В. Пари 1 В. Телеграф 18 В. Телеграф 23бет3/12
Дата18.07.2016
өлшемі1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

16.09.2008 г., с. 4
5 бона глоба, тупаш ли килима
5 бона глоба ще отнася всеки, който си позволява да тупа килимите си през терасата и да смущава съседите си. Такава е глобата и за всички други нару­шения на обществения ред според нова наредба на Столичната община. Пред­вижда се санкция, ако хвърляш запалена цигара или си форсираш двигателя на ко­лата на място и дразниш живеещите наб­лизо. Просията също се забранява, както и миенето на стъкла на улиците. Глобата до 5000 лева ще се налага на физически лица, а ако в нарушение на наредбата се ули­чат еднолични търговци или юридически лица, тогава ще се налага имуществена санкция до 50 000 лева. С един час пък се намалява разрешено­то време за ремонти в сгради етажна соб­ственост и те вече могат да се правят между 8 и 14 часа и от 16 до 19 часа, вмес­то до 20 часа. С два часа се намалява вре­мето вечер, в което в жилищни сгради мо­гат да работят шумни апарати, като зъбо­лекарски или циклещи машини и занап­ред разрешеният интервал ще е от 16 до 19 часа, вместо до 21 часа. Съкращава се рязко и времето, през което може да се свири и преподава на музикални инстру­менти, както и да се музицира. В бъдеще това ще се прави легално от 9, а не от 8, както беше досега, до 14 часа и от 16 до 19 часа, а не до 22 часа. Дискотеката, как­то и всички други шумове в блока ще са позволени само до 22 часа.
Снимка на една колона – Просенето и миенето на колите по кръстовищата вече е абсолютно забранено


16.09.2008 г., с. 5
Батко защити корумпираните си подопечни пред съда
Телеграф

Бившият изпълнителен директор на фонд "Републиканска инфраструктура" Веселин Георгиев защити пред съда арес­туваните с 25 000 лева подкуп бивши него­ви служители Любомир Лилов и Иван Владимиров.

Те поискаха парите от архи­тект Георги Янев, за да одоб­рят проект за застрояване. Станалият известен с прозви­щето Батко ексшеф на фонда се яви вчера на второто заседание по делото срещу тях. Георгиев обясни пред магистратите, че Влади­миров и Лилов били доб­ри служители. "Потвър­ждение за добрата им дейност е фактът, че фондът бе втората аген­ция, получила лиценз за усвояване на средства по програма ИСПА", пох­вали арестуваните си бивши служители Георгиев. Пред съда Георгиев категорично заяви, че не му е известно да има нерегламентирани процедури по придвижването на различните проекти във фонда. Освен това дори Лилов и Владимиров да са обещали да задействат отхвърлен проект, това нямало как да стане. Причината е, че двамата нямали властта самостоятелно да одобряват проекти, тъй като всеки минава през главния секретар на фонда, през зам.-директори на фон­да, през експертен съвет от девет души и чак тогава достига за резолюция до из­пълнителния директор.

Според Георгиев двамата, об­винени в корупция, не са в състояние да заобиколят отрицателната резолю­ция и да дадат ход на про­екта. За целта те трябва да заблудят целия екс­пертен екип на комисията от деветима членове, но на Георгиев не му е известно да са оказвали натиск върху някого от фонда.


Снимка на две колони - Веселин Георгиев подкрепи в съда бившите си подчинени, заловени с 25 000 лв. подкуп.


16.09.2008 г., с. 6
ХОТЕЛЪТ НА РУПИТЕ ТРЪГВА ДОГОДИНА.
Въртят кръчма на гроба на Ванга
Плодове с ХХL размери растат в двора на пророчицата
ЛЕО БОГДАНОВСКИ

Питейно заведение работи от известно вре­ме на Рупите в близост до храма и гроба на Ванга, видя "Телеграф".

Кръчмата е направена от дърво и засега има малко неугледен вид, но в бъдеще сигурно ще се развива. Асортиментът от питиета също не е много богат, но през лятото съ­държателите поне са до­карали фризер със сла­долед, за да могат хора­та, посещаващи Рупите, да се разхладят в знойни­те дни.

Цени


Цените в барчето са съвсем поносими и почти еднакви с тези в столица­та. За огладнелите или пък за феновете на бира­та, които имат нужда от мезе, има чипсове, снаксове и солети. Обслужва­нето е културно и любез­но, а пред бара дори има и кош за отпадъци. В бли­зост до листата с цените на ледените изкушения, кафето и останалите на­питки на видно място е сложен и некролог на по­койната пророчица.

Кръпка


На фона на страхотната природа в Рупите заведе­нието изглежда като кръпка. На броени крачки от него са градините на леля Ванга. Там плодове­те са с размери XXL и си стоят на дърветата, явно никой не ги бере - най-чес­то се срещат зелени лимо­ни, дюли и. смокини. А на лозите висят гроздове, в които има едновременно бели и черни зърна. "Въз­духът е толкова част, а и земята сякаш излъчва ня­каква положителна енер­гия", обяснява забрадена с бяла кърпа и розова престилка баба, грижеща се за имението.

Къщата


Къщата, в която е живя­ла Ванга до смъртта си на 11 август 1996 г, стои непокътната оттогава. През огромните прозорци се виждат вещите, така как­то самата тя си ги е наредила приживе. Любопитно е, че като погледне човек по-внимателно през стък­лото, вижда, че прахта като че ли е пощадила предметите. Въпреки че има бележка, че къщата е запечатана, явно в нея влизат хората, които са на заплата там - десетина на брой, за да я поддържат. Иначе щяла да се срути, твърдят те.

Хотел


В началото на следва­щата година вероятно ще започне да функционира и хотелската част към хра­ма "Света Петка". В някои от стаите вече има поставени легла с матраци, маси и столо­ве, но други още се изпол­зват за складова база. През прозорците им се виждат стоварени на по­да чували с цимент и всякакви други строителни материали. Но така или иначе все още няма на­пълно готова стая, която да може да се дава на по­сетители да пренощуват в нея.
Снимка на две колони - Входът на храма "Света Петка", в който скоро ще започне да функционира и хотелската част.
Снимка на две колони - Барманът в кръчмата на Ванга прави кафета и налива бира.

Снимка на пет колони - Заведението отвън още не е пригодено за зимния сезон
16.09.2008 г., с. 7
КАТАСТРОФИТЕ НАПЪТЯ БУРГАС-СОЗОПОА
Стоманени въжета ни пазят от коли терористи
КАТЯ ИЛИЕВА

Стоманени въжета между пътните платна от Бургас до Созопол възнамерява да опъне догодина Национална агенция "Пътно строи­телство". За първи път у нас ще бъ­де монтирана една от най-сигурните огради, използ­вана при защита от теро­ристични нападения. Предпазната мярка е за­ради високите скорости, които развиват в този участък нетърпеливите шофьори, и десетките смъртни случаи при челни катастрофи. Най-често въпросните въжета са из­ползвани при спирането на аеропланите върху са­молетоносачи. До нестан­дартното решение те да се монтират на пътя у нас се стигнало заради невъз­можността между 7-метровите платна да бъде из­дигната бетонна или ме­тална ограда.В противен случай има риск да се на­мали габаритът на пътя и той да стане още по-опа­сен за шофьорите, които се движат обикновено със 120-140 км в ч. След дълги измервания се оказало, че по средата на двете плат­на остават само 50 санти­метра, върху които може да се издигне единствено бариера от стоманени "ластици". На практика тя се оказва и два пъти по-ев­тина от всички познати до­сега ограничителни стени.

Сигурност

Самите въжета са три или четири на брой. Те са закрепени на колчета, вклинени в земята. За да се увеличи здравината, в центъра на стоманените снопчета е вплетена карбонова нишка. Всяко от­делно въже е изплетено от 21 по-малки снопчета метал. Всяко едно от тях пък може да удържи тег­лото на един среден клас автомобил. Ирландските конструктори, които ще монтират системата у нас, гарантират, че дори 40-тонна машина да се удари в ластиците със скорост над 120 км в ч, шофьорът ще остане невредим, а камионът без ин­цидент ще се върне об­ратно в платното за дви­жение.

Такава ограда вече има инсталирана по пътищата на над 35 държави, сред

които Тасмания, Австра­лия, Индонезия. Филипините и Индия. Почти всич­ки американски банки и военни бази в Афганистан и Ирак са издигнали по­добни огради. Целта е по най-безопасния начин да бъдат спирани камикадзетата, които често пъти се опитват да нахлуят във военните бази с камиони, натъпкани с амуниции. В такива случаи колите бом­би спират навреме, без да се взривят, а терористите остават невредими. Стоманените ластици се оказ­ват истинско удобство за магистралите, които се използват и за аварийни ле­тища. В случай че на пътя се налага да кацне само­лет, 100 метра от сложна­та на пръв поглед система от въжета и стълбове се разглобява за по-малко от 4 минути. Оказва се, че ог­радата може да издържи на температури от минус 50 до плюс 50 градуса. То­ва я прави универсално средство за защита при почти всички климатични условия. Изпитанията по­казали, че този тип ограда е най-удачен за монтира­не при тесни участъци на пътя, ограничени с пропас­ти.


Снимка на три колони - Две десетилетия са били необходими на инженерите, за да създадат здрави и еластични въжета
Снимка на една колона – Грейъм Шарп


16.09.2008 г., с. 7
20 години ги тестват в Европа

Първите опити да се монтират ластични бари­ери започнали през 1960 г. в Ирландия. Двадесет години коствало на ин­женерите, за да произве­дат достатъчно здрава, но и еластична метална нишка. Заради откритие­то един от авторите му -Грейъм Шарп, бил награ­ден от английската кра­лица. Все повече такива огради могат да се видят и на пистите от ралитата за Формула 1. Единстве­ната разлика с тази, коя­то ще бъде монтирана между Бургас и Созопол, е, че те се издигат на не по-малко от 7 метра височина.
16.09.2008 г., с. 12
А у нас дали ще действа?
МЕЖДУ СОЗОПОЛ И БУРГАС ще монтират една от най-сигур­ните "еластични" огради. Предпазната мярка на пътя е зара­ди десетките катастрофи, които вземат стотици жертви (виж стр. 7).

Макар ирландските конструктори, които ще монтират системата у нас, да гарантират, че дори 40-тонна маши­на да се удари в еластичната ограда със скорост над 120 км в час, шофьорът ще остане невредим, това е, защото те никога не са виждали спортния и подчертано агреси­вен стил на каране на нашенци. Проверете пак, драги из­следователи - оградите, които ще бъдат опънати на пъ­тя между Созопол и Бургас, едва ли ще спрат български­те "рейсъри". Камикадзетата пасти да ядат пред авто­мобилните "състезатели" по нашите пътища. Нито каме­рите, нито глобите успяха да спрат войната по пътищата, няма как. да превъзпиташ и шофьор, който си е залепил стикер на задното стъкло с текст "Ти гониш, копеле". Ед­но е сигурно - еластичната ограда ще отнесе доста пове­че удари от предвиденото.

Оградата е поредният скъп опит да се спасят хора, които излизайки на пътя, така или иначе са решени да се състеза­ват. Въпросът е да ги притиснете да спазват законите!


16.09.2008 г., с. 12
НИЩО НЕ ПРАВИМ, А ПРИРОДАТА ОСТАВА САМО НА СНИМКА
Роби на беззаконието
Милен Иванчев

Кръчма работи от известно време на Рупите в близост до храма и гроба на Ванга, видя "Те­леграф". Скоро ще отворят и хо­тел (виж стр.6).

Днес кръчма, утре хотел, после ски-писта, сетне бардаци и така до пълната победа на кретенизма. А иначе местността Рупите е една от светините на България. Райско кътче, недокоснато от безмилост­ното, неконтролируемо нашествие на беззаконието. Беззаконие, с ко­ето всички ние отдавна свикнахме да живеем. Не само свикнахме, но го и приехме, подчинихме му се, на­годихме се към него. Пускаме се по течението и живуркаме, дори чер­таем бъдещето на децата си във време, белязано от отчайваща липса на елементарни правила.

Феномен


Баба Ванга бе един феномен. Дали е притежавала свръхестест­вени способности или не, тук дори няма значение. Значимото в слу­чая е, че тя помагаше на хората. Самата вяра в божествената й си­ла е дала сили на стотици. Още приживе сляпата жена се ползва­ше с любовта и страхопочитанието на половин България. И със сигур­ност уважаваше природата. Поз­наваше силата й, живееше в хар­мония с нея. Това е напълно доста­тъчно, за да се постараем да запа­зим автентичността на родния й край. Кръчмите и хотелите ще уни­щожат и екологичното равнове­сие, и спомена за явлението Ванга.

В момента

Бъдете сигурни, че и в момента треперещата от алчност ръка на някой чиновник разписва следва­щото разрешение за строеж, хвър­ляйки на вълците поредното парче защитена територия. След това орките (митични чудовища), въо­ръжени с бензинови резачки, настъпват, унищожавайки за броени часове граденото от природата в продължение на стотици години. Следва всемогъщият бетон.

Кощунство

Сами пуснахме злия дух от бу­тилката. По-скоро гледахме бе­зучастно как го пускат и дори не се опитахме да ги спрем. Виждали ли сте как се отсича стого­дишно дърво? Ако не сте, искре­но ви завиждам! Защото аз ста­нах свидетел на такова кощунс­тво. Случи се в Рила, където в момента се извършва едно от най-наглите престъпления на на­шето време. Дори по родните стандарти. Поголовното унищо­жение започна и ако някой иска за последен път да види извън­земната красота на планината, трябва да побърза.

След няколко години ще тряб­ва да си купуваме луксозни албу­ми със снимки, за да си спомняме как изглеждаше гората. Същото очаква и Рупите.


Снимка на две колони – В близко бъдеще къщата на баба Ванга може да бъде оградена от бетонни чудовища


16.09.2008 г., с. 13
Левон Хампарцумян, изп. директор на „Уникредит Булбанк":
БУРЯТА ОТВЪД ОКЕАНА ЩЕ НИ ОТМИНЕ
Ако дружествата управляват активите си разумно, ще се спасят от трусовете
Това е той:

От 1990 година работи в сферата на консултантските услуги

От 2000 г. изп. директор на Агенцията за приватиза­ция

Бивш зам.-министър на ико­номиката в ка­бинета "Костов"

От 2001 г. председател, на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Булбанк.
ДЕЯН ДЯНКОВ

- Г-н Хампарцумян, една от най-големите американски банки "Лемън брадърс" вчера обяви фалит? Каква е вашата интерпретация на случващо­то се?

- Вчерашните събития са про­дължение на започналата още миналата година криза в амери­канския ипотечен сектор. Ока­за се обаче, че тази криза е мно­го по-сериозна от първоначал­ните очаквания. Постепенно тя се разшири и както виждаме, вече се разпростира и върху други сегменти от финансовия пазар. Случилото се с "Лемън брадърс" е доказателство, че няма застраховани дори и сред най-големите играчи на светов­ните финансови пазари.

- Вие изненадан ли сте от то­зи фалит?

- Мисля, че всички анализато­ри са изненадани не толкова от характеристиките на кризата, колкото от нейната дълбочина и обсег. Очевидно е, че във фи­нансовия сектор предстои ог­ромно преструктуриране на гло­бално ниво, което забелязваме и в придобиването на "Мерил Линч" от "Банк ъв Америка". Очевидно е и че някои регула­ции областта на финансовото законодателство трябва да се променят, защото настоящите не отговарят на сериозността на кризата. Те на практика не работят, щом се е стигнало до подобни катаклизми.

- В началото на лятото ше­фът на "Леман Брадърс" каза, че най-лошата част от финансовата криза е отшумяла, а днес банката е във фалит. Оттласква ли се светът от дъно­то или това е поредно затъване?

-Аз лично се надявам, че тези събития ще бележат началото на края на Кризата. Време е да започне едно изчистване на те­зи негативни явления или поне да настъпи период на спокойст­вие, в който да се определят из­меренията на кризата. Не бих се обвързал обаче с някакви опти­мистични прогнози. Не мисля, че има някой, който да заяви със сигурност, че кризата е към края си. Това е надеждата, но няма никаква сигурност.

- Този пореден трус в САЩ ще доведе ли до вторични трусове у нас?

- Не, аз нямам подобни опа­сения. България е прекалено малък и изолиран играч на глобалния финансов пазар, за да усети непосредстве­ни и незабавни влияния във вътрешен план.

- Да, но Българската фондова борса още днес! (б.а. вчера) отбеляза зна­чителни спадове, както и всички световни борси?

- Естествено, негативни­те трендове във финансо­вите показатели в САЩ се

отразяват на глобално ниво и никоя борса не може да остане незасегната. Задачата е тези влияния да се ограничат и смек­чат и влиянието на труса, който се поражда в САЩ, да е мини­мално.

- Как можем да се предпа­зим?

- С внимание и благоразумие. На фона на една финансова криза целта е да се запази добра бизнес среда. Особено важ­но в такива моменти също е да се упражнява строг контрол върху разходите - частните, ко­гато говорим за дружества и особено важно, публичните разходи. Това е утвърдена и по­лезна стъпка в трудни финан­сови времена. Намаляването на разходите в публичния сектор е на практика аксиома в тези мо­менти.

- Доларът също реагира отрицателно на новини­те. Ще спре ли новият етап от кризата неговият въз­ходящ ход?

- Ще трябва да ви разочаро­вам и да ви откажа коментар по този въпрос. Когато става дума за валутни курсове, избягвам да давам прогнози.

- Очаква се скоро застрахо­вателният гигант AIG (ЕйАйДжи) също да поиска финансова инжекция от фе­дералното правителство в САЩ. Компанията има клоно­ве и у нас. Може ли да се очак­ват някакви сътресения?

- Не мисля, че има някаква опасност за дейността на дру­жеството у нас или за клиентите и инвеститорите му. Операции­те на големите американски корпорации не се отразяват та­ка пряко на нашия пазар. Ако мениджмънтът на едно дружес­тво у нас действа благоразумно, няма опасност за стабилността му. Ето защо аз смятам, че преки въздействия няма да има. Ако регулаторните инсти­туции действат внимателно и ръководствата на всички дру­жества, извършващи финансо­ви услуги, действат умерено консервативно, негативните последствия ще бъдат избегна­ти.

- Факт е обаче, че взаимните фондове, които оперират у нас, реагират като вързани с показателите на БФБ, която пък реагира на световните трусове.

-Така е, но няма основания да се правят заключения, че све­товната криза ще се отрази па­губно в страната. Не трябва да забравяме, че към момента рас­тежът на българската икономи­ка се определя от фундамен­тални фактори. Ние постепен­но се интегрираме към клуба на богатите държави. Отговорни управленски решения и благоразумно поведение при управ­лението на частните и публич­ните финансови активи са то­ва, което ни трябва, за да запа­зим всички благоприятни тен­денции, които способстват растежа ни. А що се отнася до взаимните фондове, на фона на сериозния спад на фондо­вите пазари, говорим не за до­ходност, а за лимитиране на загуби. Взаимните фондове на "Уникредит Булбанк" реализи­раха много по-ниски загуби от повечето ни конкуренти, което е показателно, че разумното управление в добри времена може до голяма степен да минимизира негативните тенденции на борсите, кога­то настъпят тежки дни. А иначе инвестициите на бор­сата, както помагат за по-висока доходност, така и крият риск от по-сериозни загуби. Всеки, който ре­шава да инвестира там, трябва да е наясно с то­ва. Всеки инвеститор в крайна сметка има право да се насочи и към по-консервативни инвести­ционни портфейли, при които рискът е миними­зиран.

- Ще бъдат ли отб­лъснати много ин­веститори от взаим­ните фондове при този негативен тренд?

Това неминуемо ще се случи, но ще перифразирам то­ва, което казах преди малко - "без­платен обяд ня­ма". На борсата можете да спече­лите много, но можете и да за­губите много.


Снимка на три колони – без текст


16.09.2008 г., с. 14
Жилищата в София поскъпнаха с 10%
С близо 10% е нараснал размерът на сделките с жи­лища в столицата през юли и август, отчете компания­та за недвижими имоти Райфайзен Имоти ЕООД.

80 030 евро е средният раз­мер на жилищните сделки в София, като през първото полугодие на 2008 г. е възлизал на 73 133 евро. През двата летни месеца общият среден размер на сделка с жилищен имот в страната, включител­но и в София, е 57 536 евро.

"Въпреки летния сезон, през който традиционно ак­тивността е по-ниска, сделки продължиха да се реализи­рат основно в сегмента на градските апартаменти за собствени нужди. Търсенето на тези имоти продължава, но предлагането все още не отговаря напълно на изиск­ванията на купувачите", заяви Ани Ангелова, управител на Райфайзен Имоти и из­пълнителен директор на Райфайзенбанк. "В същото време отбелязваме нормални за сезона темпове и при ипотеч­ното кредитиране, запазвай­ки много добро качество на портфейла и нисък процент на просрочията", допълни ощетя.
Снимка на три колони - Въпреки летния застой жилищата в София продължиха да поскъпват.


16.09.2008 г., с. 14
СПОРЕД РУСКА АГЕНЦИЯ

Казахстан се отказва от тръбата
Азиатската страна нямало да участва в Бургас-Александруполис
Казахстан се отказва от участието си в проек­та за петролопровода Бургас-Александруполис и същевременно ще замрази своята част от изграждането и на нефтопреработвателна еди­ница в турското приста­нище Джейхан.

Това съобщи руската информационна агенция "РусЕнерджи", позова­вайки се на източници от държавната петролна компания на Казахстан -KazMunaiGaz.

Миналата година Ка­захстан обеща на Русия, която притежава 51 % от

петролопровода, да оси­гури 17 млн. тона петрол за захранването на тръ­бата. Количеството е рав­но на половината от суро­вия петрол, необходим за да гарантира кредитира­не и финансиране на про­екта Бургас-Александруполис, припомня гръцко­то бизнес издание в. "Нафтемборики", цитира­но от БГНЕС. Фирмата "Транс Балкан Пайплайн", която ще поеме строител­ството на петролопрово­да, не е информирана за намеренията на Казахс­тан да се изтегли от учас­тие в проекта, заяви Лю­бомир Денчев, изпълни­телен директор на "Булгаргазхолдинг". Българс­ката компания заедно с

"Техноекспортстрой" си поделя родното участие в петролопровода.

Срокове


Според Денчев няма признаци за оттеглянето на KazMunaiGaz от проек­та, тъй като "Транс Балкан Пайплайн" работи съглас­но първоначално догово­рените срокове. До края на тази година трябва да завърши актуализирано­то проучване за изграждането на тръбата. Кар­тите са стари, а по стария маршрут на петролопро­вода се намират други

транспортни линии и ще трябва да се оцени дали се налага корекция на маршрута, каза Денчев.


Снимка на три колони - Казахстан може да подложи на изпитание запълването на Бургас-Александруполис с нефт.


16.09.2008 г., с. 14
Барозу: Строим „Набуко"

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу обяви, че проектът за газопровод " Набуко" не е заплаха за паралелно­то изпълнение на други енергийни проекти. "Европа има нужда от все повече енергийни връзки. Именно затова ние сме длъжни са за­вършим "Набуко", заяви Барозу. Паралелните проекти за пренасяне на природен газ не са обезателно насочени против "Набуко", изтък­на още той.
16.09.2008 г., с. 1-2-3
Първа копка на завода за боклука - чак през август 2009 г.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет