмәттәшлек итә




1)”Ятим бала” шигырен укып, сорауларга җавап әзерләргә; 2) “Асрарга ба-ла бирәм” хикәясенең эч-тәлегн сөйләргә; 3) Рәсем-нәргә карап, хикәянең өзекләрен искә төшерергә һәм сөйләргә.







46.

Күз яшьле балачак.

1

Яңа тема

Тема уртаклыгын табу, дәлилләп аңлата алуларына ирешү

Белергә тиеш: күзәтүчән, игътибарлы була белү

Башкара алырга тиеш:

-үз уңышсызлыкларың, уңышларың турында фикер йөртә



Д.Аппакованың “Кечкенә Бануның тарихы” кита-бын китапханәдән алып укырга. Үзегезгә ошаган өлешенең эчтәлеген сөй-ләргә.







47

Күз яшьле балачак.

1

Яңа тема

Тема уртаклыгын табу, дәлилләп аңлата алуларына ирешү

Белергә тиеш: күзәтүчән, игътибарлы була белү

Башкара алырга тиеш:

-үз уңышсызлыкларың, уңышларың турында фикер йөртә


Мөс.эш дәфтәре – 46-48 битләр Ә.Фәйзи “Асрарга бала бирәм”укырга









48.

Каникуллар- рәхәт вакыт.

1

Яңа тема

Кышкы каникул көннәре, бу вакытның ни өчен бик рәхәт булуын ачыклау

Белергә тиеш:

-үз мөмкинлекләреңне бәяли белү



Башкара алырга тиеш:

-үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру



1)Г.Тукайның “Таз”ши-гырен үз сүзләрең белән сөйлә; 2) “Укудан кайткач” хикәясенең эчтәлеген сөйлә; 3) Малайга солдат абый ясаган чаңгының рәсемен яса.







49

Балачак хатирәләре.

1

Яңа тема

Һәрбер кешенең үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге булуга инандыру. Шул вакыт эчендә сагынып искә алырлык мизгелләр булуы турында ажлату.

Белергә тиеш:

-мәгънә барлыкка китерә белү



Башкара алырга тиеш:

-әсәрләрне чагыштырып, уртак һәм аермаларны якларны билгели белү



1)Бүгенге көндә тимур-чылар-волонтерлар хәрә-кәте турында сөйлә.

2) “Кем эше бу?” хикәясен тулысынча китапханәдән алып укы. 3)С. Хәким ши-гырен cәнгатьле укырга әзерлән яки ятла.









50.

Матурлык дөньяны коткара.

1

Яңа тема

Зөлфәт һәм М.Мәһдиев әсәрләре белән таныштыру

Белергә тиеш:

- гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлый һәм төгәлли белү



Башкара алырга тиеш:

- үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру



Укылган, иң истә калган әсәрләрнең эчтәлеген сөйләргә әзерлән.







51

Матурлык дөньяны коткара. (1 нче кисәкне йомгаклау)

1

Ныгыту

Зөлфәт һәм М.Мәһдиев әсәрләре белән таныштыру

Белергә тиеш:

- гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлый һәм төгәлли белү



Башкара алырга тиеш:

- үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру



69-70 нче битләр , М.Мәһдиев “Бәхилләшү”

өзекне укырга









52.

  1. нче кисәк.

5.Матурлыкның безгә ничек тәэсир иткәнен аңларга тырышабыз.

Көннәрем гөрләп торсын.




1

Яңа тема


Көнне исәнләшү, хәерле иртә теләүдән башласаң, һәр эшең уңай булыр, максатыңа да ирешә алачаксың, дип балаларны инандыру.

Белергә тиеш:

-өйдә,мәктәптә, гомумән барлык җирдә үзеңне әдәпле, ягымлы тотарга гадәтләндерү



Башкара алырга тиеш:

- үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру


Теләгән шигырьне яттан

өйрән.








53.

Каен – урман чибәре.

1

Яңа тема

Татар халкы борын-борын-нан табынган , тормышта еш файдаланган каен ага-чы турында өйрәнүне дәвам итү

Белергә тиеш:

-текстта ориентлашу, чагыштыру, сынландыру, контраст урыннарны билгели белү



Башкара алырга тиеш:

-тексттагы төсләр белән белдерелгән биремнәрне үтәү



1)”Көз”хикәясенең эчтә-леген сөйләргә; 2) Ике рәс-самның “каенлык” дип исемләнгән картиналарын чагыштырып аңлатырга.

3)Көз турында сынамыш-лар эзләргә











54

Каен – урман чибәре.

1

Яңа тема

Татар халкы борын-борын-нан табынган , тормышта еш файдаланган каен ага-чы турында өйрәнүне дәвам итү

Белергә тиеш:

-текстта ориентлашу, чагыштыру, сынландыру, контраст урыннарны билгели белү



Башкара алырга тиеш:

-тексттагы төсләр белән белдерелгән биремнәрне үтәү



73 нче бит Ш.Галиев “Урман ява” –шиг.сән.укырга







55.

Бөтен дөнья ак кына.

1

Яңа тема

Табигатьнең иң саф, гүзәл мизгелләрнең берсе – кыш турында күзаллауларын үстерү. Авторларның та-бигать фасылларына ба-гышланган әсәрләре белән танышу

Белергә тиеш: күзәтүчән, игътибарлы була белү

Башкара алырга тиеш:

-үз уңышсызлыкларың, уңышларың турында фикер йөртә



1)Шиг. нең берсен ятлагыз

2)”Ап-ак дөнья” яки “Яфрак ява” темасына иҗади эш эшләгез









56.

Язгы моң.

1

Яңа тема

Язгы табигать күренешлә-рен тасвирлаган әсәрләр уку, рәссам М.Хәйрет-динов иҗаты белән танышу.

Белергә тиеш:

-Р.Гыйззәтулинның “Язгы моң” хикәясе аша табигатьнең матур һәм ямьсез яклары бирелешен аңлата белү

Башкара алырга тиеш:

-әсәрләрдә бирелгән күренешләрне аңлый белү, йөгерек аңлап уку



1)Картиналарны анализ-ларга; 2) “Язгы моң” хи-кәясенең эчтәлеген сөй-ләргә өйрәнергә.








57

Язгы моң.

1

Яңа тема

Язгы табигать күренешлә-рен тасвирлаган әсәрләр уку, рәссам М.Хәйрет-динов иҗаты белән танышу.

Белергә тиеш:

-Р.Гыйззәтулинның “Язгы моң” хикәясе аша табигатьнең матур һәм ямьсез яклары бирелешен аңлата белү

Башкара алырга тиеш:

-әсәрләрдә бирелгән күренешләрне аңлый белү, йөгерек аңлап уку



“Яз” темасына иҗади эш.










58.

Серле күк.

1

Яңа тема

Күк йөзенең серләрен әдәби әсәрләр аша ачу

Белергә тиеш:

-әсәрләр арасындагы охшаш, аермалы якларны билгеләү



Башкара алырга тиеш:

-рәсем белән әсәрне чагыштыра белү



1)”Җ әйге аяз төндә йолдызларга карыйм” темасына сөйләшергә әзерлән. 2) “бүген төнлә күккә кара” хикәясенең эчтәлеген сөйлә.







59.

Матурлык дөньясы.

1

Яңа тема

Матурлыкны аңлый, аңа соклана, саклый белү телә-ге уятырлык әсәрләр белән танышу.

Белергә тиеш:

-әсәрләрдә чагылдырылган табигать күренеш-ләрен аңлап, иҗади якын күреп, күзаллый белү



Башкара алырга тиеш:

-үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру



1)Хикәянең эчтәлеген үз сүзләрең белән сөйлә; 2) Дәрестә шомырт агачы турында ниләр белдең? Шул турыда иҗади эш эшлә.









60

Матурлык дөньясы.

1

Яңа тема

Матурлыкны аңлый, аңа соклана, саклый белү телә-ге уятырлык әсәрләр белән танышу.

Белергә тиеш:

-әсәрләрдә чагылдырылган табигать күренеш-ләрен аңлап, иҗади якын күреп, күзаллый белү



Башкара алырга тиеш:

-үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру


Мөс.эш дәфтәре – 51 нче бит, Н.Исәнбәт “Кышкы төндә”









61.

Туган як – Идел көзгесендә.

1

Яңа тема

Татарстанның горурлыгы, байлыгы булган Идел ел-гасы турында белемнәрне арттыру

Белергә тиеш:

  • Идел елгасы турында тирәнтенрәк

Башкара алырга тиеш:

- Үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәләрен формалаштыра



1)Идел елгасы турында сөйлә; 2) К.Булатованың “Шушы яктан, шушы туф-рактан без” шигырен сән.укы 3)”Идел көзгесен-дә” картинасын үз сүзлә-рең белән сөйләргә.







62.

Туган көнгә – салават күпере

1

Яңа тема

Укучыларны туган көннең кешеләр тормышында зур, эчтәлекле бәйрәм итеп билгеләп үтелүен күрсәтү.

Белергә тиеш: һәр кеше үзе башкарган гамәлләре өчен үзе җавап бирергә тиешлекне

Башкара алырга тиеш:

Башкарган гамәлләрең өчен җавап бирә белү



1)Батулланың “Салават күпере кайда йоклый?” әкиятенең эчтәлеген сөй-лә.2) Салават күпере ту-рында иҗади эш эшлә; 3)Китапханәдән бүгенге темага туры килгән әсәр-ләрнеэ злә, иптәшләреңә дә алып килепу кы.







63.

Табигать – серле дөнья

1

Яңа тема

Балаларга табигать серлә-рен ачарга ярдәм итү

Белергә тиеш:

- табигать телен аңлый белү



Башкара алырга тиеш:

- әйләнә=тирәлекне саклый белү

”Табигатькә ничек ярдәм итәргә?” дигән темага бер-гәләп уйланыгыз. Хикәя, шиг. языгыз, рәсемнәр ясагыз.









64

Табигать – серле дөнья

1

Яңа тема

Балаларга табигать серлә-рен ачарга ярдәм итү

Белергә тиеш:

- табигать телен аңлый белү



Башкара алырга тиеш:

- әйләнә=тирәлекне саклый белү

“Бөҗәкләр белән сөйләшү” шиг. рольләргә

бүлеп укы









65.

Аккошлар-сак кошлар.

1

Яңа тема

Г.Хәсәнов иҗаты белән таныштыру, аның күзәтүләре аша аккошлар тормышы белән танышу

Белергә тиеш:

-текст авторы һәм рәссамның аккошларны тасвирлауда охшашлык һәм аермаларын күрсәтү



Башкара алырга тиеш:

-укылган әсәрләрнең эчтәлеге буенча фикер алыша, сән.укый. укыганны сөйли, текстны кисәкләргә бүлү



1) Г.Хәсәнеовның “Ак-кош” хикәясенең эчтәлеген сөйлә. 2) Аккошлар турын-да сүзле картина төзе; 3) “Теректерек кырмыска” әсәре белән “Шуктуган” әсәрен чагыштырып сөйлә.







66.

Сандугач – табигать җырчысы.

1

Яңа тема

Табигатьнең гүзәл җырчы-сы – сандугач белән тан-ыштыру. Авторларның аларга багышлап язган әсәрләрен уку

Белергә тиеш:

-әсәрләрдә чагылдырылган табигать күренеш-ләрен аңлап, иҗади якын күреп, күзаллый белү



Каталог: upload -> images -> files
files -> Выплата выходного пособия работающим пенсионерам при увольнении
files -> Рабочая программа по математике для обучающихся 6-х классов муниципального общеобразовательного учреждения
files -> Рабочая программа по математике мбоу кудашевская оош
files -> Рабочая программа по математике для 6 класса моу- большеметескинской средней общеобразовательной школы имени Фатиха Хусни
files -> Л. Ф. Хабирова Приказ №8/6 от 29. 08. 2015г. Положение
files -> Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чес- ноков, С. И. Шварцбурд. Казан. " Мәгариф " нәшрияты, 2007
files -> Рабочая программа по математике для обучающихся 5 А, 5 Б, 5 в классов муниципального общеобразовательного учреждения


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет