Закона о заштити од јонизујУЋих зрачења и o нуклеарној сигурностижүктеу 7.57 Kb.
Дата15.07.2016
өлшемі7.57 Kb.


З А К О Н

О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И O НУКЛЕАРНОЈ СИГУРНОСТИ

Члан 1.

У члану 6. ст. 2. и 3. бришу се.

Досадашњи став 4. постаје став 2.

Члан 2.

У члану 11. став 5. речи: „прихода Агенције и” бришу се.Члан 3.

У члану 26. став 4. брише се.

Досадашњи ст. 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 11. постају ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10.

У ставу 8. број: „8." замењује се бројем: „7.".

Члан 4.

У члану 30. став 5. брише се.

Досадашњи ст. 6, 7, 8, 9. и 10. постају ст. 5, 6, 7, 8. и 9.

У ставу 9. број: „9." замењује се бројем: „8."Члан 5.

У члану 49. став 8. брише се.

Досадашњи ст. 9, 10, 11, 12, 13. и 14. постају ст. 8, 9, 10, 11, 12. и 13.

У ставу 13. број: „13." замењује се бројем: „12.".Члан 6.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет