Викладач: Варениця Віталій Мирославович Предмет: Старозавітна історія світужүктеу 82.21 Kb.
Дата17.07.2016
өлшемі82.21 Kb.Викладач: Варениця Віталій Мирославович

Предмет: Старозавітна історія світу

Дата: 18-20.12.2013

К-сть кредитів: 4 кредити

План курсу

Даний предмет присвячений вивченню світової історії в період, який охоплює час від створення світу до першого приходу Ісуса Христа на Землю.

Зокрема, будуть розглянуті та проаналізовані теорії походження світу, хронологічні проблеми, узгодження Біблії та історичної науки, питання, з якими студенти можуть зустрітися у майбутній пасторській чи викладацькій праці. Для отримання більш детальних знань студенти можуть використовувати нижче наведений перелік науково-історичної літератури.
Цілі курсу

Пізнавальні:

Після завершення вивчення курсу студенти повинні знати та розуміти: • Предмет світової історії та його специфіку,

 • Християнський погляд на історію людства,

 • історичний розвиток древніх цивілізацій,

 • історичне оточення старозавітних подій,

 • біблійні події в їх історичному контексті,

 • місце Ізраїлю в історії людства,

 • важливість Біблії як історичного джерела.

 • сповнення деяких біблійних пророцтв

 • проблеми хронології


Емоційні:

Допомогти студенту: • Цінувати Біблію як достовірне історичне джерело,

 • Усвідомлювати потребу у вивченні Біблії та історичного тла біблійних подій,

 • Відчувати серцем потребу в покращенні своїх знань історії людства,

 • Надихнутись бажанням вивчати Біблію як історичну книгу та використовувати історичні джерела у підготовці проповідей чи викладів.


Практичні:

Допомогти студенту після завершення вивчення курсу бути здатним • Застосовувати вивчені уроки історії до власного життя та служіння,

 • аргументовано доводити історичну достовірність Біблії,

 • пояснювати діяльність Бога в історії людства,

 • оцінювати історичні події з точки зору вічності і співвідносити їх із сьогоденням.


Методи викладання:

Лекції, відео презентації, групові обговорення, бесіди, дискусії, ведення конспекту, оцінювання, читання обов’язкової літератури з предмету та написання відгуку на неї.


Навчальне навантаження курсу:

1. Класні заняття 16 год.

2. Екзамен

Підготовка 5 год.

Здача 1 год.

3. Опрацювання літератури не менше 450 ст.

4. Відгук на прочитану літературу 7-8 ст.

5. Письмове завдання

Підготовка 20 год.

Написання 9-10 ст.Оцінювання:

 1. Відвідування 5%

 2. Екзамен 30%

 3. Опрацювання літератури 30%

 4. Письмова робота 35%


Роз’яснення завдань:

Відгук на літературу

Опрацювати літературу в заданому об’ємі. Написати власну оцінку на кожний розділ кожної прочитаної з предмету книги.Письмове завдання

Студентам пропонується на вибір 2 види письмових робіт. Перший – написання конспекту на вибрану тему, другий – письмове дослідження на вибрану тему (помічену приміткою «+5 балів»).

Рекомендується брати тему, яку студент зможе повністю розкрити у заданому об’ємі дослідження.

Пропоновані теми для курсових робіт:  1. Місце Єгипту в історії ізраїльського народу: минуле та майбутнє. (+5 балів)

  2. Вік Землі: теорії, методи обчислення та аргументи. (+5 балів)

  3. Походження людини: створення чи еволюція? (+5 балів)

  4. Причини вимирання динозаврів (+5 балів)

  5. Льодовиковий період: аргументи за і проти. (+5 балів)

  6. Біблійні пророцтва та історія людства (+5 балів)

  7. Скласти конспект з історії Вавилону.

  8. Скласти конспект з історії Єгипту (за вивчений період).

  9. Скласти конспект по історії Греції (або Грецької імперії) (за вивчений період)

  10. Скласти конспект з історії Персії (або Мідо-Перської імперії)

Інші теми можливі за умови узгодження з викладачем.

Рекомендована література

Древняя Греция: Путеводитель по истории М.: Эксмо 2003 938 ДРЕ 1

Египетская мифология: Энциклопедия М.: Эксмо 2002 292 ЕГИ 1

Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. Том Весь Мир, М. 2000 909 ОКС 1

3. Всемирная история. С древнейших времен…

Pfeiffer, Charles F. Old Testament history Michigan: Baker Book House, Grand Rapids 1984 221,9 PFE 1

Азимов, Айзек Ближний Восток.История десяти тысячелетий М.: Центрполиграф 2004 930 АЗИ 1

Азимов, Айзек Египтяне. От древней цивилизации до наших дней М.: Центрполиграф 2004 932 АЗИ 1

Азимов, Айзек Земля Ханаанская М.: ЗАО Центрполиграф 2004 933 АЗИ 1

Азимов, Айзек Римская империя. Величие и падение Вечного М.: Центрполиграф 2004 937 АЗИ 1

Азимов, Айзик Египтяне. От древней цивилизации до наших дней М,: ЗАО Центрополиграф 2006 932 АЗИ 1

Анати, Эммануэль Палестина до древних евреев М.: Центрполиграф 2007 933.01 АНА 1

Андреев, Александр История Иерусалима М.: Алгоритм 2004 933 АНД 1

Бакстон, Дэвид Абиссинцы. Потомки царя Соломона М.: Центрполиграф 2002 960 БАК 1

Баландин Р.К. Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса М.: Вече 2006 215.7 БАЛ 1

Белявский, В. А. Тайны Вавилона М.: Вече 2001 935 БЕЛ 1

Бюттен, Анн-Мари Классическая Греция М.: Вече 2006 938 БЮТ 1

Вайнтруб, И. В. Священные лики цивилизаций К.: Техніка 2001 930 ВАЙ 1

Валлон А. История рабства в античном мире Смоленск: Русич 2005 930 ВАЛ 1

Веллард, Джеймс Вавилон. Расцвет и гибель города чудес М.: Центрполиграф 2004 935.02 ВЕЛ 1

Гарни О.Р. Хетты. Разрушители Вавилона М.: Центрполиграф 2002 930 ГАР 1

Гиро Поль Быт и нравы древних греков "Русич" Смоленск 2000 200.9 ГИР 1

Гиро, Поль Быт и нравы древних римлян Смоленск: Русич 2002 931 ГИР 1

Гойтейн Ш. Д Евреи и арабы М.: Мосты культуры 2001 956.94 ГОЙ 1

Грант, Майкл Золотая Эра Греции Харьков: Книжный клуб 2006 930 ГРА 1

Гюиз, Филип Древняя Персия М.: Вече 2007 935.05 ГЮЗ 2

Дейвіс, Норман Європа: Історія К.: Основи 2001 940 ДЕЙ 1

Каменарович, Иван Классический Китай М.: Вече 2006 950 КАМ 1

Кленгель-Брандт, Эвелин Древний Вавилон Смоленск: Русич 2001 935.02 КЛЕ 1

Коннолли, Питер Греция и Рим. Энциклопедия Военной Истории М.: Эксмо-Пресс 2000 930 КОН 1

Крижанівський О.П. Історія стародавнього сходу К.: Либідь 2000 930 КРИ 1

Купер Билл После потопа. Ранняя история Европы начиная от Симферополь: Христ. науч.-апол. Центр 1997 215 КУП 1

Мак-Артур, Джон Битва за начало СПб.: Библия для всех 2004 213 МАК 2

Матвеев К. П., Сазонов А. А Земля Древнего Двуречья: История, мифы, легенды, М.: Молодая гвардия 1986 935 МАТ 1

Мень, Александр История Религии, том 1-6 Слово, Москва 1991 200.9 МЕН 1

Молен, Евгений Эллины и варвары. На северной окраине античного М.: Центрполиграф 2003 938 МОЛ 1

Монтэ, Пьер Египет Рамсесов Смоленск: Русич 2002 932 МОН 1

Новомирова, Валентина Гиксосы Світло на Сході 1998 220.95 НОВ 1

Опарин А. А. Древний мир и Библейская хронология Х.: Факт 2004 220.9 ОПА 1

Редер, Д. и Е. Черкасова История Древнего Мира Просвещение, Москва 1985 221.7 РЕД 1

Росс, Хью Творец и Космос Центр Христианской Литературы и 1997 215 РОС 1

Саггс Х. Вавилон и Ассирия. Быт, религия, культура М.: ЗАО Центрполиграф 2004 935 САГ 2

Саггс, Генри Вавилоняне М.: Фаир-Пресс 2005 935 САГ 1

Сафронов В. А, Николаева Н. А История Древнего Востока в Ветхом Завете М.: Русская панорама 2003 221.9 САФ 1

Светоний Транквилл, Гай Жизнь двенадцати цезарей М.: Терра - книжный клуб 2003 937 СВЕ 1

Тураев, Б.А. История Древнего Востока Мн.: Харвест 2002 930 ТУР 1

Тюменев, А.И. Евреи в древности и в средние века М.: Крафт+ 2003 933 ТЮМ 1

Уайльдер-Смит, А. Е. Происхождение Человека, Предназначение Человека Стефанус 1995 213 УАЙ 3

Уиткомб, Джон К. Погибший мир 1993 213 УМТ 2

Флавий, Иосиф Иудейские Древности (в 2-х томах) Беларусь 1994 933 ФЛА 2

Фрэзер, Джеймс Джордж Фольклор в Ветхом Завете Издательство Политической Литературы, 1990 221.6 ФРЭ 1

Шифман, И. Ш. Александр Македонский Наука 1988 930 ШИФ 1


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет