Теңбүйірлі үшбұрыштың бұрыштарының бірі 120жүктеу 63.31 Kb.
Дата23.02.2016
өлшемі63.31 Kb.
16_01_Математика_каз

$$$001


Теңбүйірлі үшбұрыштың бұрыштарының бірі 1200, табаны 10 см болса, бүйір қабырғасына түскен биіктікті табыңыз.

А) 6


В) 5

С) 9


D) 4

Е) 3


{Правильный ответ} = B

{Сложность} = B

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4
$$$002

Теңбүйірлі үшбұрыштар сыртқы бұрышының бірі 600, бүйір қырына түскен биіктік 17 см болса, табанын табыңыз.

A)34

B)40


C)41

D)42


E)35

{Правильный ответ}= A

{Сложность} =B

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4

$$$003

АВС теңбүйірлі үшбұрышында АС табаны. АВ қабырғасының орталық перпендикуляры АС табанын Р нүктесінде қияды. АВР=520 болса, С бұрышын табыңыз.А) 500

В) 520

С) 490

D) 450

Е) 300

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=А

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$004

АВС теңбүйірлі үшбұрышы табаны АВ. АС қабырғасының орталық перпендикуляры ВС қабырғасын М нүктесін қияды. Егер АСВ=400 болса, МАВ бұрышын табыңыз.

А) 450

В) 300

С) 600

D) 900

Е) 1200

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=А

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$005

АВС теңбүйірлі үшбұрышы табанындағы бұрыш 750, АМ – биссектриса, ВМ=10 см, АВ=ВС болса, М нүктесінен АС табанына дейінгі қашықтықты табыңыз.

А) 10

В) 9


С) 5

D) 7


Е) 11

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$006

Теңбүйірлі АВС үшбұрышының В төбесіндегі бұрыш 1200, СМ – биссектриса, АМ=14 см, АВ=ВС болса, М нүктесінен ВС қабырғасына дейінгі қашықтықты табыңыз.

А) 10

В) 9


С) 5

D) 7


Е) 11

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=B

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$007

Катеттері 5және 12 болатын тікбұрышты үшбұрыштың сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.

А) 6,5

В) 7


С) 8

D) 4


Е) 9

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=А

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$008

АВС үшбұрышы АВ=1, ВС=, ВАС=450 болса, ВСА бұрышын табыңыз.

А) 450

В) 300

С) 600

D) 200

Е) 700

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=А

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$09

АВС үшбұрышы АВ=1, ВС=, ВCA=300 болса, ВАС бұрышын табыңыз.

А) 450

В) 300

С) 600

D) 200

Е) 700

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=А

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$010

Үшбұрыштың қабырғалары a және b, үшінші қабырғаға түскен биіктік h болса, сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.

А) ab

В) h


С) ab/h

D) ab/2h


Е) ab/2

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$011

Үшбұрыштың қабырғалары 1, 3 және болса, ең үлкен бұрышын табыңыз.

А) 900

В) 700

С) 1200

D) 1000

Е) 800

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$012

АВС үшбұрышының А және В төбелерінің медианалары 6 және 5. Медианадағы кесінді АМ=4 болса, ВМ табыңыз.

А) 3

В)С) 4

D) 2


Е) 2,5

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$013

О нүктесі АВС үшбұрышының ішінде орналасқан. АОС=2 АВС және АО=ОС=3 болса, ВО табыңыз.

А) 12

В) 9


С) 8

D) 3


Е) 5

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$014

АВС үшбұрышы АВ және АС қабырғаларында К және М нүктелері берілген, 2АК=ВК, 2АМ=CM. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер радиусы 3 болса, АКМ үшбұрышына сырттай сызылғын шеңбердің радиусын табыңыз.

А) 1

В) 9


С) 8

D) 3


Е) 5

{Правильный ответ}= А

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$015

Егер үшбұрыштың екі қабырғасы сырттай сызылған шеңбердің центрлік 200 және 300 тық бұрыштарына тірелсе, үшбұрыштың бұрыштарының ең үлкенін табыңыз.

А) 100

В) 155


С) 30

D) 90


Е) 120

{Правильный ответ}= В

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$016

Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің қатынасы k болса, катеттердің гипотенузаға проекцияларының қатынасын табыңыз.

А) 2к

В) к


С) 3к

D) к2

Е) 4к

{Правильный ответ}= D{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$017

АВС үшбұрышының ВС қабырғасында К нүктесі. Берілген ВАК бұрышы САК бұрышынан 5 есе артық. СК=KA=AB болса, үшбұрыштың үлкен бұрышын табыңыз.

А) 1000

В) 1550

С) 300

D) 9000

Е) 1200

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4

$$$018

АВС теңбүйірлі тікбұрышты үшбұрышының АС катетінде К нүктесі берілген. 5АК=АВ болса, К нүктесі АС катетін қандай қатынаста бөледі.А) 1:2

В) 1:4


С) 1:5

D) 1:3


Е) 1:6

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$019

Үшбұрыш медианасы екі қабырғасымен 300 және 450 жасайды. Осы қабырғалардың қатынасын табыңыз.

А) 2

В)

С) 3

D) 2


Е) 5

{Правильный ответ}= В

{Сложность} =С

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$020

АВС үшбұрышының қабырғалары АВ=4, АС=6. АВ қабырғасының ортасы арқылы АС қабырғасын қиятын түзу жүргізілген. Осы түзу үшбұрышқа ұқсас үшбұрышты қиып түсіреді. Осы түзу АС түзуін қандай бөліктерге бөледі.

А) 2 және 2, және

В) 4 және 4

С) 3 және 3, және

D) 2 және 3, және

Е) 3 және 4

{Правильный ответ}= С

{Сложность}= С

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4

$$$021

Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары 3 және 4. Үшінші қабырғасы қандай болуы мүмкін.А) 5 не 2

В) 5 не 7

С) 5 не

D) 5 не

Е) 5 не 3

{Правильный ответ}= С

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$022

Үшбұрыштың үлкен қабырғасының ортасы арқылы өтетін түзу оған ұқсас үшбұрыш қияды. Егер үшбұрыштың қабырғалары 6,7 және 10 болса, кіші үшбұрыштың ең кіші қабырғасын табыңыз.

А) 5

В) 7


С) 1

D) 2


Е) 3

{Правильный ответ}= Е

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$023

Ұқсас үшбұрыштарды 4,6,8,9,12 және 18 см кесінділерінен құраса, ұқсастық коэффициенті неге тең.

А) 5

В) 7


С) 1

D) 2


Е) 3

{Правильный ответ}= D

{Сложность}=В

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г

{Класс} =8

{Четверть} =4


$$$024

Үшбұрыштың қабырғаларының квадраттарының қосындысының медианаларының квадраттарының қосындысына қатынасын табыңыз.

А)

В)

С)

D)

Е)

{Правильный ответ}= C

{Сложность}=С

{Учебник} =Геометрия, Ж Юсупов, 2004 г{Класс} =8

{Четверть}=4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет